Toc
[Expand]Korisnički priručnik za DataLab PANTHEON™
[Collapse]Vodič po DataLab PANTHEON™-u
 [Expand]Korisničke strane
 [Expand]Poslovni saveti
 [Expand]Podešavanja
 [Expand]Narudžbine
 [Expand]Roba
 [Collapse]Proizvodnja
  [Expand]Proizvodnja s terminiranjem (MF)
  [Collapse]Jednostavna proizvodnja
   [Expand]Obrada radnih naloga
    Šema obrade radnih naloga
    Proces rasknjižavanja radnih naloga
    Računanje vlastite cene proizvoda u radnim nalozima
    Načini raspisivanja radnih naloga
    Pregled izdavanja
   [Expand]Obračun radnih naloga
    Pregled izrađenih proizvoda
    Pregled sastava proizvoda
   [Expand]Obračun postizanja norme
   [Expand]Postkalkulacija
   [Expand]Uvoz radi izvoza
   [Expand]Primeri
  [Expand]MT Proizvodnja
  [Expand]ZEUS Proizvodnja
 [Expand]POS
 [Expand]Servis
 [Expand]Novac
 [Expand]Kadrovi
 [Expand]Radna površina
 [Expand]Analize
  Dodatno
 [Expand]Plansko-analitički alat ZEUS
 [Expand]Obaveštenja programa
 [Expand]Zvanična mišljenja
 [Expand]Sistemska okolina
 [Expand]Dodatni programi
  Rečnik izraza
 Knjiga primljenih računa
[Expand]Vodič po PANTHEON WEB
[Expand]Vodič po DataLab PANTHEON™ Farming
[Expand]Vodič za mobilni POS
 Vremenska razgraničenja
 Konzola za upravljanje računovodstvom
[Expand]Operativni priručnik za datalab PANTHEON Farming

Load Time: 468.0045 ms
  1018 | 1307
Label

Obrada radnih naloga

Obrada radnih naloga

Obrada radnih naloga

010381.gif010411.gif010382.gif

Kada izaberemo funkciju Obrada, otvori nam se mogućnost izbora vrste dokumenta radnih naloga. Vrste dokumenata oblikujemo u Šifarniku vrsta dokumenata.

Otvori nam se glavni obrazac, sa prikazom podataka o raspisanim radnim nalozima.

Da bi ste videli detalje radnog naloga dodata je prečica - dupli klik na kolonu koja pokazuje  % izrade:

         Donja polovina ekrana je sastavljena iz dva panela:

  1. Spisak radnih naloga je namenjen brzom pregledu radnih naloga, u njemu imamo spisak radnih naloga (zadato: sa statusom D i N).
  2. Povezani dokumenti : u ovom panelu izvodimo pregled i ažuriranje povezanih dokumenata radnih naloga.

 

 

 
Oceni ovu temu
Da li je ova tema korisna?
Komentari
Komentari će biti vidljivi i na forumu!

Send topic address