Forum

Welcome Guest! To enable all features please try to register or login.
HD_prijavio
#1 Posted : 03 April 2014 11:17:00(UTC)
HD_prijavio

Rank: Datalab

Joined: 14/08/2009(UTC)
Posts: 1

Was thanked: 2 time(s) in 2 post(s)
Korisnik bi želio KREIRATI više računa iz jedne ponude.
Trenutno je funkcija uređena na način da je odnos 1:1 (jedna ponuda, jedan račun).

Prebacivanje iz VD 011 u račun VD390 ne radi dobro kad je djelomično
zatvaranje. Ako iz jednog VD 011 radimo dva VD390 onda prvi put možemo
prebaciti, a drugi put ne dozvoljava jer je VD 011 zatvotren. Tada moramo
sve veze pobrisati i onda ponovo napraviti prebacivanje u drugi VD390.
Kako omogućiti da se dokument iz kojeg radimo neki drugi dokument djelomično
zatvori samo sa onim stavkama koje smo odabrali, a onda kad radimo drugi
dokument iz istog izvornog da nam ponudi samo otvorene stavke i omogući
prijenos istih.
HD_odgovorio
#2 Posted : 03 April 2014 11:17:00(UTC)
HD_odgovorio

Rank: Datalab

Joined: 14/08/2009(UTC)
Posts: 0

Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
Pozdrav,

nije mi jasno zašto korisnik iz 1 dokumenta narudžbe želi kreirati 2 zbirna dokumenta? Zbirni dokumenti se koriste u slučaju ako više otpremnica/narudžbi želimo dodati na jedan zbirni dokument.
Jednostavno rješenje ovog problema je da na VD izdavanja (npr. 300) preko funkcije DODAJ prebacuju promete. Ako na temelju jednog dokumenta narudžbe imaju više faktura, tada je prilikom dodavanja potrebno dodati samo one idente koje želimo prebaciti na fakturu. Kod svakog slijedećeg dodavanja moći ćemo prebaciti na fakturu samo one idente koji su još uvijek ostali neisporučeni.

LP
Rss Feed  Atom Feed
Users browsing this topic
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

Orange-Grey Theme Created by Ingo Herbote (WatchersNET.de)
Powered by YAF 1.9.6.1 Under DNN | YAF © 2003-2021, Yet Another Forum.NET
This page was generated in 0,141 seconds.