Новости

18

Zaradi tehničnih težav na build sistemu tekom današnje noči, ki so zamaknili zadnji ciklus avtomatičnega testiranja, bo različica Pantheona 55.69.00 izšla ponoči ali jutri v dopoldanskih urah.

Hvala za razumevanje

Novosti v različici si lahko preberete spodaj.

Blago

Dodana opcija: Upoštevaj dogovorjeni rabat pri subjektu ne glede na uporabnikov dovoljeni rabat

Dodana je opcija, kjer se upošteva dogovorjeni rabat pri subjektu ne glede na to, da ima uporabnik nastavljen nižji dovoljeni rabat.

Pohitrena funkcija Skupinska sprememba cene

V verziji 556900 je pohitrena funkcija Skupinska sprememba cene.

Na obračune dodan kriterij: Številka dokumenta

Na obračune Naročil kupcev in dobaviteljev, na Obračun izdanih in prejetih računov in Obračun servisa je dodan kriterij: Številka dokumenta. Kriterij je narejen kot multiselect, kar pomeni, da lahko izberemo enega ali več št. dokumentov, po katerem želimo filtirati obračune.

Dodani dataseti za izpis skeniranega podpisa kontaktne osebe

V buildu 556900 je dodana opcija, da se na dokumentih izpišejo skenirani podpisi odgovornih oseb (referentov, uporabnikov, podpisnikov...)

Na formo Kreirajte avansni račun dodana opcija Upoštevaj datum obdobja temeljnice

Na formo Kreirajte avansni račun iz pozicije temeljnice (100004P) je dodana opcija Upoštevaj datum obdobja temeljnice. V primeru, če opcijo izberemo, se kot datuma na formi napolnita kot datum obdobja iz glave temeljnice.

Na izpis Dobavnice (izpis 140 - Dobavnica) dodan band: Merske enote

Na izpis 140 - Dobavnica je dodan band: Merske enote, kjer so sume količin glede na posamezne merske enote, ki nastopajo na samem dokumentu.

Omogočeno iskanje Oddelkov in Stroškovnih nosilcev v pozicijah dokumentov s pomočjo posebnih znakov

V verziji 556900 je omogočeno iskanje Oddelkov in Storškovnih nosilcev v pozicijah dokumentov s pomočjo posebnih znakov kot to deluje na drugih mestih programa.

Slovenska lokalizacija

eSlog: na formo Naročila kupcev dodana možnost izvoza eSlog enostavnega računa

V buildu 556900 smo na formo Naročila kupcev dodali možnost izvoza eSlog enostavnega računa oz. predračuna.  Dodano: Izvoz eSlog predračuna Izvoz eSlog predračuna za kupca.

eSlog uvoz: dodana nastavitev izbire datuma računa

Na formo eSlog uvoz je z buildom 556900 dodana možnost izbire, kateri datum naj se vpiše kot datum prejema računa in datum DDV.

eSlog izvoz: pri opciji uporabe veznih dokumentov se v xml vpišejo strukturirani podatki

eSlog izvoz:  v primeru, če imamo označneno opcijo: Kot vezni dokument uporabi vezo 1 iz povezanih naročil, se sedaj tudi podatki v strukturi pri postavkah zapišejo vezni oz. referenčni dokumenti.

Blago – Novi POS

Integracija z plačilnim terminalom PayLife

Na blagajni pos je mogoče povezati plačilni terminal PayLife

Denar

Matrika kontov glede na vrsto nabave/prodaje pri knjiženju prejetih in izdanih računov

Za dokumente prevzema in izdaje lahko nastavimo matrike blagovnih kontov glede na Vrsto nabave/Vrsto prodaje. Takšna nastavitev se kasneje upošteva tudi pri knjiženju porabe blaga za dokumente izdaje.

Povečenje možnosti grupiranja na izpisu bruto bilance s poljubnim grupiranjem

Do sedaj je bilo možno grupiranje podatkov bruto bilance na največ 3 mestne konte. Z dodano spremembo je sedaj mogoče grupiranje tudi na večji dolžini kontov.  Novost se aktivira pri pregledih skupine "Poljubno grupiranje" bruto bilance. Uporabnik sam med kriteriji določi število mest in grupiraj na mestu.

Dodana možnost definiranja konta prihodkov / odhodkov glede na nastavljen konto skladišče v šifrantu subjektov

V šifrantu subjektov smo med finančne podatke dobavitelja / kupca dodali stolpec skladišče pri Konto stroška / Konto prihodka. Uporabnik bo lahko na ta način definiral za posamezni subjekt konto stroška / prihodka za posamezno vrsto materialnega sredstva in glede na izbrano skladišče.

Dodan panel Poljubna polja subjekti na izpis Konto kartica

Na izpisu konto kartice je dodan panel Poljubna polja subjekti. Tako lahko pripravimo različne izpise konto kartice z upoštevanjem poljubnih polj na subjektih (v šfrantu subjektov).

Spremembe pri podatkih za izračun funkcionalne amortizacije

Ko je amortizacija izračunana in potrjena, spremembe dejanske obrabe sredstva v tabeli funkcionalne amortizacije niso več dovoljene. Če uporabnik želi popraviti obračun amortizacije zaradi spremembe pri dejanski obrabi sredstva, mora najprej restavrirati obračun amortizacije. Šele po tem lahko spremeni podatke v tabeli funkcionalne amortizacije in ponovi obračun.

Prikaz nepovezanih dobropisov v izpisu zapadlih postavk  Na zavihek Dodatno pri izpisu Odprte postavke na dan smo dodali preklopnik

Prikaži nepovezane dobropise med zapadlimi odprtimi postavkami. Obkljukan preklopnik bo v izpis zapadlih postavk pri tem pogoju vključil tudi dobropise, ki niso povezani z računom.

Predplačila (avansi) brez veznega dokumenta

Uporabniki velikokrat knjižijo predplačila brez podatka o veznem dokumentu na kotno obveznosti do dobaviteljev. Takšna predplačila se sedaj odštejejo od neknjiženih prejetih računov že pri kreiranju plačilnih nalogov.

Kadri

Knjiženje neizplačanih stroškov potnega naloga

Knjiženje neizplačanih stroškov potnega naloga

Skupno minulo delo

Skupno minulo delo

Pogoj za upoštevanje max in min. dopusta v AK

Pogoj za upoštevanje max in min. dopusta v AK

Izpis Računi

Izpis Računi

Slovenska lokalizacija

Upokojitve v skladu z ZPIZ-2

Upokojitve v skladu z ZPIZ-2

Uveljavljanje ugodnosti iz mednarodnih pogodb

Uveljavljanje ugodnosti iz mednarodnih pogodb

Na eVEM se doda možnost oddaje obrazca M12

Na eVEM se doda možnost oddaje obrazca M12

Avtomatika obračuna prispevkov do 3x minimalne plače za invalidska podjetja

Avtomatika obračuna prispevkov do 3x minimalne plače za invalidska podjetja

PA Farming

Dodani izpisi za kopitarje na podlagi obrazcev

Dodani izpisi za kopitarje na podlagi obrazcev

Šifranti za sadjarstvo in vinogradništvo

Dodani so novi šifranti za sistem sajenja in gojitvene oblike.

Klasifikacije za poljedelstvo

Dodane so nove klasifikacije za poljedelstvo za preglednejše filtriranje

Decimalna mesta v kletarstvu

V kletarstvu je omogočeno beleženje vina na dve decimalki natančno.

Krediti in leasingi v FA

V FA licenco je dodan modul za beleženje krediton in leasingov

Čarovnik za dodajanje posod
Dodan je čarovnik za dodajanje večje količine posod v klet.

Splošno

Register contact person entity - the default position of the item name

In register contact person entity, the default position now is the item name. Till now a default position was Prefix, but it was not used much as the Name, which is generally always used.
 

Writing supplies to primary storage when entering data min. opt. Stock, max Stock for Item
Writing supplies also to primary storage when entering data min. opt. Stock, max Stock for Item.

Importing  scanned signature of the contact person for the printouts documents

Importing scanned signature of the contact person for the printouts documents. Scanned signature of the contact person is for use in printouts of documents.

Connector licence for external use of PANTHEON

All those who in addition to PANTHEON use have any additional, external (vertical) solutions, we want to provide the best service in the future. Therefore, we introduce connector licenses, which allow users to access PANTHEON database.

ZE

ZE Plan: Paste from Excel into Details without assigned position number

In Zeus Planning Wizzard for pasting from Excel into Details table Possibility to paste from Excel into details without assigned position number was implemented.

OLAP part of ZEUS independent from version of Microsoft SQL Server Native Client

OLAP part of ZEUS (ZEUS Analyses, ZEUS Reports) is from now on independent from version of Microsoft SQL Server Native Client.

ZE Dash: Excluding record-only journal entries from dash element 0000106

In Zeus Dashboard: Excluding record-only journal entries from some dashboard elements (e.g. 0000106 - Revenue against expenses, 0000107 - Top 20 customers by value of sales etc.) has been implemented.

ZE Plan Ana: Sums for multiple columns in sales analyses

Sums for multiple columns in Sales analyses in Zeus Planning Analyses were enabled.

 

  • Izdaja nove različice Pantheona 55.69.00

Zadnja sprememba: 18. 6. 2015 @ 16:12

Komentiraj

# JimmyNoew
среда, 31 март 2021 @ 14:37
Very interesting actually, im studying now in college, it is so exciting you know. But i have troubles with paper work, so when i receive hard task i turn to this writers https://www.buyessayscheap.com/college.html, they are real professionals. I just want to advise dont use typical services, use only reliable!
# Sylvia99
среда, 21 април 2021 @ 12:54
Go the extra mile to cope with the assigned college assignments! Check what we’ve prepared to help you cope with the academic burden! Doing assignments is a piece of cake with us!https://collegehomeworktips.com/how-to-write-cause-and-effect-essay-step-by-step-guide/

Napiši komentar

Ве молиме да се регистрирате и потоа напишете коментар!

Add Content...