News

11

Davčne blagajne

V programu PANTHEON V buildu 55.69.50 smo podprli davčno potrjevanje računov, ki v Sloveniji stopi v veljavo z 02.01.2016, samo davčno potrjevanje računov pa lahko začnemo izvajati že z 01.12.2015. Podrobnejša navodila za uporabo programa in nastavitve so objavljene v pripetem dokumentu pod člankom.

Blago

 • SDD plačila
  V primeru če kreiramo SDD plačilo za kupca s tujo banko, se račun v tem primeru ne preverja V primeru če kreiramo SDD plačilo za kupca s tujo banko, se dolžina oz. pravilnost računa v tem primeru ne preverja.

Kadri

 • Dopolnitev sheme za M obrazce za eVEM
 • Nove premije za PDPZ za GE od 1.11.2015 do 31.12.2015

Farming

 • Kazalniki za govedo, reprodukcija
  Dodana je nova nadzorna plošča za reprodukcijo goveda, ki prikazuje statistične kazalnike, izračun stroškov osemenitve in zdravljenje ter stanje posamezne živali v reprodukcijskem ciklu.
 • Krmljenje živali
  Dodan nov modul za krmljenje živali, ki omogoča razelitev pripravljenih obrokov na posamezno žival, izračun stroškov po živali in zgodovino obrokov, ki jih je posamezna žival dobila.
 • Izpisi teže in prirasti glede na FADN kategorijo
  Dodali smo izpis, ki prikazuje skupno težo in priraste živali v izbranem obdobju glede na njihovo FADN kategorijo.
 • Dodana cena na kilogram v okno za izločitev
  Za lažji izračun smo na okno za izločitev živali dodali polje cena/kilogram. S pomočjo polja se samodejno izračuna skupna cena ali skupna teža živali. Velja za posamično in skupinsko izločitev.​
 • Krmljenje živali - beleženje stroškov
  V okviru modula za krmljenje smo omogočili oblikovanje krmnih obrokov, ki vključujejo beleženje stroškov posameznega obroka na podlagi planiranega obroka.
 • Skupna izločitev - enako v mobilni aplikaciji kot v PA FA
  Skupinsko izločitev živali na mobilni aplikaciji smo preoblikovali na način, ki je enak kot v PANTHEON Farming.
 • Dodana kombinirana usmeritev živali
  Dodali smo novo usmeritev živali 'kombinirana' in uskladili tudi FADN kategorije.
 • Onemogočen vnos podatkov na kartico izločene živali​
  V mobilni aplikaciji je onemogočen vnos podatkov na kartico izločene živali.
 • Izpis registra živali za prašiče
  Dodali smo nov izpis registra živali za prašiče, ki je enak tiskani obliki registra.
 • Na izpisih gnojenja ni bilo mogoče izbrati vseh let
 • Izračun rojstne števlike vključuje mrtvorojene potomce
  V izračun rojstne številke potomca smo vključili tudi število mrtvorojenih živali.
 • V čarovniku za namestitev smo ločili gnojila in škropiva
 • Skrita nepotrebna polja pri reprodukciji drobnice
  Na mobilni aplikaciji so pri dodajanju reprodukcijskih dogodkov skrita nepotrebna polja, ki se uporabljajo pri drugih vrstah živali.
 • ZEUS: V XE3 ni viden zemljevid GERK-ov
 • Pri poljedelskih opravilih v razdelku "išči" je omogočeno iskanje in razvrščanje po prvi črki
 • Za kartice živali in GERK-e omogočen uvoz iz Excela
 • Demo uporabnik za aplikacijo FA Mobile
  Na mobilno aplikacijo smo dodali možnost samodejne prijave z demo uporabnikom na demo bazo v oblaku. S tem je uporabnikom omogočen preizkus mobilne aplikacije na demo bazi pred nakupom aplikacije.
 • Spremembe v reprodukciji
  Pri poljski lokalizaciji je maska za vnos reprodukcijskih dogodkov enaka kot pri drugih vrstah živali. Pri ostalih lokalizacijah so določena polja skrita.
 • Dodano polje za spremni dokument in prevoznika
 • Površino na izpisih ne preračunava v are ampak jih pusti v hektarjih
 • Izpise 615, 616, 617 in 618 smo dodali tudi v modula Vinarstvo in Sadjarstvo
 • Novi izpisi za govedo
 • Novi izpisi za drobnico
 • Posodobitev Pantheona različica 55.69.50

Zadnja sprememba: 11. 11. 2015 @ 17:48

Komentiraj

# acron
Donnerstag, 12. November 2015 @ 15:41
Kaj le tokrat ne bo delalo :/

Napiši komentar

Only registered users may post comments.

Add Content...