Новости

16

Почитувани Корисници,

Ви ги Претставуваме Новостите во PantheonX верзија 10.0.20.0,

-11569: Цврсти Резервации на Сериски Броеви: Цврсти Резервации на Сериски Броеви нова функционалност е додадена на верзија 10.00.20.0. Сега исто така Сериски Броеви може да бидат резервирани. Промените се направени во формите на Цврсти Резервации, Слободна Залиха, на Пикинг Листа јазичето во Цврсти Резервации, Подесувања на Иденти, Препресметка на Сериски Броеви, Формата за издавање на Сериски Броеви, Автоматско Издавање на Сериски Броеви и нов Извештај е додаден во Извештаите за Сериски Броеви.

-41740: Во модулот Анализа нов Извештај е додаден. Во модулот Анализа во документите на Нарачки на Купувачи и Документи за Издавање додаден е нов Извештај за генерирање податоци од оваа поставка.

-47279: Нов панел е додаден во Трговски Евиденции: Креирање Нова Состојба. Во него се генерираат податоци без одбирање на критериуми за побрзо добивање на извештаите од трговските евиденции.

-47691: Додавање на Нарачки во Документ поставени во Стандардни Процедури. Додавање на Нарачка во Документ поставен на Стандардна Процедура за побрзо креирање на документи.

-40581: Подобрување во Наплата. Нов Изглед на модулот за Наплата. Треба да го испробате. Може да креираме конвертибилна датотека и истата да ја спроведеме во базата.

-44695: Принтаут на сите подесувања во Автоматско Книжење. Принтаут на сите подесувања во Автоматско Книжење сега е овозможено при работа.

-44738: Автоматско Книжење на Основни Средства. Корисниците се во можност да креираат излезни фактури за отпишани Основни Средства. Од сега сите позиции за отпишување на Основни Средства ќе бидат автоматизирани. Вие само треба да одберете помеѓу Бруто и Нето продажба. Ова можете да го направите во Администраторска Конзола. Депрецијацијата на Основните Средства мора да биде направена пред отписот.

-46215: Поврзување помеѓу излезни фактури и Основни Средства. Поставена е врска помеѓу Основни Средства и Излезни Фактури. Додадено е Ново Јазиче на Излезни Фактури и Јазиче Врски во Основни Средства каде што може да се видат поврзувањата.

-46833: Специфициран импорт на фактури со книжења на позиции во Финансии, (модулот за фактури). Повеќе може да прочитате на оваа веб страна: https://usersite.datalab.eu/Wiki/tabid/178/language/en-US/Default.aspx?htmlid=1005389 за мануелни начини на помош за корисниците.

-47406: Користење на нови филтри во гридот Пресметка на Издадени Сметки. Филтри за Партнер и број на Конто во побарувања референците.

-47646: Креирање наплата од Фактура во затворе ДДВ Период. Корисниците може да продолжат со креирање наплата без разлика на затворениот ДДВ Период.

-47695: Книжење во ЛТ/ФА модулите. Книжењето во ЛТ/ФА модулите ќе настанува со креирање на извештај за доспеаните документи. Автоматски ќе биде променет и статусот на документите.

-48107: Затворање на сите опции при затворање на Аванси. Додадовме “Затвори Се” опција во Затворање на Аванси. Авансите може да се затворат со еден чекор за сите партнери што имаат Аванси.

-47876: Авторизации Трета Фаза. Новите Авторизации овозможуваат побрза алокација на пермисиите за новите корисници со отворени Права за групи или улоги.

-48492: Оптимизација при Најава. Вчитувањето на Авторизациите мора да биде во посебен процес.

-44862: Ze Ana: Ново мерење на на цени за Продажба, Купување. Со додавање на нови Мерки функционалноста на модулот Zeus е уште поголема. Корисниците може да анализираат просечни цени со повеќе параметри и на различни нивоа.

-45380: Ze Ana: Зголемување на варијаблата Купувач со Град за Анализа на продажбата. Го воведовме новото ниво Град на варијаблата Купувачи во Анализата на продажба.

-45421: Ze Ana: Нова варијабла Тип на Субјект во Анализата на Пробниот Биланс. Ние додадовме нова варијабла Тип на Субјект во Бруто Билансните Коцки.

-45486: Ze Plan: Нова можност во Волшебник за Планирање Продажба на основа на Нарачки. Ние развивме дополнително поле во Волшебник за Планирање на Продажбата на основа на Нарачки.

-46446: Ze Dash: Нова Контролна Табла со дополнителни параметри – листа со кратенки до Форум/Новости/Видео Упатства. За вас развивме нови два нови параметри на Контролната Табла со Новости и Задачи To Do.

-46450: Ze Ana: Поставување можности за формат на броеви во Пивот табели (децимални позиции). Развивме за вас можност за формат на броеви во Пивот табели на OLAP анализи, на основа на нивните децимални места.

-46451: Ze Plan: Замрзнување на позициите и на колоните на позициите при движење лево/десно во панелот Анализа. Ви претставуваме функционалност на Замрзнување на колони во гридот Планирање во панелот Анализи.

-46510: Ze Dash: Нова Контролна Табла за Продажба на основа на Производи. Ви ја претставуваме новата Контролна Табла Преглед на Продажба на основа на Производи.

-47497: Импорт на анализи за Млеко од Excel. Новата можност овозможува импорт на  анализи за Млеко од Excel во Контролата на Млеко.

-47673: Реорганизација на Агро Оддржување Менито. Агро Менито за оддржување е поставно на две нивоа на структура.

-47754: Ангажман на Работна Сила при третман на животните. Со новата функционалност можеме да додадаваме вработен на задача за третман на животните заедно стандарден третман на животните исто и на ветеринарен преглед.

-47762: Промена на маската за Циклуси на Пасишта со додавање на Испланирани и Реализирани Статус. За добивање на податоци и уште поточен преглед одредени филтри од вид на Датумот и Годината се додадени.

-47836: Фарм ИД за свињите и ситен добиток. Функционалноста овозможува зачувување на податоци на Фарм ИД за свињите и ситниот добиток.

-47869: Експерт Модел-ТРЕВА. Додадени се одредени подобрувања со поставување и мониторинг на податоци заедно со Производството на Трева и задачите за трева: Филтер над гридот за производствениот циклус, одбегнување на колоните без задачи, промена на ЦАП мерната локација.

-48300: Редизајниран Поп-ап за движење на животните. Поп-ап за движењето на животните е редизајниран и унифициран за сите групи на животни.

-48314: Извештаи за Пасишта. Во модулот Пасишта исто така додадовме Извештаи.

-48336: Име на Добиточна Храна при Импорт. Нова колона е додадена за Име на Добиточна Храна при импорт на Добиточна Храна.

-48341: Грешка во табот Заштита. Во Табот Заштита во производствениот Циклус, се поправени грешките за минимална и максимална количина.

-48346: Извештај за Наплата од Слипови. Нови Извештаи се додадени во Фарм Договори за пресметка на трошоци и профит за одреден период.

-48377: Промени во Извештаи. Доколку имаме промена во третиот Циклус на Одргледување и имаме задачи само на еден, извештајот ни ги дава промените само за Циклусот на Одгледување за кој што имаме работено во претходниот период.

-48401: Јазичето за Исхрана во податоците за животните не прикажува детали за оброците. Деталите на оброците не беа возможни на податоците за животните во Јазичето Исхрана. Тоа е решено.

-48403: Дупликати на Животни во Групите на Исхрана. Во групите за Исхрана Животните беа дупликати во листата Не Во Групата. Тоа е решено.

-48413: Промена на залихата на Исхраната новости. Доколку е одбрано повеќе од едно животно во исхрана на подолг период, залихата на исхрана е поправена соодветно.

-48418: Филтрирање по Партнери во Движењето на Животните. Во движењето на животните јазичето сега е овозмжено да се избира само Партнери што се од пазарот заедно со залиха за нив.

-48434: FAMobile: Задачи со име на сечење/овошје/вински задачи. Во задачите во мобилната апликација додадовме име на задачите до ИД на таа задача.

-48460: Договор Детали во Excel импортот. Контактите сега се филтрираат по локација (одгледувачи) што ни овозможува транспрантна селекција на договорите.

-48465: Дополнителни полиња за за договор во фарминг. Нови полиња се додадени во договорот за собирање, држава на потекло и дополнителни плаќања.

-48283: Имплементација за најава во PantheonX оптимизација и поставување забрзување на процесот: - SQL оптимизација (запамтени процедури) – стартување на напади (за авторизации, проверка на лиценци, мени верзија...), - функции и процедури во Логин Процесот репрограмиран.

  • PantheonX верзија 10.0.02.0 новости!

Zadnja sprememba: 22. 6. 2016 @ 00:27

Komentiraj

Trenutno ni komentarjev. Bodi prvi!

Napiši komentar

Ве молиме да се регистрирате и потоа напишете коментар!

Add Content...