Новости

15

Почитувани Корисници,

 

Ви ги претставуваме Новостите во PANTHEONX верзија 10.0.02.10:

 

48437-Агро климатизација-ад хок анализа – Дополнителен калкулатор за агро климатизација е додаден. Можноста за сумирање, упросечување, минимални и максимални вредности заа различни агро климатски фактори како температура, врнежи, сончево зрачење итн. Различни временски периоди се можни исто како и периодично групирање.

48499-Исчистени грешки во новите Авторизации – Корекциите во Авторизациите се:

-Копирање на пермисиите од еден корисник на друг

-Одговор при проверката на Авторизации: Одговор со порака кога нема авторизации

48673-Поставување на точни бои за формата Лични Датотеки – важните полиња треба да имаат различни бои – Имплементацијата за сетирање на точни бои во формата Лични Датотеки-важните полиња треба да имаат различна боја

48699-АРЕС: дополнителни регистрации – АРЕС: дополнителни регистрации:

  1. Регистрации во АРЕС за извоз на новокреирарни извештаи
  2. Регистрации во АРЕС за МД5 хаш

47330-ЗЕУС графици во Агроклиматологија – Два графици се додадени:

  1. Врнежи на месечно ниво и нивно сумирање и просечни месечни температури за изминатите 365 дена со можност за менување на станица,
  2. Просечни температури за различни станици со можност за споредување помеѓу години

47989-Групни промени за гоење Свињи и Живина – Групни промени за гоење Свиња и Живина

Нова функциналност е развиена за трансфер од животни помеѓу групи на иста локација.

48207-Внесување на Субјект преку пристигнат Поп-ап – Пристигнувањата и Оттуѓувањата на свињи и живина сега е овозможува и додавање на Субјект. Кога корисникот додава нова или претходна локација на животното, таа локација е автоматски додадена во Субјекти.

48284-Ново лиценцирање (дел 3) – Ново лиценцирање (3 дел)

Промени во сетап волшебникот

48431-Пристигнување на животно на еден документ – Животните при импорт од Excel се додадени на ист документ. Подесувањата што креираат нов документ се: Вид на пристигнување, Датум на пристигнување, Продавач, Локација.

48476-Дополнителни корекции во мени Трева – Менито за задачи за Трева е развиено со повеќе подобрувања во насока да се задоволи концептот на планирање на производство.

48485-Вид на пристигнување во Excel предефинирана форма – Нови видови информации за вид на пристигнување се додадени во Excel предифинираната форма за импорт на животни.

48522-Excel предефинирана форма за исхрана импорт – Нова Excel предефинирана форма е развиена за импорт на исхрана. Корисникот сега може да извезе предифинирана форма од внесена исхрана, да поправи вредности (во случај да има нови податоци на основа на резултати од дополнителни анализи) и да ги увезува новите вредности во книгата на кодови.

48561-Документ за трошоци на извештај 6N3 – Документи за трошоци на 6N3 извештај

6N3 извештај за договорања на фармите е составен од сите дикументи, дополнет со одбраниот договор.

48577-Филтрирање на извештаи од фарминг договорите – Филтрирање на извештаите од фарминг договорите

Нови филтри се додадени за фарминг договорите. Корисникот сега може да филтрира по локација, договор или по последен и ден (тие одбираат за колку претходни денови сакаат да го подготват извештајот).

48604-Внесување на Работни позиции и обележани средства во АХ – Внесување на Работни позиции и обележани средства во АХ

Во Агро постои можност да се предаде работна позиција за поединечно вработен и исто така да се направи нова работна позиција. До Работната позиција се додадени предадените основни средства во насока да се следат одговорностите за одреденото средство. Во менито Агро опцијата за се следи сметководството со соодветните сметковододители.

  • PantheonX верзија 10.0.02.10 новости!

Zadnja sprememba: 15. 7. 2016 @ 09:54

Komentiraj

Trenutno ni komentarjev. Bodi prvi!

Napiši komentar

Ве молиме да се регистрирате и потоа напишете коментар!

Add Content...