Novosti

22

Izašla je verzija PANTHEON X – 10.0.03.00

21.09.2016. izašla je verzija PANTHEON X 10.0.03.00. Glavna poboljšanja su nabrojana u tekstu ispod. Video snimke novosti uz dodatna objašnjenja, možete pogledati ovde.

 

ROBA

43434_Izveštaj o zalihi – Tabelarni pregled

Dodat je novi grid - Tabelarni pregled u Izveštajima o zalihi. Podatke u ovom gridu možemo dodatno filtirati.

44673_Na dokumentima prijema dodata nova kolona: PDV

Na dokumentima prijema dodata nova kolona: iznos PDV-a.

44679_Informacija o zalihama dodata na prodajne dokumente

U šifarniku VD, Prijem - dodato je novo polje Šifra gde možemo birati da program prilikom kreiranja prijema proveri zalihu. Kada otvorimo vrstu dokumenta, kreiramo novi dokument, odaberemo artikal na poziciji i u drop down meniju dodata je nova kolona o zalihi.

45363_Predefinisani potpisnici na dokumentima

U šifaniku vrste dokumenta na Narudžbinama kupaca i dobavljačima, kao i na robnim dokumentima dodata je nova opcija: Predefinisani potpisnici gde možemo birati između 3 predefinisana potpisnika koji su istovremeno i korisnici u PANTHEONu.

45563_Traži ident – novo polje: Količina

Na formi Traži ident je dodato novo polje: Količina.

47456_Priprema cassasconta - Dobavljač

U formi za pripremu cassasconta moguće je napraviti i cassasconto za dobavljača. Do sada je priprema cassasconta bila moguća samo za izlazne dokumente, odnosno kupce, a od sada je to moguće uraditi za dokumente prijema od dobavljača. 

47457_Priprema cassasconta – nova opcija: Plaćeni dokumenti

U modulu Roba, priprema cassasconta imamo novu opciju plaćeni dokumenti. Sve do sada se cassasconta računala samo za dokumente koji su knjiženi ali nisu plaćeni, ili nisu plaćeni u potpunosti. Sa novom opcijom možemo kreirati cassasconto za dokumente koji su potpunosti plaćeni.

48433_Periodično fakturisanje: Kreiranje dokumenata prijema

Kod periodičnog fakturisanja moguće je kreirati i dokument prijema. Takođe, na izveštajima periodičnog fakturisanja nova grupa je dodata za Dokumente prijema.

49110_Report 12U

Knjiga ulaznih faktura – Uvoz.

 

NOVAC

45238_Postavljane datumskih razdoblja za kolone formula 3 do formula 10 u ispisima bilansa

Sve do sada imali smo opciju da postavimo datumske okvire jedino za formulu A i formulu B. Sada možete postaviti datume i za svih ostalih 8 formula, ukoliko to želite.

47520_Podešavanje za knjiženje samo potvrđenih carinskih dokumenata i dokumenata troškova

Do sada smo mogli postaviti ograničenje za knjiženje izadnih računa, primljenih računa, POS dokumenata, troškove materijala i blagajne za sve ili samo za potvrđene dokumente u Administratorskoj konzoli. Izlaskom novog builda u Administratorksoj konzoli imate opciju da izaberete način knjiženja i za dokumente carine i troškova.

47840_IRIS poruka ukoliko je vrsta identa robni paket označena prilikom rasknjiženja robe

Ova IRIS poruka sprečava korisnika da proknjiži isti ident dva puta prilikom knjiženja utrošenog materijala, prvi put kao pojedinačni ident i drugi put kao sastavni deo nekog robnog paketa.

48275_Knjiženje dokumenata Carine izborom vrednosti ili valute računa za knjženje

U prethodnim verzijama programa imali smo opciju da knjižimo samo izdate i primljenje račune u skladu sa valutom računa ili iznosom računa  koji želimo da knjižimo. Od sada je ova opcija proširena i na dokumente carine, tako da sada imamo odvojene postavke za dokumente izdavanja, dokumente prijema i dokumente carine.

48453_Parcijalni uvoz izvoda za više dana

Ako nam lokalizacija i standardi uvoza izvoda dozvoljavaju uvoz izvoda za više dana, sada imamo opciju da odaberemo za koje datume želimo uvoziti bankovne izvode. Pojavljuje se u novoj koloni koja je prikazana, ukoliko je odabran uvoz izvoda za više dana.

48454_Uređivanje putanje za izvoz platnih naloga u Administratorskoj konzoli

Do sada je svaki korisnik imao opciju da kreira postavke za izvoz platnih naloga samo za sebe i za računar koji koristi. Sada postoji opcija uređivanje postavki za sve korisnike. Na novom panelu možemo videti i menjati postavke za sve korisnike. Korisno, ukoliko želimo promeniti ili proveriti postavke za sve korisnike.

48487_Štampanje svih postavki automatskog knjiženja - forma

U šifarniku vrste dokumenta produžili smo print za sve postavke automatskog knjiženja. Postavke za automatsko knjiženje tipova dokumenata, subjekata, itd. možemo štampati jednim klikom.

48757_Popunjavanje jedinstvene reference prilikom povezivanja platnih naloga

Kada povezujemo više platnih naloga, i treba da identifikujemo povezane platne naloga u primljenim izvodima, sada možemo koristiti novu opciju da kreiramo jedinstveni broj kao referencu koja je naznačena na svim povezanim platnim nalozima.

48767_Broj platnog naloga kao kriterijum za štampanje platnih naloga

Na formi štampanja platnih naloga, možemo koristiti novo polje da odaberemo određeni platni nalog prema broju. Korisno ukoliko želimo štampati samo jedan platni nalog.

48894_Korišćenje opisa prilikom pretrage konta pri uvozu izvoda

Nova kolona je dodata na tipove dokumenata za knjiženje bankovnih izvoda. Sada možemo koristiti deskriptivni deo opisa da popunimo konta prilikom uvoza izvoda.

48949_  Odvojene IRIS poruke za različite nedostajuće podatake prilikom automatskog knjiženja

Kada pokušavamo automatski proknjižiti, greška koja je prilikazana je, da kontu nedostaje odeljenje ili nosici troškova. Ovo takođe može biti konto za knjiženje razlika. Nadograđena IRIS poruka obaveštava korisnika da takođe proveri postavke ovog konta u Kontnom planu.

49229_Ukupne vrednosti na panelima knjiženja i dokumentima GK

Opcija za prikaz sumarnih vrednosti na panelima knjiženja, proknjiženim dokumentima i pregledu knjiženja, opcija za prikaz ukupnog dugovnog i potražnog prometa je dodata. Opcija je sačuvana i prilikom narednog otvaranja dokumenata ili knjiženja.

 

KADROVI

48989_Čarobnjak - Kopiranje vrsta zarada između platnih lista

U platama je dodat novi čarobnjak kopiranje VZ između platnih lista za kopiranje vrednosti VZ iz postojeće platne liste za bilo koju drugu platnu listu.

49095_Enkripcija priloga

Enkripcija priloga

 

ZEUS

43473_ZE Plan. Fin: Čarobnjak za uvoz podataka planiranja iz excela

Novi čarobnjak za uvoz finansijskog planiranja podataka iz excela u PANTHEON, "Uvoz/izvoz podataka". Novi čarobnjak uvoz čini lakšim i jednostavnijim.

44814_ZE Kontrolne table: Hiperlink na elementima kontrolnih tabla

Hiperlink je dodat ne elementima kontrolnih tabla. Nova funkcionalnost je razvijena da omogući upotrebu hiperlinkova u tekstualnim poljima. Da bi hiperlinkovi radili i bili prikazani na kontrolnoj tabli, treba da stanemo na prikaz i u zaglavlju kolone gde se nalaze hiperlinkovi. Odaberemo - Dodaj hiperlink, nakon sačuvanja hiperlinkovi će raditi.

45219_ZE Nova mera vrednost proizvodnje i cena u kocki proizvodnja

U kockama proizvodnje dodate su dve nove mere:

  • Proizvodna vrednost i
  • Proizvodna cena

46392_ZE Pojednostavljena instalacija Zeus OLAP-a

Instaliranje OLAP komponenti, potrebnih za ZEUS Analize i Izveštaje je sada pojednostavljena.

48174_ZE Funkcija skrivanja nivoa

U OLAP Analizama nova funkcija skrivanja nivoa je dodata na svim dimenzijama. Moguće je, dakle sakriti bilo koji nivo.

 

 

  • Izašla je verzija PANTHEON X – 10.0.03.00

Zadnja sprememba: 23. 9. 2016 @ 14:23

Komentiraj

Trenutno ni komentarjev. Bodi prvi!

Napiši komentar

Only registered users may post comments.

Add Content...