Новости

24

Почитувани Корисници,

Ви ги претставуваме Новостите во PantheonX верзија 10.0.03.20:

45369-Критериум Магацин и неговото влијаније на извештаите 10А, 11Х и 15Х
47655-eSlog: на формата за извоз на документи кај eSlog приказ ба сите грешки
48685-Индекс додаден на tHE_MoveFXRate
49461-Авторизации во Hermes - корекции
49585-На волшебникот копирање на документ појавување на грешка
49661-Одбивање на сериски броеви: Обновување на количините
49666-Фискализираните документи не треба да бидат препресметани - глава на позицијата
49670-eSlog: порака за финалниот купувач
49686-МК ДДВ: промена во .xml датотека за ДДВ 04 извештајот
49688-МК ДДВ: промена во ДДВ извештајот ДДВ 04
49693-Заокружени вредности на извештајот ДДВ 04
49710-Промена на образецот на ДДВ 04 извештајот
48958-Повторна фискализација на фискализираните документи
49529-Известување за технички подобрувања
49736-Рефактор на полето рабат и калкуација
49642-Погрешен ДДВ на сумарниот дел во фактура
49453-Извоз во Excel верификација
49591-Неточни финансиски податоци за Вкупно на партнерите ако датумот на доспевање на страната на долгува е поставено за документ
49681-Погрешни податоци во Преглед на плаќања модулот
49712-AMC кратенки при започнување со Администратор
49747-Грешка при принт на неважечките иденти при комбинација од постоечките параметри
49758-Креирање на ISO SEPA XML датотека ако субјектот е еднаков со банката
49733-Старт на импорт од Охридска Банка
49704-Промена за Неработни Денови
49740-Неточно пополнување на сметката на плаќачот
45886- Полнење на xml за образец ПДД-ГИ/ОЗП
49684-Поставување на xml за образец ПДД-ГИ/ОЦО
49685-Генерална помош за пример на повеќе сметки во образецот ПДД-ГИ (3RC)

 

  • PantheonX верзија 10.0.03.20 новости!

Zadnja sprememba: 28. 10. 2016 @ 10:42

Komentiraj

# fiword
петок, 02 април 2021 @ 11:03
Старт на импорт од Охридска Банка, find a word

Napiši komentar

Ве молиме да се регистрирате и потоа напишете коментар!

Add Content...