News

16

Poštovani korisnici,

 

Izašla je nova verzija PANTHEON-a 10.0.04.00.

Detalje možete pogledati ovdje.

 

OPĆENITO/SISTEM

48632- Postavke i testiranje nove verzije FastReport5

Dodali smo mogućnost izvoza u format PDF/A; nove mogućnosti oblikovanja, poboljšanja kod izvoza, nove ikone kod oblikovanja ispisa.

49167- Hiperlink na subjektima za sve izvještaje u šifrantu subjekata

Na svim ispisima subjekata je kod naziva subjekta dodana veza/hiperlink. Ako se sa kursorom miša postavimo na naziv subjekta, prikaže se kursor te se klikom na subjekt otvori šifrant subjekata za izabrani subjekt.

50157 - Funkcionalnost na sigurnostima

Pri postavljanju prava moguće je izabrati ili prikazati korisnike obzirom na status: aktivni, neaktivni ili svi.

ROBA

46231 - Kontrolni ispisi: novi ispis: Kontrola nefakturiranih dostavnica - detaljno

47365- Na obrazac Pregled dokumenata dodana je nova mogućnost: Prenesi

Klikom na tipku Prenesi na obrascu Pregled dokumenata se sa izabrane pozicije na poziciju dokumenta prenese prodajna cijena te popusti.

47418 - Nova mogućnost: Puni odjel iz odgovorne osobe

Ako u izborniku Administratorska konzola | Parametri programa | Subjekti | Općenito označite mogućnost Puni odgovornu osobu iz subjekta, prikaže se nova mogućnost Puni odjel iz odgovorne osobe.

Ako označite tu mogućnost na izabranom dokumentu automatski će se popuniti polje Odjel. Uvjet za to je da osoba ima upisan podatak u kontaktnim podacima.

49662 - Datum zadnjeg dokumenta se izbriše ako se izbriše dokument, datum je bio postavljen na temelju dotičnog dokumenta.

47921 - Slanje ispisa kamata u dokumentaciju

Kao i kod ispisa računa i otvorenih stavki, sada se i ispisi izračuna kamata mogu slati u dokumentaciju.

48642 - Broj knjiženja i datum potvrde knjiženja pri ispisu konto kartice

Dodali smo novi ispis konto kartice. Novi stupac prikazuje uobičajenu vrijednost potvrđenih knjiženja.

48983 - Upozorenje na promjene polja kod izračuna kamata

Ako promijenite jedan od parametara kod izračuna kamata i spremite dokument, program vas upozori na polja koja time mijenjate.

49090 - Upotreba načina plaćanja iz robnog dokumenta sa ratama pri kreiranju blagajničkog dokumenta

Ta mogućnost je na raspolaganju kod dokumenata izdavanja i prijema. Ako je označite, program vam ponudi mogućnost da kreirate blagajnički dokument pri ispisu dokumenta izdavanja ili prijema

49388 - Ispis samo za evidencijska konta

Vrijedi samo za GE licencu. Sada možete ispisat i bruto bilancu samo za konta koja su označena kao evidencijska, bez obzira na to jesu li knjiženja na odvojenim temeljnicama za evidencijska knjiženja.

49416 - Valuta ispisa saldoliste kupaca i dobavljača

​Neki ispisi već imaju mogućnost odabira valute prilikom ispisa. Sada je ta mogućnost dodana i na ispis saldoliste kupaca i dobavljača. Ako imate recimo podružnicu na hrvatskom koja vam mora dati ispis, sada ga možete ispisati u i EUR, a ne samo u HRK.

49715 - Uvoz bankovnih ispisa PayPal

Omogućili smo uvoz bankovnih ispisa iz sustava PayPal. Uvoz korisnika omogućava ne samo uvoz podataka za određeni dan već i za željeno razdoblje (mjesec, godina)

49883 - Autorizacije u izborniku Novac

Ako korisnik nema nikakvih prava na modul Novac, tada su svi izbornici sakriveni. U prijašnjim verzijama su neki podizbornici bili vidljivi unatoč ništavnim pravima.

 

KADROVI

Na ovom buildu deaktivirani su određeni ispisi plaća i ispisi djelatnika. Ispis su deaktivirani jer nisu više aktulani prema novim zakonskim propisima.

Koji su ispisi deaktivirani i kako ih ponovno uključiti u izborniku pogledajte u priloženim uputama: ispisi_placa_djelatnici.

 

50347 - SEPA za konačni obračun

50326 - Promjene u šifrantu prosječnih plaća za 2017 godinu na webservice-u

​50167 - Uvažavanje negativne vrijednosti VZ na zaštićenom računu.  

U slučaju da djelatnik ima u PM/Računi izabran Zaštićeni račun te obračunatu vrstu zarade sa negativnom vrijednošću na virmanu za zaštićeni račun uvažava se vrijednost manja od 0.

50050 - Državni praznici za 2017

Uvoz državnih praznika za 2017 godinu u kalendar sa WEB-a.

50017 - Nove varijable za Osnovna sredstva

U Sastavljaču formula za plaće dodane su nove varijable za Osnovna sredstva:

- Nabavna vrijednost

- Ispravak vrijednosti

- Knjigovodstvena vrijednost

49900 - Kreiranje PM kroz Šifrant subjekata

49937 - Na formi SEPA se na ispisu 3JT - Pregled SEPA plaća prikažu se isti podaci kao što su na xml. ili na samoj formi. Ako je napravljen izvoz samo za neto, tada se na samom ispisu zapišu samo neto podaci.

 

 

  • Izašla je nova verzija PANTHEON-a 10.0.04.00

Zadnja sprememba: 21. 12. 2016 @ 14:28

Komentiraj

Trenutno ni komentarjev. Bodi prvi!

Napiši komentar

Само регистрирани потребители могат да коментират.

Add Content...