Новости

21

Почитувани Корисници,

Ви ги претставуваме новостите на PantheonX верзија 10.0.03.30

46581 - Отворање на документи во Трговски Евиденции
49778 - Додавање: освежување на додадени податоци
49781 - Бришење на Сериски броеви: Обновување на количината по мулти бришење
49822 - Додавање - Прилагоден Магацин
49930 - Во некои случаи се појавува погрешна количина во колината Доставено во документ Нарачки
49953 - Обновување на залиха - Јазиче за грешки
49957 - Обновување на Залиха по Сериски Броеви
49958 - Означен принт од документите за Иденти со Сериски Броеви
49989 - Неточен курс при креирање на Приемни документи од Царинско Складиште
50007 - Во одредени случаи имаме погрешна Количина во Колоната за Залиха - извештај 27W
50015 - Промена на трошоци на Документи за Набавка - Обележувањето не постои
45880 - Веб сервис за Регисторот на Типови на Даноци
49767 - На 2MP извештајот вредностите во последната колона се заокружени на 1,00
49983 - Забрана за Пристап во момент на Принтање на извештајот 2MB
48942 - Состаноци
49022 - Отворен нов документ по фискализација
48151 - Додадена опција за додавање на не ПОС документ само во ПОС
49906 - Проверка за чекори за надоградба за фискални принтери
49719 - Десен-клик за добивање само неповрзани плаќања
49897 - Доспеани Отворени Ставки Извештај и кредитни напомени/отписи
49921 - Компонента на поле е пополнета со вредност на Групата при Excel импорт на Основни Средства
49952 - Принтови од бруто биланс споредено со Само Снимени книжени документи
49993 - Извештај за Благајна за креирани кредити
50041 - Структура на дебит принт и отворање/затворање на книжени документи
49942 - Нова Варијабла: Датум на плаќање
50029 - Промена на Број на рабоник
50053 - Основа за верзија 1000330 - Хера
50109 - Прекривање на клиент
49797 - Промена на полнење на 3RC - ПДД-ГИ во столб 6
49421 - Редизајн на Хефаист формите
49969 - По надоградба не работи процедура pHF_WizMatIssue
50105 - Промена на скратување на формите - Хефаист
49320 - FA_MOBILE на верзија 1000320
49612 - FA_MOBILE Ново средство на основа на лиценцирање за лимит на мобилен пребројување на моментална залиха
49623 - FA_MOBILE на верзија 1000330
49660 - Дизајн: Менување на PantheonX - привршување
49663 - АвтоДокторинг, Задачи Автономнаработа: На Почеток на PA, во определено Време
49745 - ПогледниОбнова: неточен SQL
49801 - Документација: неможност да се отвори формата за документација
49830 - Офлајн Pantheon - За Pantheon опцијата не е возможна
49831 - Откривање на грешка за запирање на Pantheon, Clotho
49833 - Трансфер на FM, FV, FF, FH лиценци при трансфер на кодовите преку интернет
49840 - Прво стартување на Волшебникот: промена на Примарен клуч на Нашата Компанија резултира со RI грешка
49862 - Затворање на порака: нема конекција до edgar сервер
49865 - IRIS наредба Промена: различно IRIS Мени, потоа Моментална година IRIS
49875 - Clotho на Sql Server 2012 прилагоден Филтер за одбирање на датабаза
49876 - Волшебник за Импорт: надоградба на префернција ДДВ%
49884 - Документација: Ескалација - бришење на пораката кога се затвора модулот документација
49901 - RU демо 320
49918 - Намалување на демо датабазите
49931 - Копирање на Тип на Субјет податоци: избриши параметри
49974 - Неточен Фокус по затворање на Формите во Јазиче Мод
49979 - Демо Италија
50006 - Извештаи за Субјекти: Кронос извештаи 330, 331, 33H, 03V
50102 - Авторизации: Дозвола за промена на авторизации мора да биде запишан маил сервер во полето
50085 - Документација: поврзување на постоечки документи со документација
50048 - ДДВ Историја на Наше Претпријатије грешка во ДДВ или ДДВ префикс е нула или ДДВ префикс е 3 карактери
45327 - АгроИТ: Вметнати работи во Агро интеграцијата
45521 - Заборавена лозинка/ресет на лозика поставена можност
46791 - Едноставна регистрација на процесот RA/RC
48842 - Графичко прегледување на групи на животни
49108 - Промени и дополнувања во Фет. Планот и Администраторска конзола подесувањата
49300 - Промена на подесување (слика, текст)
49448 - Други задачи, селекција на неколку животни и материјали
49509 - Пастори во планот за исхрана
49560 - FAMobile: следливост на промените на Идентификациските кодови
49561 - FAMobile: едитирање и бришење на тежината на животните
49765 - EM - Функција Помести
49768 - Во датабазата мора да биде впишано полето за примачот името на примачот но не името на купувачот
49769 - Цена за Идентите преземени од Договорени цени
49780 - Икони на Farmin менито
49791 - Оптимизација на планот за исхрана
49792 - Филтер за Тип на Животно се ресетира на извештаите од моментална залиха
49794 - Excel импорт на регистарот за животни
49800 - Прием на гориво
49814 - Прикажување на датум без еМ
49936 - Оптимизација на мобилната апликација за пакување
49939 - Во сите интерни документи (приеми и издавања) додадовме Идентификациски код на издавач на фармата
49941 - Отворање на Основен Календар
49951 - Исклучување на подизведувачи прикажување на нарачки со дневен план на реализација
49956 - Конекција на Земјоделски машини со Основни Средства
49981 - Диспозиција на Животни-грешка при селектирање локација на тежина
50000 - Комбинирање на код дневниците за Вино/Масло
50009 - Имплементација на пакети во VET модул
50018 - Бришење вишок време единици за продукција
50019 - На Ca's со Кружна ареа може да биде променета
50025 - Грешки поправени за Овошје и Лешници
50039 - RIAAS - тендер (ноември 2016)
50045 - Дневник за молзење не зачувува податоци со дополнителни знаци
50055 - Билд за верзија 10.0.03.30
50067 - RA/RC препознато 10.0.03.30 - раздвојување и тестирање
50070 - Исклучување на процента на реализација CA прикажено во план
50078 - Тестирање на задачата за внесување на процесот на собирање
50080 - Филтрирање на Животни во Дневникот на молзење
50127 - Е-сметки автоматизација
50140 - Редизајн на принтани ознаки
  • PantheonX верзија 10.0.03.30 новости!

Zadnja sprememba: 21. 12. 2016 @ 11:00

Komentiraj

# gate
петок, 27 декември 2019 @ 09:31
Прикажување на датум без еМ
Оптимизација на мобилната апликација за пакување.
moto x3m free game.

Napiši komentar

Ве молиме да се регистрирате и потоа напишете коментар!

Add Content...