News

26

U „Službenim novinama FBiH“, broj 92/16 od 18.11.2016. godine, objavljen je Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i drugim licima angažovanim na radu. Ovim Pravilnikom se propisuje sadržaj i način vođenja evidencije o radnicima i drugim licima angažovanim na radu kod poslodavca.

Pravilnik propisuje četiri evidencije, a to su:

  1. Evidencija o radnicima – matična evidencija kod poslodavca
  2. Evidencija o drugim licima angažovanim na radu kod poslodavca
  3. Evidencija o radnom vremenu
  4. Evidencija o radnom vremenu za radnike koji poslove obavljaju na izdvojenom mjestu rada.

Pravilnikom nisu propisani izgledi evidencija, već isključivo potrebni podaci koji moraju biti sadržani u evidencijama. U nastavku dostavljamo kako i gdje vršimo unos traženih podataka u PANTHEONu za 2 glavne evidencije Evidencija o radnom vremenu i Evidencija o radnicima - matična evidencija kod poslodavca. Preostale 2 evidencije, Evidencija o drugim licima angažovanim na radu kod poslodavca - ispis dodatno će biti dostupan, te Evidencija o radnom vremenu za radnike koji poslove obavljaju na izdvojenom mjestu rada riješeno u okviru šihtarice , više informacija ispod. 

 

Evidencija radnog vremena

Evidencija prisustva se bilježi u dijelu Personalne mape/Radno vrijeme

Režim radnog vremena podešavamo u šifrantu na donjoj slici​

 

Sati mimo redovnog rada

Za Ostale podatke o radnom vremenu vrste koje se mogu pojaviti:

1 noćni rad,

2 prekovremeni rad,

3 smjenski rad,

4 dvokratni rad,

5 rad u dane praznika

6 neradnih dana utvrđene posebnim propisom

7 drugo_____________

Njih unosimo u šifrant Vrste zapisa pod radne obaveze kao na slici ispod

Neprisustvo na radu

Modaliteti vremena neprisustva na poslu se unose u isti šifrarnik pod Hera. Unesemo sljedeće odsutnosti:

1 vrijeme korištenja odmora (sedmičnog i godišnjeg),

2 vrijeme za dane u koje se ne radi i praznike utvrđene posebnim propisom,

3 vrijeme spriječenosti za rad zbog privremene nesposobnosti za rad,

4 vrijeme porođajnog odsustva, roditeljskih dopusta, mirovanja radnog odnosa ili korištenja drugih prava u skladu s posebnim propisom,

5 vrijeme plaćenog odsustva,

6 vrijeme neplaćenog odsustva,

7 vrijeme neprisutnosti u toku dnevnog rasporeda radnog vremena po zahtjevu radnika,

8 vrijeme neprisutnosti u toku dnevnog rasporeda radnog vremena u kojima radnik svojom krivnjom ne obavlja ugovorene poslove,

9 vrijeme provedeno u štrajku,

10 vrijeme isključenja s rada (lockout).

A neprisustvo se unosi na Personalnoj mapi radnika u djelu Odsutnost/Pregled odsutnosti

Korisnici mogu koristiti Ispis 3DA - evidencija o iskorištenosti radnog vremena. 

Evidencija o radnicima – matična evidencija kod poslodavca

Dodatno ispis koji sadrži sve tražene podatke bit će dostupan na nekom od narednih buidova/patch, o čemu ćemo blagovremen obavjestiti. 

Opće informacije o radniku

 

Ime i prezime

Osnovni podaci slika ispod

JMBG

Osnovni podaci slika ispod

Spol

Osnovni podaci slika ispod

Dan, mjesec i godina rođenja

Osnovni podaci slika ispod

Mjesto, općina i država rođenja

Osnovni podaci slika ispod

Prebivalište, odnosno boravište

Dozvola za boravak i rad ili potvrda o prijavi rada

Školska sprema, stručni ispit, dodatno obrazovanje, certifikati i slično

Ugovor o radu

 

Broj i datum zaključenog ugovora o radu

Dan početka rada

Poslove radnog mjesta koje radnik obavlja

Parametri za obračun

Rad na određeno ili neodređeno

Parametri za obračun

Očekivano trajanje rada na određeno vrijeme

Parametri za obračun

Vrijeme trajanja probnog rada

Ugovor o radu sa pripravnikom

 

Broj i datum zaključenog ugovora o radu sa pripravnikom

Parametri za obračun

Trajanje pripravničkog staža 

Radna knjižica

Vrijeme i rezultat polaganja stručnog ispita, ako je isti predviđen i obavljen

Obrazovanje

Rad u inostranstvu

 

Trajanje rada u inostranstvu, država i mjesto rada, u slučaju upućivanja radnika u inostranstvo

Preko poizvoljnih polja

Radno vrijeme

 

Ugovoreno sedmično radno vrijeme

Trajanje radnog vremena (puno ili nepuno radno vrijeme

Parametrni za obračun/Radni odnos, radni odnosi imaju na sebi da se definišu kao Puno ili nepuno radno vrijeme

Ostale naznake

 

Naznaka radi li se o poslovima na kojima se staž osiguranja računa s uvećanim trajanjem

Naznaku radi li se o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovnog utvrđivanja radne sposobnosti za njihovo obavljanje

 

Mjesto rada, a ako ne postoji stalno ili glavno mjesto rada, napomena da se rad obavlja na različitim mjestima

 

Prethodni staž i vrijeme mirovanja

 

Prethodni radni staž

Prethodni penzioni staž

Slika iznad

Vrijeme mirovanja radnog odnosa

Slika iznad

Prestanak radnog odnosa

 

Dan prestanka radnog odnosa

Razlog prestanka radnog odnosa

Slika iznad

  • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima

Zadnja sprememba: 26. 12. 2016 @ 17:23

Komentiraj

Trenutno ni komentarjev. Bodi prvi!

Napiši komentar

Само регистрирани потребители могат да коментират.

Add Content...