News

27

Današnji razvoj u IT segmentu umnogome zavisi od razvoja mrežne infrastrukture i reklo bi se da upravo ona čini jednu od oblasti sa najvišom stopom rasta u informacionim tehnologijama. Svjedoci smo da razvijena mrežna infrastruktura pretvara svaku odvojenu lokaciju u efektivno radno mjesto. Obzirom da korisnici PANTHEONa često imaju potrebu korištenja sa udaljene lokacije, nastojat ćemo Vam pojasniti ovaj segment rada.

 

LOKALNA MREŽA (LAN):

Unutar lokalne mreže pristup PANTHEONu, tačnije bazi podataka na SQL serveru je moguć uz uslov da je povezivanje računara izvšeno ispravno. Ovdje, prvenstveno mislimo na uslov da su svi računari povezani na isti router i da se razmjena podataka vrši po TCP/IP protokolu. Takođe, potrebno je da na serveru/računaru na kojem je instaliran SQL server bude isključen firewall za privatnu mrežu, da bude otvoren port 1433, te da u SQL Configuration Manageru bude omogućen TCP/IP protokol.

ODVOJENE MREŽE/LOKACIJE:

Ukoliko se PANTHEON koristi na jednoj lokaciji, tj. SQL server je instaliran na računaru/serveru na toj lokaciji i korisnik ima potrebu da pristupi programu sa neke druge lokacije (iz druge mreže) korisnik ima opciju da koristi neki od programa za daljinski pristup. Preporučit ćemo redom:

 

 1. Povezivanje u VPN (virtuelna privatna mreža)
  1. Potrebno je podesiti VPN na serverskoj strani
  2. Klijentska strana se poveže na VPN i tada radi kao u lokalnoj mreži
  3. Postavke ovakvog sistema su nešto složenije, ali ako postoji tehničko osoblje koje može pripremiti i održavati ovakav sistem – isti je najbolja opcija

 

 1. Povezivanje korištenjem Microsoft Remote Desktop servisa (najzastupljenije, dovoljno dobro i sigurno rješenje)
  1. Na serverskoj strani potrebna je fiksna IP adresa ili neki od servisa za dinamičku dodjelu domenskog naziva (DynDNS, NO-IP..). Besplatni ili plaćeni. Zakup statičke IP adrese se vrši kod providera čiju internet uslugu koristite jednostavnim upućivanjem zahtjeva.
  2. Potrebno podesiti mrežne uređaje na serverskoj strani tako da preusmjeravaju odgovarajući port (najčešće 3389) na lokalnu IP adresu servera.
  3. Na serveru omogućiti MS RDS
  4. Ako se na serverskoj strani radi o serverskom MS operativnom sistemu, logiranjem preko MS RDS zauzima se jedan CAL
  5. Ako se na serverskoj strani radi o neserverskom MS operativnom sistemu, onda će taj računar biti zauzet od strane klijenta sa udaljene lokacije i na njemu neće moći raditi korisnik lokalno

 

 1. Povezivanje DataLab PANTHEON aplikacije sa bazom preko interneta kroz otvoren odgovarajući port
  1. Na serverskoj strani potrebna je fiksna IP adresa ili neki od servisa za dinamičku dodjelu domenskog naziva (DynDNS, NO-IP..). Besplatni ili plaćeni.
  2. Potrebno podesiti mrežne uređaje na serverskoj strani tako da preusmjeravaju odgovarajući port (najčešće 1434) na lokalnu IP adresu servera
  3. Na serverskoj strani omogućiti odgovarajuće SQL Server servise
  4. Podesiti Pantheon.ini na klijentskoj strani tako da se DataLab PANTHEON povezuje sa udaljenim serverom
  5. Nije najbolja opcija sa aspekta sigurnosti i stabilnosti (ako na kratko pukne veza sa serverom, neophodno se ponovo logirati)

 

 1. Povezivanje TeamViewerom (Jednostavan i popularan način, ali nije preporučljiv)
  1. Stalno uključen TeamViewer pravi lokalnu mrežu ranjivom
  2. Dok korisnik radi preko TeamViewera, na serverskoj strani može se cijelo vrijeme pratiti šta tačno radi. To nije slučaj sa MS RDS
  3. Zauzima se jedan korisnički račun
  4. Jednostavno se instalira TeamViewer na obje strane i to je sve što je potrebno kad su postavke u pitanju

 

Naravno, za sve ove opcije je neophodna stabilna veza sa internetom. U nekim slučajevim postoje posebna ograničenja u lokalnim mrežama jedne ili druge strane koja mogu praviti probleme. Obično se radi o sistemima sa posebnim postavkama sigurnosti.

Na kraju, nakon što ste se opredjelili za neku od ponuđenih pocija, i nakon što je mrežni administrator isto podesio, jednostavnim logovanjem sa pristupnim podacima na udaljeni računar radite direktno u PANTHEONu. 

 • Povezivanje radnih jedinica na server/računar na kojem je instaliran SQL server s ciljem rada u Pantheonu

Zadnja sprememba: 27. 1. 2017 @ 12:15

Komentiraj

# EdnaCarson
24 март 2021 г. @ 12:01
I propose merely very good along with reputable data, consequently visualize it: 메이저토토사이트

Napiši komentar

Само регистрирани потребители могат да коментират.

Add Content...