Novice

09

Izašla je nova verzija programa PANTHEON 10.0.07.00.

PANTHEON uputstva su dostupna na wiki stranicama kao i poučna video uputstva (dostupna pri prijavi na usersite)

 

ROBA (Hermes)

42013 –  Novi tab dodan

Na panelu izaberemo račune troškova te njihove pozicije za koje možemo odrediti vrstu troška, te ih zatim povežemo sa primljenim računom.Sa tom funkcijom možemo povezati jedan ili više računa troškova sa primljenim računom.

49854 – Nova kolona u šifrantu tarifnih brojeva

U šifrantu tarifnih broheva dodali smo novu kolonu za aktivnost. Zadano su sve tarife aktivne. Ako promjenimo status tarife u neaktivno, tarifa se više neće prikazati u padajućem izborniku na pozicijama dokumenata.

49954 –  Nemogućnost mijenjanja dokumenta u šifrantu vrste dokumenta

Ako u šifrantu vrste dokumentaželimo promijeniti vrstu dokumenta za koju već postoje dokumenti, program nam javi slijedeću poruku: “Tip dokumenta nije moguće mijenjati. Na ovoj vrsti dokumenta već postoje dokumenti.

51413 – Novi dizajn u modulu roba

Na obrascima za dokumente prijema i izdavanja, u administratorskoj konzoli te šifrantu vrste dokumenata napravljene su promjene prikaza.

51531 – Potvrđena inventura – nova kontrola je dodana

Ako je dokument inventure potvrđen (tj. status dokumenta), dokument više ne možemo mijenjati (uz postavljenju ništavnu autorizaciju Mijenjanje potvrđenih dokumenata”. Kontrolu samo dodali na status dokumenta “Potvrđen”. U tu svrhu smo dodali poruku: “Inventura je potvrđena. Prije promjena morate promijeniti status dokumenta!”

 

NOVAC (Demeter)

 

51345_ Posebne procedure za uparivanje podataka pri uvozu izvoda

Napredni korisnici mogu sada koristiti proizvoljne stored procedure za raščlanjivanje uvoza bankovnih izvoda. Ako se nalazimo u situaciji koje sistemske procedure ne pokrivaju, možemo napisati vlastitu proceduru u dodati je uvozu bankovnih izvida.

51380 – Kontrole rasknjižavanja ukoliko je unesen broj dokumenta

Ako je vrednovanje zaliha na skladištu postavljeno na ‘0 – Nema vrednovanja’, dokumenti sa tim statusom nisu prikazani na popisu kandidata za knjiženje utrška materijala. Ako želimo provjeriti zbog čega ti dokumenti nisu na popisu, možemo unijeti broj dokumenta na obrascu za knjiženj eutroška materijala, program će provjeriti postavke skladišta za taj dokument. Ako program naiđe na parametar ‘Nema vrednovanja’ ponudi nam mogućnost uređivanja i njegovih postavki.

51441 – Kontrola vrijednosti rata i dokumenata

​Ponekad račune ne možemo knjižiti u glavnu knjigu. Razlog za to često je razlika između vrijednosti računa i ukupnog zbroja rata na dokumentu. Sada, ako pokušamo knjižiti takav dokument program nam prikaže informacjie koje se nalaze na panelu za rate.

51595 Opcija mogućnosti promjene konta AVR/PVR

Konto razgraničenja je postavljen u šifrantu vrste dokumenata. Sada to konto možemo promijeniti ako najprije kreiramo razgraničenja. Konto možemo promijeniti i ako napravimo razgraničenja za više dokumenata.

51639_Multiselekt komponenta sa opcijom prazno

Na ispisima u modulu Novac, gdje se koristi komponenta multiselect, dodali smo mogućnost filtriranja po praznim vrijednostima. Sada na primjer možemo odabrati zapise koji sadrže određene odjele ili koji nemaju unesen odjel. Ova mogućnost je na raspolaganju za odjele, nositelje troškova, vrste subjekata itd.

 

KADROVI (Hera)

 

51283 – Prozor za knjiženje plata

Na obrascu za knjiženje obračuna dodan je status dokumenta “Neknjižen” i “Knjižen”.

51740 – Špica Taster storno zaposlenog

Dodana je mogućost multiselecta za storniranje obračuna djelatnika.

51444 – Biranje parametara za DPA

U izborniku  Automatsko pokretanje zadataka u Administratorskoj konzoli dodana je mogućnost odabira parametara za DPA – Hera.

 

Više informacija (uz prethodnu prijavu) pročitajte na linku.

 

  • Izašla je nova verzija PANTHEON X - 10.0.07.00

Zadnja sprememba: 19. 6. 2017 @ 16:09

Komentiraj

Trenutno ni komentarjev. Bodi prvi!

Napiši komentar

Prosimo registrirajte se in nato napišite komentar!

Add Content...