Novice

27

Spoštovani uporabniki,

Izšla je nova različica programa PANTHEON 10.0.07.10.

Na voljo vam je tabelarni, detaljni pregled na povezavi, PANTHEON navodila na wiki straneh, kot tudi poučno video gradivo (dostopno ob prijavi na usersite).

 

PANTHEON Splošno

51841 - ARES registracija cyDrawText metode

Registracija cxDrawText metode.

51865 - Popravek napake pri spreminjanju velikosti slike ozadja

Popravlili smo napako pomanjkanja pomnilnika, ki je včasih nastala zaradi spreminjanja velikosti slike ozadja.

51904 - Popravljeno delovanje parametra "Ne urejaj ključa po datumu".

Popravlili smo delovanje parametra "Ne urejaj ključa po datumu".

51929 - Popravki na obrazcu za pošljanje elektronske pošte

- popravljeno prikazovanje šumnikov spremnega teksta (gmail).
- odstranjeni posebni znaki v prejetem mailu -  (gmail).
- odstranjen razmik med vrsticami pri vpisovanju spremnega teksta.

KADRI (Hera)

Št. remarka: 51687 - Vnos stroškovnega nosilca pri potnih nalogih

Če imamo v nastavitvah vrst dokumentov nastavljen obvezen vnos stroškovnih nosilcev, bo program na potni nalog samodejno vstavil stroškovni nosilec, ki pripada delovnemu mestu, izbranem v glavi potnega naloga.

Št. remarka: 52040 - Pohitritev kreiranja REK-a zaradi avtomatskega dodajanja potnih nalogov na REK

Pohitrili smo kreiranje REK-a zaradi avtomatskega dodajanja potnih nalogov na REK.

 

PANTHEON Farming

Št. remarka: 51978 - Izid nove različice aplikacije FA Mobile    

Nova različica aplikacije FA Mobile bo izšla po tem, ko se nadgradijo gostiteljske podatkovne baze.

Št. remarka: 51837 - Delovni nalog – zasedenost resursov  

V nastavitvah AK | Nastavitve | Kmetijstvo | Splošno | Nastavljivi identi in vrste dokumentov smo v zavihku Poljedelstvo dodali dva preklopnika, s katerima lahko nadzorujemo sočasno rabo različnih resursov. Če preklopnik ""Dovoli prekomerno št. rezervacij resursa"" ni izbran in na delovnem nalogu izberemo resurs, ki je že zaseden, se pojavi sporočilo z informacijo, da je izbrani resurs že zaseden na drugem DN, zaradi česar ga ni mogoče ponovno izbrati. Če je preklopnik izbran, pa dobimo sporočilo, da smo zaradi izbranih nastavitev resurs lahko izbrali, kljub temu da je že zaseden na drugem DN. Isto velja za izbiro zasedenih območjih pridelovanja s preklopnikom ""Dovoli prekomerno št. rezervacij OP""."
 

Št. remarka: 51864 - Delovni nalog – spremembe pri poizvedovanju po območjih pridelovanja   

Dodali smo možnost dodajanja območij pridelovanja po imenu pridelka. Prav tako smo dodali pregled po straneh, kjer lahko prikažemo posamične OP ali pa strani z največ 8 OP na stran.

Št. remarka: 51888 - Pohitritev izpisov za grozdje in olje    

Pripravili smo nova izpisa, 644 ter 685. Uvedli smo tudi nekaj sprememb, s katerimi smo pohitrili delovanje izpisov s številnimi podatki.

Št. remarka: 51891 - Izboljšava za gnojilni načrt    

Nov gnojilni načrt nam omogoča kreiranje enega gnojilnega načrta za več območij pridelovanja.

Št. remarka: 51908-Privzeta lokacija za vremensko napoved    

Za zadovoljitev potreb po izbrani privzeti lokaciji za določene funkcije (npr. vremenska napoved na koledarju) smo določili, da je prva lokacija, ki jo kreiramo za vremensko napoved, privzeta.

Št. remarka: 51915 Pobiranje jajc in kontrola pakiranja 

Dodali smo novo kontrolo, ki nam sporoči, če je katerakoli izračunana ali vnesena vrednost enaka 0.


Št. remarka: 51919 Spreminjanje velikosti menijev in obrazcev    

Uvedli smo nekaj sprememb, s čimer smo omogočili spreminjanje velikosti delovne površine menijev in obrazcev.

Št. remarka: 51922 - Poenostavljanje naročil za Sentinel-2 

Celice, ki vsebujejo (delno ali v celoti) uporabnikova polja, program samodejno doda na seznam z naročenimi celicami s statusom 'Priporočen', a le tiste, ki nimajo nobenega drugega statusa (naročen, poskusna doba itd.). S tem poenostavljamo izbiro celic, ki so potrebne za celovit pregled satelitskih podatkov.


Št. remarka: 51925 - Popravek na uporabniški podatkovni bazi    

Popravili smo interno napako z uporabnikovo podatkovno bazo, kjer so bile pomešane posode za vino in olje.


Št. remarka: 51928 - Popravek napake pri poljedelskih izpisih 

Popravili smo napako, zaradi katere ni bilo možno iskati podatkov po območjih pridelovanja.


Št. remarka: 51974 - Napačni podatki na izpisih za katastrske parcele   

Popravili smo napako, zaradi katere se v skupnem znesku ni upoštevala cena plačila z blagovno menjavo.


Št. remarka: 52000 - Nova funkcija dvojnega klika na delovnih nalogih  

V obrazcu za delovne naloge smo vpeljali izboljšavo, ki omogoča, da z dvojnim klikom na šifro resursa odpremo okno z dodatnimi podatki o resursi, ki so shranjeni v meniju Kmetijsko gospodarstvo. Prikazani podatki so odvisni od vrste resursa.


Št. remarka: 52001 - Avtorizacije za PANTHEON Farming

Do sedaj program ni imel menija z avtorizacijami za PANTHEON Farming, kar smo s tem popravkom popravili. Od sedaj bodo uporabniki za spreminjanje avtorizacij potrebovali dovoljšne pravice.


Št. remarka: 52005 - Brisanje/storno dokumenta periodike ob brisanju pogodbe 

Ko izbrišemo vse podatke o katastrski parceli, s tem izbrišemo tudi pogodbo. V trenutni različici bomo videli le pogodbene dokumente, ki so vneseni v polje Pogodba na obrazcih za najem.


Št. remarka: 52034 - Popravek za GERK

Popravili smo napako, ki je povzročala, da naziv GERK-a v filtru opravila/izpisa ni bil pravilno prikazan.


Št. remarka: 52048 - Popravek hrošča    

Popravili smo napako na izpisih 6KB, 6KC, 6KE, 6KF, zaradi katere smo dobili sporočilo SQL "string or binary data would be truncated"

 

 

  • Izšla je nova različica programa PANTHEON 10.0.07.10

Zadnja sprememba: 28. 6. 2017 @ 13:35

Komentiraj

Trenutno ni komentarjev. Bodi prvi!

Napiši komentar

Prosimo registrirajte se in nato napišite komentar!
You must be in Edit Mode to enter content, and then you can use the Module Action Menu or Module Action Buttons to manage content

Add Content...