Novice

29

Ločeno poročanje o povračilih stroškov službene poti in poročanje o povračilih delavcev napotenih na delo v tujino po 1.1.2018

 

Skladno z Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (Pravilnik REK) objavljen v Ur.l. 79/2017 z veljavo od 1. januarja 2018 dalje je določeno ločeno poročanje o povračilih stroškov službene poti in poročanje o povračilih delavcev napotenih na delo v tujino. Podatki v poljih B06, B06a, B06b, B06c, B06č, B06d, B06e in B20 se za izplačila v mesecu januarju, februarju in marcu 2018 prvič poročajo šele v mesecu aprilu 2018, najkasneje do 30. aprila 2018, ločeno po mesecih (januar, februar, marec), na katerega se nanašajo.

Zaradi zgoraj omenjenega in ker s strani FURS-a oz. eDavkov še ni pripravljenih ustreznih struktur je potrebno že sedaj v Pantheon-u za izplačila po 1.1.2018 za vsa nova polja katera se bodo poročala ločeno (B06a, B06b, B06c,...) odpreti svojo Vrsto zaslužka, da jih bo aprila 2018 za obračune za nazaj možno poročati ločeno po novih rubrikah na iREK obrazcu.

Vrste zaslužka za službene poti je potrebno izbrati še v Šifrantu vrst dokumentov za potne naloge ter jih povezati z ustreznim poljem.

Primer nastavitev si lahko ogledate na naslednji povezavi:

https://usersite.datalab.eu/Wiki/tabid/178/language/sl-SI/Default.aspx?htmlid=1006513

 

V kolikor stroški v skladu z novim Pravilnikom v Pantheon-u po 1.1.2018 ne bodo obračunani na ločenih Vrstah zaslužkov glede na nova polja (B06a, B06b, B06c,...) ampak samo na eni  vrsti zaslužka, aprila 2018 ne bo možno avtomatsko polniti novih polj na iREK ampak bo možen samo ročni vnos!

Velja za vsa podjeta katera izplačujejo potne naloge in ne samo za napotene delavce!

 

Zakonodaja z pojasnili:

- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu

- Nova izdaja dokumenta Podrobnejši opis obračunov in postopka oddaje po sistemu eDavki

- Nova izdaja dokumenta REK obrazci - podatki za oblikovanje prijave podatkov o osnovah in sprememb teh podatkov za obdobja od 1. januarja 2016 dalje

Davčna obravnava dohodkov delavcev, ki so napoteni na delo v tujino

 

  • Ločeno poročanje o povračilih stroškov službene poti in poročanje o povračilih delavcev napotenih na delo v tujino po 1.1.2018

Zadnja sprememba: 13. 2. 2018 @ 8:12

Komentiraj

Trenutno ni komentarjev. Bodi prvi!

Napiši komentar

Prosimo registrirajte se in nato napišite komentar!