News

12

Nëse shuma e dokumenteve të pranuara është krijuar nga shume dokumente interne me opsionin që mbledhë identet në dokumentet e krijuara, posimi I dokumenteve të pranuara nuk mund të bëhet. Gabimi I shfaqur duket si në figurat e mëposhtme:

Ne kemi pergaditur upgrade të shpejt me nr. 857 I cili veç është në dispozicion përmes konsolës administrative:

Ju kërkojmë shumë falje për këtë gabim,

Simon Klemen​

Zadnja sprememba: 12. 3. 2018 @ 14:30

Komentiraj

# Beauvais
10 октомври 2018 г. @ 9:27
An organization like Skycap Financial help people that fall into a financial crisis, which are out of their control and can affect their credit badly and help when the door to an individual or organization is closed based on their credit history.
# fireboyand
09 август 2019 г. @ 6:29
Thanks for your article! I have read through some similar topics! However, your post has given me a very special impression, unlike other posts. I hope you continue to have valuable articles like this or more to share with everyone!
fireboy and watergirl
# cruickshank
14 март 2020 г. @ 8:47
Menaxhimi i dokumenteve është organizimi i zbatimit të menaxhimit të sistemit të dokumenteve hyrëse dhe dalëse të agjencive sipas parimeve dhe procedurave të caktuara. 2 player games
# darricklmoore
02 април 2021 г. @ 8:00
Nuk dija shumë për krijimin e dokumenteve, por tema jote më dha disa ide, është mirë të shoh tema të tilla. basketball legends

Napiši komentar

Само регистрирани потребители могат да коментират.

Add Content...