News

16

Spoštovani uporabniki,

 

Izšla je nova različica programa PANTHEON 10.0.10.00.

Na voljo so vam PANTHEON navodila na wiki straneh in poučno video gradivo (dostopno ob prijavi na usersite).

Nova različica programa za PANTHEON Farming bo dosegljiva najkasneje v verziji 10.0.10.20. Do takrat nadgradnje niso mogoče.

 

Remark Modul  
53080 DEMETER (FINANCE)                                  Omejitev pošiljanja opominov za opomine, ki še niso zapadli

Sedaj lahko omejite pošiljanje opominov partnerjem, za katere imate izstavljene še nezapadle opomine.
53937 DEMETER (FINANCE)                                  Datumi DDV kot kriterij na izpisu bruto bilance

Ta datumski kriterij je bil prisoten že na drugih obračunskih izpisih, sedaj pa je bil dodan še na izpis bruto bilance.
53967 DEMETER (FINANCE)                                  Vezaj med dokumentom in oznako leta pri knjiženju izdanih računov

Vezaj smo dodali zaradi večje berljivosti veznega dokumenta.
54097 DEMETER (FINANCE)                                  Izpis blagajniškega dokumenta 001, če ni prometa v obdobju

Odpravljena napaka v programu, sedaj se izpiše s podatki o prejšnjem in novem saldu, ki sta seveda enaka.
53679 DEMETER (FINANCE)                                  Kjiženje izdanih računov po posebnem postopku za turistične agencije

Knjiženje izdanih računov je bilo dopolnjeno z upoštevanjem možnosti knjiženja postavk računa, kjer je uporabljena tarifna številka s to oznako.
53778 DEMETER (FINANCE)                                  NRC referenca

Sedaj je poleg SI in RF reference pri sklicih možna uporaba tudi NRC referenca. Kjer ste do sedaj lahko izbrali ostale dve, lahko sedaj izberete tudi to referenco.
54072 DEMETER (FINANCE)                                  Ločeno knjiženje rabata za SI lokalizacijo

Sedaj je na vrsti dokumenta možnost izbire vklopa in izbire konta za knjiženje rabata/popusta, ločeno od konta prihodka.
53212 HERA (HRM)                                         Import from Excel file to the Positions of Employment register
53172 HERA (HRM)                                         V PM/ panel Tujci se je v Bivalna viza dodalo še nova polja: Številka, Izdajatelj ter Velja od/do z preklopnikom Neomejen.
53303 HERA (HRM)                                         Na pripravo obračuna med Uvoz/Izvoz podatkov se je dodalo Izvoz SODPZ za izvoz v txt datoteko za Kapitalsko družbo.
53350 HERA (HRM)                                         Na iREK na 3LK in 3LJ so se dodala nova polja A011a, A011b, A011c, B06a,B06b, B06c, B06č, B06d, B06e in B20.
53581 HERA (HRM)                                         Za šifrant prispevkov na Občini je bil dodan Uvoz prispevkov iz WEB servica za transakcijske račune prispevkov.
53585 HERA (HRM)                                         Iz Vrste zaslužka/Tip zaslužka, kriterijih izpisov plač in prenos preko WEB servisa se je za SI lok. odstranilo stare bonitete od 1 do 8.
49154 PANTHEON splošno                                    Popravki napak pri shranjevanju oblikovanja ekranske maske.
Za shranjevanje nastavitev sedaj tudi ni potrebno več restartati programa.
49869 PANTHEON splošno                                    Možnost nastavitve pravic (avtorizacije) na vsa polja v glavi identa v šifrantu identov.
Ident, Naziv, Dobavitelj in Dobaviteljeva šifra.
51719 PANTHEON splošno                                    Ko se subjektu, ki je označen kot banka odstrani parameter "banka", se poleg obvestila, da se že pojavlja na prometnih tabelah,  prikaže tudi čarovnik za pregled vseh zapisov na katerih odvisnih tableah se nahaja.
52284 PANTHEON splošno                                    Na menijski postavki za vrste dokumentov je sedaj seznam vseh vrst dokumentov, ki spadajo pod izbrano vrsto. Omogočen dvoklik na vrsti dokumenta, ki odpre nastavitve za to VD.
52530 PANTHEON splošno                                    Dodana možnost kopiranja pogodbenih cenikov tudi na šifrantu identov.
52596 PANTHEON splošno                                    Dodatni formati izvozov iz razpredelnice v programu

Dodali smo možnost izvoza v XLSX, CSV, TXT in preko odložišča. Možnost je na voljo preko desnega klika na katerikoli razpredelnici v programu.
52924 PANTHEON splošno                                    Na dokumentih, ki so poslani v modul dokumentacije se sedaj odpira predogled.
53304 PANTHEON splošno                                    Uporaba SQL stavkov v predlogah

Sedaj lahko v predlogah različnih izpisov povsod po programu uporabite tudi SQL stavke. Tako je možnost določitve polnjenja datumov glede na izbrane pogoje skoraj neomejena.
53503 PANTHEON splošno                                    1. Dodane avtorizacije za opravila drugih
2. Narejen čarovnik za nadomeščanja. V primeru ko je lastnik WF opravila odsoten.
53828 PANTHEON splošno                                    Gumb "Uporabi" (apply) dodati na vseh formah avtorizacij. Do sedaj se gumb nahajal le na postavki "Varnost" (Security).
53857 PANTHEON splošno                                    V šifrantu identov na polju "Poreklo" dodana lupa za iskanje po vseh poljih. Sedaj je možno iskanje samo po šifri.
53883 PANTHEON splošno                                    Naziv klasifikacije identa podaljšan iz 40 znakov na 80 znakov.
53931 PANTHEON splošno                                    Dodana možnost obveznih polj tudi za poljubna polja v šifrantu identov.
53934 PANTHEON splošno                                    Pri prevzemanju dokumenta se izvede osveževanje podatkov na dokumentu. Tako uporabnik, ki je prevzel dokument, prejme zadnje popravke, ki jih je naredil prvotni uporabnik.
53638 ZEUS (BI, MIS)                                     Added posibility to users define and open form for human resources from Dashboard table element.
53639 ZEUS (BI, MIS)                                     On right mouse click on measures list in AdHoc form added posibility to users define math function AVG and Count on defined measures.
53742 ZEUS (BI, MIS)                                     Format time dimension to better looking and easier manipulation in PivotGrid. Added month names instead numbers and ascending sort of month days
53755 ZEUS (BI, MIS)                                     Added new measure in ZE analises - Days on stock.  It will show how many days in current period this item was on stock. On daily level, if item is on stock the value is 1 otherwise 0.
37173 Ares/SQL-I (Development Environment)               Registration of function InvokeRichtextEditor.
48231 POS                                                Dodane so nastavitve za nastavitev privzetega izpisa različnih izpisov za končenga kupca in za davčnega zavezanca.
49905 POS                                                Dodana je nova opcija v Šifrantu VD: "Na izpisu izpiši naslov skladišča", ki na izpisih izdanih računov kot naslov izpiše naslov skladišča.
50296 POS                                                Dodana je nova funkcionalnost v Nastavitvah VD za POS X dokumente: "Privzeti ident". V primeru, če je privzeti ident tu izbran, se pri kreiranju novega dokumenta v prvo vrstico vpiše ta ident.
53352 POS                                                Dodane so nastavitve za nastavitev vrstnega reda polj.
53888 Ares/SQL-I (Development Environment)               Ares registracija: TDaCBLookupComboBox


 

  • Izšla je nova različica programa PANTHEON 10.0.10.00

Zadnja sprememba: 16. 3. 2018 @ 오전 8:02

Komentiraj

Trenutno ni komentarjev. Bodi prvi!

Napiši komentar

Vetëm përdoruesit e regjistruar mund të postoni komente.

Add Content...