News

04

Spoštovani uporabniki,

 

Izšla je nova različica programa PANTHEON 10.0.10.10.

Na voljo so vam PANTHEON navodila na wiki straneh in poučno video gradivo (dostopno ob prijavi na usersite).

Nova različica programa za PANTHEON Farming bo dosegljiva najkasneje v verziji 10.0.10.20. Do takrat nadgradnje niso mogoče.

 

Remark Modul  
50727 HERMES (BLAGO)                                     V šifrant klasifikacij dodano polje "Aktivno".
53310 HERMES (BLAGO)                                     na formo za dodajanje kot kriterij dodano polje oddelek.
53786 HERMES (BLAGO)                                     Pohitritev postopka za uvoz cenika (čarovnik na dokumentu spremembe cene).
53992 HERMES (BLAGO)                                     V šifrant subjektov dodati možnost, da se pri posameznem subjektu lahko izbere privzeti izpis za izpis prenosnic.
54200 HERMES (BLAGO)                                     Spremembe v preračunu cen za vrednotenje -> v primeru, če je v AK označen parameter "Uporabi zadnjo potrjeno inventuro za začetno stanje zaloge", se dokumentov za inventurne viške in manjke ne da več spreminjati. Potrebno jih je brisati, popraviti stanje na dokumentu za inventuro in še enkrat kreirat viške / manjke.
53968 DEMETER (FINANCE)                                  V tej verziji je omogočena priprava in izvoz podatkov za paketno vlogo izvršbe.
54081 DEMETER (FINANCE)                                  V tej verziji so implementirane spremembe v četrtletnem poročilu. Nove predloge za pripravo četrtletnega poročila so na voljo na spletnem servisu.
54206 DEMETER (FINANCE)                                  Odpravljena neusklajenost dolžine ključa v šifrantu delilnih ključev in možnostjo uporabe delilnega ključa v postopku za preknjiževanje.
54207 DEMETER (FINANCE)                                  Na poročilo BST je bila dodana možnost izbire vrste datuma iz prejetega ali izdanega računa.
52967 HERA (HRM)                                         V PM/Parametri za izračun plač se je dodalo še nova polja ob potrjenem preklopniku Detaširan zaradi polnjenja novih polj na iREK-u (A011a, A011b, A011c).
53901 HERA (HRM)                                         Oddaja REK popravkov v skladu z novim Pravilnikom REK kjer je omogočena oddaja popravkov za VD 1001 in 1190 za poročanje o povračilih stroškov službene poti.
53960 HERA (HRM)                                         Uskladitev forme Podatki za REK za ročni vnos kjer so bila dodana nova polja A011a, A011b, A011c, B06, B06a, B06b, B06c, B06č, B06d, B06e in B20 ter za polnjenje M4 obrazca.
52333 PANTHEON COMMON                                    Popravek TAB orderja v ares postopku.
53145 PANTHEON COMMON                                    V šifrantu tipov dokumenta, ki se nahaja na šifrantu identovin subjhektov, dodano kolona "Privzeta pot" (pot do dokumentov na disku, ftp...).
Če je pot na določenem tipu dokumenta določena, se bo po izboru tega tipa dokumenta prenesla izbrana pot.
54088 PANTHEON COMMON                                    V šifrantu identov na zavihku Opis in Tehnološki postopek dodana možnost vnosa teksta v .RTF formatu.
54128 PANTHEON COMMON                                    Omogočena nastavitev obveznih poljubnih numeričnih polj v šifrantu identov. Preverja se ali je vrednost numeričnega polja različna od 0 (nič).
54236 PANTHEON COMMON                                    V koncernske šifrante dodani tabeli za valute in tečaje.
54303 PANTHEON COMMON                                    Pri uvozu/izvozu identov iz Excela dodano polje za DDV prevzema (acVATCodeReceive).
54334 PANTHEON COMMON                                    V nastavitvah subjektov v administratorski konzoli za parameter "Ne dovoli podvojene davčne številke" dodana tretja možnost "Vprašaj".
Dodan je spustni seznam kjer so 3 možnosti:
1. Ne kontroliraj (že od prej)
2. Ne dovoli podvojene davčne št. (že od prej)
3. Vprašaj (novost: potrdi ali opusti) - če obstaja podvojena davčna št., se pojavi obvestilo, kjer je možno tak subjekt vseeno shraniti ali opustiti shranjevanje.
54364 PANTHEON COMMON                                    Dokumentacija - Skeniranje: Spremenjen privzeti format za skenirane dokumente iz .BMP v .PNG
50890 Ares/SQL-I (Development Environment)               ARES: popravek klica GetBookmark.
  • Izšla je nova različica programa PANTHEON 10.0.10.10

Zadnja sprememba: 4. 4. 2018 @ 오전 8:18

Komentiraj

Trenutno ni komentarjev. Bodi prvi!

Napiši komentar

Vetëm përdoruesit e regjistruar mund të postoni komente.

Add Content...