News

05

Spoštovani uporabniki,

 

Izšla je nova različica programa PANTHEON 10.0.11.10.

Na voljo so vam PANTHEON navodila na wiki straneh in poučno video gradivo (dostopno ob prijavi na usersite).

Preverite novosti in izboljšave zadnje verzije programa: 

 

Remark Modul  
54636 DEMETER (FINANCE)                                  Filter Knjižen / Neknjižen na Pripravi plačilnih nalogov iz računov

Dodan je filter, ki omogoča poleg drugih pogojev tudi filtriranje računov po tem, ali so (avtomatsko) knjiženi ali ne.
54927 DEMETER (FINANCE)                                  Možnost Uporabi IBAN prefix pri kreiranju tujih plačilnih nalogov

Če želite, da se za določeno plačilo v tuji likvidaturi kreira plačilni nalog z računom in ne IBANom prejemnika plačila, odznačite novo nastavitev na tujih računih. Nastavitev deluje za posamezne račune. Po nadgradnji so vsi označeni kot IBAN.
55027 DEMETER (FINANCE)                                  Podpora uvozu velikih datotek s knjižbami

Dopolnjena je podpora XLSX formatu. Omejitve velikosti datoteke ni več.
55046 DEMETER (FINANCE)                                  Kontrolni uvoz plačil s karticami

Modul smo dopolnili z možnostjo knjiženja provizij in transakcij na predstavljene konte, ki se lahko polnijo glede na izbrani oddelek in/ali subjekt na računu.
54931 HERA (HRM)                                         Za Uvoza TXT datoteke je omogočen uvoz brez in z filtrom po Vrstah zaslužkov.
54950 HERA (HRM)                                         Za detaširane po 45. a členu se omogoči avtomatsko upoštevanje o olajšave v kolikor je na DM potrjen preklopnik za 45 a. člen.
55049 HERA (HRM)                                         Za REK-2 so bile dodane nove Vrste dohodka 1519 in 2519
52553 PANTHEON
splošno                                  
Za dodajanje uporabnikov se je do sedaj uporabljal ukaz Ctrl+insert. Za priklic te forme dodan še gumb "Dodaj nedefinirane", ki odpre isto formo.
54940 PANTHEON splošno                                    Popravek zagonskega parametra /PROFILE
54941 PANTHEON splošno                                     Work flow: new option to change the text of whole workflow definition blocks.
55026 PANTHEON splošno                                   Popravek, da se da vnesti črke v davčno številko subjekta za neslovenske lokalizacije.
55036 PANTHEON splošno                                      Pri anonimizaciji subjekta se skrijeta še gumba za zemljevid in popravek podatkov preko AJPES.
55093 PANTHEON splošno                                  Popravljeno prikazovanje sporočila, v primeru ko se uporabnik logira v progam s krajšim geslom kot pa je določeno v nastavitvah "Minimalna dolžina gesla".
54925 FA_General                                        

Zavihki pri resursih, zunanjih podatkih ter satelitskih posnetkih

Popravili smo napako, zaradi katere so izginili podatki na maskah, ki so bile prikazane v zavihkih.

54929 FA_General                                        

IRIS pri Vnosu opravil za zunanje storitve

Na obrazcu za vnos opravil smo dodali IRIS sporočilo, ki se prikaže, ko želimo potrditi vnos opravila, ki vsebuje zunanje storitve, na dokumentu pa ni vnesenega skladišča.

54939 FA_General                                        

Popravek na resursih (delavci in stroji)

V meniju Kmetijska mehanizacija in oprema smo vrsti resursa dodali tudi njegov naziv.

54433 FA_Livestock                                       Živinorejska orodja

Preuredili smo izbiro orodij v živinoreji. Sedaj jih lahko izberemo iz tebele v meniju kmetijskega gospodarstva.

54609 FA_Livestock                                      

Mobilna aplikacija FA: živalski filter

V mobilni aplikaciji FA smo živalskemu filtru dodali nove slike ter povečali seznam živali.

55040 FA_Livestock                                      

Veterina za živinorejo

Veterinarje sedaj izbiramo v šifrantu subjektov, kjer smo dodali preklopnik 'Veterinar'. Če ga obkljukamo, lahko ta subjekt nato izberemo kot veterinarja (oz. veterinarsko službo) na obravnavah in pri reprodukciji. Dodamo lahko tudi kontaktno osebo (veterinarja).

55112 FA_Livestock                                      

Mobilna aplikacija FA: sporočilo o manjkajočih privzetih opravilih

Če v mobilni aplikaciji manjkajo privzeta reprodukcijska opravila in je zaradi tega onemogočen vnos podatkov, se nam sedaj prikaže sporočilo.

54915 FA_Localization                                   

Polnjenje podatka Podlaga na reportu 6K6

Na report 6K6 smo dodali, da je polni še podatek o vrsti Podlage.

  • Izšla je nova različica programa PANTHEON 10.0.11.10

Zadnja sprememba: 5. 7. 2018 @ 오후 12:53

Komentiraj

Trenutno ni komentarjev. Bodi prvi!

Napiši komentar

Vetëm përdoruesit e regjistruar mund të postoni komente.

Add Content...