Novice

25

Spoštovani uporabniki,

 

Izšla je nova različica programa PANTHEON 10.0.11.20.

Na voljo so vam PANTHEON navodila na wiki straneh in poučno video gradivo (dostopno ob prijavi na usersite).

 

Preverite novosti in izboljšave zadnje verzije programa: 

 

Remark Modul  
55173 DEMETER (FINANCE)                                  Izvoz samo vidnih kolon na izvozu za finančne institucije

Odpravljena napaka, da se izvozijo v Microsoft Excel vse, ne samo vidne kolone.
55275 DEMETER (FINANCE)                                  Nastavitev Obračun amortizacije od datuma aktivacije

Nastavitev Obračun amortizacije od datuma aktivacije vidna na nastavitvah za amortizacijo osnovnih sredstev in drobnega inventarja in velja za vse lokalizacije.
55038 HERA (HRM)                                         Sprememba sorta na formi Priprava in izvoz REK dokumentov.
55178 HERA (HRM)                                         Polnjenje iREK-a v M poljih - sprememba iz določenega v nedoločen čas.
55208 HERA (HRM)                                         Uveljavitev 45.a člena Zdoh-2 - znesek min. olajšave.
55238 HERA (HRM)                                         Olajšava za starejše delavce 2.člen ZIUPTD starejši od 55 za primer prekinitve za več kot 6 mesecev ter ponovne zaposlitve.
55246 HERA (HRM)                                         Zaokroževanje prispevkov za olajšave.
54672 PANTHEON splošno                                   
Nove funkcionalnosti v Workflow-u:
- Odpri (naloži datoteko xml)
- XMLText (naloži celotno besedilo xml)
- CountNodes (dobi število vozlov z določenim imenom)
- PathExists (preverite, ali obstaja pot)
- Izbriši (brisanje vozlišča ali atributa)
- SaveToFile (shranite xml v datoteko)
55105 PANTHEON splošno                                    Poravek kopiranja subjekta na drugo bazo, ki ima v nazivu baze presledke. Pri kloniranju baze je možno izbrati presledke v nazivu nove baze.
55290 PANTHEON splošno                                   Implementirali smo možnost, da iz workflow-a pošiljamo e-sporočila večim uporabnikom. 
55293 PANTHEON                                           Avtorizacije na spreminjanje ključa vrst dokumentov, tarifnih številk, merskih enot, držav, valut, poštnih številk, vrst zaslužkov resursov itd.

Dodane so nove avtorizacije za spreminjanje primarnega ključa v navedenih šifrantih. Tako lahko sedaj nastavite polne pravice tistim uporabnikom, ki urejajo šifrante. Z ničnimi pravicami ostalim uporabnikom pa preprečite, da bi ti z (nenamernim) spreminjanjem primarnih ključev v šifrantih povzročali blokade v delovanju programa.
52606 Ares/SQL-I (Development Environment)               Ares code completion option corected.
54398 Otos  (Data Synchronisation)                       OTOS: popravek napake pri izvozu podatkov.
  • Izšla je nova različica programa PANTHEON 10.0.11.20

Zadnja sprememba: 25. 7. 2018 @ 7:30

Komentiraj

Trenutno ni komentarjev. Bodi prvi!

Napiši komentar

Prosimo registrirajte se in nato napišite komentar!

Add Content...