News

14

Spoštovani PANTHEON uporabniki,

izšla je nova različica poslovnega programa PANTHEON - 10.0.13.00.

Na voljo so vam PANTHEON navodila na wiki straneh in poučno video gradivo (dostopno ob prijavi na usersite).

 

Št. remarka Modul Novost, izboljšava, popravek
53614 DEMETER (FINANCE)                                  Kriterij Tuj dokument

Dodan na izpis konto kartice in dnevnika knjiženja.
54774 DEMETER (FINANCE)                                  Dodatne kontrole na SFR poročilu

Dodana kontrola dolžine SKIS-ov in nastavitev za poročilo. Prevečkrat se dogaja, da so pri subjektih vneseni prekratki SKISi. Nastavitve za pripravo poročila pa "stare" in ne ustrezajo nastavitvam, ki jih imamo pripravljene na WS.
55763 DEMETER (FINANCE)                                  Izvoz tujih plačilnih nalogov v XE formatu

Dodano kot možnost pri kreiranju datoteke s plačili v tujino.
55771 DEMETER (FINANCE)                                  Multi-izbira več držav pri uvozu izpiskov

Dodana možnost, da se v kriterijih za izpis izbere več držav naenkrat.
55817 DEMETER (FINANCE)                                  Možnost Izpusti prehodne račune pri uvozu izpiskov

Dodana možnost, da za posamezen transakcijski račun nastavimo, da je prehoden in se ne upošteva pri uvozu izpiskov.
55879 DEMETER (FINANCE)                                  Kontrola nastavitev kontov pri uvozu knjižb iz Microsoft Excel datoteke

Dodana je kontrola pravilnosti podatkov glede na nastavitev kontov v kontnem planu pri uvozu knjižb iz Microsoft Excel datoteke.
56127 DEMETER (FINANCE)                                  Multiizibra statusov na izpisu odprtih postavk

Sedaj pri izpisu odprtih postavk lahko izberete več statusov hkrati.
56063 DEMETER (FINANCE)                                  Vizualizacija bančnega izpiska

Na modulu Uovz izpiskov (shranjevanje) je dodan izpis uvoženega izpiska v ISO SEPA XML obliki. Uporabno, če imate nastavljen uvoz izpiskov neposredno iz bančnega programa.
55048 HERA (HRM)                                         Preoblikovanje koda za direktne stroške na potnih nalogih
55533 HERA (HRM)                                         Združevanje plačilnih nalogov na SEPI za SI in HR lok.
55976 HERA (HRM)                                         DPA 4000030 -  Seznam zaposlenih, ki jim bo potekla veljavnost privoljenj
55988 HERA (HRM)                                         DPA 4000031 -  Seznam kandidatov, ki jim bo potekla veljavnost privoljenj
55547 HERA (HRM)                                         Med izpise plač / Obrazci /FURS se je dodalo novo vejo izpisov Povzetek obračuna dohodkov.
56317 HERA (HRM)                                         Med izpise plač se je v vejo Razno dodal 3LQ - Sklep o izplačilu jubilejne nagrade.
56382 HERA (HRM)                                         V pripravo obračuna plače se je med Napake obračuna dodalo IRIS 1006877 za Jubilejno nagrado katera ima status Opozorila.
56065 HERA (HRM)                                         Obrazac ZPN-01 - Zahtjev za prisilnu naplatu
56242 HERA (HRM)                                         Preklopnik Loko vožnja na putnom nalogu.
56067 HERA (HRM)                                         Obrazec RAD 1G za RS zakonodavstvo
56068 HERA (HRM)                                         Obrazec RAD 1G za RS zakonodavstvo
56014 HERA (HRM)                                         Olakšica za primjer obračuna v dva dela
56454 HERA (HRM)                                         V polje Obrazac OD se doda novi člen: 7 - Novozaposleni po članu 45g.
56455 HERA (HRM)                                         Nova rubrika: 5 - Umanjenje obračunatog poreza po osnovu člana 21đ Zakona za Obrazac OPJ
50232 PANTHEON COMMON                                    Dodani datumski filtri na vseh pogodbenih cenikih kot je to v š. subjektov - pogodbeni cenik - ident.

Filtri dodani še na:
- š. subjektov - kupec - pogodbeni cenik - klasifikacije
- š. subjektov - dobavitelj - pogodbeni cenik - klasifikacije
- š. identov - pogodbeni cenik - subjekt
- š. identov - pogodbeni cenik - tip subjekta
- š. tipov subjektov - pogodbeni cenik - identi
- š. tipov subjektov - pogodbeni cenik - klasifikacije
-š. klasifikacij identov - pogodbeni cenik - subjekt
-š. klasifikacij identov - pogodbeni cenik - tipi subjekta
53970 PANTHEON COMMON                                    DMS: Na voljo možnost za shranjevanja dokumentov v necertificiran arhiv Telekom Slovenije.
Privzeta nastavitev za arhiviranje je v šifrantu klasifikacij.
54546 PANTHEON COMMON                                    Poslovni procesi: Obveščanje o odprtih opravilih po e-pošti
55756 PANTHEON COMMON                                    Poslovni porocesi: popravek napake pri nadomeščanjih uporabnika.
55783 PANTHEON COMMON                                    Popravek delovanja datumskih formul v predlogah.
56176 PANTHEON COMMON                                    ARES
Dodali smo možnost FontColorDisabled ter združljivost s starejšimi ARES-i
56265 PANTHEON COMMON                                    Poslovni procesi: Podprli smo formatiranje datumov v predlogah.
56354 PANTHEON COMMON                                    Povečali smo dovoljeno dolžino nizov za iskanje po kodah subjektov.
56359 PANTHEON COMMON                                    Popravek pri razmnoževanju podatkov preko klasifikacij identov, da razmnoži tudi akcijski popust in datum veljavnosti za skladišča ločenih kalkulacij.
56397 PANTHEON COMMON                                    DMS - izboljšano prikazovanje vodnega žiga.
56413 PANTHEON COMMON                                    DMS: Pri odpiranju opravila s predogledom dokumenta je privzeta izbira Samodejna širina (autowidth)
Dodana še gumba na predogledu:
- Samodejna širina (Auto width)
- Prilagodi strani (prikazana prva stran če je več strani) - Page in window : All documents in Window - It means First document if there are many.
56433 PANTHEON COMMON                                    Work flow: na obveznih poljih dodane možnosti za datumsko predlogo, ki upoštevaja delavne dneve.
Primeri:
#dd+W.mm.yyyy# - today if it's a work day or next work day (d+W is equivalent to d+0W)
#dd-W/mm/yyyy# - today if it's a work day or prev work day (d-W is equivalent to d-0W)
#d+1W/mm/yyyy# - next work day after today
#dd-1W.m.yyyy# - last work day before today
#dd+6W.mm.yy# - sixtth work day after today
#yyyy-mm-dd+5+7W# - today plus five day and then get sevens work day
#dd-5W+3.mm.yyyy# - today minus five work days and then plus three days
#ddp+10W.mm.yyyy# - tenth work day of current month
#ddz-10W.mm.yyyy# - tenth work day before end of current month
#ddp+14+2W.mm.yyyy# - sencond work day after two first weeks of month
56445 PANTHEON COMMON                                   

Popravek v DMS

Popravili smo napako, zaradi katere se je uvoz iz mape ustavil, če so bile uvozne mape prazne.

56460 PANTHEON COMMON                                   

Poslovni procesi 

Popravili smo izvajanje poslovnih procesov po zbirnem uvozu datotek XML iz diska.

56486 PANTHEON                                           Popravek na brisanju koordinat
54953 POS                                                V POSX in POSX TM se je dodala nova funkcionalnost Mize ( naročila)
55125 FA_General                                         Changed 6E3 report with added soil analysis to the report.
55232 FA_Crop                                            Including Patern style into gantt

Crop area Occupation on gantt could be displayed also through Patern style. Setting form Patern style on Plan gantt are within Agriculture panel/ Settings/Farming/ Agronomy/Planning_ Gantt Settings.
55486 FA_Livestock                                       Bull register changes

Bulls are recorded through serial numbers in PA which enables creating move documents for sire semen
55487 FA_Livestock                                       Sire breeding plan

Sire breeding plan enables creating plans for animals that were to be inseminated for each sire.
55505 FA_General                                         Arrangeing the possibility of changing fertilizer quantities on Plan order and Work order.
55576 FA_Livestock                                       Sire to move document

With this new feature each sire added to reproduction cycle will create internal move document. User can also track stock of sire semen which can be eanbled with checkbox in administration panel.
55602 FA_Crop                                            gannt - Unifrom gantt dispaly by drag&drop with ancolorcode

When to CROP (event on gantt) a color is determined through ident oz. assigned secundary category, this color is also displayed on tasks (gannt) by assigning CROP to Crop area.
55786 FA_Grassland and pasture                           Estimated pasture consumption

New functionality enables calculation of estimated pasture consumption for each grazing. This process will also create internal documents with calculated forage for each animal.
55982 FA_Livestock                                       Sire move documents on breeding planner

Internal move documents for sire are automatically created also on sire breeding planner.
55991 POS                                                Dograjene nove funkcionalnosti na POSX TM
56006 FA_Livestock                                       Excel import template wizard

Import template wizard enables creating templates for data import. This way user can adapt import form according to created Excel.
56024 FA_General                                         Setting Conversion from volume Unit of Measure to Mass Unit of Measure.
We need this for different fertioizers which are often set with Volume Primary Units of Measure in order to be able to calculate which volume of fertiizer adds which Nutrient quantity in kg/ha
56038 FA_General                                         Change on Import of Products: Nutrition removal for a Crop set in percentages.
56046 FA_General                                         When nutrition for chosen secondary classification is added it covers nutrition for all Items which has the same secondary clasiffication. If for Item Nutrition is specifically added then this Nutrition is taken for the Item before Nutrition set for secondary classification.
56053 FA_Crop                                            New display of gant event regards overlaping

A new display of CROP gantt display is done: plan orders could be overlapped, while every next ovellapped CROP is narrower and bordered a hint for plan order could be clicked.
56119 FA_General                                         When phenology for secondary classification is added, it covers phenology for all Items which has that secondary classification.
56168 FA_Integrations                                    API Google Key

We are using API Google service across the Pantheon Farming. If you would like to use it you have to enter your own Google API key.
56208 FA_Crop                                            WO status &filter hierarchy in postcalculation report  6KR

Report cost analysis displays data for material&Work&product reported as realization for each work order. Work orders data are displayed according to  documents types (indirectly that results selection of Module) and WO filters: in progress, partly finished and finished. data for Production cost/kg are displayed only when  WO status is party done or finished with harvested product, while for status in progress and Finished (when no product is reported as harvested) only data for Cost/ha are displayed. There are filters to filter according to primary and secundary caterogy and Time filters to select Work orders  due to plan start/end Time dates and Dates of realization.
56212 FA_Winecellar                                      After wine is added to codebook all three UM`s are added also.
56223 FA_Livestock                                       Wizard for importing animal weighing

This new wizard enables import of weighing data through templates.
56255 FA_General                                         New Map component

New component means that everything regarding maps is written from the scratch. We have done a lot of work on all aspects and followed the goal not to change anything  in user interface that you are use to it.  Totally new is a layer properties control, which is totally different mainly because of lot of new features
56299 FA_Crop                                            Refreshing parlty done/finished of anNO after confirming on GRASS

After confirming realization to individual task in GRASS module a  task colour is displayed according to  reported Crop area: when partly done task it is blue, when finished task it is red.
56319 FA_General                                         Transformation of template wizard to dynamic form

Import wizard was transformed to dynamic form and now supports all kind of Excel file no matter what number of columns it contains.
56342 FA_Crop                                            6KR - edit print report in Delphi

Correction in order to display data about Profit was made:  on the botton of report there is a data Profit is calculated as Sales ( taken into account that all produced/reported products is sold by ident price) minus Production Cost (SUM of all costs)
56348 POS                                                Možnost uporabe vseh treh rabatov na POSX formah
56351 FA_General                                         Mutliselect graphical features

We have some occasions when multiple polygons, for example crop areas are overlapped on the map. With Multiselect features you can control which feature in fact you want to select.
56481 FA_Livestock                                       Filtering animals on veterinarian journal

Tihs new feature now filter animals on veterinarian journal only to active ones.
56504 FA_Livestock                                       Veteriarian service not mandatory entry on vet journal

Bug was fixed so now veterinarian service is no longer mandatory entry on veterinarian journal.

 

  • Izšla je nova različica programa PANTHEON 10.0.13.00

Zadnja sprememba: 24. 12. 2018 @ 12:54

Komentiraj

Trenutno ni komentarjev. Bodi prvi!

Napiši komentar

Only registered users may post comments.

Add Content...