Novice

14

Spoštovani PANTHEON uporabniki,

izšla je nova različica poslovnega programa PANTHEON - 10.0.14.00.

 

Pri nadgradnji PANTHEON baze na zadnjo verzijo pa bodite pozorni, vpeljali smo 2 pomembni spremembi:

  • sprememba tipa polj v primarnih ključih iz char v varchar,
  • možnost pretvorbe PANTHEON baze v unicode kodno tabelo.

>>> Podrobnosti  in navodila preberite v posebni novici 

 

Remark Modul Novost
47311 HERMES (BLAGO)                                    

Pregled materialnih prometov

Dodali smo nove stolpce v okno Pregled: Subjekt (iz glave dokumenta); Tretja oseba (iz glave dokumenta); Vezni dokument 1; Datum veznega dokumenta 1; Vezni dokument 2; Datum veznega dokumenta 2

50558 HERMES (BLAGO)                                     V nastavitvah za vrste dokumentov smo dodali novo možnost za skladiščni prenos: Stroškovni nosilec izdaje. Tukaj lahko nastavimo privzeti stroškovni nosilec, ki bo privzeto izbran na novem dokumentu izdaje.
56178 HERMES (BLAGO)                                    

Dodali smo dve novi polji pri uvozu datotek XLS za naročila kupcev:
- Stolpec G = Oddelek
- Stolpec H = Stroškovni nosilec

Vrednost iz stolpca G je zapisana v stolpec za Oddelek na poziciji dokumenta naročila kupca.
Vrednost iz stolpca H je zapisana v stolpec za Stroškovni nosilec na poziciji dokumenta naročila kupca.

56673 HERMES (BLAGO)                                     Dodali smo nove stolpce v pogodbenem ceniku za idente, subjekte, klasifikacije ter vrste subjketov: Opomba.
56816 HERMES (BLAGO)                                     V šifrantu vrst dokumentov je privzeto izbran parameter "Upoštevaj stornirane dokumente na zbirnem dodajanju".
56830 HERMES (BLAGO)                                     Na periodičnem fakturiranju smo omogočili ločeno izbiranje zapisov na stolpcih Aktivno in izbrano.
56688 HERMES (BLAGO)                                     Za embalažo, ki je ne moremo poročati preko identa omogočeno poročanje preko internega dokumenta, ki je označen kot edvidečni dokument. Na dokument vnesemo pozicijo identa, ki je označen kot embalaža.
49837 PANTHEON COMMON                                    Na sporočilnih oknih kjer se pojavljajo gumbi npr. Da/Ne, Potrdi/Zavrni, Zaženi/Prekliči je sedaj možno izvesti izbiro gumba tudi preko tipkovnice.
55368 PANTHEON COMMON                                    WF: na formi opravil poslovnega procesa je sedaj možno izvajati več opravil naenkrat.
56402 PANTHEON COMMON                                    DMS: na predogledu dokumentov dodan navigator za pomikanje med dokumenti, ki se nahajajo v paketu.
56420 PANTHEON COMMON                                    Dodane avtorizacije za oblikovanje izpisov.
56436 PANTHEON COMMON                                    Polje "naslov" v šifrantu subjektov podaljšano na 255 znakov.
56448 PANTHEON COMMON                                    Pohitritev pridobivanja podatkov za urejanje blokiranih računov subjektov.
56524 PANTHEON COMMON                                    1. V navigatorju smo onemogočili premikanje po poljih z gumbom “Enter”.
2. Omogočili smo pošiljanje povpraševanj za izpise v SQL urejevalnik.
56791 PANTHEON COMMON                                    V šifrantu vrst dokumentov dodan spustni seznam za izbiro klasifikacije.
56819 PANTHEON COMMON                                    Pohitritev dela brez dvojnega potrjevanja (kreiranje računa in zaključevanja opravila)
56836 PANTHEON COMMON                                    Povečano polje za el. pošto iz 50 na 70 znakov.
56923 PANTHEON COMMON                                    Popravek pomikanja med obveznimi polji z tipko enter. Drugi manjši popravki.
56954 PANTHEON COMMON                                    Odstranjeno preverjanje pravic na formi "Kaj je novega".
57001 PANTHEON COMMON                                    Popravek kopiranja logotipa za prijavno okno na ostale baze.
57010 PANTHEON COMMON                                    Popravili smo napako pri sinhronizaciji subjektov z ZZI, ko obstaja več subjektov z istim ID za DDV (napaka ‘List index out of bounds’). 
57025 PANTHEON COMMON                                    Popravek parametra na kontaktih subjekta "Prikaži aktivne kontaktne osebe".
57119 PANTHEON COMMON                                    Na pregledu opravil poslovnega procesa na meniju desnega klika dodane možnosti: izberi vse, izberi inverzno, ipd.
56411 POS                                                Nadgradnja POSX in POSX TM na Unicode
56853 POS                                                Izboljšana uporabniška konfiguracija za  POSX TM ( touch meni)
56916 POS                                                Podpora blagajniškim izdatkom na POSX
52694 FA_Crop                                            Adding Move process of CROP box  on gantt


The movement of the event (crop) is enabled i) if the work order has not already been created to plan order and ii) if no individual resource is assigned to the plan.
54776 FA_General                                         Authorizations for the Agricultural Holding menus

In Authorization module we added  authorization for Agricultural holding for each menu
55111 FA_Crop                                            Enable active checkmark for changes on each level

Enable that editing/changing within grids (different levels) results in active checkmark and that click with arrow up-down results saving the record and parallel checkmark became from green to grey. Used within  forms: Expert model and Plan.
55284 FA_Crop                                            Gantt - plan  - Changing products ( EM) within plan

At the moment of planning expert model could be planned as a general expert model, after  than user can change/existing general expert model with another expert model. It could be changed in grid  or gantt event, by right click via menu Change plan order. A form Change plan order opens,  where selecting of Idents and their expert model versions is enabled.
Changing of the event is disabled, i) if the work order has not already been created to selected plan order (notification displayed ) and ii) if there are already assigned individual resources to at least one of plan order´s task ( notification displayed)..
55357 FA_Crop                                            Adding multiselection for Implements  in  Task  Input

Enabled that more implements  and workers could be added  to one parent resource within reporting realization within Mass Input completed work.
55676 FA_Crop                                            Refactor Task input forms

Optimization of task input forms results in new layout and functionalities of form Mass input completed work and related form, with opening through right- click on task on work order.

Firstly there are three active filters to select data by (Work order & Crop area with Date filter and New work order, in case there was no planning with work orders carried out previously). After selecting  records all planned data are displayed in right grid Select task: checking more planned tasks. By selecting individual task  data of task are automatically displayed  in grid Task edit: editing individual task results in up-date of all assigned resources in grid bellow at once. When no task in planned clicking on button Add task opens addition form for determine new task and resources. Adding new resources is enabled through inserting new record as parent resources (self-propelled or workers), while adding assigned resources to parent resource is enabled through inserting da
55920 FA_Crop                                            Side products on agriculture

It is enabled to enter (plann or report) different types of additional products, which contributes  product QTY to main product  and to enter (plann and report) different types (idents) of by-products ( for example, straw). Through form Expert model within tab Product it is enabled to enter additional or/and by- products; by creating Plan or Work orders planned QTY (determined in kg or pieces) are calculated due to Crop area size automatically, with option to edit it. Within Work order form a data about achieved QTY are seen, as read- only data. In order to record Receiving for by- products,  doc. type 730 needs to be set within Settings/ Documents types/Movements/Receiving Scarp.  Entering of Additional and By- product within Task input form is enabled only when  those products are previously recorded within Work order.
56023 FA_Crop                                            Confirming fuel ident within realization forms

At the moment of selecting individual tractor with previously determined fuel ident within Agriculture holding/Machinery/Techical data within Task input automatically related ident is displayed. Also control not  to report Fuel_EV ident in task input is added.
56052 FA_Crop                                            Linked select of gant event with Maps

Selecting improvements on gantt are added: i) click on event results in change of bold Date/Time in gantt navigator & positioning of green line on selected date, ii) ctrl + click on event results in change of bold Date/ Time in gantt navigator & positioning of green line on selected date Start.
56224 FA_Winecellar                                      We created a report where a task history for a wine can be viewed. At the moment we can observe history for opened wines. On the report we can see all materials used and all tasks included in wine production.
56478 FA_Crop                                            Remove columns for Resources optimization for PLAN &WO

Due to non-functional and disconnection of some resource data elimination of some data were done; Within Plan and Work orders forms columns for earliest/ latest start time & Fixed resource & Fixed time have been removed. Also  Settings for these columns  within Administration panel/Settings/ Agronomy/ Planning / General were eliminated. Option to select  resource groups into resource hierarchy was disabled also.
56484 FA_Crop                                            More equals res. type selection from EM transferred into WO

Adjust Task input display - when more equals resource types are determined on Work order ´s task the same number of records is displayed in Task input.
56516 FA_Crop                                            Update of play function on Plan gantt

Correction to show the uniform display of  Crops on gannt ( as events) and on Maps in Date/time.
56517 FA_Crop                                            Gantt event labeling according to minorscale hours& fixing zooming

Correction was made in order to display gantt event´start/end Time as recorded on plan order (previously events were displayed  as rounded to  time 24:00 within one Date.
56526 FA_Crop                                            Displaying material in drop-down TI due to warehouse allowing negative stock settings

If there is no stock of material for warehouse where allowing negative stock is checked  it is possible to enter used QTY for this material within Task input form.
56527 FA_Crop                                            Adding Resource occupation control into Task input form

Notification appears i) By adding Resource with already reported realization on selected Date / Time, and ii) if the resource is entered in the Task input form and during the same period Date / Time it is added to the another position of the same or another work order). It is up to user to enter/continue with overlapping resource entries.
56529 FA_Crop                                            Adjust TI working regards two different selected RES. types on the same anNo.


Adjust Task input display - when two different resource types are determined on Work order ´s task the same number of records is displayed in Task input.
56605 FA_Localization                                    Import of animals through template designer

Import of animals was changed and now user can create custom templates also for animals.
56608 FA_Crop                                            Integration of By-products into new Task input

Differentiation among main, additional and by-products results in Task input forms: when mentioned types of product are previously recorded on work order´s task only then they are display in Task input form. Further more, reporting Main and additional products is done by documents type 610 ( needed Settings/Document types/ Manufacturing/ Receiving),  while doc. type 730 needs to be set within Settings/Document types/ Manufacturing/ Receiving Scarp) manually.  Main and Additional products ´ quantites are summarized into Product Achieved, while by- products quantity are recorded independently.
56611 FA_Winecellar                                      In Wine and Oil module we can record analysis for wines and oils. Now we added reports for particular analysis, all analysis for particular wine, particular period.
56617 FA_Crop                                            Control for changing manual status of work order into Finished.

When manually status of work order is changed into finished all tasks  (partly done and planned) are changed into finished - red coloured.
56671 FA_Integrations                                    Read double in Map Viewer

We solved bug where double values in Map Viewer are presented in grid with all decimals.
56672 FA_Integrations                                    Save/Load  Layer Properties in Map Viewer

We added possibility to save layer properties to local disc
56777 FA_Livestock                                       Animal group entry with new import

Animal group entry was changed so now animals are inserted also through created template.
56792 FA_Integrations                                    Google Geocoding response:

we changed reading of xml according to changes in Google xml definitions. From now on, we are reading from tags Latitude and Longitude under Location tag
56808 FA_Crop                                            New postcalculation Report for Main, additional and by- products

A new report as 6SP report is added as postcalculation report where data ( task &Material)  for main, additional and by- products are displayed with related  data about Sales, Cost and Profit.  There are also data for Cost/ha and Cost/kg presented.
56815 FA_Livestock                                       Changes in reproduction reports

Report Animal Pregnancies was fixed so that now it shows only pregnant animals. At the same time we grouped reports for reproduction.
56827 FA_Crop                                            Adjustment of Start Date by manually creating Work order (WO)

Start date of work order is set due to options: i) by clicking to new WO Stat/End Date results in Today, ii) by selecting EM version  Start Date results in Start/end date of EM versions, iii) after editing  date Start WO, positions of EM version results in Start date  + Delay in Days of Expert model.
56837 FA_General                                         Dropdown on field Status on mask for Cadastral parcel

We changed dropdown that way that is easier to choose the Status ( changes was made because of autotest )
56840 FA_Crop                                            Adjust rounding for planning forms (on dataset)

Adjust rounding for  FA planning forms also for editing (previously it was fixed only for display) due to Administration panel/ Manufacturing/ Specs (for Expert model form) & Planning (for Plan form) & Work orders ( for Work orders form)
56924 FA_Crop                                            Fixing error by drawing field through manually creating


Fixing error by drawing field through manually creating for different Time settings display.
56965 FA_Localization                                    Error on reporst 6C1, 6C0 and 65C2

he errors were solved.
57031 FA_Crop                                            Adjust of report 6KR to display only data for Main products

Adjust report 6KR to display only data for Main products, that meas that all data (task &material cost)) are related to Main and Additional products and no data are displayed  for by-products.
  • Izšla je nova različica programa PANTHEON 10.0.14.00

Zadnja sprememba: 15. 2. 2019 @ 9:05

Komentiraj

Trenutno ni komentarjev. Bodi prvi!

Napiši komentar

Prosimo registrirajte se in nato napišite komentar!

Add Content...