News

19

 

Spoštovani PANTHEON uporabniki,

izšla je nova različica poslovnega programa PANTHEON - 10.0.15.00.

 

 

Remark Modul Novost, sprememba, izboljšava, popravek
56850 DEMETER (FINANCE)                                  Na seznam plačilnih nalogov v Likvidaturi dodan stolpec Koda UPN

Stolpec UPN lahko izberemo za prikaz v zavihkih V pripravi, PN v plačilu, Odposlani PN in Realizirani.
57077 DEMETER (FINANCE)                                  Označevanje dokumentov, za katere naj se ne kreirajo plačilni nalogi

V modulu za plačilni promet je na zavihkih dodana kolona Kreiraj, kjer lahko z klikom označimo, da se za ta dokument plačilni nalogi ne kreirajo (do sedaj je bila ta možnost samo direktno na prejetem računu).
57436 DEMETER (FINANCE)                                  Avtomatsko knjiženje tečajnih razlik in cassasconta brez vključenega zapiranja po oddelkih/str. nosilcih

V primeru, da je na kontu označeno obvezen vnos odd in/ali str. nosilca se na knjižbo zapiše oddelek/str. nosilec iz knjižbe, ki jo zapiramo.
57503 DEMETER (FINANCE)                                  Dodane avtorizacije na šifrantu kontnega plana

Novi avtorizaciji omogočata nastavitev pravic pri spreminjanju kontov in pri spreminjanju nastavitev kontov.
57581 DEMETER (FINANCE)                                  Bližnjica F6 na temeljnici za knjiženje bančnih izpiskov

Z F6 se za izbor prikažejo odprti dokumenti. Nič več se ne prikažejo vsi odprti, temveč samo dokumenti, ki so odprti v (tuji) valuti, v kateri knjiženo plačilo.
57587 DEMETER (FINANCE)                                  Knjiženje prejetega računa z obroki

V primeru, da je uporabnik na računu spremenil kotno obveznosti se le-ta pri knjiženju obrokov ni upošetval.
55186 HERA (HRM)                                         Za potne naloge je dodana možnost - Zbirno knjiženje po dnevih in mesecih. Na Vrsto dokumenta se doda preklopnik Zbirno knjiženje po dnevih, mesecih (datum obdobja je zadnji mesec). V kolikor je preklopnik potrjen se prikaže na formi za Avtomatsko knjiženje PN.
55269 HERA (HRM)                                         Na izpise delavcev se v kriterijih spremeni, da ne gledajo kriteriji le tekoče oz zadnje zaposlitve temveč vse zapise v podjetju.
55567 HERA (HRM)                                         Med napake obračuna in v AK je dodana IRIS 1006772 za preverjanje dvojnega vnosa vrste zaslužkov za prevoz katera je izbrana v AK za avtomatsko dodajanje.
IRIS 1006772 javi v primeru kadar gre za prehod DM znotraj obdobja ter da sta na obračunu podvojena VZ za prevoz ločeno po DM.
56244 HERA (HRM)                                         V Šifrantu delovnih mest/Osnovni podatki se za polje Zdravniški pregled in Izpit VZD doda možnost multiselecta, da bo možno izbrati več pregledov in ne samo enega.
56656 HERA (HRM)                                         V Parametre za izračun plač  in izpise plačilnih list je dodana možnost izbire izpisovanja jezika plačilne liste.
56806 HERA (HRM)                                         Obrazec Samoprijava 2:
Med obrazce plač v v vejo Obrazci/FURS/REK se doda obazec 3LS -  Samoprijava-2.
55489 PANTHEON COMMON                                    DMS:
- forma za skeniranje: spremenjena lokacija gumbov za dodajanje in skeniranje.
- pri dodajanju dokumentov v dokumentacijo preko gumba - "Dodaj" (gumb plus), se sedaj odpre forma za skeniranje kjer se lahko doda datoteke z diska ali izvede skeniranje.
56650 PANTHEON COMMON                                    V modulu dokumentacije omogočen predogled DICOM slik.
DICOM - Digital Imaging and Communications in Medicine.
56794 PANTHEON COMMON                                    Na pregledu dokumentov v š. identov in š. subjektov na polju "Datum od" dodan meni na desni miškin klik. Izbira datuma za nazaj. Nastavitev se shrani za uporabnika.
57153 PANTHEON COMMON                                    V modulu dokumentacije in kjer se uporablja predogled dokumentov je omogočeno pop-out okno predogleda. Pop-out predogled okno je možno prenesti na drug monitor.
57256 PANTHEON COMMON                                    Popravljen izvoz izpisov avtorizacij v Excel.
57316 PANTHEON COMMON                                    Razširjena tekstovna poljubna polja v šifrantu identov, šifrantu klasifikacij identov, subjektov in stroškovnih nosilcih.
57355 PANTHEON COMMON                                    Omogočeno formatiranje datumskih polj (DDMMYYYY, YYYYDDMM,...) pri definiranju naziva izpisa za izvoz na disk.
57400 PANTHEON COMMON                                    Dodane & urejene mednarodne oznake merskih enot v šifrantu merskih enot.
57415 PANTHEON COMMON                                    Povečano polje za email v š. subjektov na 255 zankov.
57440 PANTHEON COMMON                                    Poslovni procesi: onemogočeno spreminjanje podatkov na seznamu zaključenih opravil.
57496 PANTHEON COMMON                                    Na osnovnih podatkih subjekta, dodan seznam (grid) kontaktnih podatkov. Na seznamu so privzeto: Telefon, URL in Primarni naslov el. pošte.
57505 PANTHEON COMMON                                    Na pregledu opravil poslovnega procesa dodano:
- drsniki na pregledu diagrama poslovnega procesa
- ikone za zoom-in in zoom-out diagrama poslovnega procesa
- namigi (hinti) na posameznem bloku diagrama, kateri uporabnik je izvršil opravilo
57517 PANTHEON COMMON                                    Na pregledu opravil poslovnega procesa v čarovnik dodana možnost preverjanja datuma potega opravil.
57557 PANTHEON COMMON                                    Podpora .env formata pri uvozu datotek v modul dokumentacija.
57621 PANTHEON COMMON                                    Popravljen prikaz meta podatkov kadar se preusmeri opravilo drugim uporabnikom.
55020 ZEUS (BI, MIS)                                     Integration of AdHoc analyse with filtering into PA forms (where there's placeholder). For first time it is on Farming Crop&Vegs plan form
55898 ZEUS (BI, MIS)                                     Added and speed optimized top results filtering in ZE OLAP analyses by fix number or by percent
49355 FA_Winecellar                                      Remark within which complete code review is made.
General remarks:
- Number of code lines decreased 5 times
- Number of modules decreased form 6 to 1
- Opening forms 1,5 times faster
51647 POS                                                Vgrajene predloge fiskalnih templat za fiskalne printerje. Podprti HCP , Metaling
52713 Pantheon VET                                       Add insemination for Pigs - same functionality as for cows

From now on we can do also insemination for pigs. The logic is the same as by cows
53652 FA_Crop                                            By opening Work order form  all planned task (positions) are dispalyed on gantt; by changing position in grid, gantt display selected one. Selecting individual resouces thier time-line is presented on gantt. Color of events is defined according to Ident(Products)´settings for color.
54782 FA_Crop                                            Within tab analytics there are data about estimated yields and areas within plan and for individual plan order. By click on planID Ad- hoc with summarized planned yield total on related Crop areas Size are recorded in grid, there is also a graphical display of plan order structure regards secundary category. By clicking on plan order detail information about planned yield /ha, yield total, Duration and involved Crop area size presented in ad- hoc template and via column graph.
55138 FA_Crop                                            Daily plan is created and defined in Tools/ Daily work scheduling form. One Daily plan is created by one supervisor for one day and one shift. All planned task within work orders which has defined resource type LBR or individual Worker  are selected and displayed. There are additional filters in order to search planned positions in details: date from- to, Modules ( CROP, GRASS, FRUIT, GRAPE), product, crop areas, task and worker. After clicking on transfer from WO button filtered positions are displayed, with possibility to edit them. There is also detail information about available resource according to selected date + stat/end time. If selected individual resource is occupied and already planned within another Daily plan an information about this is displayed in Resource utilization grid.
55659 FA_Crop                                            Importing proces of Expert models could be done within Agriculture panel /Agronomy/Expert models (where it is possible to import different expert models for different modules) or within form Expert model with importing only to module related expert models. For Slovenian localization expert models are determined with legal slovenian fertilizers and phytopharmaceuticals, while for other localizations general fertilizers and phytopharmaceuticals are assigned to task. By selecting module and(or) secundary category within importing form a list of expert model is displayed. after selecting expert models by checking insert a process of controls is started. Red- colored text indicates that some of selected or assigned ident do not have appropriate settings. In Note field a type of error with tips for correction in order to continue process is displayed. When text is  orange it means that material under task detect problem – some missing settings. After checking data again and click on button t
56106 FA_Crop                                            If field with assigned Crop area is inactive, it could not added into plan within PLAN form, and Crop area could not be chosen within Work order form and Mass input completed work form.
57186 FA_Winecellar                                      Connection between open wines from cellar and bottled wines from warehouse is made so complete wine history can be tracked within the report.
57333 POS                                                Dodana funkcionalnost da lahko iz POS X vseh verzijah kreiramo druge dokumente  (dobavnico, veleprodajni dokument, naročila , lastna poraba)
57375 POS                                                Na POSX TM je bila narejena optimizacija - pohitritev dodajanja identov na formo
57391 Pantheon VET                                       Open new tretment from naimal histroy

On animal history we add option to open new treatment for selected animal.
57392 Pantheon VET                                       Add posibility to choose Animals on printing labels

In window for label printing we added grid with list of animals from treatment
57394 Pantheon VET                                       Add tool for changing multiple animals state

On menu Owners and animal in wizard we added option to change status on more animals at the same time
57395 Pantheon VET                                       Add animal Speciality

On tab General in menu Owner and Animals we added option to put up to three different specialties for each animal
57419 FA_Winecellar                                      Different changes made, one of the most important is added waste on added Materials on tasks.
57449 FA_General                                         Pri izdaji identov preko mobilne se zaloga v bazi postavi na nič

Pri izdaji identov preko mobilne se je zaloga posatvila na nič, sedaj se preračuna na dejansko stanje.
57458 FA_Crop                                            For a plan that has never been used before, we get an error when entering the data

When we have empty database and we create a new plan ID, we get an error. Now we have fixed.
57466 Pantheon VET                                       Entering the date by insemination

By insemination, when the date of the last calving is entered, it should not allow to enter the date larger than today.
57479 FA_Accounting                                      Elimination animals from fixed asset

Now when we eliminate animals from fixed asset, program  automatically calculate depreciation ane eliminate the animal.

We have changed that program eliminate biological asset only from Animal card. From fixed asset we must eliminate manualy.
57485 FA_Crop                                            Nutrition balance on new crop production due to a did not show on Nutritioin tab. Fix made so Nutrition balance graph is shown.
57486 FA_Winecellar                                      If wines are blended to a new wine costs of wines used for blending are added to Material costs report of a new wine.
57490 Pantheon VET                                       On menu Reception we add title of the table for invoices

On menu Recepcion we added title of the table for invoices
57492 Pantheon VET                                       Reception - New date

 On the reception module, when we  click the right mouse  click in the calendar and we  choose "New date", it is necessary to arrange to fill all the information on the Subject if we  select "Name".
57498 FA_Winecellar                                      Possibility added that user can add containters in their Cellar by himslef.
57514 FA_Crop                                            Reports for Organic production

We created new gropup " Organic - detailed". We copy reports 631-Plant protection, 632- Fertilization log, 633- Harvest, 634- Task log, and for SL localization report 6KH- Plant protection. This new documents have data about  document type ( nuber of work order)
57519 POS                                                Pregleda dokumetov omogoča pregled pripravljenih in izdanih dokumentov  po časovnih terminih, pregled neizdanih ( nezaključenih) ter pregled fiskalnih podatkov na fiskaliziranih dokumentih( SL: ZOI in EOR ( HR: JIR i n ZIK ) v tekočem fiskalnem letu. Če se uporablja funkcionalnost Prenos dokumenta na drug poslovni dogodek se lahko na vsaki blagajni pregledujeno iddani dokumenti kateri so bili prenešeni.
57529 Pantheon VET                                       On Document type we add checkbox "Document has not yet been issued"

On Document type we add checkbox "Document has not yet been issued". In case that checkbox is unchecked we do not get any message by entering new treatment or search them in navigator.
57542 Pantheon VET                                       Doubleclick on Animal Type and Animal Category

On all mask where we have data about Animal Type and Animal category, doubleclick open  the animal type and animal category
57554 FA_Crop                                            A notification for not enough stock on warehouse when material is added to position within  Work order or Work  Input is displayed.
57568 FA_Crop                                            The data about the date of harvesting on report 631 and 6KS is wrong

Information on the date of harvest is written only when the item with farm type Harvesting  on the WO is partially done or finished.
  • Izšla je nova različica programa PANTHEON 10.0.15.00

Zadnja sprememba: 23. 4. 2019 @ 8:01 e paradites

Komentiraj

Trenutno ni komentarjev. Bodi prvi!

Napiši komentar

Only registered users may post comments.

Add Content...