News

22

 

Spoštovani PANTHEON uporabniki,

izšla je nova različica poslovnega programa PANTHEON - 10.0.15.10.

Novosti, izboljšave in popravke si oglejte v tabeli spodaj:

 

Št. remarka Modul Novost, popravek, izboljšava
57558 PANTHEON COMMON                                    Dokumentacija: popravljeno preverjanje podvojenih korakov v šifrantu opravil.
57667 PANTHEON COMMON                                    Dobaviteljeva šifra v šifrantu identov povečana na 50 znakov.
54586 DEMETER (FINANCE)                                  Knjiženje porabe materiala upošteva konto v šifrantu identov

Ob izbranem preklopniku v AK - Denar - Knjženje program ob knjiženju porabe materiala upošteva konto, vpisan v šifrantu identov.
57663 DEMETER (FINANCE)                                  Možnost zagona za zbiranje podatkov za več dokumentov konsolidacije hkrati

Dodana možnost v task scheduler, da se hkrati zažene zbiranje podatkov za več dokumentov konsolidacije.
57724 DEMETER (FINANCE)                                  Spremenjena kontrola avtomatskih knjižen

V primeru, da ima podjetje odprtih več kontnih planov, kontrola upošteva matrike glede na veljavnost kontnega plana.
57732 DEMETER (FINANCE)                                  Odstranitev nepotrebnega klika

Pri pripravi plačilnih nalogov odstranjen nepotreben klik, če je datum plačila prazen.
57848 DEMETER (FINANCE)                                  Prikaz knjižb bilančne postavke na konsolidacijskih bilančnih reportih

Sedaj se filtrira prikaz knjižb, ki so vključene v formulo izračuna postavke.
57870 DEMETER (FINANCE)                                  Spremenjen izračun količine na zavihku Gibanje

Pri izračunu upošteva datum vrnitve osnovnega sredstva.
57469 HERA (HRM)                                         Čarovnik za avtomatsko dodajanje regresa
57893 HERA (HRM)                                         Obrazec in izvoz xml za ZAP – RSP -  Raziskovanje o strukturi plač za leto 2018
57336 POS                                                V primeru, če je maloprodajni račun plačan z več kot enim načinom plačila in obstaja preplačilo, program sedaj ponudi izbrane načine plačila za izbor, na katerega naj se veže vračilo. V Šifrant Vrst dokumentov na POSX dodana tudi opcija izbire privzetega načina plačila za vračila.
57635 POS                                                V Šifrant Vrst dokumentov na POSX je dodana opcija: "Uporabi naslov skladišča na izpisih". V primeru, če je opcija izbrana, bo program na oba izpisa na POSX (termalni in A4) izpisal naziv, naslov in kraj Poslovne enote, iz katere se izdaja maloprodajni račun. Na skladišču mora biti v Šifrantu Subjektov pod Naziv 3 vnešeno polno ime Poslovne enote, prav tako naslov in kraj. V tem primeru, se bo na računu pod podatki našega podjetja v glavi izpisal tudi podatek o Poslovni enoti. Kraj Poslovne enote pa se bo izpisal tudi ob datumu in kraju izdaje računa.
57712 Pantheon VET                                       Popravili smo prikaz izpisa v formatu PDF na mobilni aplikaciji, tako da se besedilo sedaj ne prekriva.
57714 Pantheon VET                                       V mobilni aplikaciji smo dodali funkcionalnost za beleženje osemenjevanja prašičev.
57715 Pantheon VET                                       V mobilni aplikaciji smo dodali tudi izpis za osemenjevanje prašičev.
57718 Pantheon VET                                       Na delu mobilne aplikacije, ki se nanaša na upravljanje zalog, smo uvedli več sprememb.
57728 Pantheon VET                                       Popravili smo napako, zaradi katere iskanje bika, čigar ime se začne z dvema enakima črkama, ni vračalo pravega rezultata.
57753 Pantheon VET                                       Omogočili smo brisanje vrste cepiva po kopiranju identa.
57760 Pantheon VET                                       Popravili smo tudi iskanje bikov pri osemenjevanju.
57802 Pantheon VET                                       Popravili smo napako na izpisu 6V7, ki se je pojavila, če je šlo za skupinsko obravnavo.
57824 Pantheon VET                                       Na obrazcu za osemenjevanje prašičev smo spremnili naziv stolpca.
57853 Pantheon VET                                       Na izpis 6V6 smo dodali tudi možnost za prikaz podatkov o osemenjevanju prašičev.
57887 Pantheon VET                                       Onemogočili smo možnost vnosa novih obravnav za živali, ki imajo status 'mrtva'. Vidimo in urejamo lahko le anamnezo.
57750 Pantheon Farmer                                    Pripravili smo nov korak za nadgradnjo, s katerim smo dodali predloge za uvoz živali.
55663 FA_Crop                                            Pripravili smo izboljšavo, ki sedaj prikaže najnižji in najvišji datum veljavnost polja v spustnem meniju.
56184 FA_Crop                                            Izbor območij pridelovanja v spustnem meniju na delovnem nalogu se sedaj spreminja glede na veljavnost območja pridelovanja. Če je območje pridelovanja veljavno za izbrani začetni datum plana (ko kreiramo DN brez ekspertnega modela) ali za izbrano obdobje (ko kreiramo DN z ekspertnim modelom), je le-to na voljo za izbor, drugače pa ni prikazano.
56889 FA_Crop                                            Dodali smo novo ad-hoc predlogo, ki prikazuje porabljen čas in porabljeno količino materiala na delavca za vse delovne naloge.
57510 FA_Crop                                            Na dnevnem načrtu dela smo omogočili dodajanje dodatnih opravil. Če dodamo opravilo za delavca na obstoječi DN po potrditvi realizacije, se bo na tem DN kreiralo dodatno opravilo. Če dodamo opravilo za delavca na novo OP, se bo kreiral nov DN s povezanimi dokumenti, ko vnesemo realizacijo.
57511 FA_Crop                                            Na dnevni načrt dela smo dodali izpis za nadrejene ter izpis za vsakega delavca posamezno. Na izpisu se nahajajo podatki o opravilih, območjih pridelovanja, načrtovanih časih začetka in konca za vse povezane resurse (samohodne stroje, priključke, drugo opremo) ter vrste materiala in količine.
57642 FA_Crop                                            Pripravili smo dve novi ad-hoc predlogi za prenos iz WS:
- predloga 000028 s podatki o načrtovani površini in trajanju za eksterne resurse v planu in v letu/mesecih,
- predloga 000029 s podatki o načrtovani površini in trajanju za eksterne resurse v DN in v letu/mesecih s primerjavo dejanske površine in trajanja.
57654 FA_Crop                                            Brisanje oz. dodajanje prve ali zadnje pozicije oz. opravila na planu posodobi začetni ali končni datum na planskem nalogu. Prav tako se prilagodi dolžina dogodka na gantogramu, ko spreminjamo pozicije.
57670 FA_Crop                                            Spremenili smo delovanje kolesca na miški pri interakciji z gantogramom. Sedaj lahko s kolescem drsimo v neskončnost.
57672 FA_Crop                                            V spustnem meniju za izbiro poljščin smo omejili nabor identov. Sedaj se prikazujejo le identi, klasificirani kot ekspertni modeli.
57673 FA_Crop                                            V oknu za dodeljevanje pridelkov na OP smo omogočili funkcijo, da se za vsak dogodek na OP naredi nova vrstica.
57674 FA_Crop                                            Ko povlečemo in spustimo ekspertni model na OP v oknu za dodeljevanje pridelkov na OP, se v gantogramu prikaže celotno trajanje ekspertnega modela.
57677 FA_Crop                                            Ko spreminjamo podatek o količini materiala na identu pri uvozu ekspertnih modelov, se ta podatek shrani v preneseni ekspertni model.
57706 FA_Crop                                            V dnevni načrt smo dodali naslednje statuse:
- odprt,
- načrtovan,
- rezerviran,
- v delu,
- zaključen.
57708 FA_Crop                                            V šifrantu razpoložljivih resursov se prikazujejo samo prosti oz. razpoložljivi resursi za določen datum in izmeno ter čas začetka in konca. Dodali smo tudi kontrolo, ki preverja, ali je izbrani delavec že zaseden za določen datum in izmeno na drugem planu.
57816 FA_Crop                                            Popravili smo napako, ki se je pojavila pri kliku na plan.
57817 FA_Crop                                            Uredili smo osveževanje pri brisanju dogodkov na gantogramu in v mreži.
57818 FA_Crop                                            Pri dodajanju dodatnega opravila na DN se sedaj odpre IRIS kontrola za preverjanje veljavnosti območja pridelovanja z različnimi možnostmi.
57820 FA_Crop                                            Popravili smo funkcijo povleci in spusti, ki je do sedaj prikazala nepotrebno obvestilo.
57825 FA_Crop                                            Popravili smo napako, zaradi katere ni bilo moč dvoklikniti na polje za ID resursa in delovni nalog.
56185 FA_General                                         Popravili smo napako, zaradi katere je bilo na vseh modulih v spostnih menijih za plane in DN možno izbrati let vrste zemljišča, povezanih s polji in OP.
57418 FA_General                                         Na koledarju smo sedaj omogočili pregled informacij iz vseh modulov (npr. količine vina, površine polj, št. živali).
57629 FA_General                                         V obrazcu za rabo zemljišča smo dodali možnost izbora barv za različne vrste rabe, kar nam omogoča hitrejše zajemanje informacij o vrsti rabe na gantogramu in zemljevidu.
57644 FA_General                                         V meniju Kmetijsko gospodarstvo | Polja smo uskladili barvo dogodkov z barvo vrste rabe zemljišča iz administratorske konzole.
57646 FA_General                                         Na gantogramu smo spremenili prikaz polj z različnimi različicami dogodkov. Ko ima polje več različic, so vse prikazane zaporedoma v eni vrstici.
57758 FA_Grassland and pasture                           Iz modula Orodja smo premaknili Travništvo ter Pašništvo v modul za živinorejo.
56680 FA_Integrations                                    Na zemljevid smo dodali dve novi funkciji: razveljavi, izmeri

S funkcijo za razveljavitev sedaj lahko razveljavimo zadnji vnos med urejanjem zemljevida.
S funkcijo za merjenje pa lahko merimo razdalje ter površine na zemljevidu.
56835 FA_Livestock                                       Dodali smo novo vrsto dogodka za osemenjevanje, ki nam omogoča vnos obravnave reprodukcijskih motenj neposredno na vrsti reprodukcije.
57255 FA_Livestock                                       Dodali smo izboljšavo, ki nam omogoča, da avtomatsko preračuna vse pričakovane reprodukcijske dogodke, ko spremenimo kriterije za reprodukcijo v administratorski konzoli.
57623 FA_Livestock                                       V obrazcu za reprodukcijo smo dodali nov stolpec, ki omogoča vnos datuma pregleda za brejost z ultrazvokom.
57711 FA_Livestock                                       Popravili smo napako, ki se je pojavila pri dodajanju novega teleta v zavihku za reprodukcijo.
57713 FA_Livestock                                       Popravili smo napako pri uvozu živali iz VOLOS-a.
57738 FA_Livestock                                       Popravili smo napako, ki je povzročala, da se zavihek z nadzorno ploščo na živalski kartici ni odprl.
57843 FA_Pigs                                            Popravili smo napako, ki je povzročala, da ni bilo možno kreirati novih obrokov za prašiče.
57636 FA_Winecellar                                      V šifrantu za določanje materialov na opravilih je sedaj možno določiti parametre za vse idente, ki naj bodo vidni na seznamu materiala.
57649 FA_Winecellar                                      Dodali smo šifrant, v katerem lahko določimo, kateri material se naj prikaže na določenem opravilu in modulu (oljarskem ali vinarskem).
57656 FA_Winecellar                                      Onemogočili smo prikaz opozorila, ki se je prikazalo pri vnosu materiala ali stranskega produkta, brez da bi karkoli izbrali.
57659 FA_Winecellar                                      Dodali smo nov šifrant (vrst) barv.
Ko dodamo novo barvo, jo lahko izberemo pri pripravljanju novih vin.
57794 FA_Winecellar                                      Izpis za materialne stroške za odprta in stekleničena vina

Stekleničeno vino vsebuje materialne podatke odprtega vina, iz katerega je bilo narejeno stekleničeno vino.
57798 FA_Winecellar                                      Omogočili smo še:
- shranjevanje opomb na opravilih,
- shranjevanje skupin na pregledu opravil,
- dodajanje podatka o letu na posodah,
- minimiranje podmodulov,
- osveževanje podatkov o posodi na grafičnem pregledu.
57799 FA_Winecellar                                      V modulu Vinarstvo sedaj lahko kreiramo nova opravila na obstoječem vmesniku za opravila.
  • Izšla je nova različica programa PANTHEON 10.0.15.10

Zadnja sprememba: 23. 5. 2019 @ 7:32 AM

Komentiraj

Trenutno ni komentarjev. Bodi prvi!

Napiši komentar

Only registered users may post comments.

Add Content...