Novice

01

Spoštovani PANTHEON uporabniki,

 

izšla je nova različica poslovnega programa PANTHEON - 10.0.16.20.

Novosti, izboljšave in popravke si oglejte v tabeli spodaj: 

 

Remark Modul Novosti
58384 PANTHEON COMMON                                    1. Odstranitev možnosti "Nov Subjekt" iz menija Uvoz/Izvoz.
2. Popravek odstranitve parametra "oddelek" če subjekt še ni uporabljen kot oddelek.
3. Odstranitev navigatorja na formi za preverjanje davčnih št.
58437 PANTHEON COMMON                                    Popravek sporočila pri uvozu tečajev, če naše podjetje nima vpisane davčne št.
57655 FA_Crop                                            Na gantogramu smo omogočili povečavo.
57946 FA_Crop                                            S klikom na ikono za izpis se nam sedaj prikaže nov izpis hierarhične strukture, kjer lahko izbiramo med izpisi s filtri.
57999 FA_Crop                                            S klikom na ikono za izpis se nam sedaj prikaže nov izpis hierarhične strukture, kjer lahko izbiramo med izpisi s filtri.
58015 Pantheon VET                                       Izpis: evtanazija

Dodali smo izpis za evtanazijo.
58020 Pantheon VET                                       Dodali smo nov in enostavnejši izpis za pisno soglasje za operacijo.
58062 FA_Crop                                            V navigator za gantogram smo dodali  filter za opravila.
58090 FA_Crop                                            V ekspertnih modelih se bodo št. pozicij sedaj avtomatsko prilagajale nastavitvam v administratorski konzoli.
58091 FA_Crop                                            Omogočili smo kopiranje ponavljajočih se opravil na različicah ekspertnih modelov z desnim klikom na opravilo. Ko določimo posamezne resurse, se v podvojeno opravilo prenese določena vrsta resursa.
58093 FA_Crop                                            Omogočili smo iskanje resursov glede na njihovo šifro in naziv.
58137 POS                                                POSX podpira delno storno izdanega računa. Funkcionalnost se uporabniku vključi glede na njegove avtorizacije
58154 FA_Crop                                            Ko spremenimo podatke na opravilu, se posodobijo tako podatki nadrejenih kot tudi podrejenih resursov.
58158 FA_Winecellar                                      V zalogi vina se sedaj upoštevajo tudi interni prevzemi.
58169 Pantheon VET                                       Novo IRIS sporočilo pri cepivih

Ob uvozu cepiv se nam sedaj prikaže novo IRIS sporočilo, če nam manjkajo nekateri podatki. Sporočilo nam pove, katere nastavitve moramo prilagoditi, da bo uvoz potekal pravilno.
58177 FA_General                                         Omogočilo smo uporabo filtrov pri poljih in OP glede na rabo in vrsto zemljišča.
58188 Pantheon VET                                       V zavihku za osemenjevanje lahko sedaj ločeno vnesemo število potomcev glede na spol in usodo.
58190 Pantheon VET                                       Na obravnavah imamo sedaj na voljo sumarni pregled materialnih in drugih stroškov ločeno za vsako žival ali za celotno obravnavo.
58192 Pantheon VET                                       V navigatorju za lastnike/živali smo dodali novo možnost iskanja po imenu in priimku hkrati. Če želimo iskati samo po drugi besedi, moramo vnesti še znak %. Primer: V podatkovni bazi imamo shranen zapis 'Janez Novak' in če želimo iskati samo po priimku, moramo vnesti iskalni izraz '% Novak'.
58193 Pantheon VET                                       VOLOS na PA_VET

Now  we can import animals from portal VOLOS to Pantheon VET. This funcion is only for Slo localization.
58252 FA_Crop                                            Na izpise smo dodali tudi količine hranilnih snovi za fenofaze.
58261 Pantheon VET                                       Iz iskalnega okna smo odstranili polji 'Število' in 'Naziv', ker imamo v mreži že na voljo filter.
58274 Pantheon VET                                       Pri združitvi živali smo dodali možnost, da ne izbrišemo šifre prenesene živali. Ob združitvi se prikaže sporočilo 'Po združitvi izbriši izvirno žival', nakar izberemo med možnostma 'Da' in 'Ne'.
58313 FA_Winecellar                                      Na prejemu vina smo omogočili vnos opombe s prelomi vrstic.
58362 FA_Crop                                            Popravili smo napako, zaradi katere se niso spremenili podatki v vseh zavihkih po tem, ko smo spreminjali dokumente, medtem ko je bil odprt gantogram.
58371 FA_Crop                                            Popravili smo napako pri nadgradnji.
58378 FA_Crop                                            Veljavnost OP se sedaj spremeni, ko spremenimo veljvanost nadrejenega polja.
58385 FA_Crop                                            Popravili smo podvojena opravila na izpisih.
58396 FA_General                                         Popravili smo napako, ki je povzročala, da se je pojavilo okno z napako nedovoljenega dostopa.
58401 FA_Crop                                            Spremenili smo format datuma na izpisu 6K8 iz mm/dd/yyyy v dd/mm/yyyy.
58524 FA_Grassland and pasture                           V modulu za pašništvo se sedaj prikažejo tudi OP, ki imajo dvonamensko rabo (pridelavo sadja in košnjo/pašo).

 

 

  • Izšla je nova različica programa PANTHEON 10.0.16.20

Zadnja sprememba: 1. 8. 2019 @ 12:32

Komentiraj

# SALV_LPE
sreda, 14. avgust 2019 @ 12:25
Pozdravljeni!

V novi verziji Pantheona v segmentu "Izdani računi Veleprodaja" se za račun, ki je bil poslan preko e-računa več ne vidi PDF vizualizacije in poslanih paketov! Prosim za navodilo kako to nazaj omogočimo oziroma, da nam to vi omogočite.

Lep pozdrav
# majafdl
sreda, 14. avgust 2019 @ 14:55
Vezano na vaš komentar v zvezi s PDF vizualizacijo vas obveščamo, da smo zaradi številnih pripomb uporabnikov, da imajo zaradi vizualizacije dokumentov, poslanih v dokumentacijo, moten pregled Pantheonove forme računa, smo le-to premaknili v zavihek ˝Dokumentacija˝.

Napiši komentar

Prosimo registrirajte se in nato napišite komentar!

Add Content...