News

11

Spoštovani PANTHEON uporabniki,

izšla je nova različica poslovnega programa PANTHEON - 10.0.17.00.

Novosti, izboljšave in popravke si oglejte v tabeli spodaj: 

Remark Modul Novost, izboljšava, popravek
52689 DEMETER (FINANCE)                                  Denar - kontrolni izpisi
Dodali smo nov kontrolni izpis, ki preverja, ali se je po knjiženju spremenila nastavitev konta za knjiženje.
57757 DEMETER (FINANCE)                                  Obračun amortizacije OS
Pri obračunu smo dodali možnost naknadnega obračuna amortizacije za sredstva, ki so izpadla iz rednega obračuna.
58106 DEMETER (FINANCE)                                  Knjiženje provizije
Pri avtomatskem knjiženju izdanih računov smo dodali možnost direktnega knjieženja provizije.
58227 DEMETER (FINANCE)                                  Statusi na dokumentih za dane in prejete kredite
Dodali smo možnost vnosa in izbire poljubnih statusov, kar omogoča boljši pregled nad dokumenti.
54489 PANTHEON COMMON                                    Popravek pri shranjevanju izbranega skina.
57431 PANTHEON COMMON                                    Dokumentacija arhiviranje: pošiljanje dokumentov v zunanjo hrambo Certificirana eDokumentacija. Arhiviranje se izvrši z desnim klikom na gumbu "Obdelaj vse" in "Pošlji v hrambo" ali gumb "Pošlji v hrambo" na zavihku Arhiviranje.
58101 PANTHEON COMMON                                    V iskalniku "Išči po" omogočeno iskanje tudi dokumentov, ki se nahajajo v dokumentaciji.
58498 PANTHEON COMMON                                    Uvoz/izvoz identov in subjektov omogočen z Excel .XLSX končnico, ki podpira do 1mio zapisov.
58504 PANTHEON COMMON                                    Popravk napake pri menjavi gesla ob prvem odpiranju programa.
58561 PANTHEON COMMON                                    Popravljeno odpiranje izpisa "02T - Cenik po identih" v primeru vklopljenega parametra "Na zalogi".
58316 ZEUS (BI, MIS)                                     ZEUS analiza - nova dimenzija produktnih variant na kocki za nabavo

Pri OLAP analizi nabave smo dodali novo dimenzijo, ki nam omogoča analizo na nivoju produktnih variant (serijskih številk).
58330 ZEUS (BI, MIS)                                     ZEUS analiza - produktna varianta na kocki za nabavo (vrtanje skozi)

Pri OLAP poročilih za nabavo smo dodali novo dimenzijo, ki nam omogoča analizo na nivoju produktnih variant (serijskih številk).
57985 Ares/SQL-I (Development Environment)               Ares: registration of SelectDirectory
58075 POS                                                POSX - Kreiranje blagajniškega zaključka po dnevih

Na POSX je dodana opcija, ki omogoča kreiranje Blagajniških zaključkov po dnevih. Program bo tako ob zaključku blagajne kreiral toliko blagajniških prejemkov, kolikor je različnih dnevov, v katerih se nahajajo še nezaključeni dokumenti.
57160 FA_Livestock                                       Poročilo o sledljivosti krmil

V modulu za krmljenje in obroke smo dodali nov izpis, ki omogoča sledljivost krme od nabave prek skladišča in mešanja obrokov pa vse do krmljenja posameznih živali.
57399 FA_Livestock                                       Izpis živali v izbranem obdobju

Dodali smo nov izpis, ki nam glede na izbrane parametre prikaže živali v izbranem obdobju.
58025 FA_Pigs                                            Uvoz skupin prašičev prek oblikovalca predlog

Preoblikovali smo modalno okno za uvoz skupin prašičev, tako da sedaj deluje tudi z oblikovalcem predlog. Kreiramo lahko lastne predloge in prek njih uvažamo skupine prašičev.
58026 FA_Pigs                                            Nova oblika za druge dogodke

Preoblikovali smo obrazec za druge dogodke, tako da slednji sedaj hrani podatke v novem obrazcu, dokumenti pa se kreirajo v ozadju.
58277 Pantheon VET                                       Paketi v mobilni aplikaciji

Operacije za pakete smo v mobilni aplikaciji prilagodili namizni različici.
58399 Pantheon VET                                       Izpis 6V3

Izpis 6V3 smo razdelili na tri dele: obravnava, cepljenje in osemenitev.
58677 Pantheon VET                                       Popravili smo funkcionalnost tipke 'enter' pri izbiri serijske številke obravnave.
58704 Pantheon VET                                       Popravili smo vsote na etiketah pri izpisu vseh živali hkrati.
58757 Pantheon VET                                       Paketi na obravnavi - 2. del

Ko spremenimo količino se temu primerno spremeni tudi količina serijskih številk.
58717 Pantheon VET                                       CSV datoteka za izvoz osemenitev
58018 Pantheon VET                                       Na izpisu izdanih računov in opravljenjih obravnav sedaj ločimo idente za material in idente za storitve.

Na delu izpisa izdanih računov, kjer je seznam zdravil, smo odstranili idente s stroški.
55370 Pantheon VET                                       VET dokumentacija

PANTHEON-u VET smo dodali dokumentacijski sistem. Sedaj imamo možnost dodati dokumente v meniju Lastniki/živali in Obravnava.

 


 

  • Izšla je nova različica programa PANTHEON 10.0.17.00

Zadnja sprememba: 11. 9. 2019 @ 12:12

Komentiraj

Trenutno ni komentarjev. Bodi prvi!

Napiši komentar

Only registered users may post comments.

Add Content...