Novice

23

 


Spoštovani PANTHEON uporabniki,

izšla je nova različica poslovnega programa PANTHEON - 10.0.18.00.

Oglejte si novosti: 

 

Remark Modul Novost/popravek/izboljšava
59698 HERMES (BLAGO)                                     PAVŠALIST: Trenutno veljavna pogodba

V primeru kupca - pavšalista se v šifrantu subjektov ne zapisala   pravilna pogodba. Zapisala  se prva pogodba iz šifranta, morala pa bi se zadnja vnešena pogodba. To smo sedaj uredili, da se vpiše zadnja veljavna pogodba ( tista, ki nima vpisanega datuma do)
47644 HERA (HRM)                                         AutoDoctoring for sending Birthday cards
55520 HERA (HRM)                                         Dates Variables in Formula Builder
57470 HERA (HRM)                                         Refactor Status of travel orders
59165 HERA (HRM)                                         Check of created files against XSD schema file
59171 HERA (HRM)                                         Payroll calculation from history - authorization
59175 HERA (HRM)                                         Public Holidays for 2020
57292 HERA (HRM)                                         Uvoz minimalne osnove za prispevke od 1.1.2020 dalje
57548 HERA (HRM)                                         Čarovnik za odpravnino
59173 HERA (HRM)                                         Razlika do min. osnove - napoteni delavci
59174 HERA (HRM)                                         Uvoz dohodninske lestvice za 2020
59287 HERA (HRM)                                         ZAP/M A004
59674 HERA (HRM)                                         Sprememba minimalne plače od 2020-01 do 2020-12
58727 HEFAIST (Proizvodnja)                              V buildu 1800 se bo spremenil sam koncept »rezervacije« (vpis serijskih številk) v proizvodnji SE ter MF, saj se bo po buildu 1800, ob vpisu serijskih številk v tabelo tHF_WOExItemSerialno le te rezervirale (update polja anReserved v tabeli tHE_StockSerialno) in ne več vzele iz zaloge, kot je bilo to do builda 1800.

Ta sprememba je bila narejena, ker je v primeru vpisa serijskih številk v proizvodnji nastala razlika med zalogo in serijskimi številkami, ki se je lahko odkrila samo programersko, sedaj pa se lahko te rezervacije vidijo v pregledu proste zaloge, v zavihku trde rezervacije oz. iz reportov serijskih številk, ki prikazujejo zalogo in rezervacije – poenostavljeno povedano, se je logika rezervacij serijskih številk v proizvodnji izenačila z logiko rezervacij serijskih številk, ki se uporablja v drugih modulih Pantheona..
58785 HEFAIST (Proizvodnja)                              Z buildom 1800 se je ob prenosu naročila na delovni nalog dodala opcija, da se razpisana količina na delovnem nalogu zmanjša za trdo rezervirano količino na naročilu
58457 PANTHEON COMMON                                   

Brisanje klasifikacijskega načrta

Popravili smo napako, zaradi katere se v čarovniku za pregled povezanih zapisov podatki niso bili prikazani.

58660 PANTHEON COMMON                                   

Nov izpis: 02Y

Dodali smo izpis za beleženje sprememb pri avtorizacijah.

58793 PANTHEON COMMON                                   

Avtorizacije: novi filtri za izpis

Dodali smo nove filtre za pravice na izpisu avtorizacij.

58881 PANTHEON COMMON                                   

Avtorizacije: nadzorna plošča za diagnosticiranje avtorizacij

V meni z nastavitvami za varnost smo dodali nadzorno ploščo za diagnosticiranje avtorizacij s tremi zavihki:
- splošne nastavitve s statusi, vrstami subjektov, stroškovnimi nosilci, oddelki ter vrstami identov,
- pregled nedefiniranih pravic,
- pregled sprememb po nadgradnji in prilagoditvi.

58960 PANTHEON COMMON                                   

Avtorizacije: razvrščanje

Na pregledu avtorizacij smo dodali parameter za razvrščanje uporabnikov. Sortiramo lahko po aktivnih, neaktivnih ali vseh uporabnikih.

58999 PANTHEON COMMON                                   

Proizvodni koledar: prenos šifrantov

Na proizvodni koledar smo dodali možnost za prenos šifrantov (npr. praznikov) iz spletnega servisa.

59203 PANTHEON COMMON                                   

Avtorizacije: izbrisani uporabniki

Izbrisani uporabniki bodo sedaj prikazani v sivi barvi.

59333 PANTHEON COMMON                                   

Avtorizacije: aktivne povezave

Na izpisu avtorizacij smo dodali aktivne povezave, ki programu omogočajo, da odpre nastavitve za avtorizacijo, na katero kliknemo. Podobna funkcija že obstaja na izpisu identov in subjektov.

59596 PANTHEON COMMON                                   

Reaktivacija izbrisanega uporabnika

Popravili smo napako, ki se je pojavila pri reaktivaciji izbrisanega uporabnika.

59121 ZEUS (BI, MIS)                                    

ZEUS: shranjevanje trenutnega stanja pri analizi finančnega načrtovanja

S posodobitvijo se podatki in nastavitve znotraj načrta shranijo, tudi če se spremenijo zavihiki v načrtu. Če se spremeni cel načrt, se podatki in nastavitve izbrišejo.

44947 POS                                                Implement sliding scale discount

In case in Document types settings for POSX the option is chosen and sliding scale discounts set in Subject settings then while issuing document in POSX the sliding scale discount is considered.
56421 POS                                                Show all rebates on TM

On Touch menu in case all three rebates are set on POSX then all three rebates are shown on Touch menu setting.
57647 POS                                                New setting the internal or fiscal document number of the document in the reports

New setting of showing internal or fiscal number of documents on reports is added in POSX settings.
58033 POS                                                In case price of item is lower then the minimum margin allowed then the value is marked red

In case price on POSX document goes bellow the minimum margin set as allowed in Administrative panel then the value of item row is showed in red colour.
58076 POS                                                Cash receipt - option added to consider Subject form Cash Receipt settings

On POSX Document Type Settings new option is added: "Consider Subject from Cash Receipt settings". In case it is set then the program creates Cash receipts where  the Subject from Cash Receipt Document Types settings is considered.
58448 POS                                                New field "Item name" added in settings

In POSX settings new field is added: "Item name". Field is OFF by default. When chosen the changes of item name can be made directly on left side of the POSX document.
58779 POS                                                Composite code from Price or Quantity

Option of adding item on POSX documents with quantity or price set in bar code is added. In Administrative panel settings for different kinds of bar codes are set where it is determined wheter bar code contains price or quantity. Then while entering this bar code on POSX document the program reads the item and its quantity/price.
58947 POS                                                New group Cash closure added to POSX settings

New group Cash closure added to POSX settings where all the settings conserning Cash closure are put together in one new menu option.
59066 Pantheon VET                                      

Veterina: sprememba logike pri določanju kategorij živali

Dodali smo gumb 'Kopiraj pasme', s katerim lahko kopiramo pasme iz ene kategorije živali na drugo. Prav tako smo na spletni servis dodali pasme za govedo, prašiče ter konje.

59143 POS                                                New Operation added: Stock price

In case the return of an item which was not sold from the system is made then in operations option "Stock price" can be used to determine the stock price of this item. Stock price entered here will affect the value of item in warehouse.
59254 Pantheon VET                                      

Veterina: nadzorna plošča za velike prakse

Razvili smo novo nadzorno ploščo za velike prakse, kjer se nahajajo različni podatki o osemenitvah.

59255 Pantheon VET                                      

Veterina: sprememba osemenitve

Dodali smo možnost, ki omogoča spremembo osemenitve samo v primeru, da je seme že kupljeno. Če veterinar želi opraviti zgolj osemenitev brez prodaje semena, smo dodali še možnost, ki veterinarju omogoča ročno dodajanje podatkov o biku/prašiču.

59257 Pantheon VET                                      

Veterina: nova klasifikacija praks

V tabeli Kategorija živali v šifrantu živali smo dodali polje, kjer lahko izberemo velikost prakse: mala oz. velika.

.
59301 Pantheon VET                                      

Veterina: sprememba načina plačila po izdaji računa

Sedaj lahko tudi na mobilnih napravah spremenimo način plačila, vendar samo, če smo povezani z internetom.

59346 Pantheon VET                                      

Veterina: dodan klasifikacijski načrt

Tudi za veterino je sedaj na voljo klasifikacijski načrt, ki bo avtomatsko dodan z nadgradnjo.

59411 POS                                                Implementation of function "Use orders"

The function "Use orders" was implemented in POSX. In case "Use orders" function is set in Document Types Settings then from the document created in POSX module an Order can be created using option in Operations. With another option in operations order can be transformed into an invoice.
59420 Pantheon VET                                      

Veterina: iskanje živali v obravnavi

Na obravnavo smo dodali gumb za iskanje. Gumb je aktiven, dokler ne vnesemo subjekta. Če vnesemo subjekt, bo gumb neaktiven.

59484 Pantheon VET                                      

Veterina: serijske številke

Z izdajo serijske številke, ko je željena količina zdravila za žival bila dosežena, avtomatsko preidemo na naslednjo žival.

59489 Pantheon VET                                      

DMS: dodajanje dokumenta

Dodali smo nov stolpec z nazivom 'Datum'. Obkljukani dokumenti se avtomatsko prikažejo na vrhu. Prav tako smo dodali možnost iskanja dokumentov  po datumu.

59490 Pantheon VET                                       VOLOS - dodamo možnost, da živali, ki jih v VOLOSU ni več označimo neaktivno tudi v bazi

V kolikor žival v bazi obstaja,  v aplikaciji VOLOS pa je že izločena, bo ta žival ob uvozu dobil status neaktivna.
59512 Pantheon VET                                      

Veterina: onemogočena sprememba datuma na obravnavi pri negativni zalogi

Od sedaj ne bomo več mogli spremeniti datuma obravnave, če na zalogi ni dovolj materiala.

59520 Pantheon VET                                      

Veterina: sprememba nazivov polj in datumov s presledki

Na recepciji smo popravili nekaj filtrov.

59591 Pantheon VET                                      

Veterina: omogočen izbris podatka o vrsti odhoda

Če spremenimo status živali iz 'Neaktivna/mrtva' v 'Živa', lahko sedaj izbrišemo podatek o vrsti odhoda.

59597 Pantheon VET                                      

Veterina (mobilna aplikacija): karenca na etiketah

Na etikete smo dodali možnost vnosa opombe s karenco.

59603 Pantheon VET                                      

Veterina (mobilna aplikacija): nedelujoč gumb za šifro živali

Popravili smo napako, zaradi katere v mobilni aplikaciji ni bilo možno kreirati šifre živali.

59609 Pantheon VET                                      

Veterina (mobilna aplikacija): onemogočen zavihek za zavarovanje

Popravili smo napako, ki je onemogočala dostop do zavihka za zavarovanje, če smo obravnavo kreirali na mobilni napravi.

59616 Pantheon VET                                      

Veterina (namizna/mobilna aplikacija): neaktivni lastniki živali

V namizni in mobilni aplikaciji sedaj na obravnavi ne moremo več izbrati neaktivnih lastnikov živali.

59629 Pantheon VET                                      

Veterina (namizna aplikacija): napačne serijske številke

Popravili smo napako, ki je povzročala, da je program izdal napačne serijske številke, če sta bila obravnavi dva enaka identa s serijskimi številkami.

59667 Pantheon VET                                       Pri uvozu iz Volosa ne označi ident/paket

Pri uvozu iz Volosa na obravnavi ni označilo način obračuna Ident. Sedaj to označi.
59624 Pantheon VET                                       Izpis Zahtevek za Zavarovalnico

Preuredili smo izpis, tako da je sedaj na izpisu tudi podatek o obravnavi.

 

 

 

 

 

  • Izšla je nova različica programa PANTHEON 10.0.18.00

Zadnja sprememba: 10. 1. 2020 @ 08:00

Komentiraj

Trenutno ni komentarjev. Bodi prvi!

Napiši komentar

Prosimo registrirajte se in nato napišite komentar!

Add Content...