Novice

18

Spoštovani PANTHEON uporabniki,

izšla je nova različica poslovnega programa PANTHEON 10.0.19.00. 

 

Remark Naziv Modul Novosti
58070 DMS: Posodobljene ikone za nabiranike v vseh lokalizacijah PANTHEON COMMON                                    DMS: Posodobljene ikone za nabiralnike v vseh lokalizacijah

Uporabnikom smo omogočili urejanje ikon za nabiralnike v nastavitvah Dokumentacije.
59477 Avtorizacije: Na statuse subjektov smo dodali avtorizacije. PANTHEON COMMON                                    Avtorizacije: Na statuse subjektov smo dodali avtorizacije.
59511 DMS: Novo opozorilo pri pošiljanju dokumentov v Dokumentacijo PANTHEON COMMON                                    DMS: Novo opozorilo pri pošiljanju dokumentov v Dokumentacijo

Če nastavitve arhiva za klasifikacijsko shemo ne obstajajo ali pa so nepopolne, dobimo opozorilo, ko v Dokumentacijo poskušamo poslati dokumente.
59693 Administratorska konzola: Licenciranje, naročnine PANTHEON COMMON                                    Administratorska konzola: Licenciranje, naročnine

V Administratorski konzoli smo dodali nov meni za urejanje naročnin, v kateri so prikazane aktivne naročnine, lahko v njem kreiramo tudi PANTHEON DMS podatkovno bazo.
59822 Avtorizacije: Dodatno preverjanje pravic PANTHEON COMMON                                    Avtorizacije: Dodatno preverjanje pravic

Dodali smo preverjanje pravic (avtorizacij) za Način prodaje, Način izračuna cene in Cenovni razred na zavihku Kupec v šifrantu subjektov. Prav tako smo dodali preverjanje pravic (avtorizacij) za Način nabave in Način izračuna cene na zavihku Dobavitelj v šifrantu subjektov.
59848 DMS: Hramba podatkovne baze PANTHEON COMMON                                    DMS: Hramba podatkovne baze

Nova licenca nam omogoča hrambo dokumentov v podatkovni bazi PANTHEON DMS. Uporabniki s to licenco lahko v šifrantu klasifikacij nastavijo podatkovno bazo DMS in tja prenesejo svoje dokumente. Podatkovna baza DMS se kreira in posodablja avtomatično.
60339 Splošno: Sprememba ikone PANTHEON COMMON                                    Splošno: Sprememba ikone

Spremenili smo ikono za brisanje zapisa v navigatorju.
60393 Poslovni procesi: Metoda za kopiranje DMS paketov PANTHEON COMMON                                    Poslovni procesi: Metoda za kopiranje DMS paketov

ARES-i in poslovni procesi, ki kličejo pPA_MailJournalCreateLinked, morajo poklicati tudi registrirano metodo MailJournalCreateLinked, da se pravilno skopira tudi vsebina paketov..
57407 VET: Avtomatična izdaja serijskih številk Pantheon VET                                       VET: Avtomatična izdaja serijskih številk

V mobilni aplikaciji smo omogočili avtomatično izdajo serijskih številk.
58725 ARES: Novi gumbi Ares/SQL-I (Development Environment)               ARES: Novi gumbi

Na zavihke smo dodali nove gumbe za zapiranje.
59540 VET: Obvezen EMŠO Pantheon VET                                       VET: Obvezen EMŠO

Pri dodajanju novega kupca moramo sedaj obvezno vnesti tudi EMŠO.
59613 VET: Razvrščanje živali v mobilni aplikaciji Pantheon VET                                       VET: Razvrščanje živali v mobilni aplikaciji

V meniju za lastnike so prikazane zgolj aktivne živali. Če želimo videti tudi neaktivne živali, moramo uporabiti funkcijo za iskanje živali ter iskati po temu primernemu statusu.
59731 VET: Kreiranje ID živali brez povezave s spletom Pantheon VET                                       VET: Kreiranje ID živali brez povezave s spletom

ID živali lahko sedaj avtomatično kreiramo, tudi ko nismo povezani s spletom.
59906 VET: Sprememba napisov na zavihku Obravnava Pantheon VET                                       VET: Sprememba napisov na zavihku Obravnava

Na zavihku Obravnava smo spremenili nazive napisov iz 'Opomba' v 'Anamneza', 'Diagnoza', 'Strokovni nasveti'.
59907 VET: Nova opomba na zavihku Obravnava Pantheon VET                                       VET: Nova opomba na zavihku Obravnava

Na zavihku Obravnava smo dodali novo opombo za veterinarje, ki je vidna samo na obravnavi in se ne prikaže na nobenem izpisu.
60004 VET: Storno dokument na obravnavi Pantheon VET                                       VET: Storno dokument na obravnavi

Na obravnavi se sedaj prikažejo tui podatki o storno dokumentih, če ti obstajajo.
60348 VET: Zaokroževanje v mobilni aplikaciji Pantheon VET                                       VET: Zaokroževanje v mobilni aplikaciji

V mobilni aplikaciji smo popravili zaokroževanje, tako da se sedaj prikaže isti znesek tako na obravnavi kot na računu.
60351 VET: Napaka v mobilni aplikaciji, če ima ident karenco Pantheon VET                                       VET: Napaka v mobilni aplikaciji, če ima ident karenco

Popravili smo napako, ki je povzročala, da se je mobilna aplikacija sesula, če je ident imel podatke o karenci.
60353 VET: Sprememba imena živali Pantheon VET                                       VET: Sprememba imena živali

Če spremenimo ime živali, bo ta sprememba sedaj takoj vidna na izpisu obravnave.
60364 VET: V opozorilo pri cepljenju dodan še podatek o EMŠO in spremenjeno opozorilo Pantheon VET                                       VET: V opozorilo pri cepljenju dodan še podatek o EMŠO in spremenjeno opozorilo

Na tabu cepljenje sedaj v primeru, da ni vnesena telefonska številka, EMŠO, ID veterinarske ambulante, Vrsta cepiva,....ti PANTHEON vrne informacijo. Informacijo lahko ignoriramo in lahko  delamo naprej. Lahko pa manjkajoče podatke napolnimo, da naslednjič ne dobimo več tega obvestila
60370 VET: Omogočeno spreminjanje DDV na identih Pantheon VET                                       VET: Omogočeno spreminjanje DDV na identih

V mobilni aplikaciji lahko identom sedaj spremenimo davčno stopnjo.
60384 VET: Kopija izpisa 6V9 brez obravnave Pantheon VET                                       VET: Kopija izpisa 6V9 brez obravnave

Dodali smo nov izpis s šifro 6VQ, ki je enak kot izpis 6V9 vendar brez dela s podatki o obravnavi.
60405 VET: Urejanje blagajniških prejemkov Pantheon VET                                       VET: Urejanje blagajniških prejemkov

Zaradi težav v mobilni aplikaciji z zaključkom blagajne smo omogočili urejanje blagajniških prejemkov. Sedaj lahko z isto vrsto dokumenta kreiramo blagajniški prejemek in zaključek blagajne.
60412 VET: Pravilen prenos paketov s cepivi na zavihek Opravljene storitve Pantheon VET                                       VET: Pravilen prenos paketov s cepivi na zavihek Opravljene storitve

Popravili smo napako, zaradi katere paketi s cepivi niso bili pravilno preneseni na zavihek Opravljene storitve. Sedaj se med opravljenimi storitvami pravilno prikažejo tudi takšni paketi.
60414 VET: Izbris skladišča iz nastavitev Pantheon VET                                       VET: Izbris skladišča iz nastavitev

Omogočili smo izbris skladišča iz nastavitev za veterino.
60423 VET: Na filter za odjavo psa dodano polje za ID živali Pantheon VET                                       VET: Na filter za odjavo psa dodano polje za ID živali

Sedaj ko delamo odjavo psa in kliknemo na gub tiskaj se nam v filter  vpiše še ID odjavljenega psa, da lahko izpišemo izpis samo za dotičnega psa.
60424 VET: Prikaz vrst dokumentov, ki niso označeni kot 'Evidenčni' Pantheon VET                                       VET: Prikaz vrst dokumentov, ki niso označeni kot 'Evidenčni'

Na recepciji smo omogočili prikaz vrst dokumentov, ki imajo status 'Aktiven'.
60426 VET: Nov gumb za iskanje v meniju Datum na recepciji Pantheon VET                                       VET: Nov gumb za iskanje v meniju Datum na recepciji

Na recepciji smo na zavihek Datum dodali možnost za hitro iskanje.
60453 VET: Popravek pri prikazu količine na obravnavi. Pantheon VET                                       VET: Popravek pri prikazu količine na obravnavi.

Popravili smo napako, zaradi katere je bila na obravnavi prikazana količina 1, kljub temu, da je bila količina identa v paketu enaka 0. Sedaj se tudi na obravnavi pravilno prikaže količina 0.
60466 VET: Izpisa 6V9 in 6VQ na skupinski obravnavi Pantheon VET                                       VET: Izpisa 6V9 in 6VQ na skupinski obravnavi

V namizni aplikaciji lahko na izpisu skupinske obravnave vidimo seznam vseh živali (vključno z imenom in šifro) ter eno anamnezo, ki je vsem živalim skupna.
60481 VET: Novo potrditveno polje pri iskanju lastnikov in živali Pantheon VET                                       VET: Novo potrditveno polje pri iskanju lastnikov in živali

Pri iskanju lastnikov in živali smo dodali novo potrditveno polje 'Prikaži samo aktivne živali', s katerim lahko iskanje omejimo zgolj na živali s statusom 'Aktivna'.
59991 VET: Opozorilo za GO08 številke Pantheon VET                                       VET: Opozorilo za GO08 številke

Dodali smo opozorilo, ko ima veterinar na razpolago še samo 10 GO08 osemenjevalnih listkov.
60098 VET: Izpis 6VW -  odjava psa Pantheon VET                                       VET: Izpis 6VW -  odjava psa

Na izpis 6VW o odjavi psa smo dali podatek o številki živali (čip). Vpiše se podatek iz polja Št.znamke, v kolikor tega podatka ni se vpiše ID živali
60284 VET: Koprološke preiskave Pantheon VET                                       VET: Koprološke preiskave

Na obravnavo smo dodali zavihek Preiskave in znotraj tega zavihek Parazitološke preiskave, tu lahko sedaj vnašate podatke o preiskavi in podatke lahko tudi izpišete.
60462 VET: Popravek na Pasmah pri uvozu iz VOLOSA Pantheon VET                                       VET: Popravek na Pasmah pri uvozu iz VOLOSA


Pri uvozu iz VOLSA se niso polnile pasme, ker je program preverjal napačen podatek. Sedaj smo to uredili, da preverja podatek na dotični kategoriji živali.
60541 VET: Odstranitev omejitev za davčno potrjevanje računov Pantheon VET VET: Odstranitev omejitev za davčno potrjevanje računov

Odstranili smo omejitev za davčno potrjevanje računov v mobilni aplikaciji PANTHEON VET.
  • Izšla je nova različica programa PANTHEON 10.0.19.00

Zadnja sprememba: 19. 3. 2020 @ 10:49

Komentiraj

Trenutno ni komentarjev. Bodi prvi!

Napiši komentar

Prosimo registrirajte se in nato napišite komentar!

Add Content...