Novosti

01

Spoštovani PANTHEON uporabniki,

izšla je nova različica poslovnega programa PANTHEON 10.0.19.10.

Oglejte si novosti, popravke in izboljšave.

 

Opomba Naslov Modul Tip Novosti
58773 Označevanje vrste dokumentov v poziciji kredita. Izboljšava Označevanje vrste dokumentov v poziciji kredita.
60386 Izračun dopusta - aktivni zaposleni Izboljšava Izračun dopusta - aktivni zaposleni
53403 Sprememba zahtevka za refundacijo                                                                    HERA (HRM)                                         Izboljšava HERA: Sprememba zahtevka za refundacijo

Na podlagi spremembe Pravilnika o uveljavljanju izplačila nadomestila plače iz obv. zdr.zav. na zahtevo delodajalca:
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13574
so dodani v patchu izpisi:

Zahtevek za neposredno izplačilo nadomestila delavcu – dejanski obračun
Zahtevek za neposredno izplačilo nadomestila delavcu – fiksni obračun
Potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela – hrbtna stran
58372 DMS: Shranjevanje elektronske pošte v Dokumentaciji PANTHEON COMMON                                    Izboljšava DMS: Shranjevanje elektronske pošte v Dokumentaciji

Omogočili smo shranjevanje elektronske pošte, poslane iz PANTHEON-a, v Dokumentaciji.
60602 DMS: Popravki PANTHEON COMMON                                    Hrošč DMS: Popravki

1. Popravili smo napako, zaradi katere so bili izbrisani dokumenti poslani kot del paketa, če smo kliknili na gumb 'Obdelaj vse'.
2. Popravili smo tudi napako, zaradi katere se je program ob osveževanju prejetih dokumentov sesul. Dodali smo gumb za ročno osveževanje.
60641 Šifrant vrst dokumentov: meni Skupina PANTHEON COMMON                                    Hrošč Šifrant vrst dokumentov: meni Skupina

Popravili smo napako na meniju Skupina v šifrantu vrst dokumentov. Ta sedaj spet deluje kot ukaz za združevanje kot v prejšnjih različicah.
60608 ZE ANA: Napaka pri dvokliku na HR OLAP kocko ZEUS (BI, MIS)                                     Hrošč ZE ANA: Napaka pri dvokliku na HR OLAP kocko

Popravili smo napako, zaradi katere se pri dvokliku na HR OLAP kocko ni odprl dokument v ozadju.
59496 VET: Izpisi v mobilni aplikaciji Pantheon VET                                       Izboljšava VET: Izpisi v mobilni aplikaciji

Refaktorirali smo kodo izpisov v mobilni aplikaciji.
60413 VET: Lastniki z istim imenom in priimkom. Pantheon VET                                       Izboljšava VET: Lastniki z istim imenom in priimkom.

Dodali smo možnost kreiranja več lastnikov z istim acKey (npr. Jaka Novak, Jaka Novak 1, Jaka Novak 2).
60450 VET: Popust na identih z obračunom po paketih Pantheon VET                                       Hrošč VET: Popust na identih z obračunom po paketih

Popravili smo napako, zaradi katere popust ni deloval, če smo imeli posamezen ident, nato dodali paket ter preklopili obračun po paketih na posameznem identu, ki ni del paketa.
60463 POS: Različne provizije z več POS terminali POS                                                Izboljšava POS: Različne provizije z več POS terminali

Če imamo več POS terminalov, lahko sedaj obračunamo in poknjižimo različne provizije.
60483 VET: Prikaz blagajniških zaključkov v mobilni aplikaciji Pantheon VET                                       Sprememba VET: Prikaz blagajniških zaključkov v mobilni aplikaciji

V mobilni aplikaciji sedaj vidimo le tiste blagajniške zaključke, ki so bili kreirani v mobilni aplikaciji.
60487 VET: Sprememba maloprodajne cene ob spremembi davčne stopnje Pantheon VET                                       Izboljšava VET: Sprememba maloprodajne cene ob spremembi davčne stopnje

Na nastavitve dokumenta obravnave smo dodali preklopnik, s katerim lahko nadziramo spremembo MPC ob spremembi davčne stopnje.
60523 Sistem: Izboljšano delovanje na MS SQL Server 2019 Pantheon (Upgrade)                                 Izboljšava Sistem: Izboljšano delovanje na MS SQL Server 2019
60530 VET: Skupinska obravnava in paketi Pantheon VET                                       Hrošč VET: Skupinska obravnava in paketi

Uvedli smo nekaj sprememb na paketih.
60546 VET: Podatka o RŠ bika in Ident. številki se vpišeta napačno na izpisu za ponovno osemenitev Pantheon VET                                       Hrošč VET: Podatka o RŠ bika in Ident. številki se vpišeta napačno na izpisu za ponovno osemenitev

Sedaj smo uredili, da se podatka vpisujeta pravilno.
60547 VET: Gumb za iskanje Pantheon VET                                       Izboljšava VET: Gumb za iskanje

Gumb za iskanje bo odslej med dodajanjem živali ostal aktiven.
60548 VET: Izpis dobavnic v načinu brez povezave Pantheon VET                                       Izboljšava VET: Izpis dobavnic v načinu brez povezave

V načinu brez povezave lahko sedaj dobavnice izpišemo večkrat.
60556 ARES: Izvoz osemenjevanje ne polni ime bika Pantheon VET                                       Hrošč ARES: Izvoz osemenjevanje ne polni ime bika

Uredili smo, da se podatki pravilno polnijo in da se zapiše tudi ime bika
60569 ARES: Izpis z gonilnikom Report Engine Ares/SQL-I (Development Environment)               Izboljšava ARES: Izpis z gonilnikom Report Engine

Za izpis moramo nastaviti lastnosti PrintData ter klicati RunPrint. Za podrobnejše informacije in primer integracije ter izvoza po izpisu si oglejte stran za razvijalce.
60571 VET: Masovno dodajanje dokumentov Pantheon VET                                       Izboljšava VET: Masovno dodajanje dokumentov

Dodali smo možnost za masovno dodajanje dokumentov.
60574 VET: Opomba veterinarja na zavihku obravnava Pantheon VET                                       Hrošč VET: Opomba veterinarja na zavihku obravnava

Popravili smo napako, zaradi katere opomba veterinarja ni bila shranjena.
60576 POS: Napaka na izpisih 856 in 857 POS                                                Hrošč POS: Napaka na izpisih 856 in 857

Popravili smo napako, ki se je pojavila na izpisih 856 in 857, če je bila koda subjekta ali identa predolga.
60578 VET: Težave z avtomatskim določanjem serijskih številk Pantheon VET                                       Izboljšava VET: Težave z avtomatskim določanjem serijskih številk

Popravili smo napako, ki se je pojavila pri določanju serijskih številk, če smo zmanjšali količino identa.
60582 VET: Sprememba subjekta na lastnikih in živalih Pantheon VET                                       Izboljšava VET: Sprememba subjekta na lastnikih in živalih

Omogočili smo spremembo subjekta tudi na lastnikih in živalih.
60583 VET: Informacije o statusu subjekta v obravnavi Pantheon VET                                       Izboljšava VET: Informacije o statusu subjekta v obravnavi

Če subjekta nima statusa Aktiven ali Neaktiven, imamo sedaj na voljo informacijo o tem, kdaj smo kreirali obravnavo.
60594 VET: Način brez povezave Pantheon VET                                       Izboljšava VET: Način brez povezave

Dodali smo nekaj posodobitev v način brez povezave v mobilni aplikaciji.
60643 VET: Napaka pri sinhronizaciji osemenitve in izpisa osemenitve ob posodobitvi obravnave Pantheon VET                                       Hrošč VET: Napaka pri sinhronizaciji osemenitve in izpisa osemenitve ob posodobitvi obravnave

Popravili smo napako, zaradi katere sinhronizacija ni delovala, če smo vnesli osemenitev in ponovno osemenitev ter spremenili shranjeno obravnavo.
60644 VET: Naročila dobavitelju v meniju naročila Pantheon VET                                       Izboljšava VET: Naročila dobavitelju v meniju naročila

Za licence VC smo omogočili funkcijo naročil dobavitelju.
59923 VET: Kontrola, ali so psi odjavljeni/prijavljeni v CRP Pantheon VET                                       Izboljšava VET: Kontrola, ali so psi odjavljeni/prijavljeni v CRP

Pripravili smo ARES, v katerem je seznam živali, ki so ali niso prijavljene v CRP.

 

  • Izšla je nova različica programa PANTHEON 10.0.19.10

Zadnja sprememba: 1. 4. 2020 @ 14:34

Komentiraj

Trenutno ni komentarjev. Bodi prvi!

Napiši komentar

Only registered users may post comments.

Add Content...