Novice

15

Spoštovani uporabniki programa PANTHEON,

posredujemo vam pojasnilo ZZZS-ja glede nadomestila plač v breme ZZZS in izvajanje ZIUZEOP.

________________________________________________________________________


“V Uradnem listu RS št. 49/2020 na povezavi: https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020049.pdf je bil dne 10. aprila 2020 objavljen Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP).

Na podlagi določb 56. člena ZIUZEOP se nadomestila plač med začasno nezmožnostjo za delo zaradi bolezni, poškodbe izven dela, poškodbe po tretji osebi izven dela, poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, ki so sicer bremenila delodajalce zasebnega sektorja in samostojne zavezance (za prvih 30 delovnih dni), od vključno 11.4.2020 do 31.5.2020 obračunajo v breme ZZZS.

Vse informacije glede zadržanosti od dela in uveljavljanja nadomestila plače v zvezi z epidemijo COVID-19, vključno z izvajanjem 56. člena ZIUZEOP, najdete na spletni strani ZZZS na povezavi: https://www.zzzs.si/zzzs/internet/zzzs.nsf/o/55F91A45343677D6C125852D00303

Na zgornji povezavi sta objavljeni navodili za delodajalce zasebnega sektorja in samostojne zavezance, kjer so podrobno opisani postopki vložitve zahtevkov za refundacije za delavce pri delodajalcih zasebnega sektorja in zahtevkov za samostojne zavezance:

  • Delodajalec, ki ni neposredni ali posredni proračunski uporabnik, bo za obdobje zadržanosti od vključno 11.4.2020 do 31.05.2020, ki bi glede na določbe ZDR bremenilo delodajalca (torej do vključno 30 delovnih dni), vložil posebni mesečni zahtevek za refundacijo z oznako ''COVID-19'' na novi spletni strani ZZZS, o kateri vas bomo obvestili posebej. Oddati bo možno Excelovo datoteko (pripravljeno na podlagi v zgornji povezavi objavljenega pripomočka) ali pdf datoteko, pripravljeno iz programa delodajalca za obračun plač.
  • Delodajalec pri obračunu nadomestila po 56. členu ZIUZEOP uporabi takšen  % osnove po razlogih zadržanosti 01, 02, 03, 04 in 05 kot to določa ZDR in takšno urno osnovo za nadomestilo kot jo uporablja delodajalec pri obračunu nadomestila v svoje breme ( po ZDR ali kolektivni pogodbi, če je ta ugodnejša).
  • Preko nove spletne strani se ne bodo oddajali ''običajni'' zahtevki za refundacijo po ZZVZZ, ampak le novi COVID-19 zahtevki.
  • Novih COVID-19 zahtevkov po 56. členu ZIUZEOP ne bo možno oddati preko portala SPOT ali preko vmesnika.
  • Samostojni zavezanec bo vložil mesečno vlogo za direktno izplačilo nadomestila na ZZZS za obdobje od vključno 11.4.2020 do 31.05.2020. Vloga je enaka kot jo samostojni zavezanci vlagajo že sedaj za nadomestila, ki jih ZZZS izplačuje po določbah ZZVZZ za zadržanosti zaradi bolezni ali poškodbe od vključno 31. delovnega dne oz. od 1. delovnega dne za nego, spremstvo, darovanje krvi, transplantacijo, izolacijo ter poškodbe, nastale v okoliščinah iz 18. člena ZZVZZ.Podrobnejše informacije o drugih ukrepih v zvezi z epidemijo in novo zakonodajo lahko najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve:
https://secure-web.cisco.com/1koHbUeqDRjLvE5-6EyZ7OdEF3kZD2GzTZsMngekcfQFj8YoKoGl-EIwdRj-sBy0_poKgO9-cLDS4oWl3QKYP9m7e7FtZtZRv-dVTsATOrOhy-k2K3xzUT0Sg0hfrZztqdd5QtbL2jeE6mjjZ3OurC9OCM-azRYfPYRrLpWgcbM5igHN7vq0sHFFIBTkIyOmEbxlxkolsz2TjJa0r32KbHv4Db6IJNhMNOlX1tHS6dSNuCEZK7V1sUhT9e0D1EPA5S6s6JL8WI-27Taapzs2It0a54cjmoHpJMg4Vx8TIqfOtCN1qSnHKgdL7G5-7GtSXOSzVlR3YRjZj4c1rZ22Aw8gAOxSUmNU5DrYu_djXYLagHqa56kGzjBkwEYfMiBwVrMLOLpOrC0UuLlI1Q_sivO8K5TS93wTgl3qG7muCxhs/https%3A%2F%2Fwww.gov.si%2Fdrzavni-organi%2Fministrstva%2Fministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti%2F 

Na tem spletnem naslovu pa FURS dopolnjuje in popravlja zbirko vprašanj in odgovorov:
https://secure-web.cisco.com/1w9CBqgt-9n5qW-fcQUQ9CvJ8WJad-wjObSh7l4Y7SCK4DHQNRcnmGS2M8cIinVUXd206e5n45fulkVSMCQq2yPTuvfpjQ8RO_M1bFFXyj8L05xWk3MQm3l1GYB6rH-9kA_pdl-Ztvl0kR2hHW7NtUd2-vnB8rp_qjw-JoJ40h7kRrCzuWHaKTOzOvIyGZHRFTIjiXniQhBi_dF8nkSXy436fXuKZ5TYN_5KqKzMUMuX_6iGqPqiNJT7L7pGiqwdayu97Ik8wNPQmRU34fg-LRhIj7xyq0S9UcyVy_-LlSMZCo3AwsPc17I7Gl-GsXahBXYiJrEJI0dHGrtTbMPcMyQ5sipaLyWmvf1nMxhDaghWIl2VKSoxyNzUeutJz0Z-87plYVRWp16gRVauZeDT40UEU6CgGj6rtPJwzGd46Gu8/https%3A%2F%2Fwww.gov.si%2Fnovice%2F2020-04-07-zbirka-pogostih-vprasanj-in-odgovorov%2F

Posebej opozarjamo na posebnost glede izvajanja 33. člena ZIUZEOP, ki je uvedel oprostitev plačila vseh prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (PIZ) za vse delavce pri delodajalcih v zasebnem sektorju. Prosimo vas, da upoštevate, da oprostitev prispevkov za PIZ ne velja v času odsotnosti zaradi bolniškega staleža, za katerega delodajalec dobi povrnjeno nadomestilo plače s strani ZZZS, to pa je v naslednjih primerih:

  • od prvega dne odsotnosti npr. zaradi nege, izolacije, spremstva (navadni zahtevek za refundacijo preko SPOT, vmesnika ali v papirni obliki),
  • od 31 delovnega dne odsotnosti dalje v ostalih primerih  (navadni zahtevek za refundacijo preko SPOT, vmesnika ali v papirni obliki),
  • od prvega dne odsotnosti od 11. 4. 2020 do predvidoma 31. 5. 2020 v skladu s 56. člena ZIUZEOP zaradi nezmožnosti za delo zaradi bolezni, poškodbe izven dela, poškodba po tretji osebi izven dela, poškodba pri delu, poklicne bolezni, ki ga je pred  ZIUZEOP moral do 30. delovnega dne izplačati v svoje breme delodajalec (novi COVID-19 zahtevek na spletni strani ZZZS).

 

Lep pozdrav,

Ekipa Datalab

  • Nadomestila plač v breme ZZZS in izvajanje ZIUZEOP

Zadnja sprememba: 15. 4. 2020 @ 21:19

Komentiraj

Trenutno ni komentarjev. Bodi prvi!

Napiši komentar

Prosimo registrirajte se in nato napišite komentar!

Add Content...