News

01

Spoštovani PANTHEON uporabniki,

izšla je nova različica poslovnega programa PANTHEON 10.0.19.20.

Pomembne novosti vezane na plače so na voljo TUKAJ 

 

 

Remark Naziv Modul Vrsta Novosti
60716 Odsotnost z dela in bolniški stalež zaradi novega koronavirusa (COVID-19)                            HERA (HRM)                                         Izboljšava Zahtevek ZZZS za refundacijo bruto nadomestil plač in prispevkov do razlike do min plače - dejanski obračun (COVID-19) + hitra nadgradnja 1160 za polnjenje razlike do min osnove
(zahtevek se polni za boleznine Covid - nova vrsta odsotnosti)
60846 Zahtevki za refundacijo - urna postavka                                                              HERA (HRM)                                         Izboljšava Zahtevki za refundacijo - urna postavka
60936 Popravki zaradi sprememb poročanj več iREK                                                           HERA (HRM)                                         Hrošč Popravki zaradi sprememb poročanj več iREK (hitra nadgradnja za ver.1912-1155)
60687 Farming: Zaloga vina Pantheon Farming                                  Hrošč Farming: Zaloga vina

V vinarskem modulu smo popravili napako, zaradi katere se zaloga vina ni posodabljala.
60703 Farming: Prijava v mobilno aplikacijo Pantheon Farming                                    Hrošč Farming: Prijava v mobilno aplikacijo

Popravili smo napako, zaradi katere je bila onemogočena prijava v mobilno aplikacijo.
60699 Sistem: Zapiranje neaktivnih zavihkov PANTHEON COMMON                                    Hrošč Sistem: Zapiranje neaktivnih zavihkov

Popravili smo napako, zaradi katere so se pri zapiranju neaktivnih zavihkov zapirali tudi aktivni.
60775 Poslovni procesi: Izvajanje več opravil PANTHEON COMMON                                    Sprememba Poslovni procesi: Izvajanje več opravil

Uporabniki imajo možnost izvajanja več opravil hkrati. Za takšne primere smo dodali pogovorno okno, kjer uporabnik potrdi svojo izbiro.
60704 ZE NAC: Več naročil za eno nabavo ZEUS (BI, MIS)                                     Sprememba ZE NAC: Več naročil za eno nabavo

Če ima uporabnik z enim dokumentom nabave povezanih več naročil, se podatki ne bodo več podvajali v mreži OLAP kocke za nabavo.
60739 ZE ANA: Privzete meritve OLAP kocke ZEUS (BI, MIS)                                     Hrošč ZE ANA: Privzete meritve OLAP kocke

Popravili smo napako, zaradi katere se niso prikazali rezultati pri meritvi 'koli', če je bila razširjena sekundarna klasifikacija.
60740 ZE: Drsni trak v nastavitvah za ZEUS ZEUS (BI, MIS)                                     Sprememba ZE: Drsni trak v nastavitvah za ZEUS

V splošne nastavitve za ZEUS v administratorski konzoli smo dodali drsne trake, ki uporabnikom z zasloni, ki ne podpirajo najmanjše ločljivosti, omogočajo dostop do vseh nastavitev.
60821 ZE ANA: Napaka pri razširjenih dimenzijah ZEUS (BI, MIS)                                     Hrošč ZE ANA: Napaka pri razširjenih dimenzijah

Popravili smo napako, ki se je pojavila, če smo želeli povleči razširjeno dimenzijo in jo spustiti v mrežo.
58979 VET: Iskanje identov na obravnavi Pantheon VET                                       Sprememba VET: Iskanje identov na obravnavi

Ponovno smo omogočili iskanje identov z možnostjo %.
59068 VET: Izbira neaktivnih identov Pantheon VET                                       Hrošč VET: Izbira neaktivnih identov

Popravili smo napako, zaradi katere je bilo možno izbirati samo aktivne idente.
60287 VET: Prikaz identov, ki so v skladišču Pantheon VET                                       Izboljšava VET: Prikaz identov, ki so v skladišču

Veterinarji sedaj vidijo samo idente, ki jih imajo v skladišču, ter storitvene idente.
60288 VET: Sprememba šifre živali Pantheon VET                                       Izboljšava VET: Sprememba šifre živali

Omogočili smo spremembo šifre živali, vendar le v načinu s povezavo z internetom.
60451 VET: Sprememba pri iskanju paketov Pantheon VET                                       Izboljšava VET: Sprememba pri iskanju paketov

Pri iskanju paketov smo na prvo mesto postavili naziv in nato šifro paketa.
60584 VET: Dežurstvo in paketi Pantheon VET                                       Izboljšava VET: Dežurstvo in paketi

V kolikor imamo obračun po paketih in je ta označen kot H-storitveni paket, lahko zaračunamo tudi dežurstvo.
60653 VET: Sprememba količine v paketu Pantheon VET                                       Hrošč VET: Sprememba količine v paketu

Popravili smo napako, zaradi katere pri spremembi količine v paketi ni prišlo do spremembe količine podrejenih identov.
60654 Desktop: On Transfer animal we add a message that Transfer To is obligatory field                    Pantheon VET                                       Izboljšava VET: Obvezno polje pri prenosu živali

Pri prenosu živali je polje 'Prenos na' sedaj obvezno.
60655 VET: Lastniki živali z enakim imenom in priimkom Pantheon VET                                       Izboljšava VET: Lastniki živali z enakim imenom in priimkom

Omogočili smo dodajanje lastnika živali, ki ima enako ime in priimek kot že obstoječi lastnik živali.
60656 ARES: Gonilnik za uporabniške izpise Ares/SQL-I (Development Environment)               Sprememba ARES: Gonilnik za uporabniške izpise

Na strani za razvoj smo objavili primer (EXMP014.dpax), ki po izpisu izpis še izvozi.
60664 VET: Tipka za vnos Pantheon VET                                       Hrošč VET: Tipka za vnos

Popravili smo napako, zaradi katere tipka za vnos ni delovala pravilno.
60678 VET: Medskladiščni prenos storitvenega identa Pantheon VET                                       Izboljšava VET: Medskladiščni prenos storitvenega identa

Spremenili smo funkcionalnost storitvenih identov, tako da se medskladiščni prenos ne kreira več, saj storitve nimajo zaloge.
60685 VET: Dodajanje živali v načinu brez povezave Pantheon VET                                       Izboljšava VET: Dodajanje živali v načinu brez povezave

V mobilni aplikaciji smo omogočili dodajanje živali tudi v načinu brez povezave.
60688 VET: Pošiljanje dnevnika mobilne aplikacije na e-pošto Pantheon VET                                       Izboljšava VET: Pošiljanje dnevnika mobilne aplikacije na e-pošto

Omogočili smo neposredno pošiljanje dnevnika mobilne aplikacije programerju ali produktnemu vodju po e-pošti.
60689 VET: Sinhronizacija računov Pantheon VET                                       Izboljšava VET: Sinhronizacija računov

Optimizirali smo sinhronizacijo računov, da deluje tako kot sinhronizacija obravnav.
60702 VET: Izbris identa cepiva v mobilni aplikaciji Pantheon VET                                       Hrošč VET: Izbris identa cepiva v mobilni aplikaciji

V mobilni aplikaciji smo prilagodili delovanje izbrisa identa cepiva, da deluje tako kot v namizni aplikaciji. Če izbrišemo ident iz opravljenih storitev, bo izbrisan tudi iz zavihka za cepljenje, vendar bo vrsta cepljenja ostala.
60718 VET: Avtomatska dodelitev serijske številke za nekatere idente Pantheon VET                                       Hrošč VET: Avtomatska dodelitev serijske številke za nekatere idente

Popravili smo napako, zaradi katere avtomatska dodelitev serijske številke ni delovala za čipe, potne liste in cepiva.
60719 VET: Napaka pri zaključku blagajne Pantheon VET                                       Hrošč VET: Napaka pri zaključku blagajne

Odpravili smo težavo, zaradi katere je pri zaključku blagajne prišlo do napake.
60726 VET: Serijske številke in zapadli identi Pantheon VET                                       Izboljšava VET: Serijske številke in zapadli identi

Avtomatska izdaja serijskih številk ne deluje za zapadle idente, zato je takim identom treba serijsko št. dodeliti ročno.
60727 VET: Iskanje identov Pantheon VET                                       Izboljšava VET: Iskanje identov

Iskanju identov smo dodali možnost iskanja po vrsti identa.
60754 VET: Ročno dodajanje živali v načinu brez povezave Pantheon VET                                       Hrošč VET: Ročno dodajanje živali v načinu brez povezave

V mobilni aplikaciji smo omogočili dodajanje živali tudi v načinu brez povezave.
60761 VET: Dodelitev serijske številke na obravnavi Pantheon VET                                       Izboljšava VET: Dodelitev serijske številke na obravnavi

Uvedli smo nekaj sprememb in izboljšav, ki nam sedaj omogočajo, da nam na podlagi podatkov iz potnega lista in čipa program avtomatsko dodeli serijsko številko.
60773 VET: Predpona za davčne številke Pantheon VET                                       Izboljšava VET: Predpona za davčne številke

Za Slovenijo, Hrvaško, Avstrijo, Italijo in Madžarsko smo omogočili izbiro predpone za davčno številko.
60783 VET: Evtanazija Pantheon VET                                       Izboljšava VET: Evtanazija

Če smo evtanazijo označili kot paket, dobimo sporočilo, da bo status živali spremenjen v 'Mrtva'.
60794 VET: Dodajanje podrejenih identov Pantheon VET                                       Izboljšava VET: Dodajanje podrejenih identov

Ko dodajamo podrejene idente, se tabela sedaj ne bo več samodejno zaprla.
60809 VET: Zbirni račun  Pantheon VET                                       Hrošč VET: Zbirni račun

Odpravili smo težavo, zaradi katere je prišlo do napake, ko smo kreirali zbirni račun s kombinacijo obravnave, obračunane po identih, in druge obravnave, obračunane po paketih.
60822 VET: Sprememba  poimenovanja pri stornaciji računa/dobavnice                                      Pantheon VET                                       Izboljšava VET: Sprememba  poimenovanja pri stornaciji računa/dobavnice         

Preimenovali smo polja za stornacijo računa/dobavnice in spremembo obravnave.
60827 VET: Knjiženje identov v paketu Pantheon VET                                       Hrošč VET: Knjiženje identov v paketu

Popravili smo napako, zaradi katere se identi, dodani v paket, niso knjižili z vrsto dokumenta za paket.
60841 Razknjiževanje pod identov Pantheon VET                                       Hrošč Razknjiževanje pod identov

Smo uredili da se pravilno razknjižujejo serijske na pod identih paketov
60231 Mobile: Seznam nefiskaliziranih računov                                                              Pantheon VET                                       Izboljšava Seznam davčno nepotrjenih računov

Omogočili smo, da se vse davčno nepotrjene račune lahko davčno potrdi naenkrat.
60708 Desktop/mobilna: Popravek reporta za osemenitev                                                      Pantheon VET                                       Izboljšava Popravek izpisa za osemenitev

Uredili smo izpisa  za osemenitev tako na exe kot na mobilni.
60725 Desktop: V šif. Subjektov v Naziv 2 napišemo najprej ime in nato priimek                             Pantheon VET                                       Sprememba V šif. Subjektov v Naziv 2 napišemo najprej ime in nato priimek

Sedaj v Naziv 2 pri subjektu najprej vpiše ime in nato priimek.
60780 VOLOS: Možnost za shranjevanje gesla za prijavo Pantheon VET                                       Izboljšava VOLOS: Možnost za shranjevanje gesla za prijavo

Sedaj deluje tako, da si geslo zapomni glede na osebo, ki je prijavljena v bazo.
60803 Desktop: Na parazitološke preiskave damo podpis veterinarja, ki je pregled opravil                   Pantheon VET                                       Izboljšava Na Izpis za parazitološke preiskave damo ime in priimek veterinarja, ki je preiskavo opravil in njegov  podpis, ki ga ima nastavljenega v Šifrantu Subjektov.

Sedaj je na izpisu  podpis veterinarja, ki je preiskavo opravil in v kolikor ima ta veterinar nastavljen lastnoročni podpis, se izpiše tudi ta.
  • Izšla je nova različica programa PANTHEON 10.0.19.20

Zadnja sprememba: 4. 5. 2020 @ 2:47 PM

Komentiraj

# boga
Thursday, 7 May 2020 @ 11:00 AM
Pozdravljeni,

kaj se je zgodilo s tabelaričnimi pregledi v modulu blago/zaloga?

LPB
# takonhp
Monday, 25 January 2021 @ 3:05 PM
This blog is cool, the content is good, I am interested in reading the content here, hopefully it will grow. aplikasi belajar bahasa inggris

Napiši komentar

Only registered users may post comments.

Add Content...