Novice

19

 

Skladno s pisnim pojasnilom Ajpesa dne 19. 8. 2020, se čakanje na delo in čakanje na delo, ki je delno subvencionirano, ne poroča na obrazec 1 – ZAP / M. Skladno s pojasnilom Ajpesa, na vrstah zaslužka ČAK in ČAS odstranite preklopnik “se prikazuje na obrazcu ZAP”.

 

Povračilo nadomestila plače za začasno čakanje na delo

Višina povračila oz.ukrepa

Višina delnega povračila izplačanega nadomestila plače znaša 80 % nadomestila plače in je omejena z višino najvišjega zneska denarnega nadomestila za primer brezposelnosti, to je 892,50 eura. V 80 % nadomestila plače, ki ga krije Republika Slovenija, je vključeno nadomestilo plače in prispevki za vsa socialna zavarovanja.Delavec ima v času začasnega čakanja na delo pravico do nadomestila plače v višini 80 % osnove iz 7. odstavka 137. člena Zakona o delovnih razmerjih, vendar ne manj kot minimalna plača (940,58 eura).

Formula:

(#Del28# * #PRUre# *0,8)

 1. Poročanje o izplačilu nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo (velja za obdobje od 1.6. do 30.6.2020):

•    v polje B02 se vpiše številu ur, ko je bil zaposleni na čakanju na delo, in znesek izplačanega nadomestila
B02U: 176 ur (junij 2020)  B02Z: 960,00 €


•    Nadomestilo plače v skladu s 138. členom ZDR-1, zaradi začasne nezmožnosti zagotavljanja dela iz poslovnega razloga, ki ga prejema oseba , kateri se na obračunu davčnega odtegljaja (obrazec REK-1) sporoči v rubriki M01 (plača in nadomestilo plače).  Obdobja v RUBRIKI M se ne delijo, ampak morajo slediti prijavi in odjavi za posameznega zavarovanca.

 

Delno subvencioniranje skrajšanega polnega delovnega časa

Formula:

(#Del28# * #PRUre# *0,8)

 • Subvencija za ohranitev zaposlitve znaša:


– 448 eura na delavca mesečno ob zagotavljanju dela za skrajšani delovni čas v obsegu od 20 do vključno 24 ur tedensko,
– 336 eura na delavca mesečno ob zagotavljanju dela za skrajšani delovni čas v obsegu od 25 do vključno 29 ur tedensko,
– 224 eura na delavca mesečno ob zagotavljanju dela za skrajšani delovni čas v obsegu od 30 do vključno 34 ur tedensko,
– 112 eura na delavca mesečno ob zagotavljanju dela za skrajšani delovni čas v obsegu 35 ur tedensko.Subvencija se sorazmerno zmanjša za čas odsotnosti z dela.

Poročanje podatkov na obračun REK-1 po ZIUOOPE

 •  delodajalec, ki je plačnik davka, najkasneje na dan izplačila prek sistema eDavki predloži REK obrazec za izplačilo plače in nadomestila plače z oznako vrste dohodka 1001;
  •    znesek nadomestila, ki bo delodajalcu povrnjen s strani Zavoda poroča na REK-1 v polju 105 (nadomestila plače, ki ne bremenijo pravnih oseb);
  •    na predloženem REK obrazcu o izplačani plači in nadomestilu plače poroča v skupnem znesku za vse zaposlene (za zaposlene, ki prejmejo plačo,  za zaposlene, za katere delodajalec uveljavlja subvencije, in tiste zaposlene, za katere je delodajalec upravičen do povračila nadomestila) - ni potrebno predlagati ločenih REK obrazcev;
  •    spremeni se poročanje podatkov v B01 in B02 poljih na individualnem REK obrazcu, in sicer v času veljavnosti ukrepov po ZIUOOPE se v polje B02 vpisuje samo nadomestila, ki jih delodajalec izplačuje na podlagi ZIUOOPE. Ne vpisuje se podatkov o izplačilih ostalih nadomestil, ki jih delodajalec refundira oz. mu sredstva povrnejo iz proračuna ali Zavoda (ZZZS,ZPIZ);
  •    delavec, ki ima v času začasno odrejenega dela s skrajšanim delovnim časom za čas do polnega delovnega časa, ko v okviru odrejenega skrajšanega delovnega časa ne dela, pravico do nadomestila plače, se to nadomestilo na obračunu davčnega odtegljaja (obrazec REK-1) sporoči v rubriki M01 (plača in nadomestilo plače).  Obdobja v RUBRIKI M se ne delijo, ampak morajo slediti prijavi in odjavi za posameznega zavarovanca.

 

2. Poročanje v primeru uveljavljanja subvencije za skrajšani delovni čas:

•    v polje B01 se vpiše podatek o številu dejansko opravljenih ur in znesek izplačane plače (primer: delavec dela skrajšani delovni čas 6 ur/dnevno (za mesec junij 132 ur), za katerega prejme plačo 800,00 €)
B01U: 132 ur  B01Z: 800,00 €
•    v polje B02 se vpiše podatek o številu ur in znesek nadomestila plače v sorazmernem delu glede na odrejeni delež dela oziroma delnega začasnega čakanja na delo, za katerega delodajalec uveljavlja subvencijo za skrajšani delovni čas;
B02U: 44 ur  B02Z: 200,00 €.

Kako se poroča na obrazec Obrazec 1-ZAP/M bomo sporočili, naknadno oz. ko dobimo informacijo s strani Ajpesa. (sedaj je na vrsti zaslužka označeno, da se poroča v Obrazec 1-ZAP/M)

 

 

 • Tretji del protikorona ukrepov

Zadnja sprememba: 19. 8. 2020 @ 16:15

Komentiraj

# zoo
torek, 17. november 2020 @ 07:37
Pozdravljeni, pogrešam navodila za nastavitve , kako doseči da se bo npr. refundirana nega od ZZZS istočasno poročala v rubriko 105 zbirnega rek in B01 na Irek. Vsebinsko že znam, samo pričakujem tehnična navodila za Pantheon . :) Hvala

Napiši komentar

Prosimo registrirajte se in nato napišite komentar!

Add Content...

You must be in Edit Mode to enter content, and then you can use the Module Action Menu or Module Action Buttons to manage content
You must be in Edit Mode to enter content, and then you can use the Module Action Menu or Module Action Buttons to manage content
You must be in Edit Mode to enter content, and then you can use the Module Action Menu or Module Action Buttons to manage content