News

03

Spoštovani PANTHEON uporabniki,

izšla je nova različica poslovnega programa PANTHEON 10.0.20.00.

 

Remark Naziv Modul Tip Novosti
52983 Personalna mapa HERA (HRM)                                         Izboljšava Undo v personalni mapi
59630 Kadrovska evidenca HERA (HRM)                                         Izboljšava V kadrovski evidenci dodan izpis vse olajšav za zaposlenega
60054 Kredit v pripravi obračuna                                                                           HERA (HRM)                                         Izboljšava Prikaz podatkov v panelu Krediti v pripravi obračuna - obračunane vrednosti, neobračunani deli.
60278 Nastavitve knjiženja HERA (HRM)                                         Izboljšava IRIS 1000000358 dodana pri knjiženju plač kot opozorilo pri knjiženj, v kolikor se knjiži vrsta zaslužka brez nastavitev za knjiženje.
60301 Izplačila za banko                                                                                   HERA (HRM)                                         Izboljšava V izpisih izplačila za banko dodani preklopniki Neto, Dodatki, Odbitki kot dodatni kriteriji izpisa.
60502 Novi filtri HERA (HRM)                                         Izboljšava V analize kadrovske evidence so dodana polja/kriteriji - vrsta dela, vrsta zaslužka, vrsta dokumenta.
60545 Priprava obračuna HERA (HRM)                                         Izboljšava V pripravi obračuna preračun razlike do polnega fonda ur zaposlenega  (poleg obstoječega polja seštevka fonda ur se desno prikazuje rdeč zapis o razliki ur vnesene v pripravi obračuna v preračunu do polnega fonda, ki velja za zaposlenega za delovno mesto)
60616 Kopiranje statusov za PN                                                                             HERA (HRM)                                         Izboljšava Kopiranje statusov za nove oz podvojene vd potnega naloga, dodano tudi opcija za kopiranje neposrednih stroškov.
61300 Prenos v šifrantu vrst zaslužkov                                                                     HERA (HRM)                                         Izboljšava Prenos v šifrantu vrst zaslužkov - čarovnik omogoča hitrejši popravek nastavitev več vrstam zaslužka
61320 WEB razlike do min osnove                                                                            HERA (HRM)                                         Hrošč Na web ponovno naloženi VZ RMO, RMC, RMP.
61325 3PS seštevek dodatkov na pl.listi                                                                    HERA (HRM)                                         Hrošč Odpravljena napaka:3PS seštevek dodatkov na pl.listi
61331 REK 1f- oblika izpisa bonitete                                                                       HERA (HRM)                                         Izboljšava REK 1f- oblika izpisa (dodano zaradi izpisa bonitet)
60044 Sprememba glede bonitete-REK                                                                         HERA (HRM)                                         Izboljšava Sprememba glede bonitete-REK :
V personalni mapi panelu Vozila so dodana polja za poročanje bonitet za koriščenje službenih vozil v privatne namene (VIN, Podjetje plačuje gorivo, Nad 500km - podatki so povezani z registrom osnovnih sredstev in posledično šifrantom vozil). Nova polja so potem poročanja v izpisu iREK (ni po FURSu sprememb- v polju reg.št = VIN številka), xml so strukture usklajene po navodilih FURSa.
60529 Avtomatski zagon za pregled za info o št. eBOL                                                       HERA (HRM)                                         Izboljšava Avtomatski zagon za pregled za info o št. eBOL (pregled bolniški listi na portalu, preneseni, razlika - preverjanje tekoči dan - 49 dni)
60701 156.člen in subvencija za brezposelne 58+                                                            HERA (HRM)                                         Sprememba Doda se možnost dopolnitve zaposlenemu, da korsiti podj subvencijo za zaposlitev brezposelne osebe 58+, v tem primeru ne sme koristiti olajšave po 156. členu starost nad 60 let. (novo opcija v polju prispevki na parametrih za izračun plač)
60980 REK-1f za izplačila po ZIUZEOP                                                                       HERA (HRM)                                         Izboljšava REK-1f za izplačila po ZIUZEOP - dodani sta novi polji za poročanje A007 in A008, prav tako velja več obrazcev iz enega obračuna kot za REK1, izvoz xml za REK 1f je mogoč in pravilen v izpisih in ne formi izvoza REK obrazcev
61200 Št.zavarovancev plačanih premij REK1                                                                 HERA (HRM)                                         Sprememba Poročanje zbirni REK obr - pri štetju zavarovancev upošteva kam se poroča VZ- plača v času pandemije, čakanje na delo ali klasična PDPZ.
61202 Bolniška Covid - 3EU ZPIZ-KID-SDČ                                                                    HERA (HRM)                                         Izboljšava 3EU ZPIZ-KID-SDČ je usklajeno s poročanje boleznine Covid
59695 Barvna shema PANTHEON COMMON                                    Sprememba Pri spremembi barvne sheme se sedaj spremeni tudi barva v mreži vrst dokumentov.
59985 Avtorizacije PANTHEON COMMON                                    Izboljšava Avtorizacije, nastavljene za določen oddelek ali skladišče, sedaj vplivajo tudi na plošči oddelek in skladišče za izbran subjekt v šifrantu subjektov.
60241 Enote mere PANTHEON COMMON                                    Izboljšava Dodali smo novo mednarodno enoto mere, ki je na voljo za prenos prek webservisa.
58607 ZE NAC - prenos iz naročil ZEUS (BI, MIS)                                     Izboljšava ZE NAC - Prenos iz naročil na nabavo

Dodali smo novo funkcijo, ki uporabnikom omogoča pripravo načrtovanja nabave iz naročil. Pri tem smo razvili čarovnika, s katerim se prenesejo podatki iz naročil.
59119 ZE NA - finančno načrtovanje ZEUS (BI, MIS)                                     Izboljšava ZE NAC - Dodan konto v podrobno tabelo za finančno načrtovanje

V podrobno tabelo za finančno načrtovanje smo dodali polje za formulo, ki je na voljo v vsaki poziciji.
59126 ZE NAC - ad hoc v ZE načrtovanju ZEUS (BI, MIS)                                     Izboljšava ZE NAC - Ad hoc v ZE načrtovanju

Na ad hoc ploščo smo dodali nov zavihek, ki omogoča uporabo funkcij ad hoc analize za finančno analizo.
59130 ZE NAC - formatiranje ZEUS (BI, MIS)                                     Sprememba ZE NAC - Spremenili smo formatiranje rezultatov, da se zapiše vrednost 0 in ne prazna vrednost.
60933 Novo sporočilo za OLAP ZEUS (BI, MIS)                                     Sprememba Posodobitev sporočila na ZEUS nastavitvah v administratorski konzoli.

Na nastavitvah za OLAP smo posodobili sporočilo, ki uporabnike opozarja, da je OLAP na voljo samo za MS SQL 2012 in novejše.
61274 ZE NAC - popravek napake ZEUS (BI, MIS)                                     Hrošč ZE NAC - Neupoštevanje nastavitev dokumentov v prodajni analizi

Popravili smo napako, zaradi katere v prodajni analizi niso bile upoštevane vrste dokumentov.
59097 Clotho - jezikovne različice Pantheon (Upgrade)                                 Izboljšava Po nadgradnji podatkovne baze, ki vsebuje uporabnike z različnimi jezikovnimi različicami, se na disku kreirajo mape za pripadajoče jezike, v katerih se nahaja PA.exe za vsako jezikovno različico.
59251 Pogodbeni ceniki Pantheon VET                                       Izboljšava Pogodbeni cenik in akcijskih popusti

V mobilno aplikacijo smo dodali funkcije pogodbenega cenika in akcijskih popustov.
59375 Novi podatki za veterinarje Pantheon VET                                       Izboljšava Nova polja za veterinarje

V mobilno aplikacijo smo pri podatkih o veterinarju dodali polja za osemenitev, št. GO 008.
59541 Subjekt kot številka Pantheon VET                                       Izboljšava Subjekt kot številka

Če je lastnik živali (subjekt) zapisan kot številka in ima izpolnjeni polji za ime in priimek, se na izpisu zapišeta ime in priimek.
59559 Izboljšave pri cepljenju Pantheon VET                                       Izboljšava Izboljšava pri cepljenju

Pri obravnavi smo dodali še zavihek cepljenje, tako da sedaj lahko na enem mestu v obravnavo vnesemo še podatke o cepljenju.
59612 Zaključek blagajne Pantheon VET                                       Izboljšava Izpis ob zaključku blagajne

Pripravili smo nov zapis ob zaključku blagajne, ki se ustvari glede na način plačila.
59752 Nove živali Pantheon VET                                       Izboljšava Vnos nove živali na že odprto obravnavo

Omogočili smo vnos nove živali na že odprto obravnavo.
59897 Brisanje identov Pantheon VET                                       Izboljšava Brisanje identov

Če izbrišemo ident iz POS dokumenta, bo sedaj ident izbrisan tudi iz obravnave.
59975 Refaktor tiskanja nalepk                                                                     Pantheon VET                                       Izboljšava Refaktor tiskanja nalepk

Uredili smo tudi tiskanje nalepk. Sedaj bi to moralo biti ok.
60285 Seznam nedokončanih obravnav Pantheon VET                                       Izboljšava Seznam nedokončanih obravnav

V meniju zgodovina obravnav smo dodali možnost izbire nedokončanih obravnav.
60385 Pregled obravnav v meniju lastnika živali Pantheon VET                                       Sprememba Pregled obravnav v meniju lastnika živali

V meniju lastnika živali sedaj lahko vidimo tudi splošne podatke o obravnavah (anamneze, diagnoze itd.).
60532 Datum rojstva pri drobnici in prašičih Pantheon VET                                       Sprememba Datum rojstva pri drobnici in prašičih

Datum rojstva ni več obvezen podatek za kategoriji drobnica in prašiči.
60538 Kontrola dokončanih obravnav Pantheon VET                                       Izboljšava Kontrola dokončanih obravnav

Dodali smo gumb, s katerim lahko urejamo dokončano obravnavo. Če je za obravnavo že bil izdan račun, je ne moremo več urejati.
60550 Desktop: Izpis ambulantnega dnevnika za potrebe Zavarovalnic                                         Pantheon VET                                       Izboljšava Izpis ambulantnega dnevnika za potrebe Zavarovalnic

Pri izbiri izpisa 6VZ se pojavi na strani kriterijev gumb "Zahtevek z dnevniki". Če kliknemo na ta gumb se nam bodo izpisali Zahtevki za zavarovalnico skupaj z ambulantnimi dnevniki.
60690 Podatki o lastniku živali pri premiku/urejanju živali Pantheon VET                                       Izboljšava Podatki o lastniku živali pri premiku/urejanju živali

V obrazec za urejanje živali smo dodali spustni meni, kjer se prikažejo podatki o naslovu in KMG MID lastnika živali.
60892 Izpis dobavnice Pantheon VET                                       Izboljšava Izpis dobavnice

Izboljšali smo izpis dobavnice.
60971 Prikaz datuma na oknu za recepcijo Pantheon VET                                       Izboljšava Prikaz datuma na oknu za recepcijo

Na recepciji se sedaj prikaže datum, ki je prikazan na obrazcu z dogodki.
60974 Iskanje subjekta pri stroških obravnave Pantheon VET                                       Hrošč Iskanje subjekta pri stroških obravnave

Popravili smo napako, zaradi katere iskanje subjekta pri stroških obravnave ni delovalo pravilno.
60986 Desktop: Račun na zavarovalnico                                                                      Pantheon VET                                       Izboljšava Račun "zahtevek za zavarovalnico"

Naredili smo  sistemski račun Zahtevek za zavarovalnico (6X1)
61050 Nastavitve za veterinarje Pantheon VET                                       Izboljšava Nastavitve za veterinarje

V nastavitvah za veterinarje smo dodali novo polje, kjer lahko označimo, ali je uporabnik veterinar.
61069 Prikaz sporočila pri prehodu iz računa na obravnavo Pantheon VET                                       Izboljšava Prikaz sporočila pri prehodu iz računa na obravnavo

Če na računu ne naredimo nobenih sprememb in se vrnemo na obravnavo, se sporočilo ne bo več prikazalo.
61079 Prikaz storniranih obravnav na recepciji Pantheon VET                                       Izboljšava Prikaz storniranih obravnav na recepciji

Na recepciji smo dodali možnost prikaza storniranih obravnav, ki se prikažejo kot rumeno obarvana polja.
61081 Prikaz sporočila na zavihku za cepljenje Pantheon VET                                       Izboljšava Prikaz sporočila na zavihku za cepljenje

Če ne vnesemo količine cepiva na zavihku za cepljenje, se nam prikaže sporočilo.
61082 Omejitev šifre za pse Pantheon VET                                       Izboljšava Omejitev šifre za pse

Dodali smo sporočilo, ki nas opozori, da mora biti šifra psa 15-mestno število, če vnesemo krajšo ali daljšo šifro.
61090 Napaka pri obračunu za živali Pantheon VET                                       Hrošč Napaka pri obračunu za živali

Popravili smo napako na obračunu.
61093 Mobile: Pri storno dobavnice in računa se zaloga ne osveži                                           Pantheon VET                                       Hrošč Pri storno dobavnice in računa se zaloga ne osveži

Pri storno dobavnice /računa se zaloga ni osvežila, sedaj bi to moralo delati.
61102 Podpis na blagajniškem prejemku Pantheon VET                                       Izboljšava Podpis na blagajniškem prejemku

Lastnik sedaj podpiše blagajniški prejemek.
61103 Mobile: opozorilo da je nova verzija APK na voljo na google playu                                    Pantheon VET                                       Izboljšava Opozorilo da je nova verzija APK na voljo na google playu

Pri naslednji verzijo novega APK, nas bo mobilna  preden se bomo prijavili  v aplikacijo opozorilo, da je na google playu na voljo nova  verzija programa.
61107 Nastavitve za avtomatsko dodajanje živali Pantheon VET                                       Izboljšava Nastavitve za avtomatsko dodajanje živali

V nastavitvah za dokument smo dodali možnost, ki nam omogoča avtomatsko dodajanje živali, če je slednja edina žival, ki jo ima lastnik.
61135 Prikaz aktivnih cepljenj Pantheon VET                                       Izboljšava Prikaz aktivnih cepljenj

V mobilni aplikaciji se sedaj prikažejo le aktivna cepljenja.
61164 Sledljivost identov v paketih Pantheon VET                                       Izboljšava Sledljivost identov v paketih

Informacije o sledljivosti identov v paketih je sedaj na voljo v izpisih zaloge.
61193 Stolpec acVeterinarian za licence VM in VC Pantheon VET                                       Izboljšava Stolpec acVeterinarian za licence VM in VC

Pri uvozu subjektov v PANTHEON je stolpec acVeterinarian viden le v licencah VM in VC.
61214 ARES Ares/SQL-I (Development Environment)               Izboljšava Registracija ARES dogodka Properties.OnCloseUpMultiselect
61236 Spremembe pri iskanju živali: Pantheon VET                                       Izboljšava Spremembe pri iskanju živali:
a) Če ima lastnik samo eno žival, se vsi podatki samodejno prikažejo ob izbiri lastnika.
b) Ko izberemo oz. spremenimo žival, se podatki sedaj osvežijo samodejno.
61240 Pogodbeni cenik Pantheon VET                                       Izboljšava Pogodbeni cenik

Uvedli smo izboljšavo, s katero se sedaj črpajo podatki iz pogodbenih cenikov, akcijskih popustov in cen.
61316 Onemogočen delni storno na POS dokumentih Pantheon VET                                       Izboljšava Onemogočen delni storno na POS dokumentih

Za VET licence smo onemogočili delni storno na POS dokumentih.
61342 Hrošč pri stornaciji POS dokumenta Pantheon VET                                       Hrošč Hrošč pri stornaciji POS dokumenta

Popravili smo napako, zaradi katere se je po stornu povečala zaloga na napačnem skladišču.
61049 Desktop: VOLOS pri uvozu iz VOLOSA v kolikor žival zamenja lastnika da se to v PA naredi avtomatsko  Pantheon VET                                       Izboljšava VOLOS pri uvozu iz VOLOSA v kolikor žival zamenja lastnika da se to v PA naredi avtomatsko

Sedaj, če en lastnik proda žival drugemu lastniku in veterinar iz VOLSA pobere podatke se žival avtomatsko prenese iz enega na drugega lastnika.
61055 Desktop: Parazitološke preiskave -posamezna obravnava živali na eni obravnavi                        Pantheon VET                                       Hrošč Parazitološke preiskave -posamezna obravnava živali na eni obravnavi

V kolikor imamo posamično obravnavo in na obravnavi več živali, sedaj report prikazuje podatke pravilno za dotično žival.
61230 Desktop: Na uvozu podatkov iz VOLOSa dodamo stolpec datum prihoda na gospodarstvo                    Pantheon VET                                       Izboljšava Na uvozu podatkov iz VOLOSa dodamo stolpec datum prihoda na gospodarstvo

Sedaj se pri uvozu iz VOLOSa vidi tudi podatek o datumu prihoda živali na kmetijo.
61276 Desktop: Pri uvozu iz AJPESA se naj ne polni podatke AJPES v Priimek in UVOZ v ime                   Pantheon VET                                       Izboljšava Pri uvozu iz AJPESa se naj ne polni podatke AJPES v Priimek in UVOZ v ime

Sedaj, ko se bo podatke uvažalo iz AJPESa, ne bi več smelo polniti Priimek AJPES in Ime UVOZ.
  • Izšla je nova različica programa PANTHEON 10.0.20.00

Zadnja sprememba: 7. 7. 2020 @ 10:38 AM

Komentiraj

Trenutno ni komentarjev. Bodi prvi!

Napiši komentar

Only registered users may post comments.

Add Content...