News

PANTHEON X

14

Nadomestilo plače delavcem zaradi odrejene karantene

 

Če delodajalec za čas odrejene karantene ne bo mogel zagotavljati dela na domu, ima možnost uveljavljati povračilo nadomestila plače za čas odrejene karantene. Višina nadomestila plače je odvisna od razloga za odreditev karantene, in sicer:

 

Odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo na delovnem mestu:

 

Nadomestilo plače v višini 100% povprečne plače delavca za polni delovni čas.

 

 

Odrejena karantena ob prehodu meje za države na zelenem in rumenem seznamu:

 

Nadomestilo plače v višini kot je določena za primer nezmožnosti zagotavljanja dela zaradi poslovnega razloga, to je 80% nadomestila plače preteklih treh mesecev oziroma skladno s 138. členom ZDR – 1.

 

 

Odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo:

 

Nadomestilo plače v višini kot je ta določena za primer nezmožnosti zagotavljanja dela zaradi poslovnega razloga, to je 80% nadomestila plače preteklih treh mesecev, oziroma skladno s 138. členom ZDR – 1.

 

 

Odrejena karantena zaradi odhoda v državo iz rdečega seznama v primeru izjem:

 

Delavec, ki mu je bila odrejena karantena zaradi odhoda v državo, ki je na rdečem seznamu, ne bo upravičen do nadomestila plače v času odrejene karantene. So pa izjeme v primeru odhoda in v teh treh primerih bo delavec upravičen do nadomestila plače v višini polovice plačila, do katerega bi bil sicer upravičen, če bi delal, vendar ne manj kot 70% minimalne plače. Te izjeme so smrt zakonca ali zunajzakonskega partnerja ali smrt otroka, posvojenca ali otroka zakonca ali zunajzakonskega partnerja, smrt staršev – oče, mati, zakonec ali zunajzakonski partner starša, posvojitelj, rojstvo otroka.

 

Formula: [#Del28#*#PrUre#*0,5>(658,406/#Fa3#*#PRUre#):(#Del28#*#PrUre#*0,5)](658,406/#Fa3#*#PRUre#)

 

 

Za izplačila nadomestila plač delavcem, katerim je odrejena karantena in delodajalec uveljavlja vračilo izplačanih nadomestil pri Zavodu RS za zaposlovanje, ni predvideno ločeno poročanje na REK obrazcih. Delodajalec, ki je plačnik davka, poroča o izplačanih nadomestilih na način, kot sicer velja za poročanje nadomestila plač. Skladno s pojasnilom ZPIZ-a, se nadomestilo plače zaradi odrejene karantene vpiše v polje M01, razen v primeru odhoda v državo iz rdečega seznama v primeru izjem, se podatek o nadomestilu plače vpiše v rubriko M02.

 

Skladno s pojasnilom FURS-a se znesek nadomestila, ki bo delodajalcu povrnjen s strani Zavoda poroča na REK – 1 v polju 105 (nadomestila plače, ki ne bremenijo pravnih oseb).

 

Če je zaposlena oseba za mesec, za katerega se poroča, prejela izplačilo plače in / ali izplačilo nadomestila plače v breme (iz sredstev) delodajalca in hkrati izplačilo nadomestila plače, ki ne bremeni delodajalca (tj. refundacije, med katere sodijo tudi refundacije s strani države), je pri sporočanju podatkov o plačah na obrazcu ZAP / M podatke treba sporočati le za tisti del prejetih izplačil, ki so bila izplačana v breme (iz sredstev) delodajalca.

 

Lep pozdrav,

DATALAB SI

pomoc@datalab.si

  • Četrti del protikorona ukrepov

Zadnja sprememba: 14. 8. 2020 @ 11:07

Komentiraj

# zoo
2020.11.17, мягмар @ 07:45
Enako kot prej pri 3- PKP pogrešam navodila kako nastaviti vrste zaslužkov , če istočasno izplačujemo nadomestila v breme ZRSZ in ZZZS !?

Kajti v tem primeru se sicer obe refundaciji poročata istočasno v rubriko 105 zbirnega REK ,
vendar s to razliko ,
da ob POGOJU

ko istočasno izplačujemo refundacije ZRSZ +ZZZS ,

se poročanje ZZZS PREMAKNE na IREK v rubriko B01
(glej navodila FURS 4.11.2020)

HVALA ZA ODGOVOR

Napiši komentar

Samo registrovani korisnici mogu postavljati komentare .

Add Content...