Novosti

29

Spoštovani uporabniki programa PANTHEON,

 

obveščamo vas, da je izšla nova različica programa PANTHEON 10.0.21.00.

 

Novosti po modulih:

 

Opomba Modul Novosti
60587 HERMES (BLAGO)                                     Novo polje v vrstah doumentov za naročila dobaviteljev – Vrsta dokumenta Izplačilo gotovine

Izbrana vrsta dokumenta bo privzeta za izplačilo gotovine iz te vrste dokumenta pri naročilih dobaviteljev.
60588 HERMES (BLAGO)                                     Naročila dobaviteljev
 
Na zavihku Plačila pri naročilih dobaviteljev smo ustvarili nov zavihek Izplačilo gotovine.
60680 HERMES (BLAGO)                                     Masovno tiskanje
 
Na formi za masovno tiskanje je polje z več izbirami za vrsto poslovnega dokumenta.
60743 HERMES (BLAGO)                                     Branje zunanjih ID-jev – Kode dobaviteljev
 
Če je v administratorski konzoli parameter za zunanje branje nastavljen na K, bo ta koda dobavitelja na voljo med iskanjem po kodi identa.
61642 HERMES (BLAGO)                                     Vračilo reklemacije kupca
 
Dokument za vračilo reklamacije kupca lahko uporabimo kot izdani račun, tako da je vrsta dokumenta za vračilo reklamacije kupca na voljo v obračunu DDV.
61709 HERMES (BLAGO)                                     Uvoz pogodbenega cenika iz .xls datoteke
 
Pri uvozu pogodbenega cenika iz .xls datoteke mora biti zgradba .xls datoteke enaka kot takrat, ko uvoz naredimo iz šifranta identov ali šifranta subjektov.
61797 HERMES (BLAGO)                                     Brisanje zbirnega računa
 
Če je zbirni račun povezan z internim dokumentom in je interni dokument povezan z dokumentom za paketno blago, se v primeru, ko izbrišemo zbirni račun, pozicije internega dokumenta ne bodo več izbrisale.
61835 HERMES (BLAGO)                                     eSlog20: Dopolnitve
61896 HERMES (BLAGO)                                     Dopolnitev gradnika za uvoz dokumenta v PANTHEON.
61897 HERMES (BLAGO)                                     eDokumenti
 
Na formo za izvoz dokumentov kot eDokumente smo dodali dva nova stolpca: NAziv2 za kupca in Naziv2 za prejemnika.
62008 HERMES (BLAGO)                                     Dobavni rok za naročila po pogodbenem ceniku
 
Če je dobavni rok identa v pogodbenem ceniku nastavljen na 0 in dodamo ident na pozicijo naročila, te pozicije ni mogoče shraniti.
59266 DEMETER (FINANCE)                                  Analiza stroškovnih nosilcev

Izboljšali smo preračune pri analizi stroškovnih nosilcev v domači ali tuji valuti.
59342 DEMETER (FINANCE)                                  Povezava med registrom osnovnih sredstev in osnovnih sredstev v pripravi

Omogočili smo delno prenašanje osnovnih sredstev s prikazom povezav na ločenem zavihku.
59802 DEMETER (FINANCE)                                  Knjiženje po predlogi
Funkcionalnost knjiženja po predlogi ima dodan nov tip knjiženja: Knjiženje po subjektih in stroškovnih nosilcih.
61979 DEMETER (FINANCE)                                  Kreiranje računov za obresti na izterjavi
Pri kreiranju računov v modulu za izterjavo smo omogočili dodajanje stroškov opomina na račun.
60380 HERA (HRM)                                         Pri prenosu planiranega časa se vrši kontrola tudi na koledarju potnih nalogov
61176 HERA (HRM)                                         Dodana datumska sprememba – datum vstopa (v podjetje)
61337 HERA (HRM)                                         V administratorski konzoli smo dodali možnost nastavitve za posamezen tip kredita: ali se prikazuje vrednost, število neodplačanih obrokov ali nič od navedenega.
61430 HERA (HRM)                                         Kriteriji izpisov plač
Dodali smo možnost Oddelki in Stroškovni nosilci iz personalne mape oz. iz priprave obračuna.
61727 HERA (HRM)                                         Delo od doma
V kategorijah Evidenca časa in v pregledu evidence časa v personalni mapi smo dodali preklopnik, ki služi kot informacija za čas, opravljen od doma.
61854 HERA (HRM)                                         Evidenca časa
V administratorski konzoli smo dodali nov panel Evidenca časa, kjer se nahajajo pravila podjetja pri evidentiranju dogodkov: delavnik, ki velja na nivoju podjetja, priznan čas malice, odmori, ki so zgolj evidenca, in so v pomoč kontrolam časa v PAW-u, ter obvezna delovna prisotnost, na podlagi katerih PANTHEON avtomatsko preračunava čas, ki velja kasneje za prenos v obračun plače. V ta namen so tudi v personalni mapi zaposlenega nova polja, ki predstavljajo izračune na podlagi dejansko opravljenega časa in zapisanih pravil v konzoli.
60486 HERA (HRM)                                         Dodali smo možnost vodenja več osnov za nadomestila.
60831 HERA (HRM)                                         Nova funkcionalnost
Dodali smo možnost obračuna redne plače in detaširanih zaposlenih v enem obračunu z nastavitvijo: "Rek 1 1001" in krerianjem obeh REK obrazcev, tudi "REK1 1091#.
61426 HERA (HRM)                                         Če nerezident nima davčne številke, se polni podatek v iREK A002 po sledečem vrstnem redu:
1. DŠ kot trenutno, če je ni
2. EMŠO
3. ZZZS št.
61798 Pantheon Farmer                                    Spremembe na reportu 614 – Tabela delovna sila

Uredili smo prikaz delovne sile na izpisu 614.
60104 PANTHEON COMMON                                    Avtorizacije – Sledi spremembam nadgradnje
 
Administratorska konzola | Varnost | Zavihek Preglej nagradnje in spremembe:
Dodali smo parameter, ki ne/omogoči varnostno kopijo avtorizacijskih tabel. Privzeto je varnostno kopiranje omogočeno.
Če ta parameter onemogočimo, sistem pred nadgradnjo izbriše stare varnostne kopije avtorizacijskih tabel, tako da ostane samo zadnja varnostna kopija varnostnih tabel.
 
60525 PANTHEON COMMON                                    Navigator po šifrantu subjektov
 
Pri iskanju po šifrantu subjektov z navigatorjem smo omogočili tudi iskanje po polju acRegNO (matična številka).
60784 PANTHEON COMMON                                    Blago | Skladišča – Nov filter za izposovanje zaloge
 
V modulu Blago pri Skladiščih smo dodali nov filter za izposovanje zaloge.
60935 PANTHEON COMMON                                    Samodejni zagon opravila: ARES ime
 
Če izberemo ARES poslovni proces, se njegovo ime prenese v tabelo.
61067 PANTHEON COMMON                                    Obvezna polja: parameter "Uporabi tipko Enter za pomikanje po obveznih vnosnih poljih"
 
Parameter smo spremenili tako, da tipka Enter deluje samo v trenutnem okvirju, kjer so v uporabi obvezna polja.
61588 PANTHEON COMMON                                    Kriterij: Tip stroška
 
Na izpisu 3CH pri Tipu stroška smo dodali nove kriterije: dnevnica, kilometrina, povezani račun.
61729 PANTHEON COMMON                                    Optimizacija hierarhije kategorij identa
 
Optimizirali smo hierarhijo kategorije identa.
61892 PANTHEON COMMON                                    Pri vpisu s parametrom /RE so sedaj vidni meniji po meri uporabnika.
61907 PANTHEON COMMON                                    Zapiranje zavihkov
 
Ko je omogočen način zavihkov, smo popravili zapiranje neaktivnih zavihkov.
61925 PANTHEON COMMON                                    Popravek menijev pri licenci /RE
 
Licenca /RE pokaže samo določene menije.
61487 ZEUS (BI, MIS)                                     ZEUS Ad-hoc analize – Izvoz v Excel (Razvrščeno/Nerazvrščeno)
 
Nova funkcionalnost omogoča izvoz Ad-hoc analiz z nerazvrščenimi vrsticami.
62014 ZEUS (BI, MIS)                                     Celice v elementih tabele nadzorne plošče je možno urejati
 
Elementi tabele nadzorne plošče imajo sedaj celice, ki jih je možno urejati, kar omogoča, da v celice kopiramo besedilo. Ta možnost je na voljo samo pri celicah brez definiranega dvoklika. Če je dvojni klik aktiven, je tabela nastavljena samo za branje.
59993 Pantheon VET                                       Zobozdravstvena kartoteka
 
Dodali smo funkcionalnost Zobozdravstvena kartoteka. Nahaja se na zavihku Pregled pri obravnavi.
61052 Pantheon VET                                       Prikaži vse aktivne elemente z maloprodajno ceno in stopnjo DDV

V mobilni verziji smo dodali cenik.
61085 Pantheon VET                                       Odpiranje dokumentov iz zgodovine
 
Odpravili smo napako in sedaj lahko dokumente odpiramo tudi iz zgodovine.
61104 Pantheon VET                                       Izbira Datuma od–do v zgodovini blagajniškega zaključka 
 
V zgodovini blagajniškega zaključka v mobilni verziji smo dodali možnost in sedaj lahko izberemo Datum od–do.
61278 Mnemo (Document Management)                        Tiskanje ločil dokumentov

V modulu Dokumentacija smo dodali možnost, da natisnemo ločila dokumentov, ki jih uporabljamo za povezavo papirnih dokumentov z digitalnim arhivom.
61481 Pantheon VET                                       Poročilo zobozdravstvene kartoteke – Posamezno
 
Dodali smo posamezno poročilo zobozdravstvene datoteke.
61482 Pantheon VET                                       V zgodovini je zavihek Zobozdravstvena kartoteka
 
V zgodovini smo dodali zavihek Zdravstvena kartoteka, kjer lahko vidimo pomembne podatke o zobozdravstveni obravnavi.
61492 Pantheon VET                                       Opozorilo pri storniranju POS računa

Pri storniranju POS računa v primeru VET licence se pojavi IRSI sporočilo, kjer lahko odpremo obravnavo in jo uredimo ali izberemo opcijo Briši količine (ob tem se nam tudi odpre obravnava, da preverimo, če je vse ok) ali pa enostavno s klikom na X zapremo sporočilo.
61586 Mnemo (Document Management)                        Večkratno odpiranje DMS forme

DMS forma se sedaj ne bo več podvajala, ko pošljemo nov dokument v DMS in imamo hkrati odprto DMS formo.
61619 Pantheon VET                                       Šifranti bolezni in diagnoz zob pri živalih za zobozdravstvene kartoteke
 
Za zobozdravstvene kartoteke smo dodali šifrante bolezni in diagnoz zob pri živalih.
 
61659 Pantheon VET                                       Prekrivanje teksta na računu Osnovni in celotni

Izpis računa smo uredili, da se teksti na identih ne prekrivajo.
61776 Mnemo (Document Management)                        Dodan parameter za shranjevanje poslanih elektronskih sporočil iz PANTHEON-a v DMS.
 
V administratorski konzoli | Internet smo dodali parameter za shranjevanje poslanih elektronskih sporočil iz PANTHEON-a v DMS. Dodali smo tudi parameter za klasifikacijo poslanih elektronskih sporočil.
61805 Pantheon VET                                       Odpiranje zavihka na Obravnavi

Ko v zgodovini kliknemo na obravnavo na enem izmed zavihkov, se na sami obravnavi odpre dotični zavihek.
61809 Pantheon VET                                       Opozorilo pri cepljenju v mobilni verziji
 
Če pri cepljenju izberemo ident, ki ga ni na zalogi, se nam izpiše opozorilo.
61813 Mnemo (Document Management)                        V administratorski konzoli | Čarovnik za dokumentacijo | Predogled nabiralnika smo dodali možnost dodajanja subjekta, klasifikacije in uporabniškega imena.
61817 Pantheon VET                                       V mobilni verziji smo popravili težave s fiskalizacijo.
61824 Pantheon VET                                       Prikaz poslovalnic pri dodajanju novega termina v polju Oddelek
 
Dodali smo fliter in sedaj se v spustnem meniju pokažejo samo poslovalnice, ki so v šifrantu poslovalnic.
61837 Pantheon VET                                       Dodajanje dokumentov za Obravnavo
 
Pospešili smo delovanje pri dodajanju dokumentov.
61839 Pantheon VET                                       Filtri na maski za dodajanje dokumentov pri Obravnavi
 
Dodali smo filtra za Datum od–do in za iskanje dokumenta po imenu.
61841 Pantheon VET                                       ARES 500004 – Pospešitev

Pospešili smo delovanje navedenega ARES postopka.
61843 Pantheon VET                                       Dodajanje živali
 
Sedaj lahko v mobilni verziji dodamo žival k obravnavi, ki je bila že poslana v PANTHEON.
61844 Pantheon VET                                       Sprememba živali

Sedaj lahko v mobilni verziji spremenimo žival v obravnavi, ki je bila že poslana v PANTHEON.
61845 Pantheon VET                                       Kreiranje dokumentov
 
Popravili smo napako ob kreiranju dokumentov. Ko v Obravnavi kliknemo na gumb Kreiraj dokument in to okno zapremo, se Obravnava samodejno ne zaključi.
61869 Pantheon VET                                       Poročilo 6VG
 
Pri poročilu 6VG smo naredili nekaj sprememb. Dodati smo datum, ko cepljenje preneha veljati. 
61921 Pantheon VET                                       Glavni meni v mobilni verziji

Pri glavnem meniju v mobilni verziji smo naredili nekaj sprememb.
61930 Pantheon VET                                       ARES 5000004 – Obarvane storno obravnave

Na ARES-u, ki prikazuje še ne zaračunane obravnave, smo stornirane obravnave obarvali z rumeno, tako kot smo to že pred časom naredili na modulu Recepcija.
61954 Pantheon VET                                       Zakaj sinhroniziran dokument ostaja v sinhronizaciji?

Vprašanje v mobilni verziji smo uredili tako, da sistem še enkrat preveri povezavo v PANTHEON-u in če povezava obstaja, se račun iz sinhronizacije odstrani avtomatsko.
61960 Pantheon VET                                       Prepozno opozorilo, da je dokument povezan na mobilno napravo

Opozorilo, da je dokument povezan z mobilno napravo, se sedaj pojavi takoj, ko spremenimo količino.
61966 Pantheon VET                                       Označevanje porabljenih listkov na tabeli za osemenjevalne listke

V Nastavitvah za veterinarje, kjer imamo podatke o osemenjevalnih listkih, smo skupino porabljenih listkov obarvali s sivo barvo ter dodali vrstico napredka, ki nam kaže, koliko listkov v skupini je porabljenih.
61969 Pantheon VET                                       Omogočeno ročno spreminjanje pri samodejnem dodajanju serijske številke
 
Ob samodejnem dodajanju serijske številke v mobilni verziji lahko to sedaj spremenimo tudi ročno.
61990 Pantheon VET                                       Ident je na zalogi
 
Popravili smo napako v mobilni verziji, ki je javljala, da identa ni na zalogi, čeprav smo izbrali ident iz zaloge.
62015 Pantheon VET                                       Vnovično kreiranje računa v mobilni verziji, če ta že obstaja in ni sinhroniziran
 
Onemogočili smo ponovno kreiranje računa ali dobavnice na obravnavi, če je ta ostal v sinhronizaciji.
62035 Pantheon VET                                       Podvojena obravnava s paketom
 
Če želimo podvojiti obravnavo, se pri tem podvoji tudi paket.
62052 Pantheon VET                                       Dodajanje paketa pri obravnavi v mobilni verziji, če identa ni na zalogi
 
Če identa ni na zalogi, se prikaže sporočilo, ali ta paket želimo dodati ali ne.
62056 Pantheon VET                                       Odprta obravnava iz drugega modula
 
Popravili smo napako, da je podvojevanje obravnav pri odpiranju iz drugih modulov napačno delovalo. Sedaj je pri tem možno odpreti novo obravnavo in program pokaže novo kreirano obravnavo.
62058 Pantheon VET                                       Podpis lastnika na izpisih izvedene obravnave
 
Pri obravnavah, ki so podpisane na mobilni napravi, je podpis sedaj viden tudi v namizni verziji v poročilih 6V6 in 6V7.
59249 Pantheon VET                                       VOLOS v mobilni verziji

Uvoz podatkov iz VOLOS-a smo omogočili tudi v mobilni aplikaciji PAVet.
60985 Pantheon VET                                       Kreiranje vrste dokumenta za zavarovalnico

Omogočili smo, da lahko iz obravnav, ki imajo že kreiran račun/dobavnico, s pomočjo čarovnika kreiramo zahtevek za zavarovalnico. Čarovnika poženemo na obravnavi "Zavarovalni zahtevek".
61519 Pantheon VET                                       Fiskalizacija storno v primeru vračila zavarovalnice

V mobilni verziji smo uredili, da se storno računa pravilno fiskalizira, če ima vračilo zavarovalnice.
61889 Pantheon VET                                       ARES 5000001 – Osemenjevanje

Popravili smo zapis v stolpcih Osemenitev in Ponovna osemenitev, in sicer se pred številko osemenjevalnega listka vpiše 80XXXX.
62057 Pantheon VET                                       ARES 5000006 – Dodan stolpec "Vzrok odjave"

Na ARES-u smo dodali stolpec "Vzrok odjave".
  • Izšla je nova različica programa PANTHEON 10.0.21.00

Zadnja sprememba: 29. 9. 2020 @ 7:57

Komentiraj

Trenutno ni komentarjev. Bodi prvi!

Napiši komentar

Only registered users may post comments.

Add Content...