Novosti

 

24

Spoštovani uporabniki programa PANTHEON,

 

obveščamo vas, da je izšla nova različica programa PANTHEON 10.0.21.30.

 

Novosti po modulih:

 

Opomba Naziv Modul Tip Novosti
62640 Zahtevki za refundacijo ločeno Izolacija                                                             HERA (HRM)                                         Izboljšava Kriterij razlog zadržanosti 08-Izolacija in presotali razlogi
Po navodilih ZZZS je potrebno refundacijske zahtevke pripraviti na dva načina, in sicer:
- ločeno za delavce, ki so bili v določenem mesecu zadržani od dela zaradi razloga ''08-izolacija'' in
- ločeno za delavce, ki so bili zadržani od dela zaradi vseh ostalih razlogov (razen izolacije).
Zato je v PA dodan kriterij na izpisih 3EV in 3EX, prazno velja za vse ostale razloge in 08-Izolacija za izpis zahtevka slednjega razloga.
62503 Avtorizacije: Uporabniška polja PANTHEON COMMON                                    Sprememba Avtorizacije: Uporabniška polja

Uporabniška polja (za idente, subjekte itd.) niso prikazana, kadar imamo nastavljeno avtorizacijo Branje.
62523 Avtorizacije PANTHEON COMMON                                    Hrošč Avtorizacije

Popravili smo napako, ki je vplivala na osveževanje pravic na zavihku Urejanje potrjenih dokumentov
59558 Izpisi za skupinsko obravnavo Pantheon VET                                       Izboljšava Izpisi za skupinsko obravnavo

Izpise za skupinsko obravnavo smo prilagodili izpisom iz baze.
60539 Razmnoževanje obravnav Pantheon VET                                       Izboljšava Razmnoževanje obravnav

Tudi v mobilni aplikaciji smo sedaj omogočili razmnoževanje obravnav
61048 Prikaz koledarja po praksah in veterinarjih Pantheon VET                                       Izboljšava Prikaz koledarja po praksah in veterinarjih

Sedaj lahko v koledarju omogočimo pregled podatkov po veterinarskih praksah in veterinarjih.
61124 Spremembe karence v mobilni aplikaciji Pantheon VET                                       Izboljšava Spremembe karence v mobilni aplikaciji

Če po vnosu karence pozabimo shraniti podatke, nas sedaj aplikacija opozori, da moramo najprej shraniti karenco.
61358 Prikaz in izpis vseh obravnav na pregledu zgodovine živali Pantheon VET                                       Izboljšava Prikaz in izpis vseh obravnav na pregledu zgodovine živali

Na pregledu zgodovine živali sedaj lahko vidimo vse obravnave ter jih tudi izpišemo.
61448 Mobile: V kolikor imamo že v naprej vpisane nove bloke za osemenitev naj ne javlja opozorila         Pantheon VET                                       Izboljšava V kolikor imamo že v naprej vpisane nove bloke za osemenitev naj ne javlja opozorila

Če imamo nov  komplet osemenjevalnih listkov že v bazi, potem nam sedaj ne prikazuje sporočila da bomo tekoči komplet porabli.
61792 Tabelarični pregled rezerviranih identov v obračunu obravnave Pantheon VET                                       Izboljšava Tabelarični pregled rezerviranih identov v obračunu obravnave

V modulu obrač obravnave smo dodali gumb za tabelarični pregled rezerviranih identov. Zraven izpisa sedaj lahko vidimo idente v tabelaričnem pregledu.
61929 Desktop: Uredimo obvestilo o tem da ni na skladišču dovolj serijskih številk                         Pantheon VET                                       Izboljšava Uredimo obvestilo o tem da ni na skladišču dovolj serijskih številk

Na VET smo na opozorilo, da serijske ni na skladišču dodali še št. obravnave ter naziv identa
62078 Kopiranje statusov Pantheon VET                                       Izboljšava Kopiranje statusov

Pri kreiranju nove vrste dokumenta za obravnavo smo dodali možnost za kopiranje statusov.
62079 Združeni dokumenti Pantheon VET                                       Izboljšava Združeni dokumenti

Na maski za kreiranje dokumentov smo dodali podatek o identih na posameznih obravnavah ter vsoto vseh identov, ki so združeni.
62180 Nov obrazec Mnemo (Document Management)                        Izboljšava Nov obrazec: Premakni dokumente med hrambami. Čarovnik v klasifikacijskem načrtu: Premarkni dokumente med hrambami.

Ko se hramba na klasifikaciji spremeni, se mora odpreti ta obrazec za prenos dokumentov v novo hrambo.
62207 Izpis blagajniškega zaključka Pantheon VET                                       Izboljšava Izpis blagajniškega zaključka

Na tem izpisu smo vnesli nekaj sprememb.
62275 Preverjanje avtentičnosti zdravil Pantheon VET                                       Izboljšava Preverjanje avtentičnosti zdravil

Pri branju črtne kode s skenerjem smo implementirali nekaj sprememb.
62279 Optimizacija iskanja v meniju Subjekt Pantheon VET                                       Izboljšava Optimizacija iskanja v meniju Subjekt

Iskanje subjekta smo sedaj uredili tako, da ne glede na to, kaj vnesemo, bo subjekt najden.
62373 Popravek pri kreiranju nove klasifikacije Mnemo (Document Management)                        Hrošč Popravek pri kreiranju nove klasifikacije

Popravili smo napako, zaradi katere se je v novi klasifikaciji prikazalo X dokumentov (če smo imeli odprt zavihek Dokumenti), morala pa bi biti prazna.
62380 Ob posodobitvi APK se aplikacija ni odzvala. Pantheon VET                                       Hrošč Ob posodobitvi APK se aplikacija ni odzvala.

To je sedaj urejeno.
62389 Dolžina besedila na diagnozi Pantheon VET                                       Izboljšava Dolžina besedila na diagnozi

Popravili smo besedilo za diagnozo na etiketah.
62391 Vrstica napredovanja uporabljenih številk za osemenitev v nastavitvah za veterinarje Pantheon VET                                       Izboljšava Vrstica napredovanja uporabljenih številk za osemenitev v nastavitvah za veterinarje

Popravili smo vrstico napredovanja uporabljenih številk za osemenitev v nastavitvah za veterinarje.
62392 Odpiranje obravnave iz drugega obrazca Pantheon VET                                       Izboljšava Odpiranje obravnave iz drugega obrazca

Omogočili smo odpiranje obravnave iz drugih obrazcev.
62400 Optimizacija pregleda zgodovine živali Pantheon VET                                       Izboljšava Optimizacija pregleda zgodovine živali

Pohitrili smo iskanje živali v zgodovini.
62405 Dokumenti obravnave na zavarovalniškem zahtevku Pantheon VET                                       Izboljšava Dokumenti obravnave na zavarovalniškem zahtevku

Na računu zavarovalniškega zahtevka smo v opombo dodali podatke o dokumentih obravnave.
62410 DMS popravki Mnemo (Document Management)                        Hrošč DMS popravki:
- popravek napake Scan,
- popravek za slikovne datoteke na eKnjiženju,
- popravek razdeljevalnika in shranjevanja zavihkov,
- popravek elementa DocumentViewerIntegrate,
- popravek napake Scan pri združevanju v PDF,
- popravek pri dodajanju novega ToDo, kjer so se prekrivali gumbi.
- Popravek pri brisanju klasifikacij, kjer se ni pokazalo sporočilo, da brisanje ni možno, če ni bilo obstoječih dokumentov.
- Popravek napisov in polj v čarovniku za namestitev zaradi izboljšane berljivosti.
62420 Zavihek osemenjevanje v pregledu zgodovine živali. Pantheon VET                                       Izboljšava Zavihek osemenjevanje v pregledu zgodovine živali.

V pregledu zgodovine živali smo dodali zavihek za osemenjevanje.
62422 Filter datum rojstva od do na VOLOS-u Pantheon VET                                       Izboljšava Filter datum rojstva od do na VOLOS-u

Omogočili smo iskanje po črtni kodi v glavnem meniju.
62423 Mobile: Filter datum rojstva od do na VOLOs-u                                                        Pantheon VET                                       Izboljšava Filter datum rojstva od do na VOLOs-u

Dodali smo filter datum rojstva od do
62435 Zimski/poletni čas pri preverjanju zdravil Pantheon VET                                       Izboljšava Zimski/poletni čas pri preverjanju zdravil

Spremenili smo kodo, tako da sedaj upošteva premik ure na zimski/poletni čas.
62440 Stolpec z naslovom pri iskanju živali Pantheon VET                                       Izboljšava Stolpec z naslovom pri iskanju živali

V tabelo za iskanje živali smo dodali nov stolpec z naslovom.
62451 Iskanje GMID s skenerjem za črtne kode Pantheon VET                                       Izboljšava Iskanje GMID s skenerjem za črtne kode

V glavni meni smo dodali možnost iskanja po črtnih koda. Sedaj lahko iščemo ID živali, GMID.
62456 Volos- tažava pri izbiri kategorija Pantheon VET                                       Hrošč Volos- tažava pri izbiri kategorija

To smo sedaj uredili in ne bi smelo povzročati težav.
62472 Dodajanje nove živali na odprto obravnavo Pantheon VET                                       Hrošč Dodajanje nove živali na odprto obravnavo

Popravili smo napako, ki nam je preprečevala, da bi na odprto obravnavo lahko dodali novo žival.
62474 DMS - gumb za izpis PDF v pregledu dokumenta Mnemo (Document Management)                        Izboljšava DMS - gumb za izpis PDF v pregledu dokumenta

Na pregled dokumenta smo dodali gumb za izpis PDF. Gumb je viden samo, če je izbran tip datoteke PDF.
62483 Opomba na obravnavi Pantheon VET                                       Izboljšava Opomba na obravnavi

Opombo iz zavihka Lastnik živali sedaj lahko prikažemo tudi na računu, če označimo možnost Prenesi opombo, ko kreiramo račun iz obravnave.
62488 Urejanje izpisa za pisno soglasje k posegom Pantheon VET                                       Izboljšava Urejanje izpisa za pisno soglasje k posegom

Sedaj lahko izpišemo izpis, tudi ko nimamo podatkov o živali.
62489 Izpis za naročanje Pantheon VET                                       Izboljšava Izpis za naročanje

V glavo obravnave smo dodali podatek o poslovalnici ter besedilo iz opombe.
62490 Sporočilo na računu za evtanazijo Pantheon VET                                       Izboljšava Sporočilo na računu za evtanazijo

V primeru, da bo na računu ident EVTANAZIJA, izpišemo besedilo "Iskreno sožalje ob izgubi vašega ljubljenčka".
62500 Preverjanje, ali dobavnica obstaja Pantheon VET                                       Izboljšava Preverjanje, ali dobavnica obstaja

Če dobavnica že obstaja, potem ne bo ostala v sinhronizaciji.
62502 Napaka pri sinhronizaciji računa in dobavnice s tipom identa paket Pantheon VET                                       Hrošč Napaka pri sinhronizaciji računa in dobavnice s tipom identa paket

Napako smo s hitro nadgradnjo odpravili.
62536 Mobile: Pri ponovnem osemenjevanju nam vzame isto številko osem.listka                               Pantheon VET                                       Hrošč Pri ponovnem osemenjevanju nam vzame isto številko osem.listka

To smo popravili in sedaj vzame pravi osemenjevalni listek in tudi pravilno vpiše v bazo.
62544 Zaradi spremembe ID živali program izbriše vezni dokument Pantheon VET                                       Hrošč Zaradi spremembe ID živali program izbriše vezni dokument

Napako smo sedaj odpravili.
62546 Sporočilo pri osemenitvi Pantheon VET                                       Izboljšava Sporočilo pri osemenitvi

Podatek v polju Št. certifikata ponovne osemenitve je sedaj obvezen.
62547 Avtomatski izračun vrednosti polja Št. osemenitve (namizna aplikacija) Pantheon VET                                       Izboljšava Avtomatski izračun vrednosti polja Št. osemenitve (namizna aplikacija)

Program sedaj avtomatsko izračuna vrednost polja Št. osemenitve glede na številko, ki jo vnesemo v polje s Št. cert. pon. osemenitve.
62549 Avtomatski izračun vrednosti polja Št. osemenitve (mobilna aplikacija) Pantheon VET                                       Izboljšava Avtomatski izračun vrednosti polja Št. osemenitve (mobilna aplikacija)

Program sedaj avtomatsko izračuna vrednost polja Št. osemenitve glede na številko, ki jo vnesemo v polje s Št. cert. pon. osemenitve.
62553 Polje z opombo Pantheon VET                                       Izboljšava Polje z opombo

Iz polja z opombo v glavi obravnave ter v modulu za naročanje smo odstranili RTF.
62598 Odgovorna oseba na izpisu računa Pantheon VET                                       Izboljšava Odgovorna oseba na izpisu računa

Na račun se sedaj zapiše ime odgovorne osebe in ne več veterinar, kot je bilo do sedaj.
62600 Možnost izbire veterinarja pri naročanju z desnim klikom Pantheon VET                                       Izboljšava Možnost izbire veterinarja pri naročanju z desnim klikom

Na recepciji, kjer kreiramo obravnavo z naročanja, lahko sedaj izberemo tudi veterinarja.
62602 Prikaz veterinarjev pri izbiri veterinarja Pantheon VET                                       Hrošč Prikaz veterinarjev pri izbiri veterinarja

V spustnem meniju pri izbiri veterinarja sedaj vidimo samo veterinarje, ki so označeni kot veterinarji.
62637 Lastnik brez živali Pantheon VET                                       Hrošč Lastnik brez živali

Popravili smo napako, ki se je pojavila, če smo imeli lastnika brez živali.
62381 Desktop: Na izvoz iz Volosa damo filter datum rojstva od od                                          Pantheon VET                                       Izboljšava Na izvoz iz Volosa damo filter datum rojstva od od

Za lažje določanje kategorije, ker tega podatka na WS od VOLOSa ni, smo omočili filter po datumu rojstva.
  • Izšla je nova različica programa PANTHEON 10.0.21.30

Zadnja sprememba: 24. 11. 2020 @ 07:58

Komentiraj

Trenutno ni komentarjev. Bodi prvi!

Napiši komentar

Samo registrovani korisnici mogu postavljati komentare .

Add Content...