Novice

19

Spoštovani uporabniki programa PANTHEON,

 

obveščamo vas, da je izšla nova različica programa PANTHEON 10.0.22.00.

 

Novosti po modulih:

 

Modul Vrsta spremembe Novica Lokalizacija Remark
Ares/SQL-I (Development Environment)               Improvement Nova ARES registracija za 'LookupSetDisplayValue'. ALL 61136
Ares/SQL-I (Development Environment)               Improvement ARES registracija: TcxSchedulerEventEditorForm ALL 62626
         
DEMETER (FINANCE)                                  Improvement Izpisi opomnikov

Doslej so bila v poročilo 1AD vedno vključena vsa obdobja. V vrstih dokumentov smo sedaj dodali možnost nastavitve, ki omogoča, da se določena obdobja izključijo iz poročila 1AD.
ALL 61505
DEMETER (FINANCE)                                  Improvement Krediti in leasingi - Poljubni uvoz iz Excela

Za kredite in leasinge je omogočen poljubni uvoz iz Excelove datoteke.
ALL 61532
DEMETER (FINANCE)                                  Change Nov filter za zbiranje kandidatov v Opominih

V Opominih lahko sedaj izberemo samo kandidate v domači valuti (če je izbran LCY) ali v izbrani tuji valuti (če je izbran FCX).
ALL 61985
DEMETER (FINANCE)                                  Improvement Nov filter v odprtih postavkah

V odprtih postavkah smo dodali možnost, da izbor plačil lahko omejimo glede na datum plačila.
ALL 62105
DEMETER (FINANCE)                                  Improvement Inventura osnovnih sredstev

V inventuro osnovnih sredstev je dodan nov čarovnik, ki bo poleg lokacije v register osnovnih sredstev napolnil tudi oddelek in stroškovni nosilec iz šifranta lokacij.
ALL 62210
DEMETER (FINANCE)                                  Improvement Krediti in leasingi - Čarovnik za plačilni nalog

Ob vnosu dokumenta v tuji valuti je na voljo nova možnost pri kreiranju plačilnih nalogov. Sedaj lahko kreiramo plačilni nalog v domači valuti glede na izbrani menjalni tečaj.
ALL 62270
DEMETER (FINANCE)                                  Improvement Krediti in leasingi

Dodali smo novo možnost za ročne popravke in izračune zneskov obrokov, obresti ali razdolžitev na pozicijah obrokov.
ALL 62307
DEMETER (FINANCE)                                  Improvement Izpisi osnovnih sredstev - Več lokacij

Na izpisih 222, 223, 280, 281, 22E, 320 in 33D je omogočeno iskanje po več lokacijah.
ALL 62572
DEMETER (FINANCE)                                  Improvement Ponovno knjiženje v verziji LT

V verziji LT smo naredili izboljšavo pri ponovnem knjiženju dokumentov. Ko je dokument spremenjen, se avtomatsko ponovno kniži.
ALL 62715
         
HEFAIST (Proizvodnja)                              Improvement Izboljšava prejetih in izdanih delovnih nalogov

V verziji 22.00 smo naredili prilagoditve kode za izboljšavo izdajanja in prejemanja v proizvodnji SE in MF. Klici za krovne procedure se niso spremenili. Poljubne procedure za proces izdajanja in/ali prejemanja jih je treba spremeniti ali prilagoditi.

Pri tem poudarjamo naslednje:
• Če temp tabelo #lhf_WOListEx kreiramo preden naredimo klic v MF proizvodnji, bodo vidni vsi dokumenti in vrste dokumentov, ki so bili kreirani in vrnjeni.
• V MF proizvodnji smo dodali polje acExternalKey, v katerega se lahko zapiše zunanji ID za povezavo - podatki se vpišejo v tabelo tHF_LinkMoveWOEx.
• Procedure za masovni vnos blagovnih dokumentov in pozicij so bile razvite za potrebe izboljšave.

Prosimo, da preverite, ali procedure vrnejo pravilen rezultat preden jih uporabite v proizvodnji. Procedure smo testirali preko AT sistema, vendar pa se lahko kljub temu pojavijo morebitne napake.
ALL 61513
HEFAIST (Proizvodnja)                              Improvement Izboljšava osnovne kosovnice

Na osnovni kosovnici smo vpeljali večje spremembe.
Upravljanje alternativ je spremenjeno (Dodaj, Uredi in Izbriši). Zavihtek z alternativami je odstranjen. Vse urejanje alternativ je sedaj možno z desnim klikom v drevesni strukturi osnovne kosovnice (Dodaj, Izbriši) ali na alternativi sami.
V glavnem proizvodu lahko uporabnik izbere med vsemi alternativami ali le aktivnimi alternativami vgrajenca na osnovni kosovnici.
Procedure osnovne kosovnice so bile optimizirane in izboljšane. Delovanje osnovne kosovnice je sedaj mnogo hitrejše.
ALL 61853
HEFAIST (Proizvodnja)                              Improvement Izpis resursev po oddelku in stroškovnem nosilcu

Na izpisu resursev smo dodali dodatna kriterija za izbor, in sicer oddelek in stroškovni nosilec.
ALL 62082
HEFAIST (Proizvodnja)                              Improvement Iskanje po alternativah na osnovni kosovnici

Na osnovni kosovnici smo dodali iskanje po alternativah. Filtriranje na kosovnici je tako zdaj mogoče tudi glede na alternative.
ALL 62360
HEFAIST (Proizvodnja)                              Improvement Poljubni klic v pHF_SpcsMassChgBscPrepare

V pHF_SpcsMassChgBscPrepare smo dodali nov poljubni klic.
ALL 62427
HEFAIST (Proizvodnja)                              Improvement Vrednost količine iz baze v komercialni kosovnici

Količina na komercialni kosovnici je zaokrožena. Nezaokroženo vrednost količine iz baze lahko preverimo v vnosnem načinu pri komponentah komercialne kosovnice.
ALL 62574
HEFAIST (Proizvodnja)                              Improvement Odstranjena kontrola

Odstranili smo kontrolo za aktivne idente v SE na formi za prenos naročila kupcev v delovni nalog pri prenosu v proizvodnjo.
ALL 62584
HEFAIST (Proizvodnja)                              Improvement Poljubni klic v pHF_PrStPreCalcGetPrice

V pHF_PrStPreCalcGetPrice smo dodali nov poljubni klic.
ALL 62591
HEFAIST (Proizvodnja)                              Improvement Izbošljana predkalkulacija

V predkalkulaciji smo prenovili področje rezultatov.Sedaj lahko nivoje filtriramo s klikom na gumb 'Nivo'. Proizvode in njihove komponente smo označili z ikonami.
ALL 62596
HEFAIST (Proizvodnja)                              Improvement Nastavljiva velikost okna s podrobnostmi DN

Velikost okna s podrobnostmi delovnega naloga se lahko preprosto nastavi z načinom 'Povleci in spusti'.
ALL 62638
HEFAIST (Proizvodnja)                              Improvement Neposredna sprememba količine pri prenosu naročila kupcev v delovni nalog

Količino za prenos na delovni nalog lahko sedaj spremenimo neposredno na formi za prenos naročila kupcev na delovni nalog in tako še pred kreiranjem delovnega naloga prilagodimo količino glede na naše potrebe.
ALL 62660
HEFAIST (Proizvodnja)                              Improvement Izboljšan uvoz Excelove datoteke v komercialno kosovnico

Formo za uvoz v komercialno kosovnico smo izboljšali z možnostjo polnjenja manjkajočih podatkov, npr. ID za DDV, merske enote ipd.
Pri uvozu se vrednost acVATCode doda v acVATCodeReceive in acVATCodeLow.
ALL 62661
HEFAIST (Proizvodnja)                              Improvement Dodani kriteriji na zavihku 'Dodajanje' na formi za spremembo vgrajencev in resursev

Na zavihku 'Dodajanje' na formi za spreminjanje vgrajencev in resursev smo dodali kriterije za filtriranje vgrajencev (Predpis, Ident, Naziv, Vrsta identa (VID), Prim. klas., Sek. klas., Resurs, Orodje, Malo orodje).
ALL 62663
HEFAIST (Proizvodnja)                              Bug Dodan nadrejeni ID v DN za fantomski polizdelek

Izboljšali smo povezavo odvisnosti nadrejenega delovnega naloga v primeru fantomskega polizdelka v kosovnici.
ALL 62679
HEFAIST (Proizvodnja)                              Improvement Nov kriterij za filtriranje v dinamičnem filtru

V možnosti dinamičnega filtriranja smo dodali dva kriterija za filtriranje, in sicer: 'Delovni nalog od' in 'Delovni nalog do'.
ALL 62735
HEFAIST (Proizvodnja)                              Bug Dodan nadrejeni ID v DN kreirane iz planiranja (naročila kupcev)

Izboljšali smo povezavo odvisnosti nadrejenega delovnega naloga v primeru kreiranja delovnega naloga iz plana za naročila kupcev.
ALL 62754
HEFAIST (Proizvodnja)                              Improvement Vrednost v vHF_SBOMSetsItem

Vrednost anOld je bila dodana v vHF_SBOMSetsItem.
ALL 62819
         
HERA (HRM)                                         Improvement Vrednost dnevnice za tujino

Dodali smo nove vrednosti dnevnic za tujino, ki začnejo veljati 1. 1. 2021.
SI  60039
HERA (HRM)                                         Improvement Prazniki v letu 2021

Na spletnem strežniku je za vse lokalizacije na voljo seznam državnih praznikov za leto 2021. 
ALL 60046
HERA (HRM)                                         Change Sprememba minimalne plače za 2021

Na spletnih strežnikih je vnesena sprememba minimalne osnove Fa15:
-  za izplačila od 1. 1. 2021 do 28. 2. 2021 na 1.052,30 eur (60 % povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec, ki za leto 2019 znaša 1.753,84 eur).
SI  60048
HERA (HRM)                                         Improvement XML izvoz ODO-1

Na formi ODO-1 je dodana možnost XML izvoza.
SI  61443
HERA (HRM)                                         Improvement Novo poročilo za zaposlitev za določen čas

Za zaposlene za določen čas je dodano novo poročilo 39L, v katerem je možno izbrati tudi razlog sklenitve razmerja za določen čas.
SI  61693
HERA (HRM)                                         Improvement Več izbranih v Odsotnostih in Pripravi obračuna plač

Sedaj lahko naenkrat označimo več izbir hkrati, in sicer:
1. Nova odsotnost > Izberi več zaposlenih;
2. Izbriši odsotnost > Izberi več zaposlenih in vrst zaslužka;
3. Čarovnik za pripravo obračuna | Izbriši vse > Izberi več vrst zaslužka.
ALL 61694
HERA (HRM)                                         Improvement Prenos prispevkov med podjetji

Pri prenosu podatkov iz Občine - prispevkov, se manjkajoči podatki prenesejo tudi v drugo bazo Subjekt in obdobje.
ALL 61750
HERA (HRM)                                         Improvement Faza M v obračunu plače

Prikaz faze M na izpisih rekapitulacije plače je bil spremenjen. Zdaj je faza M prikazana na enak način kot faza L.
ALL 61773
HERA (HRM)                                         Improvement Naziv2 za upnike na plačilnih listah

V administratorski konzoli smo za plačilne liste dodali možnost 'Naziv2 za upnike na plač. Listah' (za odbitke in kredite).
ALL 61933
HERA (HRM)                                         Improvement Sprememba izračunavanja delovne dobe za krajši čas

Ostanki dni <1 se sedaj upoštevajo pri skupnem preračunu delovne dobe. Na primer, če je na dveh delovnh mestih za krajši delovni čas pri izračunu ostalo 0,5 dneva, potem bo po novem izračun zaokrožen na 1 dan več.
SI  61942
HERA (HRM)                                         Improvement Izvoz iz xls

Ob uvažanju vrst zaslužka s čarovnikom za uvoz iz xls, se v pripravo obračuna plače doda oz. prenese tudi prejemnikov račun.
ALL 61970
HERA (HRM)                                         Improvement IRIS 3349 informacija o zaposlenem in vrsti zaslužka

IRIS 3349 sporočilo sedaj vrne tudi informacijo o tem, pri katerem zaposlenem in vrsti zaslužka je bila najdena napaka.
ALL 62239
HERA (HRM)                                         Improvement Kontrola vnesenega vozila v šifrantu vozil

Če uporabnik ročno vnese registrsko številko, ki v šifrantu ne obstaja, ga program obvesti s sporočilom: 'Registrska številka vozila ne obstaja v šifrantu, poročanje iREK ne bo pravilno.'.
SI  62548
HERA (HRM)                                         Improvement Razlika do minimalne plače - sorazmerje na polni fond ur

Pri preračunu razlike do minimalne plače poleg preklopnika se ne upošteva v minimalno plačo v preračunu sorazmerja upošteva tudi ure, če je vrsta zaslužka izražena v urah in gre v fond ur.
Z novostjo se s pomočjo preklopnika zgolj izloči vsa nadomestila iz preračuna minimalne plače.
SI  62676
HERA (HRM)                                         Improvement IRIS 1000001034

Ob knjiženju obračuna plač je dodana kontrola za preverjanje veljavnosti kontnega plana. Če je konto aktiven, ampak je v času knjiženja neveljaven, PANTHEON prepreči knjižene in javi IRIS sporočilo 1000001034.
ALL 62726
HERA (HRM)                                         Improvement Dodan nov razlog zadržanosti skladen z zakonodajno spremembo 14 - Sobivanje

Skladno z zakonodajno spremembo (https://zavezanec.zzzs.si/wps/portal/portali/azap/nadomestilo-place-med-zacasno-zadrzanostjo-od-dela/Pravica-do-nadomestila-place-zaradi-sobivanja/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zivTxNDTy8gg183cPcDA0CfVzcTDwN3YwNAkz0C7IdFQG7Q-3R/) je bil dodan nov razlog zadržanosti od dela, in sicer 14 - Sobivanje.
SI  62828
         
HERMES (BLAGO)                                     Improvement Več izbranih na izpisu prejetih/izdanih računov

V kriterijih za izpis prejetih oz. izdanih računov polje 'Ident' sedaj omogoča več izbir. Tako lahko izberemo več identov naenkrat.
ALL 61437
HERMES (BLAGO)                                     Improvement Določanje veljavnosti naročila pri subjektu

V šifrantu subjektov je novo polje z imenom 'Veljavnost naročila'. V to polje se lahko vpišejo številke v dolžini največ 3 znakov. To polje se nahaja tako v meniju 'Kupec' kot v meniju 'Dobavitelj', da lahko ločimo med naročili kupcev in naročili dobaviteljem.
Privzeto je polje prazno. Če je polje določeno s številko, ta predstavlja število dni, ki določajo naročilo kupca/dobavitelju za ta subjekt. Če pa je polje prazno, se veljavnost naročila določi na podlagi vrednosti v admin. konzoli | Nastavitve | Naročila | Veljavnost naročila.
ALL 61570
HERMES (BLAGO)                                     Improvement Nov obračun naročil - Materialne potrebe z zalogo

Na Obračunu naročil kupcev smo dodali nov obračun: Materialne potrebe z zalogo. Obračun je narejen na podlagi obračuna 099 - Materialne potrebe, today zdaj je na voljo tudi podatek o zalogi identov. Podatek o zalogi je vzet iz šifranta identov | Zaloga, kot vsota zaloge iz vseh skladišč.
Če je v kriterijih vklopljen preklopnik 'Iskanje zaloge na primarnem skladišču', bodo podatki za zalogo prikazani samo za primarno skladišče.
Če želi uporabnik preveriti zalogo za idente iz kosovnice za drug ident, potem mora v kriterijih vklopiti preklopnik 'Identi v sestavnicah'.
ALL 61571
HERMES (BLAGO)                                     Improvement Nov parameter v šifrantu subjektov | Skladišče

V šifrantu subjektov na zavihku 'Skladišče' je dodan nov parameter z nazivom 'Prosta zaloga'. Če je ta preklopnik vklopljen, se skladišče upošteva pri prosti zalogi. Če je ta preklopnik izklopljen, se skladišče ne upošteva pri prosti zalogi.
ALL 61811
HERMES (BLAGO)                                     Improvement RPO / PDO - Popravki - Subjekt

Na računih RPO in PDO smo na zavihku 'Popravki' dodali nov stolpec: Subjekt.
SI  61906
HERMES (BLAGO)                                     Improvement Inventurni list - vsi identi na zalogi - Datum zapadlosti serijske številke

Na inventuri (izpis 27W) smo dodali nov stolpec: 'Datum zapadlosti serijske številke'.
ALL 62076
HERMES (BLAGO)                                     Improvement   ALL 62107
HERMES (BLAGO)                                     Improvement Nov kriterij v izpisu trenutne zaloge: Tarifne številke

Na izpis trenutne zaloge smo dodali nov kriterij: tarifne številke. To polje omogoča, da označimo več tarifnih številk iz šifranta tarifnih številk. Izpis prikaže podatke glede na tarifne številke v šifrantu identov | Splošno.
ALL 62191
HERMES (BLAGO)                                     Improvement Brisanje dokumenta med povezovanjem z DMS

Pri povezovanju dokumenta v DMS imamo možnost, da pozicijo povezanega dokumenta uredimo ali izbrišemo.
ALL 62305
HERMES (BLAGO)                                     Improvement Nov obračun v blagovnih izpisih - Po identih padajoče

Na obračunih izdanih in prejetih računov sta dodana dva obračuna. V skupini 'Sumarno | Po identih' je dodan nov izpis: 'Po identih padajoče' (2CH v Obračunu izdanih računov in 2CI v Obračunu prejetih računov).
ALL 62506
HERMES (BLAGO)                                     Improvement eSlog: Uvoz naročila - ponovno poišči cene   

Na formi za uvoz eDokumentov za parameter 'Ponovno poišči cene', si program zapomni zadnjo vrednost (vklopljen/izklopljen preklopnik).
ALL 62808
HERMES (BLAGO)                                     Improvement eSlog20: Zapis serijskih številk      

Če je na pozicijah dokumenta več kot 25 serijskih številk, bo XML zapolnil samo 25 serijskih številk.
SI  62817
         
Mnemo (Document Management)                        Improvement Poslovni proces Skeniranje

Na poslovnem procesu za skeniranje sta bili dodani dve polji, in sicer polje za izbiro subjekta in polje za klasifikacijo. Tako ni več potrebe po naslednjem koraku v poslovnem procesu, ko se je odprla forma za dodajanje subjekta in klasifikacije na skeniranem dokumentu.
ALL 61769
Mnemo (Document Management)                        Improvement DMS: Uvoz lokalnih datotek iz vseh form

Datoteke se uvozijo iz form, kjer je možnost dodajanja lokalnih datotek.
ALL 61965
Mnemo (Document Management)                        Bug Popravki Dokumentacije

Popravili smo naslednje napake, ki so se pojavljale v Dokumentaciji:
- Ob dodajanju preko gumba 'Uvoz/Izvoz' in možnosti 'Dodaj dokument' na katerikoli formi se predogled dokumenta ni prikazal.
- Za dokumente v dokumentaciji, ki so imeli nastavljeno hrambo 'Lokalna podatkovna baza' ali 'Brez hrambe', se ni prikazoval predogled dokumenta in je javilo napako.
- Če je imel dokument v dokumentaciji nastavljeno klasifikacijo, nad katero je bila npr. ničelna avtorizacija, je bil dokument uporabniku še vseeno prikazan. Po popravku tak dokument ni prikazan.
- Pri uvozu poslovnih procesov s spletnega strežnika za lokalizacije HR, RS in BA ni bilo prikazanih skupin.
ALL 62689
         
PANTHEON COMMON                                    Improvement Šifrant držav

Dodano je polje za mednarodno ime države. Podatek je dodan tudi za prenos šifrantov z interneta.
ALL 59699
PANTHEON COMMON                                    Bug Popravki pri shranjevanju varnostne kopije v oblak

Popravili smo PANTHEON-ov zagonski parameter, ki varnostno kopijo kriptira z geslom. /BCKP:PWD=geslo.
ALL 61151
PANTHEON COMMON                                    Improvement Izvoz poslovnega procesa v nov format - .wfdx

Izvoz sedaj vključuje tudi integracije, navodila, ime in opis. Omogočena je tudi kompatilbilnost s starejšimi verzijami.
ALL 61779
PANTHEON COMMON                                    Improvement PANTHEON Automation Server (PAAS)

Razvili smo PANTHEON Automation Server (PAAS.exe), ki omogoča avtomatske zagone opravil, nastavljenih v PANTHEON-u. Avtomatski zagon opravil s PAAS se nastavlja za vsa opravila, ki se lahko izvajajo samodejno.
ALL 61872
PANTHEON COMMON                                    Improvement Novo polje 'Uporabnik' v mreži v admin. konzoli | Podatkovna baza | Varnostna kopija

V mreži v admin. konzoli | Podatkovna baza | Varnostna kopija je bilo dodano novo polje 'Uporabnik'. To polje predstavlja uporabnika, ki je kreiral varnostno kopijo.
ALL 62069
PANTHEON COMMON                                    Improvement Razširjeno iskanje po vrstah dokumentov

V glavnem iskalnem polju je omogočeno iskanje tudi po vrstah dokumentov modula Veterina.
ALL 62524
PANTHEON COMMON                                    Change Generiranje kode identa

Popravili smo generiranje kode identa, kadar se koda generira iz poljubnega polja identa.
ALL 62625
PANTHEON COMMON                                    Change Popravke pri kreiranju eRačuna

Popravili smo napako pri kreiranju XML za eRačun, ko je Windows uporabniško ime vsebovalo znake s strešicami (čćđšž).
ALL 62680
PANTHEON COMMON                                    Improvement Admin. konzola | Podatkovna baza | Varnostna kopija

- Omogočili smo brisanje in ustvarjanje varnostnih kopij za več podatkovnih baz naenkrat, in sicer s pomočjo menija na desnem kliku 'Izbriši označene'. Prej je bilo možno ustvariti varnostne kopije za podatkovne baze le eno po eno.
- Naredili smo nov zagonski parameter za izbiranje več podatkovnih baz v .TXT datotekah za varnostno kopiranje podatkovnih baz v oblak ali lokalno.
\DATABASES:FILE=FileName.txt
ALL 62705
PANTHEON COMMON                                    Bug Popravki nadgradnje

Popravili smo naslednje napake, ki so se pojavljale pri nadgradnji:
- Ob menjavi razvrščanja (collation) se je izbrisal stolpec acName_meta iz tabele tpa_sysdatabase in tpa_sysserver, zaradi česar se nadgradnja ni dokončala.
- Če uporabnik, s katerim smo nadgrajevali bazo, ni bil sysadmin, se nadgradnja ni izvajala pod uporabnikom dbo.
- Nadgradnja je potekala z nastavitvijo set NO_BROWSETABLE ON, zaradi česar je pri spreminjanju tabel prišlo do napake.
- tpa_sys... definicijske tabele se niso kreirale z novim razvrščanje (collation), ampak s starim, kar je upočasnilo nadgradnjo.
- Pri procedurah nadgradnje je prišlo do napake, ko tpa_sys.. definicijske tabele niso bile usklajene z razvrščanjem (collation) baze.
ALL 62708
         
PANTHEON VET                                       Improvement Branje črtne kode ID živali (v mobilni in namizni aplikaciji) ter G-MID (v mobilni aplikaciji)

V novi verziji PANTHEON VET smo v mobilni in namizni aplikaciji na potrdila o osemenitvi dodali črtne kode. Sedaj lahko veterinar prebere ID živali iz generirane črtne kode v aplikaciji. V mobilni aplikaciji lahko veterinar s skeniranjem črtne kode G-MID najde tudi pripadajočega lastnika.
ALL 59894
PANTHEON VET                                       Improvement Skupinski ID (prašiči pitanci)

Dodali smo možnost kreiranja ID številke za skupino. Ob vnosu lahko dodamo število živali v skupini.
ALL 59921
PANTHEON VET                                       Improvement Dodajanje več gospodarstev enemu lastniku

V novi verziji PANTHEON VET smo dodali možnost, da se enemu lastniku doda več gospodarstev. V meniju 'Lastnik' smo dodali gumb 'Gospodarstva', kjer lahko na seznam ročno dodamo več gospodarstev.
ALL 60535
PANTHEON VET                                       Improvement Dodano iskanje po KMG-MID-u na obračunu obravnav

Na obračun obravnav smo dodali možnost iskanja po KMG-MID-u.
ALL 61062
PANTHEON VET                                       Improvement Dodan podatek KMG-MID na veterinarjevem poročilu

Na izpise oz. poročila veterinarjev smo dodali podatek o KMG-MID-u.
SI  61077
PANTHEON VET                                       Improvement Omogočeno tiskanje kopij računov v offline načinu

V novi mobilni različici PANTHEON VET smo omogočili tiskanje kopij računov v offline načinu.
ALL 61295
PANTHEON VET                                       Improvement Dodajanje takse na cepljenja

V šifrantu tipov cepljenj smo dodali stolpec 'Ident Taksa', kamor lahko dodamo idente za takso. Če je ta stolpec izpolnjen, bodo podatki vidni tudi v 'Obravnavi' na zavihku 'Opravljena storitev'.
ALL 61851
PANTHEON VET                                       Improvement Izračun odstotka uspešno osemenjenih krav v 90-dnevnem obdobju

V novi verziji PANTHEON VET smo spremenili formulo za izračun NR%, tako da se sedaj ne upoštevajo več krave, pri katerih je v roku 3 dni po prvi osemenitvi prišlo do ponovne osemenitve. Zbirni izpis upošteva 90-dnevno obdobje.
ALL 62064
PANTHEON VET                                       Improvement Dodana oznaka o odprtih poravnavah in/ali neporavnavih obveznostih pri lastniku živali

V novi verziji PANTHEON VET smo dodali funkcionalnost: Odprte poravnave in neporavnave obveznosti.
Pri Lastniku živali je sedaj oznaka, ki pove, ali ima lastnik odprte obravnave in/ali neporavnane obveznosti.
ALL 62104
PANTHEON VET                                       Improvement Dodan čarovnik v 'Lastniku živali' za prenos podatkov z enega lastnika na drugega

Sedaj lahko tudi v 'Lastniku živali' prenesemo podatke z enega lastnika na drugega. Dodali smo podatke o G-MID in EMŠO.
ALL 62154
PANTHEON VET                                       Improvement Odstranjeni predponi GO in GP pri poročilu za osemenitev praiščev

V novi verziji PANTHEON VET smo odstranili predponi GO 08 in GP 08 iz poročila obravnave in vmesnika za osemenitev prašičev, saj se ti dve predponi uporabljata za govedo.
ALL 62491
PANTHEON VET                                       Improvement Polje 'Skladišče' premaknjeno na masko in ves čas vidno

Podatke o skladišču smo premaknili v glavo maske 'Obravnava', kjer so vidni ves čas.
ALL 62531
PANTHEON VET                                       Improvement Podatki o osemenitvi dodani na poročilo obravnave

V novi verziji PANTHEON VET smo na poročilo 6V6 dodali tudi podatke o osemenitvi.
ALL 62532
PANTHEON VET                                       Improvement Možnost 'Označi' pri uvozu podatkov iz VOLOS-a

Na desnem kliku smo za določitev kategorije živali, poleg možnosti Označi vse', dodali še možnost 'Odznači vse'.
SI  62537
PANTHEON VET                                       Improvement Filter 'Poslovalnica' na terminu recepcije

V recepciji smo uredili iskanje, če izberemo opcijo 'Poslovalnica'.
ALL 62554
PANTHEON VET                                       Improvement Hitrejše odpiranje maske 'Lastnik živali'

Pospešili smo odpiranje maske 'Lastnik živali'.
ALL 62578
PANTHEON VET                                       Improvement Pojavno okno pri kreiranju dokumenta izdaje

Če sta v šifrantu VD obravnave nastavljena podatka o VD računa in VD dobavnice, potem se pri kreiranju dokumenta izdaje ne bo pojavilo okno za kreiranje dokumenta.
ALL 62588
PANTHEON VET                                       Improvement Gumb 'Natisni' na recepciji

Gumb 'Natisni' na recepciji natisne termin (izpis 6VV).
ALL 62599
PANTHEON VET                                       Improvement Onemogočanje več vnosov pri dodajanju serijskih številk za čip in potni list

Pri dodajanju serijskih številk za čip in potni list se lahko za eno žival doda samo eno serijsko številko. Če uporabljamo čip in potni list ter je primarna ali sekundarna kategorija povezana prek povezave med identi in veterinarjem, potem za eno žival ne moremo dodati več kot ene serijske številke.
ALL 62630
PANTHEON VET                                       Bug Popravljene posodobitve vrste obravnave

V skupinski obravnavi in Obračunaj po paketih smo popravili napako, da se je vrsta obravnave posodobila samo ob ročni spremembi.
ALL 62641
PANTHEON VET                                       Improvement Odstranjeni predponi GO in GP pri poročilu za osemenitev prašičev

V novi verziji PANTHEON VET smo odstranili predponi GO 08 in GP 08 iz poročila in vmesnika za osemenitev prašičev.
ALL 62694
PANTHEON VET                                       Bug Urejanje poročila v mobilni aplikaciji (račun, dobavnica)

Naredili smo nekaj sprememb na poročilu za skupinsko obravnavo.
ALL 62702
PANTHEON VET                                       Bug Izboljšano prikazovanje živali istega lastnika

V mobilni aplikaciji smo popravili napako, zaradi katere ob vnosu lastnika v različnih velikosti črk ni prikazalo vseh njegovih živali.
ALL 62713
PANTHEON VET                                       Improvement Vnos subjekta z velikimi tiskanimi črkami

V novi različici PANTHEON VET bo pri kreiranju novega subjekta v mobilni aplikaciji subjekt samodejno zapisan z velikimi tiskanimi črkami.
ALL 62714
PANTHEON VET                                       Improvement Zaključevanje blagajne

Omogočili smo zaključevanje blagajne tudi na dokumentih, ki so povezani v mobilni aplikaciji.
ALL 62724
PANTHEON VET                                       Improvement G-MID na obravnavi

Zaradi nove funkcionalnosti več GMID-ov na enem lastniku smo izboljšali še delovanje Obravnave. Sedaj lahko pri dodajanju živali na lastnika spremenimo tudi G-MID.
ALL 62732
PANTHEON VET                                       Improvement Izboljšano urejanje poročil za osemenitev ALL 62750
PANTHEON VET                                       Bug Zapiranje zavihkov

Popravili smo napako, ki ni zaprla zavihka ob vnesenih informacijah na zavihku 'Cepljenje' na 'Obravnavi'.
ALL 62752
PANTHEON VET                                       Improvement Izpis soglasja k posegu na desnem kliku v koledarju

V novi verziji PANTHEON VET lahko 'Soglasje k posegu' natisnemo neposredno iz menija ob desnem kliku v koledarju na recepciji.
ALL 62767
PANTHEON VET                                       Bug Odpravljene težave s prekrivanjem besedila na poročilih

V novi mobilni verziji PANTHEON VET je popravljena težava s prekrivanjem besedila na poročilih.
ALL 62835
PANTHEON VET                                       Improvement Isti GMID na dveh lastnikih - urejen uvoz iz VOLOS-a

V novi verziji PANTHEON VET smo izboljšali uvoz iz VOLOS-a, tako da poteka brez težav tudi takrat, ko je isti G-MID na dveh lastnikih.
ALL 62839
         
WorkFlow                                           Change Nov blok za pošiljanje e-pošte

Sedaj lahko v formo dokumentov integriramo poslovni proces za pošiljanje e-pošte in določimo vrednosti 'MailTo' in 'MailSubject' za prejemnika ter zadevo, da pošiljamo elektronsko pošto neposredno iz poslovnega procesa. Ta poslovni proces vzame datoteke iz izbranega dokumenta in jih pošlje na naslove, določene v spremenljivkah 'MailTo', 'MailCc' in 'MailBcc'. Polji 'MailCc' in 'MailBcc' sta izbirni in privzeto prazni. Če pa je prazno polje 'MailTo', se bo prikazalo sporočilo o napaki.
ALL 61775
WorkFlow                                           Bug Popravljena napaka s šumniki v imenu poslovnega procesa

Po uvozu poslovnega procesa v šifrant poslovnih procesov se niso pravilno prikazovali šumniki v imenu poslovnega procesa.
ALL 62780
WorkFlow                                           Bug Popravki pri skeniranju

Popravili smo napako 'actSave', ki se je pojavljala pri skeniranju in zaključevanju opravila.
ALL 62805
         
ZEUS (BI, MIS)                                     Improvement Jezik nadzorne plošče

Izboljšave pri jezikovnem sistemu nadzorne plošče omogočajo pogled nadzorne plošče v različnih jezikih. Če ima član naše ekipe drug privzet jezik sistema, za tega člana v administratorski konzoli nastavite privzeti jezik in podatkovno bazo posodobite (avtomatsko, ne ročno). Clotho bo podatkovno bazo napolnil s prevodi in nadzorna plošča bo prikazana v privzetem jeziku uporabnika (če so prevodi na voljo).
ALL 61736
ZEUS (BI, MIS)                                     Improvement Izvoz v Excel z elementi iz različnih zavihkov

Novi format ZEUS poročil za izvoz omogoča izvoz ZEUS poročil v .XLSX format. Ta format razdeli elemente poročila na strani (delovne liste) glede na predogled. Če sta na eni strani v predogledu dva elementa in je tretji element na drugi strani, bodo za izvoz ločeni: prvi dve komponenti bosta na enem delovnem listu, tretja pa na ločenem.
ALL 62097
  • Izšla je nova različica programa PANTHEON 10.0.22.00

Zadnja sprememba: 24. 12. 2020 @ 11:47

Komentiraj

Trenutno ni komentarjev. Bodi prvi!

Napiši komentar

Prosimo registrirajte se in nato napišite komentar!

Add Content...