Novosti

 

22

Spoštovani uporabniki programa PANTHEON,

 

obveščamo vas, da je izšla nova različica programa PANTHEON 10.0.22.20.

 

Novosti po modulih:

Modul Vrsta Novica Lokaliz. Remark
         
HERA (HRM)                                         Sprememba Plačilna lista s ključnimi podatki

Po priporočilu SBC (https://www.sbc.si/2020/10/14/prikaz-place-s-5-kljucnimi-podatki-omogocil-se-en-ponudnik-poslovnih-sistemov/) je dodana nova plačilna lista '3EC - Plačilna lista ključni podatki'.
SI  62430
         
HERMES (BLAGO)                                     Sprememba Pošiljanje dokumenta v DMS in na email

Popravili smo pošiljanje eSloga v DMS in na email, Sedaj elektronska pošta vsebuje priponke.
ALL 63030
         
Pantheon VET                                       Izboljšava Izpis o parazitološki preiskavi

Izpis o parazitološki preiskavi smo dodali tudi v meni Veterina | Obračun obravnave, kjer lahko za vse lastnike natisnemo različne izpise.
ALL 61932
Pantheon VET                                       Izboljšava Izpis o uporabljenih antibiotikih

V meni Veterina | Obračun obravnave smo dodali tudi izpis o antibiotikih, ki so bili uporabljeni za živali na posamezni kmetiji.
ALL 62492
Pantheon VET                                       Izboljšava Povezava živali na lastnika in GMID

Ob dodajanju nove živali k lastniku, ki ima GMID, moramo žival povezati tudi na GMID. Privzeto bo žival vezana na GMID, ki je vnesen v polju 'GMID-i'. Če ima lastnik več GMID-ov, mora GMID ročno spremeniti tako, da izbere pravega.
ALL 62776
Pantheon VET                                       Izboljšava Prenos podatka o GMID-u iz glave obravnave pri dodajanju živali

Če ima lastnik več kot en GMID in kreiramo obravnavo ter izberemo enega iz GMID-ov, se bodo pri kliku na gumb 'Dodaj žival' pokazale samo tiste živali, ki sodijo pod izbrani GMID.
ALL 62942
Pantheon VET                                       Izboljšava En GMID z več kot enim lastnikom

Če ima en GMID dva ali več lastnikov, lahko pri uvozu podatkov iz VOLOS-a med vsemi možnimi lastniki izberemo tistega, na katerega želimo uvoziti žival. 
ALL 62984
Pantheon VET                                       Izboljšava Dvoklik na maski za združevanje lastnikov in kopiranje GMID in EMŠO številk

Na maski za združevanje lastnikov lahko sedaj z dvoklikom odpremo podatke o lastniku, kjer lahko kopiramo GMID in EMŠO številki. 
ALL 62994
Pantheon VET                                       Izboljšava Opozorilo o obstoječih številkah GMID in EMŠO na drugem lastniku

Ob vnosu GMID ali EMŠO številke, ki že obstaja pri drugem lastniku, program izda opozorilo o drugem lastniku.
ALL 62996
Pantheon VET                                       Izboljšava Povezava med računom in obravnavo kljub spremembam na dokumentu

Ob spreminjanju dokumenta spremembe ali konsolidacije povezava med obravnavo in novim dokumentom ostane. Na obravnavi lahko vidimo številko povezanega novega dokumenta.
 
ALL 63005
Pantheon VET                                       Izboljšava Kopiranje živali iz VOLOS-A na opombo ID skupine

Dodali smo možnost, da lahko iz maske, kamor se prenesejo podatki iz VOLOS-a, ID živali lahko kopiramo v opombo na ID skupine.
ALL 63011
Pantheon VET                                       Napaka Filter na maski 'Dodaj žival'

Popravili smo filter na maski 'Dodaj žival'.
ALL 63060
Pantheon VET                                       Izboljšava Preklopnik na vrsti dokumenta za obravnavo za odpiranje oken za kreiranje dokumenta

Privzeto se ob kreiranju novega dokumenta računa ali dobavnice iz obravnave ne pojavi okno za vpis vrste dokumenta. Zaradi želj uporabnikov smo sedaj dodali preklopnik z možnostjo, da izberemo, ali naj se ob kreiranju novega dokumenta iz obravnave pojavno okno vedno odpre ali ne.
ALL 63080
Pantheon VET                                       Izboljšava Izpis iz zobozdravstvene kartoteke

V stroških obravnave smo dodali možnost izpisa zobozdravstvene kartoteke. Zdaj lahko natisnemo vse zobozdravstvene obravnave za posamezno žival.
ALL 61673
Pantheon VET                                       Izboljšava Stornacija računa v mobilni aplikaciji izbriše obravnavo

V primeru stornacije računa z mobilne aplikacije nas program vpraša, ali želimo izbrisati količino na obravnavi ali odpreti obravnavo.
ALL 62504
Pantheon VET                                       Izboljšava Izbirni gumb za idente/paket

Če pri obravnavi uporabimo ident vrste Paket, se bo pri opravljeni storitvi samodejno izbral 'Obračun po paketih'.
ALL 62603
Pantheon VET                                       Izboljšava Kreiranje ID skupine v mobilni aplikaciji

V mobilni aplikaciji lahko sedaj pri kreiranju živali kreiramo še ID skupine.
ALL 62698
Pantheon VET                                       Izboljšava Opozorilo o obstoječih listkih za osemenitev

Popravili smo napako z opozorilom, ki je spraševalo o obstoju listkov za osemenitev. Če ima veterinar dovolj listkov za osemenitev, se sedaj ob kliku na 'Osemenitev' to opozorilo ne pojavlja več.
ALL 62770
Pantheon VET                                       Izboljšava Izboljšan prikaz opombe pri 'Status praesens'

Prilagodili smo prikaz opombe pod točko 'Status praesens', tako da se besedilo prelomi in je na izpisu prikazana celotna opomba.
ALL 62772
Pantheon VET                                       Izboljšava Povezava stroškov obravnave z GMID-om

Po omogočenem dodajanju več GMID-ov na lastnika smo na stroških obravnave omogočili tudi iskanje po živalih, ki so vezane na določen GMID.
ALL 62893
Pantheon VET                                       Izboljšava Dodan zavihek 'Perutnina' in tipi perutnine

Pri lastniku/živali smo dodali nov zavihek 'Perutnina'. Ob izboru živali iz kategorije Perutnina program doda zavihek 'Perutnina', kjer lahko dodamo vrsto perutnine.
ALL 62943
Pantheon VET                                       Izboljšava Sprememba MPC in plačila pri spremembi DDV

Uredili smo samodejni popravek, da se ob spremembi DDV in ob spreminjanju davčne stopnje to takoj vidi tudi v spremembi maloprodajne cene na sami maski.
ALL 63018
Pantheon VET                                       Napaka Dodeljevanje serijskih številk ob količini večji od ena

Ob skupinski obravnavi in količini serijskih številk identov, ki je večja od ena na posamezni živali, lahko nadaljujemo šele, ko posamezni živali dodelimo zadostno število serijskih številk identov.
ALL 63050
Pantheon VET                                       Izboljšava Izpis antibiotikov tudi za perutnino

Na izpisu za uporabljene antibiotike smo podatke ustrezno dopolnili tudi za kategorijo živali 'Perutnina'.
ALL 63073
Pantheon VET                                       Izboljšava Preklopnik na vrsti dokumenta za obravnavo za uporabo aktivnih identov

V nastavitvah vrste dokumentov za obravnavo smo dodali preklopnik 'Išči samo aktivne idente'. Če je izbrana ta možnost, bomo na obravnavi lahko izbirali samo med aktivnimi identi.
ALL 63079
Pantheon VET                                       Izboljšava Preklopnik za samodejno izbiro tipa paketa pri cepljenju ali osemenitvi

V nastavitvah vrste dokumenta smo dodali preklopnik 'Avtomatično fakturiraj po paketih, ko dodamo paket'. Če je ta preklopnik označen in uporabimo vrsto identa Paket, bo program na obravnavi samodejno izbral 'Obračun po paketih'.
ALL 63081
Pantheon VET                                       Napaka Samodjeno shranjevanje podatkov na lastniku živali

Popravili smo napako, ki je zbrisala vnesene podatke na zavihkih. Če po vpisovanju podatkov na zavihke 'Prašiči', 'Živina' ipd. dodamo novo žival, se podatki na teh zavihkih samodejno shranijo.
ALL 63086
Pantheon VET                                       Napaka Odpravljene težave z 'Izberi vse' na VOLOS-u

Odpravili smo napako, da se ob prenašanju podatkov iz VOLOS-a na bazo ne prenesejo vse označene živali.
SI  63094
Pantheon VET                                       Napaka Popravljena napaka pri zaokroževanju

Popravili smo napako pri zaokroževanju na skupinskih obravnavah.
ALL 63095
Pantheon VET                                       Izboljšava Odstranjeno sporočilo o serijski številki in potnem listu

Ob dodajanju serijskih številk potnih listov na živali smo odstranili številka se ne ujema s številko potnega lista", saj serijska številka in številka potnega lista nista ena in ista stvar.
ALL 63110
  • Izšla je nova različica programa PANTHEON 10.0.22.20

Zadnja sprememba: 22. 1. 2021 @ 16:30

Komentiraj

Trenutno ni komentarjev. Bodi prvi!

Napiši komentar

Samo registrovani korisnici mogu postavljati komentare .

Add Content...