Novice

19

Spoštovani uporabniki programa PANTHEON,

obveščamo vas, da je izšla nova različica programa PANTHEON 10.0.23.00

Novice ob izdaji:

Modul Naslov Vrsta Novica Lokal. Remark BuildNo
Ares/SQL-I (Development Environment)               DMS – Osveži predogled dokumenta Izboljšava Pospešili smo ponovno nalaganje dokumenta pri že kreiranem predogledu dokumenta brez vnovičnega kreiranja forme. ALL 63559 1002300
             
DEMETER (FINANCE)                                  Razdeljevanje plačila na podlagi združenega naloga Izboljšava Omogočili smo možnost 'Razdeli plačilo na podlagi združenega plačilnega naloga', ko je za izpolnjevanje plačilnega naloga v xml datoteki uporabljen 'Naziv2'. ALL 61452 1002300
DEMETER (FINANCE)                                  Obrestne mere v Kreditih in leasingih Izboljšava Obrestno mero izberemo iz spustnega seznama iz šifranta obrestnih mer. Vrednosti v tem polju ni mogoče ročno spremeniti. Če v šifrantu obrestnih mer ni vnesenih stopenj in jih ne želimo dodati, lahko to polje pustimo prazno. Ročno lahko odstotek vnesemo v polje za nominalno obrestno mero (Odst. točka). ALL 62409 1002300
DEMETER (FINANCE)                                  Manjkajoči podatki na dokumenti Kreditov in leasingov Izboljšava Manjkajoči podatki so označeni z rdečo, dokler se ne izpolnijo. Ob kreiranju obrokov brez nujnih informacij se pojavi opozorilno sporočilo. ALL 62520 1002300
DEMETER (FINANCE)                                  Združevanje plačilnih nalogov Izboljšava Če je izbranih več različnih subjektov s plačilnimi nalogi in je označen preklopnik 'Polni referenco s trenutnim časom', bo program v referenco združenega plačilnega naloga dodal davčno številko. To zagotovi enkratno referenco za plačilo. ALL 62569 1002300
             
HEFAIST (Proizvodnja)                              Menjava vrst dokumentov za več delovnih nalogov hkrati Izboljšava Za obe vrsti proizvodnje (SE in MF) je omogočena menjava VD za več DN hkrati.
Poleg opcij menjave DN so dodani kriteriji za zbiranje podatkov. V spodnji del okna je dodana tabela, ki vsebuje zbrane delovne naloge.
ALL 25753 1002300
HEFAIST (Proizvodnja)                              Na izdelavi delovnega naloga možnost izdaje iz skladišča na resursu Izboljšava Na izdelavi delovnega naloga je dodana možnost izdaje iz skladišča, določenega na resursu. ALL 31764 1002300
HEFAIST (Proizvodnja)                              Povezovanje prejetega zbirnega računa in operacij delovnih nalogov v primeru podizvajalca Izboljšava Prenovili smo funkcionalnost povezovanja prejetega zbirnega računa in operacij delovnih nalogov v primeru podizvajalca. ALL 60845 1002300
HEFAIST (Proizvodnja)                              Omogočen prikaz nezaokrožene vrednosti na komercialni kosovnici Izboljšava Na komercialni kosovnici je omogočen prikaz nezaokrožene vrednosti zapisane v bazi. ALL 62574 1002300
HEFAIST (Proizvodnja)                              Dodana možnost skupinskega zapiranja delovnih nalogov Izboljšava Dodali smo možnost skupinskega zapiranja delovnih nalogov. ALL 62878 1002300
HEFAIST (Proizvodnja)                              Programska optimizacija skupinskega brisanja delovnih nalogov Izboljšava Narejena je programska optimizacija funkcionalnosti skupinskega brisanja delovnih nalogov. ALL 62883 1002300
HEFAIST (Proizvodnja)                              Dodani gumbi z bližnjicami do funkcionalnosti iz čarovnika Izboljšava Dodali smo gumbe v obliki bližnjic do funkcionalnosti iz čarovnika. Pojavnost in vrstni red lahko določa uporabnik sam. ALL 62885 1002300
HEFAIST (Proizvodnja)                              Privzeto skriti filtri pri odpiranju delovnih nalogov Izboljšava Pri odpiranju delovnih nalogov so ob odprtju forme nabora delovnih nalogov filtri privzeto skriti. ALL 62945 1002300
HEFAIST (Proizvodnja)                              Optimizacija izpisov pri razpisu in obdelavi delovnih nalogov v MF in SE proizvodnji Izboljšava Pri razpisu in obdelavi DN se je v MF in SE proizvodnji naredil refaktor izpisov, tako da se sedaj podatkovni seti polnijo preko procedur.
Ta sprememba lahko vpliva na uporabniške izpise.
ALL 63015 1002300
HEFAIST (Proizvodnja)                              Možnost kreiranja delovnih nalogov na želeni datum pri prenosu iz naročil Izboljšava Pri prenosu naročil v proizvodnjo smo dodali polje 'Datum delovnega naloga', kjer lahko določimo datum kreiranja delovnega naloga. ALL 63099 1002300
HEFAIST (Proizvodnja)                              Popravek delitve stroškov na delovne naloge Popravek Popravili smo delitve stroškov na delovne naloge. Popravke je vključen v hitro nadgradnjo. ALL 63155 1002300
HEFAIST (Proizvodnja)                              Prenovljene in posodobljene kosovnice (osnovna, proizvodna in planska kosovnica) Izboljšava Prenovili in posodobili smo vse kosovnice: osnovno, proizvodno in plansko kosovnico. ALL 63236 1002300
HEFAIST (Proizvodnja)                              Nova polja za datum odpreme ter prioriteto na naročilih in v proizvodnji Izboljšava Vpeljali smo nova polja za podatke o datumu odpreme ter o prioriteti na naročilih in v proizvodnji. ALL 63238 1002300
HEFAIST (Proizvodnja)                              Onemogočeno brisanje s Ctrl+Del na delovnih nalogih na zavihku 'Izdelava' Izboljšava Na delovnih nalogih na zavihku izdelava smo onemogočili brisanje z bližnjico Ctrl+Del. ALL 63451 1002300
HEFAIST (Proizvodnja)                              Onemogočen ponovni prenos že prenesenih delovnih nalogov s podnivoji iz naročil kupca v proizvodnjo Izboljšava Onemogočili smo ponovni prenos delovnih nalogov iz naročil kupca v proizvodnjo, kjer so že bili izdelani podnivoji, in sicer uporabnik dobi naslednje obvestilo:
"DN na višjem/istem nivoju za pozicijo naročila ne izpolnjuje pogojev za kreiranje. – Nalog je že delno izdelan."
Odvisno sporočilo se dopolni z napako, ki jo nosi podrejeni DN.
ALL 63569 1002300
             
HERA (HRM)                                         Iskanje osnove povprečja Izboljšava V namen poljubnega preračuna povprečja iz preteklih obdobij je dodana forma za iskanje osnove povprečja brez omejitev. S pomočjo nabora obdobja in vrst zaslužkov po želji lahko uporabnik samostojno izračunava povprečje preteklih obdobij po lastni presoji. SI  62090 1002300
HERA (HRM)                                         Obračun sorazmernega dopusta v dnevih Izboljšava V administratorski konzoli je dodan preklopnik 'Izračun sorazmernega dopusta po dnevih'. V primeru prihoda/odhoda znotraj nekega meseca, izračun ne vzame v sorazmerje polnega delovnega meseca, ampak dneve od prihoda oz. do odhoda. V tem primeru zaposleni, ki bi prišel 15. v mesecu, prejme tudi dopust za 15 dni prisotnosti. SI  62700 1002300
HERA (HRM)                                         Knjiženje potnega naloga – datum izračuna Izboljšava Na formi za samodejno knjiženje je datum izračuna dodan pod datum dokumenta (datum izračuna potnega naloga Od do). ALL 62736 1002300
HERA (HRM)                                         Uvoz iz xls v pripravo obračuna plač Izboljšava V uvoz smo dodali naslednje možnosti:
- dodatni dve vrsti podatkov za vsako vrsto zaslužka ki uvozi vse štiri podatke hkrati;
- možnost združevanja po oddelku in po stroškovnem mestu.
ALL 62924 1002300
HERA (HRM)                                         Ocenjevanje Izboljšava V šifrantu ocenjevanja smo dodali: aktivni status, ocenjevalec, nadrejeni in natisni.
V ocenjevanju je bil dodan ocenjevalec.
Čarovnik za razmnoževanje ocenjevanja je bil spremenjen zaradi novih podatkov v ocenjevanju:
1. Obdobje Do se samodejno polni z obdobjem Od.
2 Omogočena je večkratna izbira za nadrejene, zaposlene, oddelek in delovno mesto. Tako se ocenjevanje lahko kopira za več zaposlenih.
3. Vrsta ocenjevanja nadrejeni/podrejeni ocenjevalec se samodejno polni po zagonu čarovnika.
4. Opomba ocenjevalca.
Ocena se lahko spremeni na poziciji za obdobje po shranjevanju ocenjevanja za vsakega zaposlenega.
Izpis o oceni zaposlenega je bil dodal v izpise personalne mape. Prav tako je bila dodana možnost pošiljanja izpisa prek elektronske pošte, shranjevanje v mapo in dokumentacijo.
ALL 62930 1002300
HERA (HRM)                                         Izpisa 3g5 in 3g6 priprava obračuna – dnevi Izboljšava V izpisih 3g5 in 3g6 je dodana informacija o dnevih. ALL 62967 1002300
HERA (HRM)                                         Polje 'acWorker' Izboljšava Polje 'tHR_Prsn.acWorker' je zdaj referenčno vezano na polje 'tHE_SetSubj.acSubject'.
Polje 'tHR_Prsn.acSubject' se odstrani.
ALL 63049 1002300
HERA (HRM)                                         Razlog zadržanosti 15 – Bolezen (46. člen) Izboljšava V Uradnem listu RS št. 203/2020 je bil objavljen ZIUPOPDVE, ki v 46. členu določa, da zavarovancem, ki delajo pri izvajalcih iz 46. člena tega zakona, pripada nadomestilo plače že od prvega dne zadržanosti od dela zaradi okuženosti s COVID-19 v višini 100 % osnove, ki jo predstavlja plača, ki bi jo zavarovanec prejel, če bi delal. Kot razlog te zadržanosti se določi ''bolezen''. Razliko med 100-odstotnim nadomestilom in 80-odstotnim nadomestilom za razlog ''01-bolezen'' izvajalcu oz. samostojnemu zavezancu, ki izvaja dejavnost iz 46. člena, povrne ZZZS v breme od vključno 31. 12. 2020 dalje (ne glede na to, ali je bil prvi dan tega staleža pred 31. 12. 2020 ali po tem datumu), vendar največ za obdobje zadržanosti do vključno 31. 12. 2021.
Za namen pravilnega obračuna je treba definirati dve vrsti zaslužka z novo vrsto odsotnosti "Bolezen po 46. členu". 20-odstotni refundirani del zadržanosti ima razlog zadržanosti "15-Bolezen 46. člen". V primeru poročanja boleznine se poroča Zahtevek 3NH oz. 3NI.
SI  63159 1002300
HERA (HRM)                                         Uvoz/izvoz izjave za subvencijo minimalne plače Izboljšava Dodana je možnost izvoza zaposlenih in preračuna vrednosti v predpisani obliki csv, ki jo uporabniki uporabijo ob oddajanju Izjave za subvencijo minimalne plače na eDavkih. SI  63462 1002300
HERA (HRM)                                         ZAP-M sprememba zaradi subvencije minimalne plače Izboljšava Spremenjeno je poročanje v obrazcu ZAP-M:
- A001 Bruto vrednost plače za bruto vrednost subvencije;
- A024 Neto vrednost plače za neto vrednost subvencije;
- A007 Znesek najnižje bruto izplačane plače – zmanjšana za subvencijo tega zaposlenega.
ZAP je spremenjen izključno v primeru, ko uporabnik s preklopnikom označi, da se obračunane vrste zaslužkov upošteva v subvenciji minimalne plače.
SI  63546 1002300
             
HERMES (BLAGO)                                     Nova možnost v nastavitvah dokumentov prevzema: Privzeti izpis Izboljšava V nastavitvah dokumentov smo dodali novo možnost pri naročilih dobaviteljev in dokumentih prevzema: Privzeti izpis.
Privzeto je vrednost prazna. To pomeni, da bo program uporabil zadnji uporabljeni izpis. Če v nastavitvah izberemo drugi izpis, bo program privzeto vedno uporabil tisto vrsto dokumenta.
ALL 61142 1002300
HERMES (BLAGO)                                     Poenotenje nazivov davčnih knjig: Knjige prejetih in knjige izdanih računov Izboljšava V Obračunu DDV so z verzijo 10.0.22.30 poenoteni nazivi davčnih knjig. Spremenil (zamenjal) se je naziv detajlni izpis 'Knjige prejetih računov - detajlno' in navadne 'Knjige prejetih računov'. SI  61714 1002300
HERMES (BLAGO)                                     Kontrola limita – interni dokumenti Izboljšava Pri kontroli limita se od verzije 23.00 dalje lahko upoštevajo tudi vrednosti na internih dokumentih. V ta namen je v admin. konzolo dodan preklopnik, ali naj se pri kontroli limita upoštevajo tudi vrednosti internih dokumentov ali ne. ALL 61864 1002300
HERMES (BLAGO)                                     Izdani računi – referenca sklica RF Izboljšava Na dokumente izdaje, ki niso številčno zasnovani in v vrsti dokumenta vsebujejo tudi črke, je dodana možnost kreiranja sklica z referenco RF. Nastavitev je dodana na posamezno vrsto dokumenta. SI  61904 1002300
HERMES (BLAGO)                                     Številka pogodbe na periodičnem fakturiranju Izboljšava Pri kreiranju dokumentov iz periodike se sedaj upošteva pogodba iz periodičnega fakturiranja, če seveda obstaja. Zapiše se v vezni dokument 1 na dokumentu. ALL 62159 1002300
HERMES (BLAGO)                                     Nov stolpec na poziciji dokumenta: Vrednost DDV Izboljšava Za vse pozicije dokumenta je dodan stolpec 'Vrednost DDV', in sicer kot skrit stolpec, ki se ga v pozicije lahko doda v 'Izbiri stolpcev'.
Stolpec 'Vrednost DDV' je omogočen na naslednjih vrstah dokumentov:
1. Dokumenti izdaje, v šifrantu opredeljeni kot tipi 'Dokument', 'Zbirno' in 'Prejeti avans'.
2. Naročilnica: Naročilo kupca.
3. Naročilnica: Naročilo dobavitelja.
Pri dokumentih prevzema je vrednost DDV 'ne-skrito' že v pozicijah dokumenta.
ALL 62277 1002300
HERMES (BLAGO)                                     Seštevek skupnih vrednosti pozicij na dokumentih Izboljšava Na dokumentih naročil in na blagovnih dokumentih je na desnem miškinem kliku omogočen hitrejši dostop do možnosti seštevkov vrednosti na pozicijah. ALL 62378 1002300
HERMES (BLAGO)                                     Prenos datotek v dokumentacijo Izboljšava Z izvozom dokumentov kot eSlog v dokumentacijo so se do sedaj vedno prenesle 3 datoteke: XML, ovojnica in PDF datoteka. Od verzije 23.00 dalje je omogočen tudi samo prenos PDF datoteke. ALL 62476 1002300
HERMES (BLAGO)                                     eSlog: Vrsta dokumenta 381 (dobropis) – negativni predznak Izboljšava V primeru, ko dobropis izvažamo kot eSlog dokument vrste 381, se v xml zapišejo zneski s pozitivnim predznakom, ker že vrsta dokumenta 381 pomeni dobropis. SI  63141 1002300
             
Mnemo (Document Management)                        Dodajanje prilog s "Povleci in spusti" v Dokumentaciji Izboljšava Z novo funkcionalnostjo z lahkoto dodajamo nove priponke k obstoječim dokumentom ali ustvarjamo nove dokumente. Izberemo eno ali več datotek v Raziskovalcu in z miško povlečemo in spustimo v PANTHEON-u. ALL 62372 1002300
Mnemo (Document Management)                        DMS – Uvoz dokumentov na formi računovodstva Izboljšava Če izberemo zavihek 'Temeljnica', se bo uvoženi dokument povezal s temeljnico. Če izberemo zavihek 'Računi', se bo uvoženi dokument povezal z računi. ALL 62517 1002300
             
PANTHEON COMMON                                    Popravki pri koncernskih šifrantih Sprememba Popravili smo dve napaki pri koncernskih šifrantih, in sicer:
- Podatki v panelu 'Opomba' v šifrantu identov se sedaj dodajo v podrejeno podatkovno bazo ("slave database").
- Shranjevanje podatkov v panelu 'Opis' v šifrantu identov sedaj shrani zapis brez sporočila o napaki (če so bili omogočeni koncernski šifranti).
ALL 59327 1002300
PANTHEON COMMON                                    Podatkovna baza za koriščenje licenc iz baze iz povezane SQL instance Izboljšava Do sedaj je bilo možno uporabljati koriščenje licence z druge baze samo z baz, ki so se nahajale na isti SQL instanci. Od sedaj pa je možno uporabiti licenco z druge baze tudi, če se ta nahaja na povezani SQL instanci ('Linked server'). ALL 59999 1002300
PANTHEON COMMON                                    Datumski filtri na pogodbenih cenikih Izboljšava Za vse pogodbene cenike so v filtrih za datumska polja dodane privzete vrednosti. 'Datum od' = prvi dan v letu, 'Datum do' = trenutni datum. S tem je olajšano iskanje po zapisih. ALL 61086 1002300
PANTHEON COMMON                                    Popravek na nekaterih izpisih trenutne zaloge Sprememba Popravili smo napako pri določanju poljubnega vrstnega reda pri izpisu trenutne zaloge. ALL 61473 1002300
PANTHEON COMMON                                    Elektronski naslov kontaktne osebe Sprememba Če je kontaktna oseba označena kot neaktivna, se njen elektronski naslov ne bo več uporabljal za pošiljanje dokumentov. ALL 62211 1002300
PANTHEON COMMON                                    Hierarhija oddelkov v licenci GE Izboljšava V licenci GE je omogočena hierarhija oddelkov, kot je v licenci MF. ALL 62241 1002300
PANTHEON COMMON                                    Šifrant držav: Združeno Kraljestvo izven EU Izboljšava 1. Na spletnem strežniku je urejeno, da Združeno kraljestvo (Velika Britanija) nima več parametra, da gre za državo znotraj EU skupnosti.
2. Z nadgradnjo se v državi odstrani parameter 'EU' v šifrantu držav.
ALL 63293 1002300
PANTHEON COMMON                                    Sprememba pri brisanju uporabnikov po imenu in ne po ID številki Popravek Pri brisanju uporabnikov se to sedaj vrši na podlagi imena v polju 'acUserID' in ne na podlagi ID številke ('anUserID'). ALL 63466 1002300
PANTHEON COMMON                                    Opis klasifikacije podaljšan na 255 znakov Izboljšava V šifrantu klasifikacij je polje za opis klasifikacije (acTypeDesc) oz. polje 'Vrsta gradiva' podaljšano na 255 znakov. ALL 63512 1002300
PANTHEON COMMON                                    Odstranjeni gumbi na formi opravil ('ToDo') Sprememba Odstranili smo dinamično kreirane gumbe za spreminjanje statusa več dokumentov. Sedaj je na voljo le gumb za zagon več opravil. ALL 63530 1002300
PANTHEON COMMON                                    Popravek nadomestnega uporabnika na formi opravil Popravek Popravili smo napako, ki je sprožila opozorilno sporočilo pri vnosu nadomestnega uporabnika. ALL 63556 1002300
             
PANTHEON Farmer                                    Izpis – podatki o izločitvah Izboljšava Oblikovali smo nov izpis za drobnico, ki prikazuje podatke o izločitvah posameznih ovc iz rodovnika. SI  63494 1002300
PANTHEON Farmer                                    Izpis – podatki o jagnjitvah Izboljšava Oblikovali smo nov izpis za drobnico, ki prikazuje jagnjitve vseh ovc v rodovniku. SI  63495 1002300
             
PANTHEON VET                                       Preoblikovan zavihek 'Opravljena storitev' Izboljšava V PANTHEON VET 23.00 smo naredili večjo spremembo na zavihku 'Opravljena storitev'. Ta zavihek smo razdelili na dva podzavihka: 'Fakturiranje' in 'Karenca'. 'Fakturiranje' ima enako funkcionalnost kot prej. V novem zavihku 'Karenca' pa lahko najdemo podatke o karenci. Tu lahko tudi ročno spremenimo karenco za mleko, meso in organe. ALL 59905 1002300
PANTHEON VET                                       Dodani podatki o zalogi na zavihku 'Opravljena storitev'  Izboljšava V verziji 23.00 smo na zavihek 'Opravljena storitev' v spustni meni v tabeli dodali tudi podatek o zalogi v trenutnem skladišču. ALL 60778 1002300
PANTHEON VET                                       Delni storno v VET Izboljšava Na POS dokumentu, ki se kreira na obravnavi, smo dodali možnost delnega storna. ALL 61882 1002300
PANTHEON VET                                       Enak niz izpisov za osemenjevanje svinj kot za govedo Izboljšava V verziji 23.00 smo pripravili enake izpise, kot obstajajo za govedo, in sicer za skupne stroške in za ponovno osemenitev. ALL 62443 1002300
PANTHEON VET                                       Pregled zgodovine na obravnavi Izboljšava V verziji 23.00 smo na dokument obravnave pod zavihek 'Obravnava' dodali zavihek 'Zgodovina'. Podatki v tej tabeli niso popolnoma enaki kot v meniju 'Pregled zgodovine živali'. Tu lahko najdemo osnovne informacije, npr. dokument, vrsta datum in podatki o uporabljenih identih za posamezne obravnave. Več podrobnosti najdemo v meniju 'Pregled zgodovine živali'. ALL 62487 1002300
PANTHEON VET                                       Urejanje poročil 6VO in 6VP Izboljšava V PANTHEON VET verziji 23.00 smo poenotili vse izpise z drugimi izpisi o osemenitvah v programu. Zdaj naj bi bili vsi izpisi videti enako. ALL 62793 1002300
PANTHEON VET                                       Karenca na izpisih o osemenitvi Izboljšava Popravili smo izpise za ponovno osemenitev pri delu, ki prikazuje podatek o karenci. Sedaj je podatek o karenci pravilno prikazan za pravo žival. ALL 62892 1002300
PANTHEON VET                                       Izbira GMID-a pri uvozu iz VOLOS-a Izboljšava V mobilni aplikaciji smo omogočili izbiro GMID-a lastnika, če imajo isti GMID. ALL 62998 1002300
PANTHEON VET                                       Pošiljanje SMS sporočila za cepljenje Izboljšava Dodali smo možnost pošiljanja SMS sporočila z obvestilom o cepljenju. ALL 63145 1002300
PANTHEON VET                                       Nov stolpec 'Oddelek' na zavihku 'Opravljena storitev' Izboljšava Na zavihek 'Opravljena storitev' smo dodali nov stolpec 'Oddelek'. To polje je samodejno zapolnjeno s podatkom o veterinarju, prijavljenem v PANTHEON. Podatek pa lahko tudi ročno spremenimo. ALL 63204 1002300
PANTHEON VET                                       Podatki iz VET povezani z izpisi 6V8 in 6VA Izboljšava Izboljšali smo izpisa 6V8 in 6VA, tako da sta poenotena z izpisom 6V9. ALL 63235 1002300
PANTHEON VET                                       Preklopnik za dodajanje več serijskih številk za potni list/čip Izboljšava V nastavitve na VD obravnave smo dodali preklopnik, ki omogoča vnos več kot enega potnega lista oz. enega čipa na posamezno žival.  ALL 63251 1002300
PANTHEON VET                                       Modul za pošiljanje SMS sporočil Izboljšava V novi verziji smo dodali modul za pregledovanje vseh SMS sporočil, ki so na seznamu za pošiljanje strankam. ALL 63289 1002300
PANTHEON VET                                       Nalepka za ID skupine Izboljšava V primeru ID skupine smo dodali možnost vnosa opombe na nalepko. ALL 63290 1002300
PANTHEON VET                                       Zaloga na identih paketa pri obravnavi s paketom Popravek Popravili smo napako pri razknjiževanju zaloge na identih paketa, ki se je pojavila pri brisanju obravnav s paketom. ALL 63323 1002300
PANTHEON VET                                       Dodajanje lastnika na obravnavi z GMID-om Popravek Popravili smo napako in sedaj lahko na obravnavi dodamo lastnika tudi z izbiro GMID-a. ALL 63334 1002300
PANTHEON VET                                       Izračun ponovnega osemenjevanja Sprememba V PANTHEON VET verziji 23.00 smo naredili nekaj sprememb pri izračunu ponovnega osemenjevanja. Prva ponovna osemenitev se označi kot druga (2), saj je prva redna osemenitev vedno označena s številko 1.
Primer:
1. Prva osemenitev, 2. 2. 2021
2. Prva ponovna osemenitev, 15. 2. 2021
3. Druga ponovna osemenitev, 1. 3. 2021.
ALL 63363 1002300
PANTHEON VET                                       Izpis 6VD – Statistični podatki o osemenitvah na kmetiji Izboljšava Naredili smo nekaj sprememb na izpisu 6VD. Podatki na poročilu bodo pravilni le, če so podatki o osemenitvah in ponovnih osemenitvah pravilno dodani v podatkovno bazo. ALL 63364 1002300
PANTHEON VET                                       Iskanje na obravnavi Izboljšava Na obravnavi in terminu smo za iskalno okno po živalih omogočili bližnjico Ctrl+F. ALL 63421 1002300
PANTHEON VET                                       Spremembe pri dodajanju dokumentov Sprememba Izboljšali smo zavihek ‘Dokumentacija’, tako da smo dodali stolpec za varnostno kopijo, kamor lahko shranimo vse dokumente, ki smo jih že povezali na žival. Tako ob naslednjem uvozu dokumentov že povezanih dokumentov sistem ne bo prikazal. ALL 63431 1002300
PANTHEON VET                                       Recepcija: Nov dogodek – Splošno Izboljšava V koledarju na recepciji smo dodali možnost dodajanja dogodkov, ki niso povezani z obravnavo. Dodamo lahko npr. sestanke, dopust, bolniško ipd. ALL 63444 1002300
PANTHEON VET                                       Vidno število izbranih živali in potrditev Izboljšava Ob izbiranju živali sta potrditvena kljukica in število izbranih živali sedaj vedno vidna tudi med premikanjem po seznamu. ALL 63468 1002300
PANTHEON VET                                       'Iskanje po črtni kodi' prestavljeno višje v meni Izboljšava Funkcija 'Iskanje po črtni kodi' je pri veterinarjih v porabi zelo pogosto, zato smo jo prestavili višje v meniju, tako da je takoj dostopna. ALL 63469 1002300
PANTHEON VET                                       Iskanje po subjektu Izboljšava V mobilni aplikaciji smo izboljšali iskanje po subjektih. Ob vnašanju znakov se sproti prikazuje seznam zadetkov v spustnem meniju. Ob kliku na izbrani subjekt se vpišejo vsi podatki. ALL 63470 1002300
PANTHEON VET                                       Črtna koda na izpisih o osemenitvi in ponovni osemenitvi Izboljšava Črtna koda na izpisih o osemenitvi in ponovni osemenitvi je sedaj postavljena pod ID živali, da se prepreči prekrivanje podatkov. ALL 63471 1002300
PANTHEON VET                                       Samodejni izračun datumov terminov in dogodkov Izboljšava Izboljšali smo izračunavanje datumov terminov in dogodkov. Če spremenimo trajanje postopka, se bo končni datum samodejno izračunal brez dodatnega klikanja na druga polja. ALL 63486 1002300
PANTHEON VET                                       Uvoz iz VOLOS-a napolni polje GMID Izboljšava Uredili smo, da se ob uvozu živali s portala VOLOS napolnijo tudi podatki o GMID-u za posamezno žival. SI  63542 1002300
PANTHEON VET                                       Ime in priimek na izpisu parazitoloških preiskav Izboljšava Izboljšali smo izpis o parazitoloških preiskavah, da program samodejno ne vpiše ID lastnika, če ime in priimek nista vpisana v programu. ALL 63543 1002300
PANTHEON VET                                       Izboljšava na izpisu 6V4 Izboljšava Naredili smo nekaj sprememb na izpisu 6V4. Podatke smo razvrstili od najzgodnejših do zadnjih in podatke o dokumentu postavili v zadnji stolpec. ALL 63582 1002300
PANTHEON VET                                       Nov izpis: Obračun obravnave - cepljenja po dnevih Izboljšava Naredili smo nov izpis za cepljenja. Sedaj lahko vidimo število cepljenj po dnevih. Na koncu izpisa je vsota vseh cepljenj v izbranem obdobju. ALL 63583 1002300
             
POS                                                Dodan izpis 'Pogodba o nakupu na obroke' Izboljšava Dodan je bil izpis 'Pogodba o nakupu na obroke', ki ga lahko izpišemo na sami formi kreiranja obrokov in ki izpisuje kreirane obroke za določen dokument z datumi in zneski posameznih obrokov. ALL 62545 1002300
POS                                                Dodani možnosti v nastavitvah sestavljenih kod Izboljšava V nastavitve sestavljenih kod smo dodali možnosti iskanja identov po dobaviteljevi šifri in po subjektovi kodi. Do sedaj je iskanje identov na podlagi matrike sestavljenih kod upoštevalo le kodo identa, sedaj pa je možno tudi iskanje po zgoraj omenjenih možnostih. ALL 62966 1002300
             
WorkFlow                                           Izvajanje opravil ('ToDo' forma) Izboljšava Ob izvajanju opravil preko forme opravil ('ToDo') se forma opravil med izvrševanjem paketa dokumentov oz. opravil skrije. Po izvedbi vseh opravil se forma opravil znova prikaže in osveži. ALL 62385 1002300
WorkFlow                                           Pošiljanje SMS sporočil Izboljšava Podobno kot za pošiljanje dokumentov smo dodali možnost za pošiljanje SMS sporočil strankam. Pošiljanje se opredeli s poslovnim procesom ('Workflow') in je torej prilagodljivo. ALL 62766 1002300
WorkFlow                                           Poslovni proces – Pošiljanje elektronske pošte iz DMS Izboljšava Ustvarili smo nov poslovni proces za pošiljanje dokumentov DMS prek elektronske pošte. ALL 62962 1002300
             
ZEUS (BI, MIS)                                     Indeks na OLAP analizah Sprememba Spremenili smo funkcijo za indeksiranje ter jo optimizirali za trenutne komponente. Sedaj indeksi delujejo na OLAP kockah, vendar pa morajo biti dimenzije stolpca omejene na dva elementa. V prihodnosti bomo omogočili indeks za vrednosti 'Skupaj vse'. ALL 59405 1002300
ZEUS (BI, MIS)                                     Veleprodajna cena 1 na OLAP kockah za proizvodnjo Izboljšava Na OLAP kocke smo dodali novo meritev: Veleprodajna cena 1, ki je prikazana neposredno iz šifranta identov in nanjo ne vpliva proizvedena ali načrtovana količina. ALL 60311 1002300
ZEUS (BI, MIS)                                     Veleprodajna cena 2 na OLAP kockah za proizvodnjo Izboljšava Na OLAP kocke smo dodali novo meritev: Veleprodajna cena 2, ki je prikazana neposredno iz šifranta identov in nanjo ne vpliva proizvedena ali načrtovana količina. ALL 60312 1002300
ZEUS (BI, MIS)                                     Prodajna cena 2 na OLAP kockah za proizvodnjo Izboljšava Na OLAP kocke smo dodali novo meritev: Prodajna cena 2, ki je prikazana neposredno iz šifranta identov in nanjo ne vpliva proizvedena ali načrtovana količina. ALL 60313 1002300
ZEUS (BI, MIS)                                     Optimizacija prikaza OLAP kock za finance Izboljšava Optimizirali smo prikaz vZE_APR, ki polni podatke za finančne OLAP kocke. Tako se zaradi optimizacije sedaj rezultati pokažejo še hitreje. ALL 63345 1002300
  • Izšla je nova različica programa PANTHEON 10.0.23.00

Zadnja sprememba: 23. 3. 2021 @ 11:45

Komentiraj

# fisirena1
sreda, 24. marec 2021 @ 12:35
Kdaj bo nadgradnja na houstu?

Napiši komentar

Prosimo registrirajte se in nato napišite komentar!

Add Content...