Novice

25

Vlada soglaša s predlogom amandmajev k noveli Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022. S predlogom amandmajev se med drugim podaljšujejo roki za oddajo poročil in davčnih obračunov do 30. aprila 2021.

Vlada soglaša s predlogom amandmaja k 2. členu, ki ga je predlagalo Ministrstvo za pravosodje, in s predlogom amandmajev za 5.a, 5.b, 5.c, 5.č in 5.d člen, ki jih je predlagalo Ministrstvo za finance. Skladno z amandmaji se bo zasebnim subjektom za en mesec (do 30. aprila 2021) podaljšal rok za predložitev poročil Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, prav tako za en mesec (do 30. aprila 2021) se bo podaljšal rok za predložitev davčnega obračuna, rok za priglasitev davčne osnove pa se bo uskladil z roki za predložitev davčnega obračuna. Dodatno amandmaji določajo, da zahtevi za spremembo predhodne akontacije oziroma akontacije dohodnine in akontacije davka od dohodkov pravnih oseb ni treba prilagati davčnega obračuna za tekoče davčno obdobje, temveč zgolj oceno davčne osnove za tekoče leto ter podatke, ki dokazujejo spremembo davčne osnove, podaljšuje pa se tudi rok za predložitev nove zavarovalne osnove (prestavlja se na maj).

Vir: Ministrstvo za finance

Več: https://www.gov.si/novice/2021-03-17-vlada-soglasa-s-podaljsanjem-rokov-za-oddajo-porocil-in-davcnih-obracunov/

  • Vlada soglaša s podaljšanjem rokov za oddajo poročil in davčnih obračunov

Zadnja sprememba: 25. 3. 2021 @ 10:25

Komentiraj

# cookieclickeraz
sobota, 17. april 2021 @ 09:24
Thanks for sharing your precious time to create this post, It so informative and the content makes the post more interesting. really appreciated.
cookie clicker

Napiši komentar

Prosimo registrirajte se in nato napišite komentar!

Add Content...