Novice

02

Pravica do sobivanja v zdravstvenem zavodu ali zdravilišču od 17.04.2021 dalje

Verzija 10.0.24.00 – 18.06.2021

 

V Uradnem listu RS, št. 51/21, z dne 2. 4. 2021, je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-O), ki je spremenil sedemnajsto alinejo 1. točke prvega odstavka 23. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO in 52/21), ki med drugim ureja pravico do sobivanja v zdravstvenem zavodu ali zdravilišču z bolnim otrokom. Spremembe v tem delu so pričele veljati dne 17. 4. 2021.

Z dnem uveljavitve ZZVZZ-O (torej do vključno 16. 04. 2021) je prenehal veljati 98. člen Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20, 203/20 – ZIUPOPDVE in 15/21 – ZDUOP), s katerim so se zaradi omilitve posledic drugega vala epidemije nalezljive bolezni COVID-19 začasno dopolnile določbe ZZVZZ glede pravice staršev do sobivanja v zdravstvenem zavodu ob bolnem otroku.

Razlika v ureditvi pravice do sobivanja po ZZVZZ-O glede na do vključno 16. 4. 2021 veljavno ureditev po interventni zakonodaji (ZIUPOPDVE in ZDUOP), je naslednja:

  • gre za trajno pravico (ne več začasno v skladu z interventnimi ukrepi);
  • sobivanje z otrokom je omogočeno tudi v primeru, če je otrok z odločbo ZZZS nameščen v zdravilišče;
  • razširjen je krog oseb, ki ima pravico do sobivanja;
  • pravica do sobivanja tudi v primer usposabljanja za kasnejšo rehabilitacijo;
  • pravica je financirana iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.

 

Podrobnosti na: https://zavezanec.zzzs.si/wps/portal/portali/azap/nadomestilo-place-med-zacasno-zadrzanostjo-od-dela/Pravica-do-nadomestila-place-zaradi-sobivanja-n/nadomestilo-po-dolocbah-ZZVZZ/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zivTxNDTy8gg18_YMMzQ0Cjf0dzZ38fAwMTI31C7IdFQGm3h5o/

 

Pravica do denarnega nadomestila zaradi sobivanja enega od staršev, rejnika, skrbnika, zakonca ali zunajzakonskega partnerja, kadar sobiva ob otroku svojega zakonca ali zunajzakonskega partnerja, v zdravstvenem zavodu ali zdravilišču z bolnim otrokom traja, dokler traja sobivanje.

Upravičenec je za čas sobivanja upravičen do nadomestila v višini 80 % od osnove po ZZVZZ od prvega delovnega dne v breme ZZZS.

Delavcem v delovnem razmerju nadomestilo plače izplača delodajalec na podlagi izdanega potrdila bolnišnice ali zdravilišča. Znesek izplačanega nadomestila plače delodajalec refundira, tako da pri ZZZS vloži zahtevek za refundacijo, h kateremu priloži potrdilo bolnišnice ali zdravilišča (enako kot pri darovanju krvi). Pri obračunu nadomestila in pripravi zahtevka za refundacijo se uporablja za zadržanosti od vključno 17. 04. 2021 nov razlog ''16-sobivanje z otrokom''. Obračun nadomestila za ta razlog je lahko na zahtevku za refundacijo, na katerem so obračuni tudi za druge razloge zadržanosti. Z novim razlogom zadržanosti bo dopolnjen tudi portal SPOT, zato delodajalce in računovodske servise prosimo, da zahtevke za refundacijo oddajajo elektronsko. Več o uveljavljanju refundacije nadomestil plač s strani delodajalcev najdete v povezavi.

Dosedanji razlog "14-sobivanje" se uporabi le za začasne zadržanosti od dela zaradi sobivanja v bolnišnici ob bolnem otroku do vključno 16. 4. 2021 (gre za agentski posel po ZIUPOPDVE in ZDUOP). Razlog "14-sobivanje" je teoretično lahko ustrezen razlog še 3 leta, kolikor velja zastaralni rok za vložitev zahtevka za refundacijo nadomestila, in sicer, če gre za sobivanje v bolnišnici ob bolnem otroku od 28.11.2020 do 16. 4. 2021 (po ZIUPOPDVE) ter od 31. 12. 2021 do 16. 4. 2021, ko so pričele veljati še določbe o možnosti sobivanja tudi pri polnoletnih osebah (po ZDUOP).

 Na WEB strežniku najdete novo vrsto zaslužka SOO, kjer je kot vrsta zadržanosti 16-Sobivanje z otrokom.

Odsotnost se obračuna tudi za praznike, zato je potrebno to pri vnosu v koledar odsotnosti upoštevati.

Obračun plače za delavca z VZ SOO.

 

Refundacijski zahtevki:

Razlog zadržanosti 16-Sobivanje z otrokom se izpisuje z ostalimi vrstami zadržanosti na spodnjih izpisih.

  • Pravica do sobivanja v zdravstvenem zavodu ali zdravilišču od 17.04.2021 dalje

Zadnja sprememba: 2. 6. 2021 @ 16:09

Komentiraj

Trenutno ni komentarjev. Bodi prvi!

Napiši komentar

Prosimo registrirajte se in nato napišite komentar!

Add Content...