Novice

22

Spoštovani uporabniki programa PANTHEON,

obveščamo vas, da je izšla nova različica programa PANTHEON 10.0.24.00

Novice ob izdaji:

Modul Naslov Vrsta Novica Lokal. Remark BuildNo
Ares/SQL-I (Development Environment)               ARES – lastnosti okolja Izboljšava Omogočili smo shranjevanje vseh postavk iz menija 'Lastnosti okolja'. ALL 61235 1002400
             
HEFAIST (Proizvodnja)                              Dodana možnost več resursov na osnovni kosovnici (Multi-resursi) Izboljšava V sklopu nadgradnje »Multi-resursi« smo dodali možnost izbire več resursov za posamezno operacijo v osnovni kosovnici. Vsakemu resursu lahko določimo prioriteto, čas izvedbe, čas priprave, batch, formulo, število delavcev, plačilni razred, bonus in dodamo opombo.
Celotna funkcionalnost »Multi-resursi« je vgrajena v Osnovno kosovnico in tesno povezana z Delovnimi nalogi. V pripravi delovnega naloga (DN) na proizvodni ali planski kosovnici (plan) se lahko določi odstotek obremenitve posamičnega resursa. Na izdelavi DN pa lahko delavci poročajo po resursih in dodana je možnost izbire skladišča iz več resursov.
Spremembe vplivajo tudi na planiranje in terminiranje, ki privzame primarni resurs na operaciji, če planska kosovnica ne določa drugače.
ALL 64233 1002400
HEFAIST (Proizvodnja)                              Umaknjen podatek o kalu za operacije tipa Storitev v komercialni kosovnici Izboljšava V SE licenci smo za operacije tipa 'Storitev' v komercialni kosovnici umaknili podatek o kalu. ALL 64234 1002400
             
HERA (HRM)                                         Zbirno izplačevanje PN za tujo likvidaturo Izboljšava Dodali smo možnost zbirnega izplačevanja PN za tujo likvidaturo. ALL 62055 1002400
HERA (HRM)                                         Izvoz v Excel Izboljšava Dodali smo čarovnika, s katerim lahko izvozimo podatke iz personalne mape v Excel. ALL 63134 1002400
HERA (HRM)                                         IRIS – Razlika do minimalne osnove Izboljšava V napake obračuna smo dodali IRIS 1000001308 sporočilo, ki nas opozori, da je plača nižja od minimalne osnove za plačilo prispevkov za: xx EUR. SI  63197 1002400
HERA (HRM)                                         Nove plačilne liste s ključnimi podatki ter grafičnim prikazom Izboljšava Po priporočilih SBC za plačilno listo s ključnimi podatki smo dodali nove plačilne liste z grafičnim prikazom: 3PT, 3PU, 3PV, 3PW. SI  63447 1002400
HERA (HRM)                                         Subvencija minimalne plače Izboljšava V čarovniku za izvoz datoteke za pridobivanje subvencije minimalne plače smo uvedli naslednje spremembe:
Polje 4 - Bruto plača brez dodatka - Bruto VZ označenih za subvencijo / Ure VZ označenih za subvencijo * Fa3 oz MFU, če ima zaposlen svoj mesečni fond ur
Polje 6 - Ure - Poročati se morajo korigirane ure, če ima zaposleni MFU, in sicer Fa3/MFU*Ure VZ označenih za subvencijo
SI  63866 1002400
HERA (HRM)                                         16 - Sobivanje z otrokom Izboljšava Dodali smo novo vrsto odsotnosti in nov razlog zadržanosti Sobivanje z otrokom. Prav tako smo skladno s spremembo uskladili tudi zahtevke za refundacijo. SI  63923 1002400
HERA (HRM)                                         GE prikaz cene za km na 8 decimalnih mest Izboljšava Ceno za kilometrino smo za GE licenco spremenili na 8 dec. mest. SI  64062 1002400
             
Mnemo (Document Management)                        DMS – Integracija podpisne tablice Izboljšava V DMS smo implementirali možnost dodajanja podpisa s pomočjo podpisne tablice. Ko se na tablici podpišemo, se slika podpisa prenese v podatkovno bazo oz. na izpis.
Podpišemo se lahko z miško ali digitalnim peresom.
ALL 56651 1002400
Mnemo (Document Management)                        DMS – Sprememba poti za shranjevanje začasnih datotek Sprememba Začasne datoteke ne bodo več shranjene v začasni mapi Windows uporabnika, temveč v mapi, kjer je nameščen PANTHEON. ALL 63302 1002400
Mnemo (Document Management)                        DMS – Prikaz besedila opomb v pregledovalniku dokumentov Izboljšava V pregledovalniku dokumentov se sedaj prikaže besedilo opombe, ko se z miško pomaknemo nad njo. ALL 63662 1002400
Mnemo (Document Management)                        DMS – Spreminjanje naziva subjekta ali subjekta 2 Napaka Popravili smo napako, ki se je pojavila, če smo v mreži obrazca DMS spreminjali naziv subjekta ali naziv subjekta 2. ALL 64026 1002400
             
PANTHEON COMMON                                    Iskanje v navigatorju Sprememba Omogočili smo shranjevanje poljubnega zaporedja stolpcev v navigatorju, ko imamo omogočen filter za združevanje po poljubnem parametru. ALL 61205 1002400
PANTHEON COMMON                                    Gumb za prikaz/skrivanje gesla Izboljšava V obrazcih, kjer lahko vpišemo geslo, smo dodali nov gumb, s katerim lahko prikažemo in skrijemo vneseno geslo. ALL 63727 1002400
PANTHEON COMMON                                    Avtorizacije: pravice za branje in pisanje Sprememba V šifrantu vrst dokumentov smo omogočili pravice za branje in pisanje. ALL 63736 1002400
PANTHEON COMMON                                    Proizvodna cena na izpisu cenika Izboljšava Na naslednjih izpisih cenikov smo dodali možnost prikaza proizvodne cene: 025, 026, 02S in 02T. ALL 63799 1002400
PANTHEON COMMON                                    Dnevnik dogodkov: omejitev števila prikazanih zapisov Sprememba Število prikazanih zapisov v dnevniku dogodkov (administratorska konzola) je sedaj omejeno na 1000. Prikazani zapisi so sedaj tudi prilagodljivi. ALL 63908 1002400
PANTHEON COMMON                                    Popravki v SQL profilerju Napaka Popravili smo napaki, ki sta povzročali, da se je SQL profiler občasno zaustavil in da so se zapisi izbrisali.
Dodali smo tudi novo funkcijo, ki nam omogoča, da ostanemo na izbranem zapisu, če nanj dvakrat kliknemo. 
ALL 63931 1002400
PANTHEON COMMON                                    Popravek na koncernskih šifrantih Napaka Popravili smo napako, ki se je pojavila pri odpiranju okna s koncernskimi šifranti. ALL 64027 1002400
PANTHEON COMMON                                    Obnovitev baze podatkov s črkami ČŠŽ v imenu datoteke varnostne kopije Sprememba Popravili smo napako, do katere je prišlo, če je imela datoteka varnostne kopije v imenu črke ČŠŽ. ALL 64053 1002400
             
PANTHEON Farmer                                    Težave z razvrščanjem cirilice v šifrantih Napaka Pripravili smo ARES proceduro, s katero smo popravili napako pri uvozu polj v PANTHEON Farming, ki se je pojavila v lokalizacijah s cirilico. ALL 64326 1002400
             
PANTHEON VET                                       Stopnje DDV Izboljšava Omogočili smo, da se stopnja DDV spreminja gleda na veliko/malo prakso. Če smo na identu nastavili obe davčni stopnji, bo program pri vnosu identa na obravnavo in pod pogojem, da imamo na šifrantu vrst živali nastavljeno vrsto prakse, upošteval pravo davčno stopnjo. ALL 59895 1002400
PANTHEON VET                                       Spreminjanje lastnika živali Izboljšava Ko zamenjamo lastnika na živali, je sedaj podatek o novem lastniku tudi na obravnavi in na natisnjenem računu. ALL 63414 1002400
PANTHEON VET                                       Sprememba pri dodajanju živali Sprememba Pri dodajanju živali na obravnavi se sedaj ne prikaže več sporočilo 'Prenos živali je uspešen', ampak se okno samodejno zapre in nas postavi nazaj na obravnavo. Tako smo se izognili dodatnemu kliku. ALL 63433 1002400
PANTHEON VET                                       Odprte postavke na lastniku Sprememba Z optimizacijo kode smo pospešili delovanje prikaza odprtih postavk pri lastnikih živali. ALL 63848 1002400
PANTHEON VET                                       Opozorilo za EMŠO in tel. št. Sprememba Omogočili smo uvoz podatkov v CRP, tudi če manjka podatek o EMŠO in/ali tel. številki. ALL 63855 1002400
PANTHEON VET                                       Podatki na izpisu osemenitve Izboljšava Na izpisih 6VO in 6VP smo zamenjali podatka o identifikacijski številki bika in republiški št. bilki. ALL 63938 1002400
PANTHEON VET                                       Nepošiljanje SMS sporočil ali e-pošte za cepljene živali Sprememba Če je žival bila cepljena pred datumom zapadlosti, potem lastniku ne pošljemo SMS sporočila oz. elektronske pošte. ALL 63939 1002400
PANTHEON VET                                       Izračun predvidene presušitve Napaka Na izpisih 6VA in 68V smo popravili formulo za izračun datuma predvidene presušitve. ALL 63954 1002400
PANTHEON VET                                       Napaka pri zbirnem kreiranju računa in dobavnice, če sta oddelka različna Napaka Če združujemo obravnave z istimi identi na različne oddelke, bo na računu oz. dobavnici več pozicij, ker so oddelki različni. ALL 64019 1002400
PANTHEON VET                                       Ares 5000004 - iskanje v odprtih obravnavah Izboljšava Na Aresu 5000004, kontroli odprtih obravnav, smo omogočili iskanje po različnih parametrih, npr. imenu, priimku, naslovu itd. ALL 64030 1002400
PANTHEON VET                                       Račun s podatki o osemenitvi Izboljšava Popravili smo napako na izpisu za osemenitev, zaradi katere se izpis ni pravilno generiral, če so bile vključene več kot 4 osemenitve. ALL 64032 1002400
PANTHEON VET                                       Zamenjava QR kod na izpisih Sprememba Na izpisih smo zamenjali QR kode s predpisano obliko. ALL 64036 1002400
PANTHEON VET                                       Onemogočeno urejanje zaključenih obravnav Sprememba Če je obravnava zaključena in je povezana z računom oz. dobavnico, popravljanje podatkov na zavihku opravljena storitev ni več možno. ALL 64058 1002400
PANTHEON VET                                       Serijska številka semena Izboljšava Ko izberemo serijsko številko semena, sedaj ostane vpisana izbrana številka. ALL 64059 1002400
PANTHEON VET                                       Popravek pri zalogi serijskih številk Napaka Popravili smo napako, zaradi katere se zaloga serijskih številk ni povrnila na začetno stanje, ko smo na zavihku za cepljenje izbrisali vrsto cepljenja. ALL 64060 1002400
PANTHEON VET                                       Obravnava – informacije o telefonski številki in e-pošti Izboljšava Na obravnavi v zavihku za vnos lastnika/živali smo dodali podatek o telefonski številki in elektronski pošti. Podatke o datumu, lastniku, dokumentu in zaključku obravnave smo premaknili nad zavihke, da so vidni vedno, ko se pomikamo med zavihki ALL 64061 1002400
PANTHEON VET                                       Ident taksa pri fakturiranju paketov Izboljšava Če ident taksa ni del paketa in imamo v šifrantu cepljenje vpisan ident za takso, bo slednji vpisan kot samostojni ident izven paketa na zavihku opravljena storitev. ALL 64063 1002400
PANTHEON VET                                       Izbris pozicije brez identa Izboljšava Če ustvarimo novo pozicijo, v katero ne vnesemo identa, se vrstica avtomatsko izbriše, če se premaknemo v novo vrstico. ALL 64064 1002400
PANTHEON VET                                       Izboljšave v pregledu zgodovine živali Izboljšava Iskalnik v pregledu zgodovine živali smo naredili uporabnikom bolj prijazen ter omogočili iskanje lastnika po šifri, imenu in priimku. Poleg tega pa lahko sedaj iščemo tudi živali po njihovem imenu in šifri. ALL 64065 1002400
PANTHEON VET                                       Iskanje identov na obravnavi Sprememba Pri iskanju identov na obravnavi smo popravili napako, zaradi katere pri nekaterih uporabnikih razvrščanje ni bilo pravilno prikazano. ALL 64067 1002400
PANTHEON VET                                       Pregled rezervacij Izboljšava Pripravili smo ARES, kjer vidimo, kateri identi so ostali na rezervaciji, kar pomeni, da niso povezani z računom ali dobavnico. ALL 64071 1002400
PANTHEON VET                                       Laboklin naročila Sprememba Pri izdelavi naročila za Laboklin smo dodali prikaz nalaganja podatkov ter popravili napako, zaradi katere niso bile pravilno prikazane spletne storitve. ALL 64073 1002400
PANTHEON VET                                       Omejen prikaz lastnikov živali na seznamu za pošiljanje elektronske pošte Izboljšava Program bo na seznamu za pošiljanje elektronske pošte prikazal samo tiste lastnike živali, ki cepljenja v izbranem obdobju še niso opravili. ALL 64076 1002400
PANTHEON VET                                       Izpis s cepljenji in kontakti lastnikov Izboljšava Dodali smo nov izpis, na katerem je seznam cepljenj s kontaktnimi informacijami lastnikov živali. ALL 64108 1002400
PANTHEON VET                                       Ident v paketu s količino nič Izboljšava Če imamo v paketu identi, ki mu nismo določili količine ali je njegova količina nič, se bo slednji obarval rdeče. ALL 64113 1002400
PANTHEON VET                                       Shranjevanje podpisa lastnika živali za obravnave, ustvarjene brez povezave Izboljšava Če iz zgodovine odpremo obravnavo, ustvarjeno v načinu brez povezave, in jo lastnik nato podpiše, se sedaj njegov podpis tudi shrani. ALL 64114 1002400
PANTHEON VET                                       Zrušitev aplikacije ob spremembi naziva identa v skupinski obravnavi Napaka Popravili smo napako, zaradi katere se je aplikacija zrušila, če smo na skupinski obravnavi spremenili naziv identa. ALL 64122 1002400
PANTHEON VET                                       Sporočilo pri razhajanju količin na serijski številki in identu Izboljšava Če količina na identu in na serijski številki nista enaki, nas program sedaj obvesti z IRIS sporočilom. ALL 64123 1002400
PANTHEON VET                                       Nov stolpec 'Pošlji SMS' v šifrantu vrst cepljenj Izboljšava V šifrantu vrst cepljenj smo dodali stolpec "pošlji SMS". Če  ta stolpec omogočimo, bo za izbrano vrsto cepljenja poslan SMS. ALL 64124 1002400
PANTHEON VET                                       Urejanje serijskih številk na zavihku za cepljenja Izboljšava Spremenili smo okno za vnos serijskih številk, tako da lahko sedaj tudi tam spreminjamo količino identa.  ALL 64151 1002400
PANTHEON VET                                       Prikaz dogodkov v koledarju po poslovalnicah Sprememba V modulu za recepcijo smo dodali možnost, s katero lahko v koledarju prikažemo termine in druge dogodke tudi po poslovalnicah. ALL 64160 1002400
PANTHEON VET                                       Dodane informacije o mikrolokaciji in teži prašičev in ovac Izboljšava Pri prašičih in ovcah smo dodali informacijo o natančni lokaciji in teži. Te informacije so vidne tudi na nalepkah. Dodelava je bila pripravljena tako za namizno kot mobilno aplikacijo. ALL 64162 1002400
PANTHEON VET                                       Izpis 6X2 – Dodane informacije o naslovu in telefonski številki lastnika živali Izboljšava Na izpisu 6X2 smo dodali informacije o naslovu in telefonski številki lastnika živali. ALL 64171 1002400
PANTHEON VET                                       Nov zavihek Karenca v opravljenih storitvah Izboljšava V zavihek z opravljenimi storitvami smo dodali še zavihek Karenca.  ALL 64173 1002400
PANTHEON VET                                       Nov stolpec 'SMS predloga' v šifrantu cepljenj Izboljšava Dodali smo stolpec SMS predloga. Sedaj lahko za vsak tip cepljenja pošljemo različno besedilo. Če ne nastavimo nobene predloge bo program uporabil tisto, ki je nastavljena v administratorski konzoli. ALL 64186 1002400
PANTHEON VET                                       Prenos oddelkov na dokument razknjiževanja materiala Sprememba Uredili smo, da se tudi oddelki pravilno prenašajo na dokument razknjiževanja materiala, če uporabljamo pakete. ALL 64187 1002400
PANTHEON VET                                       Izboljšana sinhronizacija dokumentov Izboljšava Izboljšali smo način sinhronizacije dokumentov. ALL 64197 1002400
PANTHEON VET                                       Dodajanje živali na obravnavo s čitalcem črtnih kod Izboljšava Pri skupinski obravnavi lahko sedaj živali iščemo tudi s pomočjo čitalca črtnih kod. ALL 64199 1002400
PANTHEON VET                                       Popravek procedure za preračun obravnave v mobilni aplikaciji Izboljšava Popravili smo proceduro za preračun obravnave v mobilni aplikaciji, ko delamo obravnavo s paketom. Sedaj sta vrednosti tako na obravnavi kot na računu enaki. ALL 64212 1002400
PANTHEON VET                                       Ident taksa pri cepljenju Izboljšava Tudi v mobilni aplikaciji smo uredili, da v kolikor je v bazi nastavljen ident taksa pri cepljenju, se le ta pojavi na zavihku opravljena storitev. ALL 64278 1002400
             
WorkFlow                                           Prikaz števila odprtih opravil na ikoni Izboljšava Na ikoni za odprta opravila se sedaj prikaže tudi število odprtih opravil. ALL 62542 1002400
WorkFlow                                           Uvoz bančnih izpiskov iz DMS Izboljšava Naredili smo nov poslovni proces za uvoz bančnih izpiskov iz dokumentacije DMS.
Bančne izpiske lahko uvozimo v DMS (iz mape) in določimo klasifikacijo za uvožene dokumente 
ALL 62566 1002400
WorkFlow                                           Poslovni procesi – Izpis za aktivne instance Izboljšava Pripravili smo nov izpis za tiskanje vseh aktivnih instanc poslovnih procesov. ALL 62778 1002400
  • Izšla je nova različica programa PANTHEON 10.0.24.00

Zadnja sprememba: 22. 6. 2021 @ 16:35

Komentiraj

Trenutno ni komentarjev. Bodi prvi!

Napiši komentar

Prosimo registrirajte se in nato napišite komentar!

Add Content...