Vesti

23

Turistični boni so na voljo 15. 7. 2021. Prejeli so jih vsi polnoletni državljani s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, in sicer v višini 100 €, mladoletniki pa v višini 50 €.

Če so bili boni do zdaj na voljo zgolj za nastanitve ali nastanitve z zajtrkom, so letošnji turistični boni uporabni v širšem segmentu. Tako bomo lahko z njimi plačevali tudi obroke v restavracijah, potovanja pri turističnih agencijah, vstopnice za športne in kulturne prireditve ter celo obisk fitnes centrov, kinematografov, zabaviščnih parkov in najem vodnih plovil ter športne opreme. Nabor je torej precej širok, seveda pa se posamezno podjetje lahko odloči, da bonov ne bo sprejemalo.

Seznam dejavnosti (SKD), kjer lahko koristite turistične bone:

 • 03.120 – Sladkovodno ribištvo
 • 47.610 – Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
 • 49.392 – Obratovanje žičnic
 • 55. – Gostinske nastanitvene dejavnosti (vključujoč vse poddejavnosti pod 55)
 • 56. – Dejavnost strežbe jedi in pijač (vključujoč vse poddejavnosti pod 56)
 • 59.140 – Kinematografska dejavnost
 • 77.110 – Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
 • 77.210 – Dajanje športne opreme v najem in zakup
 • 77.340 – Dajanje vodnih plovil v najem in zakup
 • 79.110 – Dejavnost potovalnih agencij
 • 79.120 – Dejavnost organizatorjev potovanj
 • 79.900 – Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
 • 82.300 – Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
 • 85.510 – Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
 • 85.520 – Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
 • 90.010 – Umetniško uprizarjanje
 • 90.020 – Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
 • 90.040 – Obratovanje objektov za kulturne prireditve
 • 91.020 – Dejavnost muzejev
 • 91.040 – Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot
 • 93.120 – Dejavnosti športnih klubov
 • 93.130 – Obratovanje fitnes objektov
 • 93.190 – Druge športne dejavnosti
 • 93.210 – Dejavnost zabaviščnih parkov
 • 93.292 – Dejavnost smučarskih centrov
 • 93.299 – Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas

 

Turistične bone se lahko koristi tudi v kombinaciji z neizkoriščenimi lanskimi boni. Lanski turistični boni so unovčljivi še do konca letošnjega leta, torej do 31. decembra 2021.

Tako kot lansko leto bodo tudi novi turistični boni prenosljivi med sorodniki v ravni vrsti do drugega kolena (stari starši, starši, otroci, otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja, vnuki), med zakonci, zunajzakonskimi partnerji, partnerji v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ter med otroki in njihovimi zakonitimi zastopniki, če to niso njihovi starši. Bon je prenosljiv le na osebo, ki ima stalno prebivališče v Sloveniji. Novi turistični boni ne bodo vplivali na bone, ki so bili uvedeni že v lanskem letu.

Vsota lastnega bona je deljiva in se lahko unovči v več zneskih. Preneseni bon pa lahko pridobitelj unovči le naenkrat (v celoti ali v poljubnem nižjem znesku). Če ne porabi vseh sredstev prenesenega bona, preostanek prenesenega bona zapade.

Plačilo računa s turističnimi boni se šteje kot gotovinsko plačilo, zato je tak račun predmet davčnega potrjevanja računov po Zakonu o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR). Pri tem ni pomembno, ali je z bonom plačan le en del računa, drug del pa npr. neposredno z nakazilom na TRR. Ponudnik storitev mora v svojem knjigovodstvu ustrezno evidentirati unovčene bone, za katere bo prejel povračilo sredstev od FURS‑a.

 

Kdaj ga je možno vnovčiti?

Boni se lahko vnovčijo  od 15. 7. 2021 do 31. 12. 2021

 

Kako v PANTHEON-u plačati z bonom:

FURS je torej svojo domačo nalogo opravil, mi smo sledili zgledu in se tudi lotili svojih nalog. Tako smo za vas pripravili navodila, kratek povzetek pa sledi v korakih:

 

Postopek izdaje računa za vnovčitev turistečnega bona v PANTHEON-u DO builda 100200 je sledeč:

 1. Uporabnik PA odpre nov način plačila (predlagamo T kot turistični boni), ki se davčno potrjuje, in je gotovinsko plačilo.
 2. Uporabnik si odpre novo vrsto identa in sicer tako, ki je tip identa S, kot storitev, v primeru paketov pa tip H, ki ponazarja sestavljeno storitev (nočitev z zajtrkom).

 1. Ko uporabnik PA kreira račun s katerim se bodo vnovčili TB, v glavo dokumenta vnese način plačila, ki ga je definiral v prvi točki.

 1. Iz računa kreira blagajniški prejemek. Tukaj so tri možnosti:
 • Znesek računa enak znesku TB

Kreira se blagajniški prejemek v znesku računa. Na blagajniškem prejemku je ena pozicija z načinom plačila iz prve točke. Uporabnik PA nato na tab »Slip« v polje številka vnese EDP številke ter imena in priimke gostov, v polje banka pa FURS.

 

 • Doplačilo

Kreira se blagajniški prejemek v znesku računa. Na blagajniškem prejemku uporabnik PA popravi znesek na poziciji na vrednost koriščenih bonov. S pomočjo gumba »Podvoji« na blagajniškem prejemku, podvoji pozicijo, vnese način plačila za doplačilo (gotovina, kartica) in vpiše preostali znesek (do celotnega zneska računa). Uporabnik PA nato na tab »Slip« v polje številka vnese EDP številke ter imena in priimke gostov, v polje banka pa FURS.

 • TB neizkoriščen v celoti

Kreira se blagjaniški prejemek v znesku računa. Uporabnik PA nato na tab »Slip« v polje številka vnese EDP številke ter imena in priimke gostov, v polje banka pa FURS.

 

 1. Uporabnik PA stiska račun, na katerm so razvidni načini plačila in EDP številke in ga da gostu.

 

 

 

 

Postopek izdaje računa za vnovčitev turistečnega bona v PANTHEON‑u PO buildu 100200 je sledeč:

 1. Uporabnik PA odpre nov način plačila (predlagamo T kot turistični boni), ki se davčno potrjuje in ima tip slipa T-Tur. bon. V primeru, da je način plačila že kreiran, se dodeli samo nov tip slipa T.

 1. Uporabnik si odpre novo vrsto identa in sicer tako, ki je tip identa S, kot storitev, v primeru paketov pa tip H, ki ponazarja sestavljeno storitev (nočitev z zajtrkom, paket: zajtrk, garaža, itd.)

3. Ko uporabnik PA kreira račun, s katerim se bodo vnovčili TB, v glavo dokumenta vnese način plačila, ki ga je definiral v prvi točki.

4. Iz računa kreira blagajniški prejemek. Odpre se forma za vnos podatkov za blagajniški prejemek. Na tej formi je grid, kamor uporabnik vpiše EDP številke, ime in priimek gosta in znesek bona, ki ga bo gost vnovčil. V primeru, da se z eno EDP številko unovčuje več bonov – več gostov naenkrat, je potrebno vpisat vsakega gosta v svojo pozicijo. Ob kliku na gumb »Kreiraj«, se kreira blagajniški prejemek v vrednosti računa, pri čemer se na blagajniškem prejemku kreira ena pozicija za vse vnovčene EDP številke, na tab »slip« na blagajniškem prejemku pa  se kreira toliko pozicij, kolikor je bilo vnesenih pozicij za EDP številke na vmesni formi tik pred kreiranje blagajniškega prejemka. V polje Številka se zapiše EDP številka in ime ter priimek gosta.

 

 • Znesek računa enak znesku TB

Kreira se blagajniški prejemek v znesku računa. Na blagajniškem prejemku se kreira pozicija z zneskom računa in načinom plačila iz glave dokumenta. Na tabu »Slip« se zapiše toliko pozicij, kolikor jih je uporabnik vnesel na gridu tik prek kreiranjem blagajniškega prejemka. V polje številka se zapiše EDP številka, v polje banka pa FURS.

 

 • Doplačilo

Kreira se blagajniški prejemek v znesku računa. Na blagajniškem prejemku se kreirata dve poziciji. Ena pozicija ima način plačila TB in znesek koriščenih vavčerjev, druga pozicija ima privzeti način plačila iz VD za blagajno. Znesek v tej poziciji je razlika med zneskom računa in zneskom koriščenih vavčerjev (doplačilo). Po potrebi uporabnik zamenja način plačila naplačilo, ki ga bo prejel od gosta. Na tabu »Slip« se zapiše toliko pozicij, kolikor jih je uporabnik vnesel na gridu tik prek kreiranjem blagajniškega prejemka. V polje številka se zapiše EDP številka, v polje banka pa FURS.

 

 

 • TB neizkoriščen v celoti

Kreira se blagajniški prejemek v znesku računa. Na tabu »Slip« se zapiše toliko pozicij, kolikor jih je uporabnik vnesel na gridu tik prek kreiranjem blagajniškega prejemka. V polje številka se zapiše EDP številka, v polje banka pa FURS.

 

5. Uporabnik PA stiska račun, na katerem so razvidni načini plačila in EDP številke in ga da gostu.

 

6. Ko se naredi storno računa, kjer so vnovčeni turistični boni, program javi IRIS sporočilo, da obstaja blagajniški prejemek. Če se uporabnik odloči za storno dokumenta, se v ozadju stornira tudi blagajniški prejemek 

 

 

 • Turistični boni vprašanja

Zadnja sprememba: 26. 7. 2021 @ 11:57

Komentiraj

Trenutno ni komentarjev. Bodi prvi!

Napiši komentar

Samo registrovani korisnici mogu postavljati komentare .

Add Content...