Vesti

24

 

Poštovani korisnici,

Izašla je nova verzija programa PANTHEON 10.0.25.00. 

Novosti:

Remark Naslov Modul Tip Novost
58821 Polja po želji u Vlasnik/životinja Pantheon VET                                       Improvement Dodali smo karticu polja po želji u meni za unos podataka o životinjama Vlasnik/životinja. Polja po želji možete da definišete u administrativnoj konzoli | Veterinar | Polja po želji. Polja po želji se koriste za životinje.
61964 Subjekti regista: Panel banke - izvoz deviznih kurseva u Excel PANTHEON COMMON                                    Improvement Prilikom izvoza kurseva iz mreže u Excel izvoze se sva decimalna mesta.
62317 Slanje eRačuna sa predpregledom ispisa HERMES (BLAGO)                                     Improvement Slanje eRačuna sa predpregledom ispisa
62609 Objedinjavanje kalendarskih tabela HERA (HRM)                                         Improvement Tablice kalendara iz Hera modula, koje su bile dosad tHR tabele, objedinjene su za:
- HR_Calendar> tPA_Calendar,
- tHR_PrsnCalendar> tPA_Calendar,
- tHR_SetCalendarEntriTipe> tPA_SetCalendarEntriTipe.
Tabela tPA_CalendarEntri nije spojena, ali je napomena prebačena u tPA_Calendar.
Svrha objedinjenih kalendara u celom PANTHEON -u je zajedničko vođenje kalendara odsustva i prisutnosti, tj. evidencija zajedničkog rada.
62771 Podaci o Izveštaju o oplodnji na računu i otpremnici Pantheon VET                                       Improvement Na otpremnici su listići za oplodnju opremljeni drugim podacima (broj rođenih, status rođenog potomstva, ....)
62935 Izveštaj za finansijske institucije DEMETER (FINANCE)                                  Improvement Nova kartica u izveštaju sadrži podatke o potraživanjima i obavezama.
62936 Izveštaj za finansijske institucije DEMETER (FINANCE)                                  Improvement U Podešavanjima smo dodali opciju da pripremimo pojedinačni izveštaj za izabrani broj kupaca, kombinujući ostale u jednom unosu.
62940 Izveštaj za finansijske institucije DEMETER (FINANCE)                                  Improvement Izveštaj sada uključuje i podatke o udelu potraživanja/obaveza izabranog subjekta s obzirom na ukupnu vrednost potraživanja/obaveza.
62969 Skladište - Autorizacije na Podešavanjima HERMES (BLAGO)                                     Improvement U šifarniku skladišta sada postoje dve odvojene autorizacije
- Autorizacije za skladište (postojeće)
- Autorizacije za podešavanja u šifarniku skladišta (novo).
63024 Workflow - Otvori Log na klik WorkFlow                                           Improvement Dokumentacijski modul - Chat Log, kliknite na polje InstanceId otvara obrazac Workflow-Log i prikazuje detalje.
63217 Autorizacije - Prikaz dokumenata sa zadacima Mnemo (Document Management)                        Improvement Dodali smo autoriaciju koja omogućava korisnicima da vide dokumente gde imaju zadatke sa statusom „Završeno“ ili „Nedovršeno“.
63365 Nove mere za količinu zaliha i vrednost zaliha dodate su OLAP kocki nabavke. Mere pokazuju količinu i vrednost nakon svih kupovina i prodaja u izabranom periodu. ZEUS (BI, MIS)                                     Improvement  
63366 Količina i vrednost zaliha na OLAP kocki nabavke ZEUS (BI, MIS)                                     Improvement Nove mere za količinu zaliha i vrednost zaliha dodate su OLAP kocki nabavke. Mere pokazuju količinu i vrednost nakon svih kupovina i prodaja u izabranom periodu.
63386 Nosilac troškova na OLAP kocki nabavke ZEUS (BI, MIS)                                     Improvement Nova dimenzija za nosioca troškova je dodata na OLAP kocki nabavke i OLAP izveštaju nabavke
63681 Distribucija ključeva DEMETER (FINANCE)                                  Improvement Dodali smo nove kontrole ključevima distribucije kako bismo sprečili unos pozicija bez vrednosti. U takvim slučajevima u postojćim zapisima pojavljuje se poruka upozorenja.
63688 Novi izveštaj u Sumarnim izveštajima/kolektivnim dokumentima - razlike u proračunu prodaje HERMES (BLAGO)                                     Improvement Postoji novi izveštaj u meniju Kontrolni ispisi na kartici Zbirni dokumenti , naime „Razlike u proračunu prodaje“.
Izveštaj prikazuje podatke o razlikama, ako ih ima, između podataka u obračunu prodaje na kolektivnom i u povezanim internim prijemnim dokumentima.
Podaci uključeni u izveštaj: Vrsta poreza, maloprodajna cena, prodajna cena, veleprodajna cena 1, veleprodajna cena 2, cena dobavljača, cena akcija i akcize po identima u pozcijama dokumenta
63692 Nova autorizacija na dokumentu prenosa - Pormena količine na poziciji dokumenta HERMES (BLAGO)                                     Improvement Dodali smo novu autorizaciju za promenu količine u pozicijama dokumenta prenosa.
Ako je autorizacija Ništavno ili Čitanje, podaci u koloni Količina u poziciji dokumenta prenosa ne mogu se promeniti.
Ako je autorizacija Pisanje ili Brisanje, podaci u koloni Količina u poziciji dokumenta prenosa se mogu promeniti.
63716 Knjiženje osnovnih sredstava DEMETER (FINANCE)                                  Improvement U zaglavlju osnovnih sredstava dostupno je nekoliko vrsta knjiženja. Dodali smo nove kontrole koje proveravaju unete podatke u slučaju korišćenja knjiženja „9 - Centar troškova sa panela OS lokacija prema pojedinačnim lokacijama“.
63992 Pozicije u Narudžbinama dobavljača - Dodate dve nove kolone HERMES (BLAGO)                                     Improvement Na formi za kreiranje narudžbine dobavljaču iz narudžbine kupca ili sa zaliha, dve nove kolone se dodaju u redove:
- Primarna klasifikacija
- Sekundarna klasifikacija.
Podaci za ove kolone se primenjuju iz primarne/sekundarne klasifikacije za svaku odgovarajući ident.
64066 Izveštaji o prodajnim nalozima - datum otpreme HERMES (BLAGO)                                     Improvement U izveštaju o narudžbini za prodaju dodaju se novi filtri: „Datum otpreme od“ i „Datum otpreme do“. Datum otpreme znači kao datum kada je red narudžbe otpremljen - dodan u dokument izdavanja (dokument, interni dokument, POS dokument).
64167 Knjiženje sumarno po nalozima bez kontnog naloga HERA (HRM)                                         Improvement Dodali smo novu vrstu knjiženja: Rezime po računima bez detalja o kontnom računu. Omogućava još konciznije objavljivanje po nalozima.
64181 Workflow - Štampanje više datoteka WorkFlow                                           Improvement Workflow-u dodali smo opciju koja vam omogućava štampanje više datoteka pomoću promenljive [Ime datoteke].
64209 Slanje putem e -pošte HERA (HRM)                                         Improvement Dodali smo mogućnost dodavanja priloga u obrasce za slanje e -pošte. Sada možete dodati priloge uredbama o godišnjem odmoru i obaveštenjima o platnom spisku.
64237 Prenos sa nabavke na osnovna sredstva DEMETER (FINANCE)                                  Improvement Prilikom prelaska sa nabavke u šifarnik osnovnih sredstava dodali smo opciju za promenu statusa osnovnih sredstava.
64286 Čarobnjak na inventaru osnovnih sredstava DEMETER (FINANCE)                                  Improvement Čarobnjak „Popuni lokacije osnovnih sredstava iz inventara“ sada primenjuje ne samo novi unos već i datum vraćanja na prethodni unos.
64298 Provera PDV broja pri ubacivanju novog subjekta u registar subjekata. PANTHEON COMMON                                    Change Omogući proveru broja PDV -a subjekta za sve zemlje, bez obzira na lokalizaciju baze podataka. Morate proveriti prefiks (Država) PDV broja.
64432 4000034 Ocenjivanje - nedostaju ocene HERA (HRM)                                         Improvement Dodali smo Ares proceduru za lakši pregled, kontrolu i popunjavanje nedostajućih kriterijuma ocenjivanja od strane ocenjivača. Omogućava informisanje ocenjivača putem e -pošte i na taj način služi kao podsetnik za izvršavanje zadatka.
64445 DMS - Subjekt i iznos za plaćanje Mnemo (Document Management)                        Improvement ToDo zadaci sada prikazuju informacije o subjektu i iznosu plaćanja iz dokumenta
64458 Ispravljena promena datuma oplodnje prilikom promene životinje Pantheon VET                                       Bug Rešili smo problem koji je promenio datum oplodnje na trenutni datum prilikom promene životinje na postojeći tretman.
64485 Podela dokumenata Mnemo (Document Management)                        Improvement Razvili smo workflow koji deli dokument na nekoliko PDF dokumenata, uključujući oznaku za razdvajanje
64607 Novi skinovi za verziju Sydney PANTHEON COMMON                                    Change Otpremili smo nove skinove za verziju Sydney. Skinovi su omogućeni na mreži.
64615 Maksimalni popust Pantheon VET                                       Improvement Implementirali smo opciju za postavljanje maksimalne vrednosti popusta na idente. Ako je za ident postavljen maksimalni popust, a u tretman unesete vrednost popusta veći od onog, program će vas upozoriti i dati vam mogućnost da promenite popust na maksimalni popust postavljen za ident.
64616 Formula na identu Pantheon VET                                       Improvement Omogućili smo upotrebu formule za lečenje. Ako ident ima formulu, podaci o obračunu cene se takođe koriste za tretman u skladu sa sadržajem formule.
64618 Dugme Pregled dokumentacije o vlasnicima Pantheon VET                                       Improvement Dodali smo dugme Dokumentacija na Lstniki / životinje. Klikom na ovo dugme otvara se dokumentacija u registru entiteta, gdje vidimo svu dokumentaciju za subjekta entitet.
64625 Izbor podrazumevane vrste ispisa bilansa na konsolidaciji DEMETER (FINANCE)                                  Improvement U šifarniku vrste dokumenta, mogućnost odabira podrazumevane vrste ispisa dodata je dokumentu konsolidacije za pojedinačne bilanse.
64638 Hijerarhija primarnih i sekundarnih kategorija ZEUS (BI, MIS)                                     Improvement  
64671 JSON i XML funkcije raščlanjivanja PANTHEON COMMON                                    Improvement Podešavanja razmene sada prepoznaju JSON nizove. Sva podešavanja čvora zaglavlja mogu sadržati stanje sa određenom vrednošću u čvoru.
64678 Promena u šifarniku idenata u ARES DL CHECK Pantheon VET                                       Datalab internal U ARES DL CHECK smo iz šifarnika idenata uklonili idente tipa servis i paketi.
64679 Prikaži istoriju lečenja za prethodna dva meseca Pantheon VET                                       Improvement Sada prikazujemo istoriju ročišta od pre dva meseca, bez obzira na broj ročišta.
64683 Uklanjamo opciju za promenu, dodavanje i brisanje životinja na svim karticama osim na stavkama kartice Pantheon VET                                       Improvement U mobilnoj aplikaciji uklonili smo opciju dodaj / zameni / obriši životinju na svim karticama, osim na kartici Identi.
64684 Dodaj opciju na dužnosti Pantheon VET                                       Improvement Mobilnoj aplikaciji VET dodali smo opciju naplate po pozivu. Dežurstvo se naplaćuje za idente koji imaju vrstu knjigovodstvene usluge.
64689 Poboljšanja SMS -a Pantheon VET                                       Improvement Tekst koji se upisuje na poslati SMS sada se generiše klikom na dugme Pregledaj listu SMS poruka na prijemnom modulu.
64705 Promene pri pretrazi subjekta Pantheon VET                                       Bug Mobilni aplikaciji smo uredili, da na isklaniku Subjektov ne prikazuje Subjektov, koji su tako označeni kao Neaktivni. Uredili smo smo takođe, da bismo mogli da izaberemo listu životinja koje su vraćene na listu stranica, prikazuje lupicu za traženje Subjekta.
64710 DMS - Drag & Drop na integrisanim formama PANTHEON COMMON                                    Improvement Kada se dokument prebaci na integrisani obrazac (npr. Faktura), novi dokument je povezan sa dokumentacijom.
64712 Štampanje pakovanja Pantheon VET                                       Bug Ako imamo oplodnju na ročištu i odštampamo otpremnicu, ona neće ispisati prazan list u međuvremenu
64740 Imajte na umu da je na ročištu potreban potpis vlasnika Pantheon VET                                       Improvement Od verzije 10.0.25.00 pa nadalje, na ispisima ambulantnog dnevnika je napisano da je potpis vlasnika obavezan. Ovaj tekst je vidljiv samo u pregledu, ali se neće videti kada se odštampa dnevnik ambulante. To je samo upozorenje i u slučaju da nema potpisa, neće biti ništa loše.
64741 Veza do veb lokacije plus QR kod Pantheon VET                                       Improvement Ovim osnovnim podacima o kartici Vlasnik/životinja kompanije Vos dodali smo i mogućnost da možemo uneti URL vezu na veb za dotičnu životinju. Pored toga, dodali smo dugme kako bi ova URL adresa mogla da se štampa u QR formatu.
64742 Podešavanje skloništa u AK Pantheon VET                                       Improvement Na administratorsku konzolu dodali smo prekidač za potrebe Skladišta da je baza namenjena Skladištu. To znači da će, ako je korisnik potvrdio ovu opciju, videće kartice i druge funkcionalnosti koje se dodaju u bazu podataka samo za potrebe skladišta.
64775 Struktura trenutne zalihe - Svi periodi HERMES (BLAGO)                                     Improvement Na kraju 2D3 izveštaja, dodali smo polje 'Svi periodi' koje prikazuje ukupnu količinu svih dodatih perioda.
64837 Opcija pretraživanja nosioca troškova u poziciji dokumenta HERMES (BLAGO)                                     Improvement Na poziciji dokumenta Narudžbina/Roba/Prenos u koloni Nosilac troškova dodaje se opcija pretraživanja Nosioca troškova, tako da se Nosilac troškova može pretraživati prema šifri ili nazivu.
64848 Ubrzan unos eDokumenata Mnemo (Document Management)                        Improvement Poboljšali smo rad obrasca za unos eDokumenata. Takođe smo dodali pregled dokumenata iz dokumentacionog sistema.
64859 Polje po želji takođe treba biti dodato u opciju pretraživanja Pantheon VET                                       Improvement Pošto smo podacima o životinjama dodali opciju Polja po želji, takođe smo omogućili pretragu za bilo koje polje u pretraživaču. Proizvoljna polja se pretražuju samo po proizvoljnim tekstualnim poljima. Ne možete da tražite numerička polja i polja za datum
64864 Greška pri dodeljivanju listića za osemenjivanje Pantheon VET                                       Bug U slučaju da sledeći set oplodnih listića ne postoji u bazi podataka (exe), mobilni telefon sada izveštava sa upozorenjem da veterinar nema dodeljene listiće za osemenjavanje.
64882 Worfklow - Slanje poruke na više korisnika WorkFlow                                           Improvement Dodali smo funkciju koja vam omogućava slanje poruka više korisnika.
64900 Ispravljen prikaz podataka u ambulantnom dnevniku za individualni tertman Pantheon VET                                       Bug Na ispisu ambulantnog dnevnika - individualni tretman, bilo je netačnih podataka o količini izdatog materijala. Ovo smo sada uredili i ispravno se prikazuje.
  • Izašla je nova verzija programa PANTHEON 10.0.25.00.

Zadnja sprememba: 24. 9. 2021 @ 16:52

Komentiraj

Trenutno ni komentarjev. Bodi prvi!

Napiši komentar

Samo registrovani korisnici mogu postavljati komentare .

Add Content...

You must be in Edit Mode to enter content, and then you can use the Module Action Menu or Module Action Buttons to manage content
You must be in Edit Mode to enter content, and then you can use the Module Action Menu or Module Action Buttons to manage content
You must be in Edit Mode to enter content, and then you can use the Module Action Menu or Module Action Buttons to manage content