Novice

04

Spoštovani uporabniki programa PANTHEON,

obveščamo vas, da je izšla nova različica programa PANTHEON 10.0.25.10

Modul Naslov Vrsta Novica
DEMETER (Finance) Šifrant z ESEF taksonomijo za izdelavo XBLR poročila Izboljšava Za izdelavo XBLR poročila je potreben specifični šifrant z ESEF taksonomijo, ki se nahaja na našem spletnem servisu. Šifrant vsebuje nekaj tisoč zapisov in prenos traja precej časa, zato smo postopek opremili s sporočilom, ki uporabnika obvesti, da gre lahko za dolgotrajen postopek. V izogib neželenemu čakanju in slabi volji zaradi naključnega klika mora po novem uporabnik postopek potrditi preko sporočila o dejanju.
DEMETER (Finance) Knjiženje na dokumentih izdaje Sprememba V programu ni bila predvidena uporaba delilnih ključev in tuje valute na dokumentu izdaje, zato je ponekod pri vnesenih teh podatkih lahko prišlo do napak pri knjiženju. Poleg popravka smo po dodelavi postopka v modulu Blago preuredili tudi postopek za knjiženje izdanih računov za tovrstne primere.
DEMETER (Finance) Čarovnik za naknadno polnjenje datumov vrnitev Sprememba V primeru nekaterih knjiženj pri knjiženju amortizacije je datum vrnitve v zavihku 'Gibanje' zaželen, če je bilo osnovno sredstvo prestavljeno. Čarovniki za zapis inventure to že upoštevajo, smo pa na osnovnih sredstvih 100003O dodali nov čarovnik, ki omogoča naknadno polnjenje datumov vrnitev, če so bili ti iz nekih razlogov prazni, torej nevpisani.
DEMETER (Finance) Datumi do leta 2049 Sprememba V času nastajanja programa so se nekateri ključni datumi za knjiženje pripravili da datuma 2025. Ker nekateri uporabniki že želijo knjižiti v obdobje po tem datumu (časovne razmejitve), smo pripravili zapis datumov do leta 2049.
HERA (HRM)                                         ZAP-RSD in ZAP-SDČ po podenotah Izboljšava V obrazcih in xml ZAP-RSD in ZAP-SDČ smo dodali možnost poročanja po podenotah.
HERA (HRM)                                         Dnevnice SI in samodejni preračun za GE na spletnem strežniku (Web) Izboljšava V GE licenco smo na spletni strežnik (Web) dodali vrednosti dnevnic za potovanja znotraj države (od 1. 6. 2021):
- potovanje nad 12 h = 21,39 EUR,
- potovanje med 8–12 h = 10,68 EUR,
- potovanje med 6–8 h = 5,16 EUR.
Pri preračunu dnevnice je omogočen tudi preračun za vse tri kategorije potovanja.
HERA (HRM)                                         ZAP-RSD/SDČ polnjenje konta 4 % Sprememba Pri polnjenju podatkov iz konta se za konte 4 % upošteva zgolj D knjižbo, za ostale pa absolutna razlika debet-kredit.
       
HERMES (Blago) Povezava PANTHEON-a s spletno trgovino Izboljšava Pri povezavi med PANTHEON-om in spletno trgovino Shopamine za model B2B so vključeni tudi pogodbeni ceniki.
HERMES (Blago) Periodika – Privzet način plačila iz nastavitev vrste dokumenta Sprememba Če je v nastavitvah za vrsto dokumenta nastavljen privzet način plačila, se bo pri kreiranju dokumenta na podlagi te vrste dokumenta v periodiki uporabil privzeti način.
HERMES (Blago) Prodaja na daljavo Sprememba V obračun prodaje na daljavo so sedaj vključeni tudi dobropisi iz tekočega obdobja.
PANTHEON COMMON                                    Ni ID za DDV pri Našem podjetju Napaka Popravili smo odpiranje menijev Instalacija programa in Varnostna kopija v administrativni konzoli, ko ID za DDV za Naše podjetje ni vnesen.
PANTHEON COMMON                                    Vrsta subjekta: kopiranje polj 'Rabat 2', 'Rabat 3' in 'ID za DDV' v pogodbenih cenikih Napaka Popravili smo napako pri kopiranju pogodbenih cenikov na vrsti subjekta. Sedaj se kopirajo tudi polja 'Rabat 2', ' Rabat 3' in 'ID za DDV'.
PANTHEON VET                                       ARES – DLCHECK Datalab internal Za uporabniški ARES smo naredili dodaten kriterij, ki preverja datum zaključka materialnih prometov in prikaže podatke samo od tega datuma dalje.
PANTHEON VET                                       Razknjiževanje identa, ki je del paketa in ni voden po serijskih številkah Napaka Popravili smo napako pri razknjiževanju identov, ki so del paketa in niso vodeni po serijskih številkah.
PANTHEON VET                                       Posodobitev podatkov iz VOLOS-a Napaka Popravili smo napako, zaradi katere niso bili prikazani pravilni podatki o prvi osemenitvi, če smo žival ročno vnesli s šifro 'siXXXXXX' in nato posodobili podatek iz VOLOS-a v 'SIXXXXXX'.
PANTHEON VET                                       Podatek o odpremi pri dodajanju naročil na skupinsko obravnavo Izboljšava Popravili smo napako, da se na naročilo ni vpisal podatek o odpremi, ko se je naročilo dodalo na skupinsko obravnavo. Sedaj je podatek viden tudi na naročilu v stolpcu Odprema.
PANTHEON VET                                       Minimalna marža Izboljšava Na obravnavi smo omogočili, da se upošteva tudi podatek Minimalna marža, ki je nastavljena na identu.
PANTHEON VET                                       ARES za tip cepiva 11 – Rabisin Boehinger Izboljšava Razvili smo začasni ARES, da lahko stranke uporabljajo to cepivo tudi pred nadgradnjo na verzijo 25.10.
ZEUS (BI, MIS)                                     Dodani napisi na potrditvena polja Izboljšava Z izboljšavo smo potrditvenim poljem na ZEUS poročilih dodali napise, ki razlagajo, kaj je namen posameznega potrditvenega polja.
  • Izšla je nova različica programa PANTHEON 10.0.25.10

Zadnja sprememba: 25. 10. 2021 @ 09:24

Komentiraj

Trenutno ni komentarjev. Bodi prvi!

Napiši komentar

Prosimo registrirajte se in nato napišite komentar!

Add Content...