Novice

21
Spoštovani uporabniki programa PANTHEON,
 
obveščamo vas, da je izšla nova različica programa PANTHEON 10.0.26.00
 
Novosti po modulih: 
Modul Naslov Vrsta Novica
Ares/SQL-I (Razvojno okolje)               ARES – Primer pregledovalnika dokumentov How-To Primer integracije pregledovalnika dokumentov
ARES primer 'EXMP015 – Integracija pregledovalnika dokumentov' je bil dodan na stran za razvijalce.
       
DEMETER (Finance) Izpis evidenčnih temeljnic Izboljšava Na dnevniku knjiženja smo dodali možnost izpisa evidenčnih temeljnic.
DEMETER (Finance) Kontrola knjižb po izvorni pozicij Izboljšava V knjiženje smo dodali kontrolo po izvorni poziciji. Pri knjiženju izpiskov se namreč v primeru več plačil, ki zapirajo več dokumentov, pozicija knjižbe razdeli. Uporabniki so v nekaterih primerih spreminjali konto na eni od razdeljenih pozicij. S tem je izpis konto kartice po izvorni poziciji zmanjšan za znesek, ki je knjižen na spremenjeni konto. Kontrola je namenjena sledenju tem spremembam.
DEMETER (Finance) Izpisi osnovnih sredstev Izboljšava Na izpisih osnovnih sredstev je dodan filter za iskanje po registrskih številkah.
DEMETER (Finance) Pošiljanje izpisa kompenzacij od številke do številke prek e-pošte Izboljšava V primeru pošiljanja kompenzacij po e-pošti smo omogočili samodejno polnjenje naslova e-pošte.
DEMETER (Finance) Protikonto pri knjiženju časovnih razmejitev Izboljšava V knjižbo časovnih razmejitev se v polje Protikonto vpiše konto stroška, ki je viden tudi na seznamu časovnih razmejitev.
DEMETER (Finance) Dodani kriteriji na izpisu osnovnih sredstev Izboljšava Na izpis osnovnih sredstev smo dodali nove kriterije. Z njihovo uporabo se lahko podatki iz zavihka 'Gibanje' izpisujejo tako glede na datum izdaje kot tudi glede na datum vrnitve.
DEMETER (Finance) Menjava kontov na osnovnih sredstvih Izboljšava Poleg obstoječega čarovnika, ki omogoča zamenjavo kontov preko amortizacijskih skupin, smo dodali še možnost direktne zamenjave kontov na osnovnem sredstvu. Obe funkcionalnosti prideta v poštev predvsem pri menjavi kontnega načrta.
DEMETER (Finance) Spreminjanje statusa plačilnega naloga Izboljšava Ko knjižimo plačilo za dokument, ki ima kreiran plačilni nalog s statusom 'V plačilu', se status plačilnega naloga lahko avtomatsko spremeni v 'Realiziran'. Sprememba statusa je omogočena za debetne knjižbe, dodali pa smo jo tudi v primeru storno kreditne knjižbe (knjiženje vračil).
       
HEFAIST (Proizvodnja)                              Analitika delovnega naloga Datalab internal Funkcionalnost nam omogoča, da lahko že med delovnim procesom ugotavljamo stanje izdelka in njegovih komponent na delovnem nalogu.
HEFAIST (Proizvodnja)                              Prevzem izdelka na izbrano skladišče na izdelavi DN Izboljšava Funkcionalnost nam omogoča, da lahko na izdelavi delovnega naloga izberemo želeno skladišče za prevzem, ki je lahko različno od tistega, določenega na vrsti dokumenta.
HEFAIST (Proizvodnja)                              Predkalkulacija cene za vrednotenje materiala po skladiščih Izboljšava Funkcionalnost nam omogoča, da lahko simuliramo ceno za vrednotenje materiala po povprečni ceni, in sicer iz izbranega enega ali več skladišč.
       
HERA (Kadri)                                           Izboljšava  
HERA (Kadri)                                         Novo IRIS sporočilo 1004296 – Napaka v formuli za kredit pri obračunu plače Izboljšava Če je v formuli napaka (Personalna mapa | Kredit), bo pri izračunu plače napaka prikazana v napakah obračuna.
HERA (Kadri)                                         Ure za čas servisiranja v formuli Izboljšava Ure za čas servisiranja se glede na datum v sumarnem znesku za obdobje za zaposlenega prenesejo v obračun plač.
HERA (Kadri)                                           Izboljšava  
       
Mnemo (Document Management)                        DMS – Vse nastavitve zbrane v Administratorski konzoli DMS Sprememba Nastavitve za DMS so premaknjene v Administratorsko konzolo DMS. Poslana e-sporočila se shranijo v DMS.
Mnemo (Document Management)                        DMS – Preverjanje avtentičnosti licence Sprememba Preverjanje avtentičnosti licence se ne izvede, če v dokumentaciji ni nobenih dokumentov. Prav tako je preverjanje avtentičnosti licence onemogočeno za začasno shrambo dokumentov (NoDMS).
PANTHEON COMMON                                    Administratorska konzola Izboljšava Pospešen je uvoz podatkov iz administratorske konzole.
PANTHEON COMMON                                    Administratorska konzola – Obvezna polja, parameter 'Uporabi tipko Enter za pomikanje samo po obveznih vnosnih poljih' Sprememba Popravili smo napako pri kombinaciji parametrov 'Uporabi tipko Enter za pomikanje samo po obveznih vnosnih poljih' in obveznih poljih v šifrantu identov in/ali subjektov. 
PANTHEON COMMON                                    Skrij skupine uporabnikov pri avtorizacijah Izboljšava V meni Varnost v Administratorski konzoli smo dodali nov parameter: 'Skrij skupine v avtorizacijah'.
Ko je ta parameter omogočen, pri nastavitvah avtorizacij skupine uporabnikov ne bodo prikazane.
PANTHEON COMMON                                    Opozorilo v primeru prevelike dodane slike Izboljšava Če je slika, ki jo dodamo v Naše podjetje, idente ipd. prevelika, program vrne opozorilo.
PANTHEON COMMON                                    Parameter 'Izvozi ime datoteke' in pošiljanje izpisa v DMS Sprememba Popravili smo napako pri nastavitvi uporabnikovega izpisa s parametrom 'Izvozi ime datoteke'. Sedaj se izpis lahko pošlje v modul Dokumentacija prek forme 'Izpis dokumentov od–do'.
PANTHEON COMMON                                    Avtorizacije – Vsebina s pomočjo Izboljšava Pri vsaki avtorizaciji smo dodali ID za pomoč. Pritisk na tipko F1 tako odpre brskalnik na Uporabniških straneh in prikaže vsebino s pomočjo za izbrano avtorizacijo.
PANTHEON COMMON                                    Neaktiven status subjekta v glavi prikazan v rdeči barvi Izboljšava Ko status subjekta spremenimo iz aktivnega v katerikoli drug status, se glava obrazca obarva rdeče.
PANTHEON COMMON                                    Prenova koledarjev v PANTHEON-u Izboljšava V PANTHEON-u smo poenotili koledarje tako, da smo združili koledarje s področja proizvodnje in kadrov.
Tako ima zdaj podjetje v PANTHEON-u en glavni koledar. V njem pa sta podrejena koledarja kadrov in proizvodnje.
Koledar kadrov je namenjen planiranju delovnega časa in odsotnosti. Koledar proizvodnje pa je namenjen pripravi urnikov dela proizvodnje, proizvodnih oddelkov, linij, resursov in delovnega mesta, če obstajajo izjeme.
Vse to predstavlja temelj za učinkovito planiranje v podjetju, od mikroplaniranja proizvodnje do organizacije urnikov zaposlenih.
PANTHEON COMMON                                    Opozorilo pri kreiranju PANTHEON-ovega uporabnika z obstoječim imenom Sprememba Pri kreiranju PANTHEON-ovega uporabnika in tako uporabniško ime že obstaja, bo program izdal sporočilo: 'Uporabnik s tem uporabniškim imenom že obstaja. Vnesti je treba unikatno uporabniško ime.'

Pri kreiranju PANTHEON-ovega uporabnika za več baz in tako uporabniško ime že obstaja na kakšni drugi podatkovni bazi, bo program izdal obvestilo: 'Ali želite povezati uporabnika/uporabniško ime z obstoječim uporabniškom imenom na strežniku? Da/Ne' Možnost 'Ne' zapre obvestilo in vnesti je treba unikatno uporabniško ime.
PANTHEON COMMON                                    Povečano polje za opombo v Skupini uporabnikov v Administratorski konzoli Izboljšava V Administratorski konzoli v Skupinah uporabnikov je povečano polje za opombe, in sicer z 255 na 500 znakov. Prav tako je povečan pogled polja, da prikaže več besedila.
PANTHEON COMMON                                    Zahteva po podpisu stranke in shranjevanje izpisov v DMS Izboljšava Ko se na dokumentih rabi podpis stranke, nova funkcionalnost omogoča samodejno zahtevo po podpisu v pojavnem oknu preden se izpis natisne oz. shrani. Podpisani izpisi se samodejno shranijo v DMS, če je v nastavitvah Dokumentacije v Administratorski konzoli nastavljeno shranjevanje izpisov.
PANTHEON COMMON                                    Avtorizacije za 'Prikaži delavce' in 'Delavci' Napaka Popravili smo napako pri vnašanju novega subjekta v šifrant subjektov v primeru omejenih pravic za 'Prikaži delavce' in 'Delavci' (avtorizacije za Pisanje, Branje in Ničelne). Po vnosu primarnega ključa subjekta lahko sedaj takoj vnašamo vse podatke, vključno s poštno številko itd.
PANTHEON COMMON                                    Lookup SQL stavki v poljih po meri Napaka V Administratorski konzoli smo popravili Lookup SQL stavek v poljih po meri za idente in subjekte.
       
PANTHEON Farmer                                    Menija za Sentinel-2 in Meteoblue odstranjena Sprememba Menija za Sentinel-2 in Meteoblue smo odstranili iz produkcije, saj funkcionalnost zaradi licenčnih razlogov ne deluje več.
PANTHEON Farmer                                    Optimizacija uvoza tečajev v PANTHEON Farming Izboljšava Optimizacijo uvoza tečajev smo uredili tudi za PANTHEON Farming.
       
PANTHEON VET                                       Zavetišče za živali Izboljšava PANTHEON VET smo prilagodili tudi za zavetišča za živali.
PANTHEON VET                                       Modul Recepcija Izboljšava Naredili smo nekaj sprememb in vsa recepcija sedaj temelji na konceptu poenotenja koledarjev v PANTHEON-u.
PANTHEON VET                                       Spremljanje lastnosti plodnosti Izboljšava V programu smo omogočili spremljanje lastnosti plodnosti za govedo in prašiče. Pri prašičih spremljamo število osemenitev in število ponovnih osemenitev. Pri govedu pa poleg osemenitev še servisni interval (SI), servis periodo (SP), poporodni premor (PP), dobo med telitvama (DMT) in indeks osemenitve (IO).
PANTHEON VET                                       Dodan zavihek 'Zavetišče' pri lastniku živali Izboljšava Za potrebe zavetišč smo pri lastniku živali dodali zavihek 'Zavetišče'.
PANTHEON VET                                       Zavihek 'Zavetišče' – Podzavihek 'Premiki' Izboljšava Na zavihek 'Zavetišče' smo dodali podzavihek 'Premiki', kjer lahko beležimo prihode in odhode živali.
PANTHEON VET                                       Nastavitve za 'Zavetišče' v Administratorski konzoli Izboljšava Za potrebe zavetišč smo v administratorski konzoli dodali nov zavihek 'Zavetišče', kjer lahko določimo nastavitve, specifične le za zavetišča.
PANTHEON VET                                       Ad-hoc analize na veterinarskih izpisih Izboljšava V modulu VET smo na izpisih po kriterijih dodali možnost analize podatkov preko Ad-hoc analiz. Analize so dodane v meniju Veterina | Obračun obravnave, kjer izberemo kriterije za izpis in s klikom na gumb podatke analiziramo z Ad-Hoc analizami.
PANTHEON VET                                       Polje NENSI v šifrantu identov Izboljšava Za potrebe uvoza e-dobavnice smo v šifrant identov dodali polje NENSI. Polje je vidno samo z VET licenco.
PANTHEON VET                                       Statusi vrst prihodov in odhodov Izboljšava Za zavetišča smo prilagodili vrste prihodov in odhodov.
PANTHEON VET                                       Poročilo za spremljanje plodnosti – govedo Izboljšava V programu smo uredili izpis, kjer lahko spremljamo lastnosti plodnosti goveda. Spremljamo število osemenitev ter servisni interval (SI), servis periodo (SP), poporodni premor (PP), dobo med telitvama (DMT) in indeks osemenitve (IO).
PANTHEON VET                                       Prenos zgodovine iz starih v nove PANTHEON tabele in koledarje Izboljšava Uredili smo prenos vseh starih terminov na novo recepcijo.
PANTHEON VET                                       Poračun na novi recepciji premaknjen v ločen zavihek Izboljšava Na novi recepciji smo poračun premaknili v svoj ločen zavihek.
PANTHEON VET                                       Združevanje po oddelkih v koledarju Izboljšava Na novi recepciji smo dodali tudi možnost združevanja po uporabnikih in oddelkih.
PANTHEON VET                                       Knjiženje identov znotraj paketov Napaka Popravili smo napako, da je program vrnil opozorilo o premajhni zalogi, četudi je bilo na zalogi ravno toliko materiala, kolikor smo ga potrebovali.
PANTHEON VET                                       Spremenjene vrste izpisov za izpise vrsta nalepke Sprememba V nastavitvah za oblike izpisov smo spremenili vrsto izpisa za nalepke, tako da ima vsaka nalepka zdaj svojo vrsto izpisa.
PANTHEON VET                                       Šifrant posegov prenesen v šifrant predlog Izboljšava Šifrante posegov smo prenesli v šifrante predlog, ki se uporabljajo na novi recepciji.
PANTHEON VET                                       Prenos izpisov na novo recepcijo Izboljšava Izpise s stare recepcije smo prenesli tudi na novo recepcijo. S klikom na gumb 'Tiskalnik' se tako odpre forma za izbiro izpisov.
PANTHEON VET                                       Dodajanje terminov za isti čas in isti resurs Izboljšava Na prenovljeni recepciji smo omogočili dodajanje več terminov za isto časovno obdobje in isti resurs.
PANTHEON VET                                       Možnost odpiranja recepcije v novem oknu Izboljšava Na recepciji smo omogočili, da se jo lahko odpre tudi v novem, ločenem oknu ali pusti integrirano.
PANTHEON VET                                       Filtriranje po poslovalnicah v tabelaričnem pregledu recepcije Izboljšava Na tabelarični pregled recepcije smo dodali stolpec 'Poslovalnice' in možnost filtriranja po poslovalnicah.
PANTHEON VET                                       Pošiljanje SMS sporočil preneseno na nov sistem recepcije Izboljšava Na novo recepcijo smo prenesli tudi pošiljanje SMS sporočil.
PANTHEON VET                                       Vnos datuma v koledarskem pregledu Izboljšava Ko vnesemo datumski kriterji, se ta odraža tudi na koledarskem pregledu, torej obarva datumska polja na desni in prikaže izbrane dneve na koledarju.
PANTHEON VET                                       Odpiranje živali pri kliku na gumb 'Zgodovina' Napaka Popravili smo napako pri odpiranju živali s klikom na gumb 'Zgodovina'. Sedaj pravilno deluje in odpre pravo žival, tudi če imajo živali enaka imena.
       
WorkFlow                                           Poslovni proces (WF) – Blok za prejemanje e-pošte v DMS Izboljšava Dodali smo nov blok za sprejemanje e-poštnih sporočil in njihovo shranjevanje v DMS.
WorkFlow                                           Poslovni proces (Workflow) – Dodatne registracije Izboljšava Registracija metode RunWorkflow je sedaj dostopna v kodi.
WorkFlow                                           Poslovni proces (WF) – Sprememba statusa posodobi status dejanj Napaka Popravili smo napako, tako da se ob preimenovanju statusa sprememba prenese in preimenuje tudi povezana dejanja.
WorkFlow                                           Poslovni proces (WF) – Nastavitve za časovno omejitev REST bloka Izboljšava Na poslovni proces REST bloka so dodane nastavitve za časovno omejitev za podporo daljšim operacijam.
WorkFlow                                           Opravila – Izboljšave dnevnika pogovorov Izboljšava V Dnevniku pogovorov smo naredili nekaj izboljšav:
- Filtri se prikažejo že privzeto.
- Izbrano opravilo v dnevniku pogovorov je odebeljeno.
- Nedokončana opravila so prikazana v dnevniku pogovorov.
- Odstranjen je zavihek 'Splošno' za prikaz opomb opravila poslovnega procesa.
       
ZEUS (BI, MIS)                                     ZEUS REP gumb 'Napredno' za urejanje poročil Change S to spremembo smo v ZEUS poročilih omogočili urejanje poročil. Z gumbom 'Napredno' na formi poročila lahko sedaj urejamo strukturo poročil: lahko spremenimo velikost elementov ali jih premikamo, odstranimo ali dodamo stran, prikažemo PANTHEON poročilo v pokončnem ali ležečem formatu itd. Poročilo se natisne v določeni obliki in ostane tako, dokler ne kliknemo na gumb 'Rekreiraj'.
ZEUS (BI, MIS)                                     Odstranjen gumb za izvoz slike na OLAP-u Sprememba V starejši verziji PANTHEON-a se je gumb za sliko na OLAP-u uporabljal za izvoz grafa kot slike. V eni od prejšnjih nadgradenj smo na OLAP dodali orodno vrstico za grafe. S tem je gumb postal odveč, zato smo ga s to verzijo odstranili z OLAP panela.
ZEUS (BI, MIS)                                     Obdelava elementa nadzorne plošče 9999999 z določenimi formulami Napaka PANTHEON uporablja element nadzorne plošče 9999999 za pripravo finančnih podatkov za druge nadzorne plošče. Popravili smo napako, da ta funkcionalnost ni delovala s praznimi formulami v Administratorski konzoli ali s formulami, ki so vključevale račun v obliki '4020-1'. Sedaj prazna polja niso dovoljena in se zapolnijo z vrednostjo 0, račun v obliki '4020-1' pa je vključen v kalkulacije.
ZEUS (BI, MIS)                                     Optimizacija menjalnega tečaja – ZEUS Izboljšava V ZEUS-u smo uskladili spremembe v menjavi valute s spremembami v sistemskih procedurah. Spremembe vplivajo tako na OLAP nabavne kocke in izpise kot tudi na OLAP prodajne kocke in izpise.
ZEUS (BI, MIS)                                     Kreiranje ZEUS izpisa z DREP Napaka ZEUS sistem za poročanje omogoča uporabnikom vključevanje različnih predlog PANTHEON izpisov. Ena od njih je predloga iz izpisa naročila, ki pa v prejšnjih verzijah ni delovala pravilno. Popravili smo napako pri ponovnem odpiranju izpisa (ali kreiranju /DREP opravila), tako da predloge na ZEUS izpisih sedaj delujejo normalno.
ZEUS (BI, MIS)                                     Valuta na komponentah nadzorne plošče Sprememba Element nadzorne plošče številka 0000137 (stanje blagajne) ni razlikoval med rezultati glede na valuto, zato je lahko prišlo do napačno izračunanih rezultatov. Zato smo v drug stolpec dodali podatek o valuti, da lahko vidimo, v kateri valuti so izračunane vrednosti. Zaradi tega bo morda prišlo do več vsot, toda rezultati bodo zdaj pravilni.
ZEUS (BI, MIS)                                     Datum za izračun valute Sprememba ZEUS OLAP analiza sedaj upošteva tudi datum menjalnega tečaja na dokumentu. Če imamo dokumente v različnih valutah, se bo menjalni tečaj na dokumentu uporabil za izračun valute in prikazal vrednosti v valuti, nastavljeni za OLAP.
  • Izšla je nova različica programa PANTHEON 10.0.26.00

Zadnja sprememba: 21. 12. 2021 @ 07:41

Komentiraj

Trenutno ni komentarjev. Bodi prvi!

Napiši komentar

Prosimo registrirajte se in nato napišite komentar!

Add Content...