Novosti

22
Poštovani korisnici,
 
objavljena je nova verzija programa PANTHEON 10.0.26.0
 
Novosti u ovoj verziji:
Remark Naziv Modul Vrsta Novost
59709 Administratorska konzola - Ubrzanje učitavanja PANTHEON COMMON                                    Poboljšanje Ubrzanje učitavanja podataka iz Adminstratorske konzole.
62029 ZE REP gumb za napredne promjene nije uzet u obzir ZEUS (BI, MIS)                                     Promjena S ovom promjenom, ZEUS izvještaj omogućava uređivanje izvještaja. Pomoću gumba  "Napredno" na formi izvještaja sada možete uređivati strukturu izvještaja:promijeniti ili micati element, maknuti ili dodati stranicu, dobiti prikaz PA izvještaja vodoravno ili okomito... Izvještaj se ispisuje u zadanom obliku i takav ostaje dok ne kliknete Recreate.
62276 WF - blok za zaprimanje emailova u DMS WorkFlow                                           Poboljšanje Novi blok za zaprimanje emailova i pohranjivanje istih u DMS
63260 Ispis evidencijskih temeljnica DEMETER (FINANCE)                                  Poboljšanje Na dnevniku knjiženja dodali smo mogućnost ispisa evidencijskih temeljnica
63439 Analitika radnog naloga HEFAIST (Proizvodnja)                              Datalab internal Funkcionalnost nam omogućuje da vrlo lako tijekom proizvodnje utvrdimo stanje proizvoda i njegovih komponenti na radnom nalogu.
63457 Kontrola knjiženja po izvornoj poziciji DEMETER (FINANCE)                                  Poboljšanje Prilikom knjiženja izvoda, u slučaju da uplata zatvara više dokumenata, pozicija knjiženja se dijeli. U nekim slučajevima korisnici su promijenili račun na jednoj od podijeljenih pozicija. To umanjuje ispis konto kartice prema izvornoj poziciji za iznos knjižen na promijenjeni konto. Kontrola je dizajnirana za praćenje tih promjena.
64475 Ispis osnovnih sredstava DEMETER (FINANCE)                                  Poboljšanje Na ispis je dodan filter za ispis po registarskom broju
64545 Ispis kompenzacija od broja do broja DEMETER (FINANCE)                                  Poboljšanje U primjeru slanja kompenzacija po elektronskoj pošti omogućili smo automatsko punjenje e-mail adrese.
64574 Protukonto kod knjiženja vremenskih razgraničenja DEMETER (FINANCE)                                  Poboljšanje U knjiženju vremenskih razgraničenja u polje protukonto se upiše konto troška, koji je također vidljiv u popisu vremenskih razgraničenja
64578 Administratoska konzola - Obvezna polja, parametar: upotreba tipke Upotrijebite Enter da biste prešli na slijedeće obvezno polje PANTHEON COMMON                                    Promjena Korekcija kombinacije parametara "Upotrijebite Enter da biste prešli na slijedeće obvezno polje" i obvezno polje Identa i/ili Subjekta
64604 Kontrolni ispis RAD-1G HERA (HRM)                                         Poboljšanje Vidljivost kontrolnih ispisa za RAD-1G ovisi o autorizaciji na ispise plaća
64658   DEMETER (FINANCE)                                  Poboljšanje Postavljanje terminskih dodataka na izvješće za strukturu otvorenih postavki je sada jedan. Po novom svaki korisnik može u svojoj postaviti terminsko razdoblje koje će se pohraniti samo za njega, što znači, da postavke za drugog korisnika ostanu takve kao što su bile. Promijenjena terminska razdoblja utječu također na prikaz financijskih podataka za Kupce i Dobavljače. Također, sada je promjena  pohranjena kod korisnika koja je trenutačna i više nije potrebna kod ponovnog pokretanja programa.
64803 Dodatni kriterij na ispisu osnovnih sredstava DEMETER (FINANCE)                                  Poboljšanje Na ispisu osnovnih sredstava dodali smo nove kriterije. Njihovom upotrebom iz panela gibanje ispisuju prema datumu izdavanja i datuma povrata.
64839 Sakrivanje korisničkih grupa u autorizacijama. PANTHEON COMMON                                    Poboljšanje Novi parametar dodan je u menu Sigurnost u Administratorskoj konzoli: Sakrij autorzacije na Grupe korisnika.
64888 Upozorenje kad je dodana slika prevelika PANTHEON COMMON                                    Poboljšanje Kod dodavanja slika za logo poduzeća, idente,...
64910 Izvoz naziva datoteke i slanje u DMS PANTHEON COMMON                                    Promjena Korekcija kad se korsnički ispis s uključenom postavkom "Izvezi naziv datoteke" nije prebacivao u Dokumentaciju putem opcije Ispis od broja do broja.
64929 ARES - primjer pregleda dokumenta Ares/SQL-I (Development Environment)               How-To Primjer integracije s pregledom dokumenata?
 
Ares primjer "EXMP015 - Integration of Document Viewer" je postavljen na straicu razvoja.
64942 Autorizacije - Pomoć PANTHEON COMMON                                    Poboljšanje Usvakom dijelu autorizacija dodana je Pomoć. Klikom na tipku F1 na tipkovnici otvara se pomoć za traženu temu na usersiteu.
64982 Status subjekta_ kad nije aktivan prikaži crvenu boju u zaglavlju PANTHEON COMMON                                    Poboljšanje Kad se status subjekta promijeni iz acitvan u bilo koji drugi status forma zaglavlja obojena je crvenom bojom.
65012 Objdinjavanje kalendara u Pantheonu PANTHEON COMMON                                    Poboljšanje U PANTHEON-u smo objedinili kalendare kombinirajući kalendare iz područja proizvodnje i ljudskih potencijala.
Tako danas u PANTHEON-u postoji jedan glavni kalendar tvrtke. Njemu su podređeni kalendari, kadrovski i proizvodni kalendar.
Kadrovski kalendar namijenjen je planiranju radnog vremena i odsutnosti s druge strane, dok je proizvodni kalendar namijenjen izradi planova rada proizvodnje, proizvodnih odjela, linija, resursa kao i radnog mjesta, ako postoje iznimke.
Sve je to temelj za učinkovito planiranje u tvrtki, od mikroplaniranja proizvodnje do organizacije rasporeda zaposlenika.
65019 Evidencija radnog vremena HERA (HRM)                                         Promjena U režimu radnog vremena nije više potrebno odvajati noćni rad na dvije pozicije (do ponoći i od ponoći)
65067 Nova varijabla u kreiranju formula - Trenutno razdoblje HERA (HRM)                                         Poboljšanje Varijabla Trenutno razdoblje dodana je kod kreiranja formula. Varijabla omogućuje upućivanje na trenutno razdoblje koji se odnose na zaposlenike i postavke programa.
65068 Novo IRIS 1004296 - Greška u formuli kredita kod izračuna plaće HERA (HRM)                                         Poboljšanje Ako postoji greška u polju Formula (Personalna mapa- Krediti), greška izračuna prikazat će se kod obračuna plaće.
65105 Čarobnjak za refundaciju HZZO HERA (HRM)                                         Promjena Na čarobnjaku za refundaciju bolovanja od HZZO-a, dodana mogućnost za odvojeni prikaz kada u istom obračunu postoji više VZ sa istom šifrom bolovanja
65132 Neopravdana odsutnost i JOPPD HERA (HRM)                                         Promjena Ukoliko je vrsta odsutnosti 7 - neopravdana odsutnost, šifra beneficiranog staža se ne zapisuje u JOPPD.
65133 Servisno vrijeme u kreiranju formula HERA (HRM)                                         Poboljšanje Varijabla Servisno vrijeme dodana je u kreiranje formula -  evidentirani sati u modulu Servisa se prebacuju prirpemu za obračun plaće zaposlenika.
65154 Prijem proizvoda na odabrano skladište, na izradi RN HEFAIST (Proizvodnja)                              Poboljšanje Funkcionalnost omogućuje da kod izrade radnog naloga izaberem željeno skladište za prijem, koje se može razlikovati od zadanog na vrsti dokumenta.
65162 Kreiranje PA korisnika ako već postoji PANTHEON COMMON                                    Promjena Kod kreiranja Pantheon korisnika koji već postoji, javit će se poruka: Korisnik s tim imenom več postoji. Jedinstveno korisničko ime mora biti uneseno.

Kod kreiranja Pantheon usera koji već postoji na serveru (login), nova poruka će se pojaviti: Želite li povezati korisnika/korisničko ime iz baze s postojećim korisnikom na SQL serveru? Da/Ne - zatvara se forma i mora se unijeti jedinstveno korisničko ime.
65219 Optimizacija deviznih tečajeva PANTHEON COMMON                                    Poboljšanje Izračuni se optimiziraju uklanjanjem funkcija za izračune jednostavnim spajanjem na tablicu. Upotreba funkcija je sada zastarjela, ali je još uvijek podržana.
65226 Prikaz ključa trajna polja PANTHEON COMMON                                    Poboljšanje Upotreba funkcije za izračun ključa je uklonjena iz SQL objekata i zamijenjena trajnim izračunatim poljima. Promjena optimizira upite koristeći ključ za 10%
65238 DMS - Sve postavke združene u DMS administratorskoj konzoli Mnemo (Document Management)                        Promjena Postavke koje utječu na DMS premještene su u administratorskoj konzoli DMS: Spremanje šalje email u DMS.
65240 Pretkalkulacija cijena za vrednovanjematerijala, po skladištima HEFAIST (Proizvodnja)                              Poboljšanje Funkcionalnost nam omogućuje da simuliramo cijenu za vrednovanje materijala po prosječnoj cijeni iz odabranog jednog ili više skladišta.
65246 Workflow - dodatne registracije WorkFlow                                           Poboljšanje Registracija za pokretanje workflowa preko lozinke.
65249 Adminstratorska konzola - grupe korisnika: povećanje polja Napomena PANTHEON COMMON                                    Poboljšanje Polje za napomene povećano je sa 255 na 500 znakova. Polje je također povećano da prikazuje više teksta.
65259 Potpis klijenta  i spremanje izvještaja u DMS PANTHEON COMMON                                    Poboljšanje Nova funkcionalnost zahtjeva potpis klijenta prije nego što se isprinta. Potpisani ispisi mogu se automatski spremiti u DMS ako je u administratorskoj konzoli podešeno da se izvještaji spremaju.
65363 Gumb za uklanjanje slike u OLAP-u ZEUS (BI, MIS)                                     Promjena U starijim verzijama Pantheona gumb slike je bio korišten za izvoz grafikona kao slike. U jednoj od prijašnjih nadogradnji dodali smo izbornik grafikona u OLAP i panel gumb se više nije upotrebljavao. Zbog toga mičemo gumb za slike iz OLAP panela u ovoj verziji Pantheona.
65366 Element nadzorne ploče 9999999 ne obrađuje se s određenim formulama ZEUS (BI, MIS)                                     Bug PANTHEON koristi element nadzorne ploče 9999999 za pripremu financijskih podataka za druge nadzorne ploče. Ova funkcija nije radila ako su formule na administrativnoj ploči bile prazne ili je formula uključivala račun u obrascu '4020-1'. Ove greške su sada ispravljene: prazna polja nisu dopuštena i popunjavaju se vrijednošću 0, dok je račun u obrascu '4020-1' uključen u izračune.
65370 WF - promjena statusa mora ažurirati statusne radnje WorkFlow                                           Bug Kada je status preimenovan, povezane radnje nisu preimenovane. Ispravak primjenjuje promjene preimenovanja na povezane radnje.
Ispravak zahvaćenih tijekova rada.
65396 Zamjena konta na osnovnim sredstvima DEMETER (FINANCE)                                  Poboljšanje Pored postojećeg čarobnjaka koji omogućuje zamjenu konta preko amortizacijskih skupina dodali smo mogućnost direktne zamjere konta na osnovnom sredstvu. Obje funkcionalnosti dolaze do izražaja posebno pri promjeni kontnog plana.
65402 Optimizacija deviznih tečajeva - ZEUS ZEUS (BI, MIS)                                     Poboljšanje U ZEUS-u smo uskladili promjene u pretvaranju valuta u sistemskim proecedurama. Promjene utječu na OLAP kocke za prodaju kao i na OLAP prodajne kocke i izvještaje.
65448 WF - REST postavka isteka vremena WorkFlow                                           Poboljšanje Postavka vremenskog ograničenja dodana je u REST blok tijeka rada radi podrške duljim operacijama.
65464 Promjena statusa platnog naloga DEMETER (FINANCE)                                  Poboljšanje U primjeru da knjižimo plaćanje za dokument koji ima kreiran platni nalog sa statusom "U plaćanju", status platnog naloga se automatski promijeni u "Realiziran". Promjena statusa je omogućena za dugovna knjiženja, dodali smo je u primjeru storno potražnog knjiženja (knjiženje povrata).
65503 Valuta na kontrolnoj ploči ZEUS (BI, MIS)                                     Promjena Broj elementa nadzorne ploče 0000137 (stanje gotovine) ne razlikuje rezultate po valuti što može dovesti do pogrešno izračunatih rezultata. Stoga smo dodali informacije o valuti u drugom stupcu kako bismo vidjeli u kojoj se valuti izračunavaju vrijednosti. To može dovesti do višestrukih zbroja, ali sada su rezultati točni.
65569 Autorizacije: Prikaži djelatnike i Djelatnici PANTHEON COMMON                                    Bug Ispravak kada su ovlaštenja "Prikaži djelatnike" i "Djelatnici" (registar predmeta) ograničena (upisivanje, čitanje ili nikakva), teško je umetnuti novu temu. Nakon unosa primarnog ključa predmeta, nije moguće unijeti poštanski broj. Nakon što se navigatorom pomaknete na drugu temu i natrag, tada je moguće unijeti i poštanski broj itd.
65600 Konačni obračun virmani HERA (HRM)                                         Poboljšanje Usklada svrhe namjene sa šifrom platnog naloga s konačnog obračuna
65604 DMS - kontrola licence Mnemo (Document Management)                        Promjena Licenca se ne kontrolira ako nema dokumenata u Dokumentaciji i provjera licence je bila 
65629 ToDo - poboljšanje Loga komentara WorkFlow                                           Poboljšanje - Filtri se sada prikazuju prema zadanim postavkama.
- Odabrani zadatak u Chat-Log je podebljan
- Nedovršeni zadaci u Chat-Log-u se prikazuju
- Uklonjena je kartica Zajedničko za prikaz samo komentara zadatka tijeka rada
65630 Datum za preračun valute ZEUS (BI, MIS)                                     Promjena ZEUS OLAP analiza sada također uzima u obzir datum tečaja na dokumentu. Ako imate dokumente u drugoj valuti, tečaj na dokumentu će se koristiti za izračunavanje valute i prikazivanje vrijednosti u valuti, postavljenoj za OLAP.
65631 Valuta na OLAP analizi nije se preračunavala ispravno ZEUS (BI, MIS)                                     Bug Valuta na OLAP analizi nije se preračunavala ispravno što je rezultiralo netočnom vrijednošću na izračunu.
65652 Pretraživanje SQL upita u proizvoljnim poljima PANTHEON COMMON                                    Bug Ispravak za pretraživanje SQL upita u proizvoljnim poljima u Administratorskoj konzoli za Idente i Subjekte.
 
Vaš Datalab HR tim

Zadnja sprememba: 25. 1. 2022 @ 14:41

Komentiraj

Trenutno ni komentarjev. Bodi prvi!

Napiši komentar

Only registered users may post comments.

Add Content...