Novice

21
Spoštovani uporabniki programa PANTHEON,
 
obveščamo vas, da je izšla nova različica programa PANTHEON 10.0.26.20
 
Novosti po modulih:
Modul Naslov Vrsta Novica
DEMETER (Finance) Dnevnik knjiženja Sprememba V novi verziji smo pohitrili izpise dnevnika knjiženja.
DEMETER (Finance) Shranjevanje predlog na Konto kartici Napaka Odpravili smo napako pri shranjevanju predloge na konto kartici, ki se je pojavila v primeru filtriranja z uporabo posebnih znakov.
DEMETER (Finance) Kreiranje plačilnih nalogov iz odprtih postavk Sprememba Pri kreiranju plačilnih nalogov iz odprtih postavk smo spremenili polnjenje reference glede na izbrano nastavitev v tem oknu.
       
HERA (Kadri)                                         Sprememba minimalne plače Sprememba V spletne storitve (Web services) smo za uvoz dodali Šifranta povprečnih plač za:
1. Fa2 in Fa15 od 2021-12 do 2021-12: polni znesek 1024,24 EUR,
2. za obdobje od 2022-01 do 2022-12 pa
     - za Fa2: 1074,43 EUR,
     - za Fa15: 1.113,72 EUR.
HERA (Kadri)                                         3AQ 'Obvestilo o uveljavljanju olajšave za druž.čl.' po e-pošti ali v DMS Sprememba Izpis 3AQ 'Obvestilo o uveljavljanju olajšave za družinske člane' se lahko od izdaje popravkov naprej zaposlenim pošilja po e-pošti oz dostavi v dokumentacijo.
HERA (Kadri)                                         Prenova koledarjev – hitra nadgradnja 1410 Sprememba Pohitrili smo delovanje pregledov odsotnosti – program sedaj preverja podatke le za konkreten zapis zaposlenega in ne celotnega pregleda zaposlenih.
       
Mnemo (Document Management)                        DMS – Polje 'Status' spremenjeno v vrsto izbirnega polja Sprememba V DMS je polje 'Status' spremenjeno v vrsto izbirnega polja in omogoča tudi izbiro več elementov.
       
PANTHEON COMMON                                    Avtorizacije: Kopiranje uporabnika na druge baze Napaka Odpravili smo napako pri kopiranju dovoljenj uporabnika na drugo podatkovno bazo.
PANTHEON COMMON                                    ARES – Kopiranje komponent Napaka Odpravili smo napako pri kopiranju komponent.
PANTHEON COMMON                                    Avtorizacije: nova pravica za dostop do povezanih podatkovnih baz Sprememba Dodali smo novo pravico: "Dostop do vseh baz". Sedaj lahko uporabnikom omejimo dostop do povezanih podatkovnih baz.
       
PANTHEON VET                                       Zavetišča – Zaračunavanje dnevne oskrbnine Sprememba Naredili smo samodejno zaračunavanje dnevne oskrbnine od dneva datuma prihoda.
PANTHEON VET                                       Zavetišče – Zavihek Oskrba Sprememba Na zavihek 'Zavetišče' smo dodali zavihek 'Oskrba'.
PANTHEON VET                                       Klinični pregled živali Sprememba Na zavihek 'Zavetišče' smo dodali zavihek 'Pregled', kamor se vpiše Klinični pregled živali. Dodali smo tudi možnost, da se tak pregled ne zaračuna.
PANTHEON VET                                       Zavetišče – Zaračunavanje oskrbe Sprememba Poleg redne oskrbe smo pri zavetišču omogočili, da lahko zaračunamo oskrbnino, ki ni del običajne oskrbe.
PANTHEON VET                                       Zavetišče – Zaračunavanje obravnave Sprememba Na zavihek 'Zavetišče' smo dodali zavihek 'Obravnava', v katerem je seznam vseh obravnav posamezne živali. Posledično jih lahko ob mesečnem obračunu tudi zaračunamo občini, kjer je bila žival najdena.
PANTHEON VET                                       Zavetišče – Čarovnik za obračun Sprememba Za obračun oskrbe občini smo naredili čarovnik 'Fakturiranje za zavetišče', kjer je na enem mestu seznam vseh živali, za katere moramo za tekoči mesec obračunati oskrbo.
PANTHEON VET                                       Možnost dodajanje nove živali med vnosom termina Sprememba Ob vnašanju novega termina na recepciji smo omogočili, da se nova žival lahko doda, ne da bi morali zapreti okno za termin.
PANTHEON VET                                       Desni klik na recepciji Sprememba Uredili smo, da desni klik na recepciji vpiše uro in datum ne glede nato, ali smo na koledarju prej kliknili na mesto, kjer bi termin vnesli.
PANTHEON VET                                       Zavetišče – Datum rojstva pri psu ni obvezen vnos Sprememba Če je v Administratorski konzoli označeno, da gre za zavetišče in vnesemo novo žival kategorije 'Pes', program sedaj ne bo opozoril, da je datum rojstva obvezen podatek. Ta podatek v zavetišču vnesejo kasneje, ko naredijo klinični pregled živali.
PANTHEON VET                                       Zavetišče – Datum najdbe na prihodu Sprememba Na masko, kjer vpišemo prihod živali v zavetišče, smo dodali še podatek o datumu najdbe.
PANTHEON VET                                       Brisanje terminov na novi recepciji Sprememba V prenovljenem modulu 'Recepcija' smo omogočili brisanje terminov, preden se shranijo v koledar.
PANTHEON VET                                       Zavetišče – Datum najdbe na seznamu prihodov živali Sprememba V seznam prihodov živali v zavetišče smo dodali še stolpec z datumom najdbe.
PANTHEON VET                                       Koledar v modulu 'Recepcija' – 'Soglasje k posegu' v meniju desnega klika Sprememba Na že vneseni termin v koledarju smo v meni na desni klik dodali 'Soglasje k posegu'.
PANTHEON VET                                       Kreiranje termina s filtrom na poslovalnice Napaka Odpravili smo napako pri dodajanju termina ob vključenem filtru na poslovalnice.
PANTHEON VET                                       Zavetišče – Možnost označbe za leglo Sprememba Na masko za prihod živali v zavetišče smo dodali potrditveno polje 'Leglo', ko je najdena žival del legla.
  • Izšla je nova različica programa PANTHEON 10.0.26.20

Zadnja sprememba: 24. 1. 2022 @ 14:15

Komentiraj

Trenutno ni komentarjev. Bodi prvi!

Napiši komentar

Prosimo registrirajte se in nato napišite komentar!

Add Content...