News

PANTHEON X

23

Poštovani korisnici,

Izašla je nova verzija programa PANTHEON 10.0.26.00

Srdačan pozdrav,

Vaš Datalab 

Remark Naziv Modul Tip Novost
58857 Sklonište za životinje Pantheon VET                                       Improvement Pantheon VET smo prilagodili i za Sklonište.
59709 Administratorska konzola - Ubrzanje uvoza PANTHEON COMMON                                    Improvement Ubrzanje procesa uvoza podataka iz Administratorske konzole.
61604 Modul Recepcija Pantheon VET                                       Improvement Napravili smo neke izmene i ceo prijem je sada zasnovan na konceptu objedinjavanja kalendara u PANTHEON-u.
62029 ZEUS REP dugme "Napredno" za uređivanje izveštaja ZEUS (BI, MIS)                                     Change Ovom promenom, ZEUS izveštaj omogućava uređivanje izveštaja. Sa dugmetom „Napredno“ na obrascu izveštaja, sada možete da menjate strukturu izveštaja: možete da menjate veličinu ili premeštate elemente, uklanjate ili dodajete stranicu, prikazujete PANTHEON izveštaj u vodoravnom ili uspravnom položaju itd. Izveštaj se štampa u konstruisanom obliku i takav ostaje sve dok ne kliknete na „Ponovo kreiraj“.
62276 WF - Blok za prijem e-pošte u DMS WorkFlow                                           Improvement Dodali smo novi blok za prijem e-pošte i njihovo snimanje u DMS
63260 Ispis dnevnika knjiženja DEMETER (FINANCE)                                  Improvement Dodali smo opciju štampanja unosa u dnevnik knjiženja.
63439 Analiza radnih naloga HEFAIST (Proizvodnja)                              Datalab internal Analiza radnog naloga omogućava praćenje statusa proizvoda i njegovih komponenti na radnom nalogu već tokom procesa rada.
63457 Kontrola knjiženja po izvornoj poziciji. DEMETER (FINANCE)                                  Improvement Prilikom knjiženja izvoda, u slučaju da više uplata zatvara više dokumenata, pozicija knjiženja se deli. U nekim slučajevima, korisnici su promenili konto na jednoj od podeljenih pozicija. Ovo smanjuje ispis računa kartice prema prvobitnoj poziciji za iznos knjižen na promenjeni konto. Kontrola je dizajnirana da prati ove promene.
63731 PRAĆENJE SVOJSTVA PLODNOSTI Pantheon VET                                       Improvement Program sada omogućava praćenje karakteristika plodnosti goveda i svinja. Za svinje možete pratiti broj osemenjavanja i broj ponovljenih osemenjavanja. Za goveda, pored ovih, možete pratiti i servisni interval (SI), servisni period (SP), postnatalni period (PP), period teljenja i indeks osemenjavanja.
64475 Ispis osnovnih sredstava DEMETER (FINANCE)                                  Improvement U ispise je dodat filter za pretragu po registarskim brojevima.
64545 Ispis kompenzacija od broja do broja DEMETER (FINANCE)                                  Improvement U slučaju slanja kompenzacija e-mailom, omogućili smo automatsko popunjavanje e-mail adrese.
64574 Protivkonto pri knjiženju razgraničenja DEMETER (FINANCE)                                  Improvement U obračunskim razgraničenjima konto troškova se upisuje u polje protivrakonto, koje je vidljivo i u listi vremenskih razgraničenja.
64578 Administratorska konzola – Obavezna polja, parametar: „Koristite Enter za prelazak na sledeće obavezno polje“ PANTHEON COMMON                                    Change Ispravili smo upotrebu parametra „Koristite Enter da biste prešli na sledeće obavezno polje“ u kombinaciji sa obaveznim poljima u Identima i/ili Subjektima.
64803 Dodati kriterijumi na ispisu osnovnih sredstava DEMETER (FINANCE)                                  Improvement Dodali smo nove kriterijume na listu osnovnih sredstava. Koristeći ih, podaci sa kartice Prometi se mogu prikazati i prema datumu izdavanja i prema datumu vraćanja.
64839 Sakrij grupe korisnika u autorizajama PANTHEON COMMON                                    Improvement Dodali smo novi parametar meniju u Administratorskoj konzoli u autorizacijama“.
Kada je ovaj parametar omogućen, korisničke grupe u podešavanjima autorizacije su skrivene.
64888 Upozorenje kada je dodata slika prevelika PANTHEON COMMON                                    Improvement Kada dodajete sliku za logo kompanije, za stavke itd., pojavljuje se upozorenje ako je slika prevelika.
64910 Parametar 'Izvezi naziv datoteke' i slanje izveštaja u DMS PANTHEON COMMON                                    Change Ispravili smo grešku kada je prilagođeni/korisnički izveštaj imao definisan parametar „Naziv datoteke za izvoz“ – sada se izveštaj može poslati direktno u Dokumentaciju iz obrasca „Štampaj opseg dokumenata robe“.
64929 ARES - Primer pretpregleda dokumenata Ares/SQL-I (Development Environment)               How-To Primer integracije pregledača dokumenata
ARES primer „EXMP015 – Integracija pregledača dokumenata“ je stavljen na developer site.
64942 Autorizacije - Sadržaj pomoći PANTHEON COMMON                                    Improvement Svakom entitetu autorizacije je dodat HelpID. Pritiskom na dugme F1 na tastaturi, program otvara UserSite na stranici pomoći za izabranu temu.
64975 Dodata kartica 'Sklonište' za vlasnika životinja Pantheon VET                                       Improvement Za potrebe prihvatilišta dodali smo karticu „Skloništa“ o vlasnicima životinja.
64982 Naktivan status subjekta prikazan crvenom bojom u zaglavlju PANTHEON COMMON                                    Improvement Kada promenimo status subjekta iz aktivnog u bilo koji drugi status, zaglavlje obrasca postaje crveno.
65000 Kartica 'Sklonište' - podkartica 'Kretanja' Pantheon VET                                       Improvement Dodali smo podkarticu „Kretanja“ na karticu „Sklonište“ gde beležimo dolaske i odlaske životinja.
65002 Podešavanja u Administratorskoj konzoli u odeljku Sklonište Pantheon VET                                       Improvement Za potrebe skloništa napravili smo novu karticu u Administrativnom panelu, gde možete definisati podešavanja samo za skloništa.
65012 Obnovljeni PANTHEON kalendari PANTHEON COMMON                                    Improvement U PANTHEON-u smo objedinili kalendare kombinovanjem kalendara iz oblasti proizvodnje i kadrova.
Tako danas u PANTHEON-u postoji jedan glavni kalendar preduzeća. Njemu su podređeni kalendari, kadrovski i proizvodni kalendar.
Kadrovski kalendar je namenjen planiranju radnog vremena i odsustva na drugoj strani, dok je proizvodni kalendar namenjen za izradu planova rada proizvodnje, proizvodnih odeljenja, linija, resursa kao i radnog mesta, ako postoje izuzeci.
Sve ovo je osnova za efikasno planiranje u kompaniji, od mikroplaniranja proizvodnje do organizacije rasporeda zaposlenih.
65065 Ad-Hoc analize na veterinarskim ispisima Pantheon VET                                       Improvement Na modul VET smo na izpisima po kriterijumima dodali mogućnosti analize podataka preko Ad-Hoc analize. Analize tako da se dodaju u meni Veterina\obračun, gde izaberete kriterijume za ispis klikom na dugme analizirate podatke sa Ad-Hoc analizama.
65067   HERA (HRM)                                         Improvement  
65068 Novi IRIS 1004296 - Greška u kreditnoj formuli pri obračunu zarada. HERA (HRM)                                         Improvement Ako postoji greška u polju Formula (Zapolseni folder Kredit), greška u obračunu će biti prikazana u obračunu zarada.
65092 Status vrste dolaska i odlaska Pantheon VET                                       Improvement Za skloništa smo prilagodili vrste odlazaka i dolazaka.
65133 Servisno vreme u formuli HERA (HRM)                                         Improvement Promenljiva Servisno vreme je dodata u Sastavljač formula - zbir svih sati iz modula Servis za pojedinog radnika se koristi za pripremu obračuna.
65141 Uklonjeni su meniji Sentinel-2 i Meteoblue Pantheon Farmer                                    Change Meniji za Sentinel-2 i Meteoblue su uklonjeni iz proizvodnje jer ova funkcija više ne radi zbog problema sa licenciranjem.
65154 Prijem proizvoda u izabrano skladište RN u izradi HEFAIST (Proizvodnja)                              Improvement Funkcionalnost nam omogućava da prilikom kreiranja radnog naloga izaberemo željeno skladište za preuzimanje, koje može biti drugačije od onog navedenog u vrsti dokumenta.
65162 Upozorenje pri kreiranju PANTHEON korisnika sa postojećim korisničkim imenom. PANTHEON COMMON                                    Change Prilikom kreiranja PANTHEON korisnika pri čemu već postoji korisnik sa istim korisničkim imenom, program izdaje novu poruku upozorenja: „Korisnik sa ovim korisničkim imenom već postoji. Mora se uneti jedinstveno korisničko ime.'

Kada kreirate PANTHEON korisnika i takav login već postoji na serveru, pojaviće se nova poruka: 'Da li želite da povežete korisničko/korisničko ime iz baze podataka sa postojećim login-om na SQL serveru? Da ne.' Opcija 'Ne' zatvara obrazac i mora se uneti jedinstveno korisničko ime.
65171 Izveštaj za praćenje plodnosti – goveda Pantheon VET                                       Improvement Program sada uključuje izveštaj za praćenje karakteristika plodnosti goveda. Možete pratiti broj osemenjavanja i servisni interval (SI), servisni period (SP), postnatalni period (PP), period teljenja i indeks osemenjavanja.
65219   PANTHEON COMMON                                    Improvement  
65226   PANTHEON COMMON                                    Improvement  
65238 DMS - Sva podešavanja prikupljena u DMS Adminstratorskoj konzoli  Mnemo (Document Management)                        Change Podešavanja koja utiču na DMS se premeštaju u Administrativnu konzolu DMS: Sačuvajte poslate e-poruke u DMS.
65240 Predračun cene za procenu materijala po magacinima HEFAIST (Proizvodnja)                              Improvement Funkcionalnost nam omogućava da simuliramo cenu za procenu materijala po prosečnoj ceni, iz izabranog jednog ili više magacina.
65246 Workflow - Dodatne registracije WorkFlow                                           Improvement Registracija metode RunWorkflow je sada dostupna u kodu.
65249 Administartorska konzola - Polje napomena u okviru Korisničkih grupa je uvećano PANTHEON COMMON                                    Improvement U Administratorskoj konzoli u Korisnici-Grupe, polje za napomenu je povećano sa 255 na 500 karaktera. Polje je takođe uvećano da prikaže više teksta.
65259 Zahtev za potpis korisnika i čuvanje izveštaja u DMS-u PANTHEON COMMON                                    Improvement Kada je na dokumentima potreban prilagođeni potpis, nova funkcija omogućava automatski zahtev za potpisom u pop-up prozoru pre štampanja/čuvanja izveštaja. Potpisani izveštaji se mogu automatski sačuvati u DMS ako je podešavanje Dokumentacije u Administratorskoj konzoli podešeno za čuvanje izveštaja.
65363 Uklonjeno dugme za izvoz slike na OLAP-u ZEUS (BI, MIS)                                     Change U starijoj verziji PANTHEON-a, dugme za sliku na OLAP-u je korišćeno za izvoz grafikona kao slike. U jednoj od prethodnih nadogradnji, OLAP-u smo dodali traku sa alatkama za grafikone pri čemu je dugme panela postalo zastarelo. Zbog toga smo u ovoj verziji PANTHEON-a uklonili dugme za sliku sa OLAP panela.
65366 Element kontrolne table 9999999 se ne obrađuje sa određenim formulama ZEUS (BI, MIS)                                     Bug PANTHEON koristi element kontrolne table 9999999 za pripremu finansijskih podataka za druge kontrolne table. Ova funkcija nije funkcionisala ako su formule na Administartorskoj konzoli bile prazne ili je formula uključivala račun u obrascu „4020-1“. Ove greške su sada ispravljene: prazna polja nisu dozvoljena i popunjavaju se vrednošću 0, dok je račun u obrascu '4020-1' uključen u proračune.
65370 Workflow - Promena statusa ažurira radnje statusa WorkFlow                                           Bug Ispravili smo grešku tako da kada se status preimenuje, ispravka se primenjuje i povezane radnje se takođe preimenuju.
65396 Zamena konta onsovnih sredstava. DEMETER (FINANCE)                                  Improvement Pored postojećeg čarobnjaka koji omogućava zamenu računa preko kategorija amortizacije, dodali smo opciju direktne zamene računa na osnovnom sredstvu. Obe funkcije su posebno korisne prilikom zamene kontnog plana.
65401 Optimizacija uvoza deviznih kursvea u PANTHEON Farming Pantheon Farmer                                    Improvement Optimizacija uvoza kurseva smo napravili PANTHEON Farmingu.
65402 Optimizacija deviznog kursa - ZEUS ZEUS (BI, MIS)                                     Improvement U ZEUS-u smo uskladili promene u konverziji valuta sa promenama sistemskih procedura. Promene utiču na OLAP kocke za navabku i izveštaje, kao i na OLAP prodajne kocke i izveštaje.
65427 Istorija prenosa sa starih na nove PANTHEON tabele i kalendare Pantheon VET                                       Improvement Uredili smo i prenos svih starih termina na novi prijem.
65438 Na novom prijemu premeštamo naplatu na novu karticu Pantheon VET                                       Improvement Na novom prijemu premestili smo naplatu na sopstvenu karticu.
65448 WorkFlow - Podešavanje vremenskog ograničenja REST bloka WorkFlow                                           Improvement Postavka vremenskog ograničenja je dodata u REST blok workflow radi podrške dužim operacijama.
65457 Grupisanje po odeljenjima na kalendaru Pantheon VET                                       Improvement Na novom prijemu dodali smo i opciju grupisanja po korisnicima i odeljenjima.
65464 Promena statusa platnog naloga DEMETER (FINANCE)                                  Improvement Kada knjižite uplatu za dokument sa kreiranim nalogom za plaćanje sa statusom 'U radu', status naloga se automatski može promeniti u 'Ostvareno'. Promena statusa je omogućena za knjiženja zaduženja, a takođe se dodaje u slučaju storniranja kreditnog knjiženja (knjiženja vraćanja).
65474 Knjiženje idenata unutar paketa Pantheon VET                                       Bug U slučaju da na zalihama ima tačno onoliko materijala koliko nam je potrebno, program je prijavio da nema dovoljno zaliha. Sada smo ispravili ovu grešku.
65476 Bolest tokom praznika HERA (HRM)                                         Improvement „Unos praznika u kalendar odsustva sada je zamenjen sa dve vrste odsustva, i to „Bolovanje“ i „Bolovanje preko 30 dana“.
65488 Promena obračuna dnevnica u inostranstvu HERA (HRM)                                         Change Dnevnice za inostranstvo treba da prate obračun:
<8h - 0 dnevnica
> = 8h do 12h - 0,5 dnevnica
> = 12 h do 24 h - 1 dnevnica
65503 Valuta na komponentama kontrolne table ZEUS (BI, MIS)                                     Change Broj elementa kontrolne table 0000137 (bilans gotovine) nije razlikovao rezultate po valuti što je moglo dovesti do pogrešno izračunatih rezultata. Zbog toga smo dodali informacije o valuti u drugu kolonu da vidimo u kojoj valuti se izračunavaju vrednosti. Ovo može dovesti do višestrukih suma, ali sada su rezultati tačni.
65512 Tipovi izveštaja o oznakama su promenjeni Pantheon VET                                       Change U podešavanjima za izveštaje promenili smo tipove za oznake, tako da svaka oznaka sada ima svoj tip izveštaja.
65550 Šifarnik procedura prenet u šifarnik šablona Pantheon VET                                       Improvement Šifarnik Procedura je prenet u Šifarnik Šablona, pošto se koriste na novom prijemu.
65569 Autorizacije za "Prikaži zaposlene" i "Zaposleni" PANTHEON COMMON                                    Bug Ispravili smo problem prilikom umetanja novog subjekta u registar subjekata sa ograničenim autorizacijama „Prikaži zaposlene“ i „Zaposleni“ (autorizacijama za pisanje, čitanje ili bez). Nakon što unesete primarni ključ subjekta, sada možete odmah da unesete sve podatke, uključujući poštanski broj itd.
65582 Prenos ispisa na novu recepciju Pantheon VET                                       Improvement Izveštaji sa starog prijema prebačeni su na novi prijem. Kada kliknete na 'Odštampaj', otvara se obrazac i možete izabrati izveštaj.
65604 DMS - Provera licenci Mnemo (Document Management)                        Change Licenca se ne proverava ako nema dokumenata u dokumentaciji. Takođe je onemogućena provera licence za privremeno skladištenje dokumenata (Bez DMS).
65629 ToDo - poboljšanja Chat Log-a WorkFlow                                           Improvement Napravili smo neka poboljšanja uChat Logu:
- Filteri su sada podrazumevano prikazani.
- Izabrani zadatak u Chat-Log-u je prikazan podebljanim slovima.
- Nedovršeni zadaci se prikazuju u Chat-Log-u.
– Kartica „Zajedničko“ za prikaz samo komentara zadatka Workflow-a je uklonjena.
65630 Datum za obračun valute ZEUS (BI, MIS)                                     Change ZEUS OLAP analiza sada takođe uzima u obzir datum kursa na dokumentu. Ako imate dokumente u drugoj valuti, kurs na dokumentu će se koristiti za izračunavanje valute i prikazivanje vrednosti u valuti podešenoj za OLAP.
65631   ZEUS (BI, MIS)                                     Bug  
65643 Dodavanje obaveza u isto vreme na isti resurs Pantheon VET                                       Improvement Na novom prijemu dodali smo opciju dodavanja više termina u isto vreme i sa istim resursom.
65644 Moguć prijem kao iskačući prozor Pantheon VET                                       Improvement Na prijemu sada imate opciju da uradite pop-up prozora prijema ili da ga ostavite integrisanim.
65645 Filtriranje po granama u tabelarnom pregledu prijema Pantheon VET                                       Improvement Na tabelarni pregled prijema dodali smo kolonu 'Filijale' i filtriranje po filijalama (odsecima).
65652 Lookup SQL izraza u poljima po želji PANTHEON COMMON                                    Bug Ispravili smo grešku u Lookup SQL izrazu u poljima po želji u okviru subjekata i idenata na Administartorskoj konzoli
65657 Slanje SMS-a je prebačeno na novi sistem prijema Pantheon VET                                       Improvement Takođe smo prebacili slanje SMS-a sa starog na novi prijem.
65665 Unos datuma se takođe odražava u pregledu kalendara Pantheon VET                                       Improvement Kada unesete kriterijume datuma, to se takođe odražava u pregledu kalendara; polja za datum sa desne strane su obojena i prikazani su datumi u kalendaru.
65715 Klik na istoriju ne otvara uvek pravu životinju Pantheon VET                                       Bug Kada kliknemo na dugme Istorija, ne otvara se uvek prava životinja ako životinje imaju isto ime. Sada popravite ovu grešku i ona radi kako treba.
  • Izašla je nova verzija programa PANTHEON 10.0.26.00

Zadnja sprememba: 15. 4. 2022 @ 12:55

Komentiraj

Trenutno ni komentarjev. Bodi prvi!

Napiši komentar

Samo registrovani korisnici mogu postavljati komentare .

Add Content...