Novice

22
Spoštovani uporabniki programa PANTHEON,
 
obveščamo vas, da je izšla nova različica programa PANTHEON 10.0.27.00
 
Novosti po modulima:
Modul Naslov Vrsta Novica
HEFAIST (Proizvodnja)                              Izdaja in prevzem odpadka s serijsko številko Izboljšava V proizvodni licenci MF smo omogočili izdajo in prevzem odpadka po serijski številki. V procesu izdelave delovnega naloga v primeru vodenja odpadka po serijski številki ta odpadek lahko izdamo in ga tudi prevzamemo nazaj v želeno skladišče pod želeno serijsko številko, kar nam omogoča lažjo nadaljnjo uporabo odpadka v procesu proizvodnje.
HEFAIST (Proizvodnja)                              Gumb za ogled podrobnosti v zgodovini predkalkulacije Izboljšava Dodali smo gumb za ogled podrobnosti, ki so bile dodane v zgodovino predkalkulacije.
HEFAIST (Proizvodnja)                              Brisanje povezanih dokumentov pri delovnem nalogu Izboljšava Pri brisanju dokumentov, povezanih z delovnim nalogom, se količine zdaj vrnejo v prvotno stanje.
HEFAIST (Proizvodnja)                              PANTHEON spletni servisi – hiter in učinkovit dostop do PANTHEON-ovih podatkov Datalab interno
S spletnimi servisi lahko uporabniki PANTHEON-a hitro in učinkovito povezujejo različne razpršene sisteme ter si izmenjujejo poslovno logiko znotraj in zunaj podjetja.
V ta namen smo izdelali spletni katalog spletnih servisov, kjer je mogoče najti vso potrebno dokumentacijo. Tukaj uporabniki lahko tudi preskusijo delovanje storitev in pripravijo želene podatke v formatu JSON.
Uporabnik lahko pripravi želene podatke šifrantov, kot so Identi, Subjekti itn., ali transakcijske podatke delovnih nalogov, naročil, računov za uvodno polnjenje ali samo pogojene podatke.
Spletni servisi prav tako omogočajo izvajanje posameznih procedur.
HEFAIST (Proizvodnja)                              Skupinske izdaje in prevzemi Sprememba V proizvodnji smo omogočili, da se lahko izvajajo skupinske izdaje in prevzemi v proizvodnji tudi za delovne naloge, ki vsebujejo materiale oz. proizvode, vodene po serijski številki. To smo storili zaradi povezav PANTHEON-a z različnimi zunanjimi rešitvami oz. dodelavami znotraj PANTHEON-a, s čimer smo po zaslugi skupinske obdelave manj obremenili sistem in delo v PANTHEON-u.

Če želimo izvesti skupinski prevzem za proizvode, vodene po serijski številki, je treba prevzem povezati s pripadajočo serijsko številko:
• V polje tHF_WOExSerialNo. anMultiRecID je treba vnesti #lhf_WOExProd. anProductId, zato da programu sporočimo, katera serijska številka pripada kateremu prevzemu.

Podobno kot za prevzem velja tudi za izdaje:
• Če določamo serijske številke prek procedure [dbo].[pHF_WOSerialNoAutoIssue], spremembe niso potrebne.
• Če serijske številke določamo ročno, je treba v izdaji v polje tHF_WOExItemSerialNo. anMultiIssueId vnesti polje #lhf_WOExMate. anMateID, s čimer izdajo povežemo s serijskimi številkami.
HEFAIST (Proizvodnja)                              Povečano vnosno polje za opombe v THF_woex Sprememba Polje za opombe (acNote) v Tfh_woex smo povečali do največjega možnega števila znakov (nvarchar(MAX).
HEFAIST (Proizvodnja)                              Klic po meri v phf_scholGatherCreateWOfrmFMT Izboljšava V phf_scholGatherCreateWOfrmFMT smo dodali klic po meri za proceduro PHF_SchdGatherCreateWOfrmFMTCustom.
HEFAIST (Proizvodnja)                              Zaključevanje proizvodnega obdobja Izboljšava Zaključevanje proizvodnega obdobja omogoča, da se izbrani nezaključeni delovni nalogi zaključijo. Pri še vedno odprtih količinah se samodejno kreirajo novi delovni nalogi s povezavo na izvorni delovni nalog.
HEFAIST (Proizvodnja)                              Dodana podatka Tip resursa in Kooperant: Osnovna kosovnica | Operacije | Resursi Izboljšava V meniju Operacije na Osnovni kosovnici sta dodana podatka o Tipu resursa in Kooperantu.
HERA (HRM)                                         Prejemnik plačila prispevkov Izboljšava V šifrantu subjektov-Občina prispevki je dodan stolpec Prejemnik, ki omogoča ločevanje prejemnika plačila prispevkov, tako lahko za prispevke pokojninskega zavarovanja določimo prejemnika ZPIZ na Kolodvorski in prejemnika prispevkov zdravstvenega zavarovanja ZZZS na Miklošičevi ulici.
HERA (HRM)                                         Dodano IRIS sporočilo 1000002225: drug delodajalec Izboljšava Dodano je bilo sporočilo IRIS, ki v primeru drugega delodajalca opozori uporabnika, da mora izbrati, ali se pri zaposlenem upošteva splošna olajšava.
HERA (HRM)                                         Potni nalogi – delovno mesto Izboljšava Podatki o delovnem mestu in oddelku se vnesejo na dan kreiranja potnega naloga in delovno mesto, ki je bilo aktivno v tem obdobju, ne pa na zadnje aktivno delovno mesto. Poleg tega je mogoče kreirati potni nalog za neaktivnega delavca, če ga kreiramo za obdobje, v katerem je delavec delal/je bil aktiven.
Mnemo (Document Management)                        DMS – shranjevanje parametrov vodnega žiga v pregledovalniku dokumentov Izboljšava Parametri vodnega žiga se zdaj samodejno shranijo.
Mnemo (Document Management)                        Opravila: Nov izpis – Opravila po uporabniku Izboljšava Pripravili smo nov izpis 0W5 za prikaz vseh nalog po uporabnikih. Izpis se nahaja na formi Opravil.
Mnemo (Document Management)                        Opravila: nov izpis 0W7 – čas trajanja posameznega uporabnikovega opravila Izboljšava Pripravili smo nov izpis (0W7) za prikaz časa trajanja posameznega uporabnikovega opravila.
Mnemo (Document Management)                        Poročilo o zapadlih opravilih Izboljšava Pripravili smo nov izpis (0W6) za vsa opravila, ki so prekoračila datum zapadlosti.
Mnemo (Document Management)                        DMS – obvestila o dostopu do hrambe Izboljšava Dodali smo obvestila, ki uporabnike obvestijo o neuspešnem vzpostavljanju povezave s hrambo ali pridobivanju datoteke iz hrambe.
PANTHEON COMMON                                    FastReport – oblikovanje tiskanja: shranjevanje sprememb Sprememba Popravili smo shranjevanje sprememb v zavihku Koda in pri zapiranju obrazca.
PANTHEON COMMON                                    Obrazec za skeniranje v DMS – premikanje datotek po uvozu Izboljšava Datoteke, uvožene prek obrazca za skeniranje, je po uvozu mogoče premakniti v želeno mapo.
PANTHEON COMMON                                    Uvoz Excelovih datotek v ARES – format .xls ni podprt Sprememba Ko uporabite format .xls se prikaže novo sporočilo: neveljaven format ali neveljavna različica datoteke. Uporabnik mora datoteko shraniti v novejšem formatu (.xlsx), da funkcija za uvoz v ARES lahko prepozna datoteko.
PANTHEON COMMON                                    Izvažanje subjektov in identov v Excelovo datoteko Sprememba V izvoženi Excelovi datoteki je bila prva vrstica razširjena. To napako smo popravili tako, da je ta vrstica zdaj prikazana kot običajno.
PANTHEON COMMON                                    Omogočeno izvažanje mrež v PANTHEON-u v Excelov format .xlsx. Izboljšava Omogočili smo izvažanje mrež iz PANTHEON-a v Excelov format .xlsx (podprt je tudi format .xls).
PANTHEON COMMON                                    Identi – brisanje Pogodbenega cenika za Subjekte in kategorije subjektov Izboljšava Ob brisanju identa iz baze podatkov se izbriše tudi šifrant 'Pogodbeni cenik za Subjekte in kategorije Subjektov'.
PANTHEON COMMON                                    Avtorizacije – nastavitev dovoljenj za statuse DMS Napaka Popravili smo nastavitve dovoljenj za statuse DMS.
PANTHEON VET                                       Obvestilo o prekoračeni omejitvi pri obravnavi Izboljšava Če imamo za Subjekt nastavljeno omejitev in jo ta preseže, ko je v obravnavi, prejmemo obvestilo o prekoračeni omejitvi.
PANTHEON VET                                       Integracija PANTHEON Vet z ZOETIS Izboljšava Naredili smo integracijo PANTHEONA Vet z ZOETIS. Prek PANTHEON-ovega vmesnika FUSE pošljemo naročilo za analizo iz PANTHEONA Vet v aparate VETSCAN, ki rezultat analize vrnejo v PANTHEON Vet.
PANTHEON VET                                       Stroškovni nosilci v PANTHEON Vet Izboljšava Na Obravnavo smo dodali možnost vnosa stroškovnega nosilca. Stroškovni nosilec je mogoče vnesti v zavihek Lastnik ali v posamezno vrstico, ko vnesemo ident.
PANTHEON VET                                       ZOETIS – prenos analize v DMS Izboljšava Analizo, ki je iz aparatov VETSCAN prek vmesnika FUSE vrnjena v PANTHEON, Vet lahko shranimo v dokumentni sistem.
PANTHEON VET                                       ZOETIS – kreiranje naročila za analizo v Obravnavi Izboljšava Naročilo za analizo lahko kreiramo tudi neposredno v Obravnavi. V čarovniku izberemo možnost ZOETIS. V programu se odpre maska za vnos naročila, kjer je treba izbrati samo še vrsto analize.
PANTHEON VET                                       Zavetišče – številčenje živali Sprememba Številčenje živali smo popravili z 10-mestne na 8-mestno številko. Ta sprememba velja samo za Zavetišča.
PANTHEON VET                                       Filter za Stroškovni nosilec dodan v Obračun obravnave Izboljšava Ker smo v modul Veterina dodali tudi stroškovne nosilce, smo v Obračun obravnave morali dodati tudi filter Stroškovni nosilec. Uporabniki prikaz izpisov zdaj lahko prilagodijo tudi s tem filtrom.
PANTHEON VET                                       Zavetišče – sprememba statusa v primeru oddaje živali Izboljšava Ko žival zapusti Zavetišče, spremenimo tudi njen status. Če gre za posvojitev, oddajo ali drug način, status spremenimo v 'Neaktivna'. V primeru pogina ali evtanazije pa status spremenimo v 'Mrtva'.
PANTHEON VET                                       Barva živali Izboljšava V polje Barva smo dodali šifrant barv. Če dvokliknemo to polje, se odpre šifrant barv in uporabnik lahko poljubno nastavi barvo živali. V spustnem seznamu najdemo nabor najbolj pogostih barv.
PANTHEON VET                                       Dodatna polja na zavihku Mačke Izboljšava Na zavihku Mačka v Lastniku živali smo dodali nova polja: številka čipa, datum čipiranja, datum izdaje potnega lista in dolžina dlake.
PANTHEON VET                                       Zavetišče – dodana čas prihoda in čas najdbe Izboljšava Na Zavetišču smo v primeru prihoda živali v zavetišče poleg datuma prihoda in datuma najdbe živali dodali še čas prihoda in čas najdbe.
PANTHEON VET                                       V izpis 6VM dodani podatki za mačko Izboljšava Na zavihku Mačka v Lastniku živali smo dodali nova polja, ki smo jih posledično morali dodati tudi v izpis 6VM.
PANTHEON VET                                       V izpise dodan podatek o Stroškovnem nosilcu Izboljšava Ker izpise lahko filtriramo po stroškovnih nosilcih, smo v glavo izpisov dodali tudi podatek o stroškovnem nosilcu.
PANTHEON VET                                       Odpiranje izpisa 6VC kljub manjkajočim podatkov na zavihku Obravnava Napaka Če v dokumentu Obravnave nismo vnesli podatkov v tabelo obravnav, se izpis 6VC ni odprl. To smo sedaj prilagodili tako, da se izpis odpre, četudi na zavihku Obravnava ni podatkov.
WorkFlow                                           WF – Integracije na gumbih Izboljšava Dodali smo možnost za integracijo poslovnih procesov v gumbe na katerem koli obrazcu.
WorkFlow                                           Uvoz bančnih izpiskov iz DMS-a Izboljšava Pripravili smo nov poslovni proces za uvoz bančnih izpiskov iz dokumentov DMS.
Sedaj lahko bančne izpiske uvozimo v DMS (iz mape) in določimo klasifikacijo za uvožene dokumente. Povežemo poslovni proces s klasifikacijo in opravila bodo pripravljena za uvoz bančnih izpiskov.
ZEUS (BI, MIS)                                     ZE Dash – Dodaj OLAP PivotGrid na nadzorno plošćo Izboljšava Povrnili smo možnost dodajanja OLAP analize na nadzorno ploščo. Na nadzorno ploščo lahko predlogo OLAP analize dodate kot OLAP element nadzorne plošče.
ZEUS (BI, MIS)                                     Označene spremenjene formule v finančnem načrtu Izboljšava Ta izboljšava pobarva pozicije v finančnem načrtu, če se formula razlikuje od prvotne, ki je bila uvožena iz bilance. To omogoča uporabniku, da hitro prepozna kakršnekoli spremembe v formulah na načrtu.
ZEUS (BI, MIS)                                     Sprememba polja 'FXRate' Sprememba Polje 'FXRate' v proceduri 'pZE_BalancePrint' smo spremenili iz decimalne vrednosti (13,6) v float. Ta sprememba bo izboljšala natančnost preračuna valut.
ZEUS (BI, MIS)                                     Ad-hoc kot element nadzorne plošče Izboljšava Na nadzorne plošče smo dodali ad-hoc analize. Sedaj lahko predlogo ad-hoc analize dodamo na nadzorno ploščo kot predlogo izbrani nadzorni plošči z uredljivim področjem s podatki in grafom.
ZEUS (BI, MIS)                                     Kreiranje poročil v ZEUS prek DREP znova deluje Napaka S sistemom za poročanje ZEUS uporabniki lahko uporabljajo različne predloge za poročila PANTHEON. V prejšnjih različicah PANTHEON-a predloge iz poročila o naročilih niso ustrezno delovale. V različici 27.00 smo odpravili napako, ki je uporabnika ob ponovnem odpiranju poročila ali ustvarjanju opravila DREP opozorila, da manjkajo kriteriji. Vse predloge v poročilih ZEUS zdaj delujejo kot običajno.
ZEUS (BI, MIS)                                     Omogočena noga na elemntu nadzorne plošče tipa Tabela Izboljšava V nogo tabele nadzorne plošče smo dodali nogo, in sicer z možnostjo, da izračuna vsoto vsakega stolpca z numeričnimi vrednostmi.
ZEUS (BI, MIS)                                     Spremembe v pogledih OLAP Sprememba Zaradi spremembe v proceduri za izračun valute smo morali spremeniti nekatere poglede v ZEUS-u, da smo zagotovili pravilen prikaz in izračun podatkov.
  • Izšla je nova različica programa PANTHEON 10.0.27.00

Zadnja sprememba: 29. 4. 2022 @ 16:27

Komentiraj

Trenutno ni komentarjev. Bodi prvi!

Napiši komentar

Prosimo registrirajte se in nato napišite komentar!

Add Content...